De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ALV najaar 2011 W E R K G R O E P E E R S T E L I J N.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ALV najaar 2011 W E R K G R O E P E E R S T E L I J N."— Transcript van de presentatie:

1 ALV najaar 2011 W E R K G R O E P E E R S T E L I J N

2 ALV najaar 2011 Wie zijn wij? Jan van Dongen Mede- praktijkhouder bij Fysiotherapie van Dongen te Vierlingsbeek Secretaris Fyne Frank Emmaneel Fysiotherapeut bij Maatschap Fysiotherapie Grave Marleen van de Logt ZZP-er Fysiotherapeute; Werkzaam bij diverse praktijken in de regio

3 ALV najaar 2011 Missie  Vertegenwoordigen van de bij Fyne aangesloten praktijken bij andere disciplines binnen de eerste, tweede en derde lijn.  HET aanspreekpunt zijn voor alle leden van Fyne betreffende de algemene fysiotherapie in onze regio.  Gesprekspartner zijn voor andere disciplines binnen de eerste, tweede en derde lijn en contacten leggen cq. onderhouden met deze disciplines.

4 ALV najaar 2011 Visie  Het is belangrijk om de positie van de bij Fyne aangesloten praktijken te versterken en sterk te houden binnen de zorgmarkt.  Profilering van de werkgroep zorgt voor een verbetering in de communicatie naar eerste, tweede en derde lijn.  Adequaat inventariseren en kunnen reageren op ontwikkelingen, kansen c.q. problematieken binnen de eerstelijns fysiotherapie is belangrijk.

5 ALV najaar 2011 Taken 2010 en 2011  Onderzoeken verwijsbeleid en dit communiceren naar de tweede lijn.  Brief verwijsbeleid opgesteld en gericht aan alle huisartsen in de regio van Fyne.  Inventariseren van postklinische orthopedische protocollen (o.a. THP, TKP, neerplastiek, VKB) zodat deze geïmplementeerd kunnen worden in het software programma van de praktijken.  Kennis maken met ViaSana.  Het volgen van de landelijke ontwikkelingen betreffende de zorgstandaard artrose, zodat deze kan worden aangenomen door de fysiotherapeuten van Fyne.

6  Veel verwijzingen worden incompleet verstrekt.  Uit onze meting blijken de volgende items het meest te ontbreken: - BSN nummer - Verwijsdatum - Verzekerdennummer Uitkomsten onderzoek verwijsbeleid

7 Uitkomsten brief verwijsbeleid  Het versturen van deze brief heeft geleid tot een interne discussie, waarbij de vraag centraal stond of leden van fyne op de hoogte moeten worden gesteld alvorens de brief te versturen. Het bestuur en de werkgroep zijn van mening dat wanneer het bestuur goedkeuring geeft, dit voldoende is.  Nameting volgt nog

8 ALV najaar 2011  De tweede lijn was veelal erg terughoudend met het verstrekken van de bestaande protocollen.  Protocol is niet altijd volledig fysiotherapeutisch uitgewerkt of is niet meer up to date.  Ziekenhuizen verbinden niet graag hun naam aan een initiatief of document dat ze zelf niet beheren.  Er wordt minder waarde gehecht aan de ziekenhuisprotocollen en fysiotherapeuten uit de eerste lijn mogen toenemend op eigen inzicht de revalidatie vorm geven.  Patiënten krijgen zelf bij het verlaten van het ziekenhuis veelal een protocol mee.. Uitkomsten inventarisatie orthopedische protocollen

9 Vanwege deze uitkomsten hebben wij besloten af te zien van de door ons bedachte implementatie van protocollen in softwareprogramma’s.

10 ALV najaar 2011  Beide partijen hebben aangegeven tweemaal per jaar bij elkaar te komen om elkaar (fysiotherapeuten binnen de eerste lijn en de orthopeden van ViaSana) te ontmoeten en te informeren.  Op korte termijn zullen wij bijeenkomen om de volgende items te bespreken: - Het initiatief ‘Zorgvoorsport’ - Inhoudelijke beschouwing arthrosebeleid - Communicatie tussen orthopedie en ViaSana (afstemmen zorgmail) - Inventariseren mogelijkheden schouder- en/of knienetwerk Uitkomsten kennismaking met Via Sana

11 ALV najaar 2011 Geen uitkomsten; wordt nog door de werkgroep behandeld. Uitkomsten ontwikkelingen zorgstandaard artrose

12 ALV najaar 2011 Jaarplan 2012 Nameting verwijsbeleid; Ontwikkelen zorgstandaard artrose; Verbeteren communicatie tussen verwijzers en fysiotherapeuten (zorgmail); Opzetten netwerk schouder en/of knie binnen de regio; Deelname initiatief ‘Zorgvoorsport’ Halfjaarlijks overleg met ViaSana.

13 ALV najaar 2011 De werkgroep eerste lijn binnen Fyne is begin vorig jaar gestart met vijf leden; Door omstandigheden hebben twee leden helaas tussentijds moeten afhaken zodat de werkgroep momenteel uit drie leden bestaat en dus nodig aanvulling behoeft. Voelt u zich geroepen binnen Fyne meer te gaan betekenen en spreekt de missie en visie van de werkgroep u aan, meldt u zich dan vanavond aan als lid van de werkgroep of de komende dagen via info@fyne.nlinfo@fyne.nl Samen kunnen we de werkgroep tot een blijvend succes maken! Aanvulling werkgroep eerste lijn


Download ppt "ALV najaar 2011 W E R K G R O E P E E R S T E L I J N."

Verwante presentaties


Ads door Google