De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Invloed van de energetische prestatie op de woningwaarde Thomas Dekker.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Invloed van de energetische prestatie op de woningwaarde Thomas Dekker."— Transcript van de presentatie:

1 Invloed van de energetische prestatie op de woningwaarde Thomas Dekker

2 Inhoudsopgave Aanleiding Probleemstelling Vraagstelling Theorie Methodologie Organisatie

3 Aanleiding

4 Kantelpunt: Het energieakkoord, september 2013; Hoge prioriteit bouwsector, moeilijke tijd; Focus op energieverbruik consumenten.

5 Probleembeschrijving 40% totale energieverbruik Energetisch verbeteren Circle of blame Woningwaarde

6 Probleemstelling De energetische prestatie speelt een ondergewaardeerde rol in de waardebepaling van woningen Een circle of blame bij de verschillende actoren die invloed uitoefenen op het proces van woningwaardering De meeste actoren zijn van mening dat aanpassing van hún input aan het woningwaardering proces alleen zin heeft als andere actoren óók worden aangepast.

7 Hoofdvraag Hoe kan de energetische prestatie van woningen beter tot uitdrukking komen in het proces van waardebepaling van woningen?

8 Onderzoeksopzet

9 Methode Theoretische onderzoek - literatuur Empirisch onderzoek – semi gestructureerde interviews & groepsbijeenkomsten (platform 31) Data analyse - Multiactor analyse & PAIR-methode Terugkoppeling – controle panel

10 Literatuur Wat is woningwaard e De marktprijs – is de transactieprijs – vraag en aanbod De marktwaarde, – een abstracte waarde – bepaald onder perfecte condities

11 Literatuur N eoklassieke economische theorie Consumenten denken altijd rationeel; De consument wil het nut maximaliseren; Handelen op basis van volledige en relevante informatie.

12 Literatuur N eoklassieke economische theorie Consumenten denken altijd rationeel; De consument wil het nut maximaliseren; Handelen op basis van volledige en relevante informatie.

13 Literatuur Informati e asymmetrie Energetische prestatie opnemen in de marktwaarde Met behulp van informatie

14 Proces van waarde bepaling

15 Resultaten van de analyse Belangen gekeken Intentionele logica Knelpunten/kansen Oplossingen en versterkingen

16 Belangen Consument – Energetische prestatie in de marktprijs – Zelf een kosten-baten analyse maken (totale woonlasten) Bank – Onderpand (toekomstige waarde) – Groen imago Taxateur – Vaststellen van een marktconforme waarde in het economisch verkeer – Eenduidige methode Makelaar – Uitbreiding dienstverlening

17 Resultaten kansen en knelpunten Er bestaat een Informatie asymmetrie Geen eenduidige taxatiemethode Andere rol makelaar en hypotheekadviseur Te weinig financieringsmogelijkheden Relatie tussen de energetische prestatie en de bouwtechnische kwaliteit

18 Conclusie Verschil tussen marktprijs en marktwaarde Informatie asymmetrie Proces in kaart gebracht Circle of blame doorbreken

19 Conclusie Know: Consument informeren Like: Energiebesparende maatregelen gaan waarderen, op basis van de volledige en relevante informatie. Implement: Taxatierapport Adjust: Extra financieringsmogelijkheden Change: Aanpassen dienstverlening makelaars en hypotheekadviseurs

20 Nog te verbeteren Inhoudelijk links/relaties beter leggen Analyse aanscherpen Conclusie en aanbevelingen scherper maken (sterkere relatie met de subvragen) Spellingcheck gehele rapport Nieuwe lay-out

21 “Er is genoeg informatie en kennis in de wereld, laten we die boom gaan planten” Robert Frost

22 Vragen

23 Praktische invulling

24 Rekentool Formule: Additionele woningwaarde energiebesparing (AWE) = de Netto contante waarde (NCW) van de Energiebesparende maatregelen (EM) over de levensduur van de energiebesparende maatregelen - de kosten van onderhoud en instandhouding over de levensduur (LD-KOI) * de correctiefactor beleving (CF-C) * de correctiefactor markt (CF-M) * correctie factor huidige situatie (CF-H). De berekening bestaat uit een aantal variabele: Additionele woningwaarde energiebesparing (AWE) Netto contante waarde (NCW) Energiebesparende maatregelen (EM) Kosten onderhoud en instandhouding over levensduur (LD-KOI) Correctiefactor beleving consument (CF-C) Correctiefactor markt (CF-M) Correctiefactor huidige situatie (CF-H) Investeringsbedrag (IB) Levensduurverlenging van het pand (LDV-P)

25

26 5 Maximale ontplooiing volledige ontwikkeling van je kwaliteiten 4 Waardering respect hebben voor jezelf en krijgen van anderen, status hebben 3 Sociaal het gevoel bij de anderen te horen, geaccepteerd, liever nog, geliefd worden, zorgen voor/verzorgd worden 2 Veiligheid geen gevaar of dreiging, rust, orde, een veilig gevoel, gezondheid 1 Fysiek eten, huis, warmte; wat je nodig hebt om in leven te blijven Piramide van Maslow


Download ppt "Invloed van de energetische prestatie op de woningwaarde Thomas Dekker."

Verwante presentaties


Ads door Google