De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Versterken lokale netwerken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Versterken lokale netwerken"— Transcript van de presentatie:

1 Versterken lokale netwerken
Mensen maken de stad

2 Wie zit er in de zaal? GGD ORO Bijzonder jeugdwerk Brabant Rabobank GGZ Savant Humanitas Stichting jeugd en beweging brengen Indigo Stadswacht KBO Zelfhulp Netwerk LEV groep T Zorg MEE Wmo Seniorenraad OCGH Huisarts Politieke partijen Zorgboog Gemeente Helmond Quartz Elkerliek Centrum voor Jeugd en Gezin In wijken ook meer bewoners wijkraad. Lijst deelnemers

3 Programma Openingswoord wethouder
Presentatie versterken lokale netwerken (Kim van Uden) Toelichting hulpmiddelen informele zorg (Wytske Teeuwen) Guido Helmond, zorgsite.nl, zorgvoorelkaar.com Interactief moment (welzijn nieuwe stijl) Netwerkborrel

4 Inleiding Zo lang mogelijk meedoen. Zo Iang mogelijk zelfstandig in eigen omgeving kunnen blijven wonen Eigen kracht, inzet netwerk Meer focus op preventie, collectief en informeel Individuele professionele voorzieningen als echt nodig Sterke lokale netwerken (0e lijn): Actieve burgers, bewonersgroepen, buurtinitiatieven, vrijwilligers, wijkraad, bewonerscommissies, zelfhulpgroepen, etc. Basisvoorzieningen: buurthuis, ouderentehuis, sportvereniging, school, etc. Professionals: social workers, opvoedondersteuner, wmo consulent, wijkverpl., wijkagent, beheerder wijkhuis, etc. Allereerst even stilstaan bij waar het uiteindelijk om gaat bij versterken lok netw en Gezamenlijk doel.. Voorkomen dat mensen kwetsbaar worden (preventie), door op laagdr manier dichtbij eigen omg coll en ook info voorz (dus inzet sociaal netwerk, vrijwilligers steeds bel rol) Dus piramide meer focus op de onderkant, proff en indiv alleen als echt nodig is Daar onderin 85%die zelfredzaam zijn uitgpnt sociaal domein

5 Piramide sociaal domein
-Jeugd en gezin: opvoedondersteuner (CJG) -Wmo: consulent (gemeente) -Welzijn: social worker (LEV) -Zorg: huisarts, wijkverpleegkundige 15% Vergroten zelfredzaamheid inwoners 85% Wijkteam Lok netw gaat vooral om onderste laag, onderste 2. 85%. Zodat bovin alleen mensen de hulp krijgen die echt nodig hebben In de lokale uitvoering kiest Helmond voor gebiedsgerichte inzet jeugd en gezin en wmo (aanspreekpunten, schakel 1e lijn). Ook inzet wijkteams (straks). Informeel bewoners(groepen), wijkraad, zelfhulp, lotgenotencontact, burenhulp, bewonersinitiatieven, mantelzorg, vrijw. thuiszorg, etc. Formeel social worker, maatschappelijk werker, opvoedondersteuner, beheerder accommodatie, wijkverpleegkundige, school, wijkagent, wijkbeheerder, wijkadviseur, wijkopzichter, buurtsportcoach, wmo consulent, etc.

6 Sterk lokaal netwerk Leefbare, vitale buurten/ wijken
Sociale cohesie (contacten, ontmoeting) Inwoners(behoefte) staan centraal, initiatief van onderaf Actief burgerschap (wederkerigheid, meedoen, zelfregie) Sterke basisvoorzieningen: toegankelijk, bezettingsgraad, bevorderen zelfredzaamheid Juiste mix ondersteuningsaanbod (formeel - informeel, collectief - individueel) Sociale spelers, lokaal vindbaar, goede samenwerking Ruimte voor maatschappelijke (inwoners)initiatieven Differentiatie naar buurt: de ene buurt is de andere niet

7 Wat kunnen inwoners doen?
Eigen mogelijkheden, netwerk (wat zelf oplossen, zelf regie nemen voor zover mogelijk) Zijn betrokken en gemotiveerd zich in te zetten voor de samenleving of hun eigen buurt Samen inzetten voor een prettige woonomgeving, zorgzame buurt (zorg voor elkaar), meedoen, talenten inzetten Komen zelf met initiatieven Betrokken worden, meedenken Inwoners willen graag betrokken worden (meedenken)

8 Helmondse burgerinitiatieven
Reikende Hand Huiskamerproject speeltuin Leonardus Eetpunt in de wijk (de Brem, de Fonkel, praktijkschool) Die voor zorgen dat mensen langer zelfstandig in eigen omgeving Eetpunt ook bel voor ontmoeting dd-mm-jjjj

9 Vliegertapijt Leonardusbuurt
Repair Café Vliegertapijt Leonardusbuurt Rijpel initiatief wijkraad Woningbouw woning gegeven

10 Soet op Suyt Buurtbinderij

11 Inspiratie ZorgSamen buurt
Prinsejagt (ambassadeur)

12 Ook in Helmond! Doliwood ZorgSamen buurt
Hulptelefoon Wie volgt? Brouwhuis, Mierlo Hout, Binnenstad, Stiphout … Veel raakvlak met thema eenzaamheid

13 Wat kunnen partners bijdragen? (1)
Versterken en benutten lokale netwerken: Ruimte aan inwoners(initiatieven): stimuleren, loslaten, vertrouwen, samenwerken Inwoners, vrijwilligers, actieve burgers betrekken, co creatie Stimuleren inzet eigen kracht, inzet netwerk van inwoners Meer coachend en makelend op achtergrond Gepaste afstand bij uitvoering: dichtbij inwoners indien nodig, in andere gevallen gepaste afstand Doen al veel. Steeds meer initiatieven van onderaf. Ruimte geven, loslaten en samenwerken wanneer nodig (erkennen en van elkaar weten) Gemeente ook bezig om inwonersinitiatieven te vinden, omarmen, stimuleren, prikkelen Inwoners en organisaties wijzen op informeel aanbod

14 Wat kunnen partners doen? (2)
Lokaal netwerk kennen en benutten (aanbod, mensen, elkaar opzoeken, samenwerken, weten wat er speelt) Verbinding met wijk/ buurt (dichtbij): actieve bewonersgroepen, vrijwilligers, platforms, zelfhulpgroepen, wijkhuis, school, sportvereniging, politie, etc. Aandacht voor preventief, collectief aanbod Samenwerking lokaal aanbod (ontkokeren), elkaar opzoeken en doen (maatwerk, casus) Buiten kaders denken (vb. Laakkwartier Den Haag)

15 Faciliteren Breed wijkteam/ signaleringsteam
geen tijdrovend structureel casusgericht overleg netwerk, elkaar opzoeken als nodig verantwoordelijkheid bij personen (niet bij wijkteam) invulling vanuit de wijk: formeel en informeel aanspreekpunt: wijkadviseur, social worker Smoelenboek, netwerkbijeenkomst Wijkraadvergadering, inloopavond Wijkkalender / ditisonzebuurt Zorgsite, zorgvoorelkaar Flexibilisering regels, beleid hulpmiddelen

16 Interactief moment Versterken lokaal netwerk
Wat doet u/ uw organisatie? Wat kan beter/ samen/ meer/ minder? Waar liggen kansen? Waar kunnen we elkaar versterken?  pitch: 2 sprekers per baken Van LEV


Download ppt "Versterken lokale netwerken"

Verwante presentaties


Ads door Google