De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Versterken lokale netwerken Mensen maken de stad.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Versterken lokale netwerken Mensen maken de stad."— Transcript van de presentatie:

1 Versterken lokale netwerken Mensen maken de stad

2 Wie zit er in de zaal? GGDORO Bijzonder jeugdwerk BrabantRabobank GGZSavant HumanitasStichting jeugd en beweging brengen IndigoStadswacht KBO Zelfhulp Netwerk LEV groepT Zorg MEEWmo Seniorenraad OCGHHuisarts Politieke partijenZorgboog Gemeente HelmondQuartz Elkerliek Centrum voor Jeugd en Gezin

3 Openingswoord wethouder Presentatie versterken lokale netwerken (Kim van Uden) Toelichting hulpmiddelen informele zorg (Wytske Teeuwen) –Guido Helmond, zorgsite.nl, zorgvoorelkaar.com Interactief moment (welzijn nieuwe stijl) Netwerkborrel Programma

4 Inleiding Zo lang mogelijk meedoen. Zo Iang mogelijk zelfstandig in eigen omgeving kunnen blijven wonen Eigen kracht, inzet netwerk Meer focus op preventie, collectief en informeel Individuele professionele voorzieningen als echt nodig Sterke lokale netwerken (0 e lijn): –Actieve burgers, bewonersgroepen, buurtinitiatieven, vrijwilligers, wijkraad, bewonerscommissies, zelfhulpgroepen, etc. –Basisvoorzieningen: buurthuis, ouderentehuis, sportvereniging, school, etc. –Professionals: social workers, opvoedondersteuner, wmo consulent, wijkverpl., wijkagent, beheerder wijkhuis, etc.

5 Vergroten zelfredzaamheid inwoners 85% 15% Informeel bewoners(groepen), wijkraad, zelfhulp, lotgenotencontact, burenhulp, bewonersinitiatieven, mantelzorg, vrijw. thuiszorg, etc. Formeel social worker, maatschappelijk werker, opvoedondersteuner, beheerder accommodatie, wijkverpleegkundige, school, wijkagent, wijkbeheerder, wijkadviseur, wijkopzichter, buurtsportcoach, wmo consulent, etc. Piramide sociaal domein -Jeugd en gezin: opvoedondersteuner (CJG) -Wmo: consulent (gemeente) -Welzijn: social worker (LEV) -Zorg: huisarts, wijkverpleegkundige -Jeugd en gezin: opvoedondersteuner (CJG) -Wmo: consulent (gemeente) -Welzijn: social worker (LEV) -Zorg: huisarts, wijkverpleegkundige Wijkteam

6 Sterk lokaal netwerk Leefbare, vitale buurten/ wijken Sociale cohesie (contacten, ontmoeting) Inwoners(behoefte) staan centraal, initiatief van onderaf Actief burgerschap (wederkerigheid, meedoen, zelfregie) Sterke basisvoorzieningen: toegankelijk, bezettingsgraad, bevorderen zelfredzaamheid Juiste mix ondersteuningsaanbod (formeel - informeel, collectief - individueel) Sociale spelers, lokaal vindbaar, goede samenwerking Ruimte voor maatschappelijke (inwoners)initiatieven Differentiatie naar buurt: de ene buurt is de andere niet

7 Wat kunnen inwoners doen? Eigen mogelijkheden, netwerk (wat zelf oplossen, zelf regie nemen voor zover mogelijk ) Zijn betrokken en gemotiveerd zich in te zetten voor de samenleving of hun eigen buurt Samen inzetten voor een prettige woonomgeving, zorgzame buurt (zorg voor elkaar), meedoen, talenten inzetten Komen zelf met initiatieven Betrokken worden, meedenken

8 Helmondse burgerinitiatieven 8dd-mm-jjjj Reikende Hand Huiskamerproject speeltuin Leonardus Eetpunt in de wijk (de Brem, de Fonkel, praktijkschool)

9 Repair Café Vliegertapijt Leonardusbuurt

10 Soet op Suyt Buurtbinderij

11 Inspiratie ZorgSamen buurt Prinsejagt (ambassadeur)

12 Ook in Helmond! Doliwood ZorgSamen buurt Wie volgt? Brouwhuis, Mierlo Hout, Binnenstad, Stiphout … Veel raakvlak met thema eenzaamheid

13 Wat kunnen partners bijdragen? (1) Versterken en benutten lokale netwerken: Ruimte aan inwoners(initiatieven): stimuleren, loslaten, vertrouwen, samenwerken Inwoners, vrijwilligers, actieve burgers betrekken, co creatie Stimuleren inzet eigen kracht, inzet netwerk van inwoners Meer coachend en makelend op achtergrond Gepaste afstand bij uitvoering: dichtbij inwoners indien nodig, in andere gevallen gepaste afstand

14 Wat kunnen partners doen? (2) Lokaal netwerk kennen en benutten (aanbod, mensen, elkaar opzoeken, samenwerken, weten wat er speelt) Verbinding met wijk/ buurt (dichtbij): actieve bewonersgroepen, vrijwilligers, platforms, zelfhulpgroepen, wijkhuis, school, sportvereniging, politie, etc. Aandacht voor preventief, collectief aanbod Samenwerking lokaal aanbod (ontkokeren), elkaar opzoeken en doen (maatwerk, casus) Buiten kaders denken (vb. Laakkwartier Den Haag)

15 Faciliteren Breed wijkteam/ signaleringsteam –geen tijdrovend structureel casusgericht overleg –netwerk, elkaar opzoeken als nodig –verantwoordelijkheid bij personen (niet bij wijkteam) –invulling vanuit de wijk: formeel en informeel –aanspreekpunt: wijkadviseur, social worker Smoelenboek, netwerkbijeenkomst Wijkraadvergadering, inloopavond Wijkkalender / ditisonzebuurt Zorgsite, zorgvoorelkaar Flexibilisering regels, beleid

16 Interactief moment Versterken lokaal netwerk -Wat doet u/ uw organisatie? -Wat kan beter/ samen/ meer/ minder? Waar liggen kansen? -Waar kunnen we elkaar versterken?  pitch: 2 sprekers per baken


Download ppt "Versterken lokale netwerken Mensen maken de stad."

Verwante presentaties


Ads door Google