De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

11 DE BTW ONDER SPANNING: TRENDS EN ONTWIKKELINGEN De toekomst van de btw ‘Op de helling’? Ad van Doesum.

Verwante presentaties


Presentatie over: "11 DE BTW ONDER SPANNING: TRENDS EN ONTWIKKELINGEN De toekomst van de btw ‘Op de helling’? Ad van Doesum."— Transcript van de presentatie:

1 11 DE BTW ONDER SPANNING: TRENDS EN ONTWIKKELINGEN De toekomst van de btw ‘Op de helling’? Ad van Doesum

2 Op de helling…

3 Programma 33 1.Btw is top! 2.Btw gaat bergafwaarts! 3.Op de helling: De toekomst van de btw 4.Tarieven 5.Vrijstellingen

4 Btw is top! Enkele aan de btw toegeschreven voordelen Belastingdruk wordt over gehele maatschappij verdeeld Hoge opbrengst bij laag tarief Stabiliteit van de belasting Gunstig voor groep en werkgelegenheid (arbeid niet belast) Lage perceptiekosten Lage inningskosten Draagkracht? 4 Wereldwijde trend: Verschuiving naar indirecte belastingen

5 Programma 55 1.Btw is top! 2.Btw gaat bergafwaarts! 3.Op de helling: De toekomst van de btw 4.Tarieven 5.Vrijstellingen

6 Btw bergafwaarts Enkele tekortkomingen van en bedreigingen voor het btw-systeem 1.Harmonisatie niet voltooid 2.Regelgeving complex 3.Btw werkt niet neutraal 4.Btw is fraudegevoelig 5.Btw kan technologische ontwikkelingen niet bijhouden 66

7 Btw bergafwaarts Enkele gevolgen van tekortkomingen en bedreigingen van de btw Overheid 1.Mislopen belastingopbrengsten 2.Hogere kosten controle Ondernemers 1.Rechtsonzekerheid / rechtsongelijkheid / verstoring concurrentieverhoudingen 2.Hoge nalevingskosten ondernemers 77 Katalysators 1.Economische groei door een eengemaakte markt 2.Toename e-commerce 3.Demografische ontwikkelingen 4.Verschuiving naar indirecte belastingen

8 Programma 88 1.Btw is top! 2.Btw gaat bergafwaarts! 3.Op de helling: De toekomst van de btw 4.Tarieven 5.Vrijstellingen

9 Mededeling Commissie 2011 (‘White Paper’) Prioriteitsgebieden en doelstellingen Solide en Fraude- bestendig Efficient en Neutraal Eenvoudig COM(2011)851 9 28 May 2013 The Future of VAT

10 De toekomst van de btw Enige initiatieven ter vereenvoudiging van de btw Explanatory notes 2015 wijzigingen One Stop Shop breder toepassen (uitwerking plannen na 2015) EU VAT Web Portal Harmoniseren btw-aangifte (voorstel COM 2013-721) Harmoniseren andere verplichtingen (uitwerking plannen na harmoniseren btw-aangifte) Eenvoudig

11 De toekomst van de btw Enige initiatieven om de btw solide en fraudebestendig te maken Quick reaction mechanism (Richtlijn 2013/42/EU, art. 199bis Btw-Richtlijn) Onderzoek haalbaarheid cross-border audits Onderzoek intensievere samenwerking derde-landen Solide en Fraude- bestendig Eenvoudig

12 De toekomst van de btw Enige initiatieven in verband met de efficiëntie en de neutraliteit Vrijstellingen opschonen (gradueel afschaffen) Centrale bindende lijst van goederen en diensten die in de lidstaten onder verlaagde tarief vallen Tariefstructuur herbeoordelen Solide en Fraude- bestendig Efficient en Neutraal Eenvoudig

13 Programma 13 1.Btw is top! 2.Btw gaat bergafwaarts! 3.Op de helling: De toekomst van de btw 4.Tarieven 5.Vrijstellingen

14 Tarieven Normale tarief (art. 97 Btw-RL) –Min. 15% Verlaagde tarieven (art. 98 Btw-RL) –Max. 2 verlaagde tarieven –Bijlage III Btw-RL –Min. 5% Bijzonder verlaagd tarief (bijv. art. 110, 114, 128 Btw-RL) Nultarief (bijv. Art. 138 Btw-RL) –Vrijstelling met recht op aftrek (vgl. art. 169 Btw-RL) 14

15 Het rechtskarakter en de indirecte vorm van de btw Consumptief verbruik Bestedingen door particulieren Leveringen van goederen en diensten tegen vergoeding Leveringen van goederen en diensten tegen vergoeding door ondernemers 15 Verlaagde tarief: strikt uitleggen

16 Tarieven Huidige tariefstructuren lidstaten Gemiddelde normale tarief: 21,5 Bron: European Commission: VAT rates applicable in the EU Member States

17 Tarieven Enkele motieven lage tarieven 1.Draagkracht –Bijvoorbeeld: eerste levensbehoeften (thans: alle levensmiddelen ) 2.Menselijk leed niet te zwaar belasten –Bijvoorbeeld: geneesmiddelen 3.Beperking druk sociaal-culturele sfeer, onderwijs –Bijvoorbeeld: bioscopen, musea 4.Cumulatie btw verzachten –Bijvoorbeeld: kunstvoorwerpen (in- en uit btw-sfeer) 5.Versterking sectoren –Bijvoorbeeld hotelsector, landbouwsector 6.Stimuleren werkgelegenheid –Bijvoorbeeld arbeidsintensieve diensten 7.Afremmen of stimuleren gebruik bepaalde prestaties –Bijvoorbeeld boeken, geen laag tarief alcoholica 8.Beperken risico’s fraude –Bijvoorbeeld: restaurantdiensten, restauratie en cateringdiensten 9.Verlichten verstoring verstorend effect IB –IB maakt niet werken aantrekkelijk: aan werk complementaire prestaties laag belasten 17

18 Tarieven Enige effecten verlaagde tarieven Indelingsproblemen  Discussies reikwijdte verlaagde tarief, eenheid van prestatie –Rechtszekerheid Administratieve lasten Inningskosten Verstorende effecten verlaagde tarief –Tarief bepaalt keuze voor goed of dienst: welvaartsverlies –Uitschakelingseffecten: commissionair: 6%, agent 21% –Rem op productinnovatie –Tariefshopping / grenseffecten: gedetailleerde regelgeving Verlaagde tarieven niet doelmatig om veronderstelde doelen te bereiken Verlaagd tarief Normaal tarief Normaal tarief

19 Tarieven Uniformeren en harmoniseren 19 Land ALand B Tarief 1Tarief 2Tarief 1 UniformerenHarmoniseren Tarief 2Tarief 1

20 Tarieven Tarieven op de helling? Moet dat? Hoe dan? 20

21 Programma 21 1.Btw is top! 2.Btw gaat bergafwaarts! 3.Op de helling: De toekomst van de btw 4.Tarieven 5.Vrijstellingen

22 Het rechtskarakter en de indirecte vorm van de btw Consumptief verbruik Bestedingen door particulieren Leveringen van goederen en diensten tegen vergoeding Leveringen van goederen en diensten tegen vergoeding door ondernemers 22 Vrijstellingen: strikt uitleggen

23 Vrijstellingen 1.Verplichte vrijstellingen zonder aftrek 2.Verplichte vrijstellingen met aftrek Nultarief Externe neutraliteit (bijv. financiele diensten aan non-EU afnemers) 3.Optionele vrijstellingen / keuze voor belaste prestatie Bijv. onroerend goed 4.‘Oneigenlijke vrijstelling’: buiten reikwijdte btw geplaatst Publiekrechtelijke lichamen Overgang algemeenheid van goederen / diensten Bijzondere regelingen (ko-regeling, landbouwregeling)

24 Vrijstellingen Enige motieven vrijstellingen 1.Correcties op ruime definitie ondernemer –Bijvoorbeeld: prestaties sportorganisaties aan leden 2.Correcties op ruime definitie levering / dienst –Bijvoorbeeld: levering van geld 3.Beperken cumulatie –Bijvoorbeeld onroerend goed 4.‘Difficult to tax’ –Bijvoorbeeld: financiële prestaties (vgl. HvJ 19 april 2007, nr. C-455/05 (Velvet Steel), V-N 2007/21.18) 5.Onderworpen aan een andere belasting –Verzekeringen, kansspelen 6.Stimuleren gebruik bepaalde prestaties i.v.m. positieve externe effecten –Bijvoorbeeld: sociaal-culturele instellingen 7.Toegankelijkheid zorg / verminderen kosten zorg –(vgl. HvJ 18 november 2010, nr. C-156/09 (Verigen), V-N 2010/59.22) 8.Elimineren vrijstelling politiek moeilijke boodschap 24

25 Vrijstellingen Een effect van vrijstellingen: cumulatie Ondernemer A Ondernemer B Consument Ondernemer C Belast Vrijgesteld Prijs Btw over prijs Prijs Niet aftrekbare btw (verborgen btw) Verborgen btw Prijs Btw over prijs Btw over verborgen btw Cumulatie: btw over btw! Geen aftrekrecht! 25

26 Vrijstellingen Enige andere effecten van vrijstellingen Afbakeningsproblematiek Pro-rata berekeningen Verstoring inkoopkeuze / neiging tot ‘inbesteden’ (‘doe-het-zelf-effect’) Vermindering beloning gebruik productiefactoren –Indien aftrekbare btw niet kan worden doorberekend Verstoring internationale handel (schending bestemmingslandbeginsel) –Indien niet aftrekbare btw wel wordt doorberekend Uitlokken belastingontwijking

27 Vrijstellingen Vrijstellingen op de helling? Moet dat? Hoe dan? 27

28 Dank voor uw aandacht Tot straks in de workshop!


Download ppt "11 DE BTW ONDER SPANNING: TRENDS EN ONTWIKKELINGEN De toekomst van de btw ‘Op de helling’? Ad van Doesum."

Verwante presentaties


Ads door Google