De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Harry Crombag Kinderfysiotherapeut verbonden aan “De Bundeling”, centrum voor fysiotherapie en scholing, manuele therapie en kinderfysiotherapie met het.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Harry Crombag Kinderfysiotherapeut verbonden aan “De Bundeling”, centrum voor fysiotherapie en scholing, manuele therapie en kinderfysiotherapie met het."— Transcript van de presentatie:

1 Harry Crombag Kinderfysiotherapeut verbonden aan “De Bundeling”, centrum voor fysiotherapie en scholing, manuele therapie en kinderfysiotherapie met het speerpunt de jonge zuigeling van 0-2 jaar. © H.M.B. Crombag

2 Harry Crombag Onderwijsactiviteiten
Cursus kinderneurorevalidatie als NDT-senior tutor. Cursusleider en docent op de cursus Fysiotherapie en Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen van 0-2 jaar Docent (vervangend) Master Opleiding kinderfysiotherapie bij AVANS+ te Breda Docent Huisartsen Opleiding voor het kleine onderdeel Normale motorische ontwikkeling en zijn afwijkingen © H.M.B. Crombag

3 Directe Toegankelijkheid (DTF)
Ontstaanswijze Rode vlaggen Cijfers Knelpunten Samenwerking Verbeterpunten © H.M.B. Crombag

4 Directe Toegankelijkheid
A. Ontstaanswijze Vanaf 2006 is de BIG-geregistreerde (kinder)fysiotherapeut direct toegankelijk 4 oktober 2005 is het wetsvoorstel door de 1e Kamer aangenomen. © H.M.B. Crombag

5 Directe Toegankelijkheid
A. Ontstaanswijze Voor het zover was: Verplichte scholing van alle (kinder)fysiotherapeuten gedurende 2 dagen in 2005. Scholing vooral gericht op pluis/niet pluis gevoel en het voorkomen dat “rode vlaggen”gemist worden © H.M.B. Crombag

6 Directe Toegankelijkheid
B. Rode vlaggen Er is een rode vlaggenlijst ontwikkeld. Lijst is door kFT-ers gescoord VAS-score van 1-5 1 staat voor een bekend patroon 5 staat voor een rode vlag, terugverwijzen naar huisarts 1, 2, 3 staat voor bekend patroon kFt-behandeling kan aanvangen al of niet met verdere diagnostiekaanvraag © H.M.B. Crombag

7 Directe Toegankelijkheid
B. Rode vlaggen In absolute zin: regressie hemiparese In relatieve zin: heupdysplasie © H.M.B. Crombag

8 Directe Toegankelijkheid
B. Rode vlaggen Voor meer informatie ga naar Klik op DTF Daar vindt u: Het ontwikkelen van een rode vlaggenlijst als hulpmiddel bij de kinderfysiotherapeutische besluitvorming in de directe toegankelijkheid kinderfysiotherapie, geschreven door Harry Crombag en prof. Bouwien Smits-Engelsman © H.M.B. Crombag

9 Rode vlaggen Kinderfysiotherapie t.a.v. ontwikkeling Algemeen RV
Onbelangrijk Zeer belangrijk Algemeen 1 2 3 4 5 Sterk afwijkende ontwikkeling of een disharmonische ontwikkeling of een afbuiging of knik in de ontwikkeling, waarvoor geen verkla-ring, zowel op motorisch, mentaal of gedragsmatig gebied (o.a. niet gediagnos-ticeerde contactstoornis, onverklaarbare bewegingsar-moede en gebrek aan initiatief, al of niet in combinatie niet dys- morfe kenmerken RV 12 58 Ziekten in de familie, geuit in de anamnese, die op basis van erfel-lijkheid een aanwijzing kunnen zijn voor de afwijkende ontwikkeling. Zeer belangrijk bij volgende kinderwens 22 26 24 Maligniteiten, ernstige ziekten of onbegrepen klachten in de voor-geschiedenis. 14 18 136 Ontstekingsverschijnselen/zwelling lokaal: calor, rubor, dolor tumor. Of onverklaarbare koortst c.q. koortstaanvallen. 13 56 Herhaalde traumata of frequente onverklaarbare letsels met bezoe-ken aan wisselende hulpverleners (o.a. onverklaarbaar vallen met herhaald letsel). Kind ziet verwaarloosd uit. 19 48 6 Ernstige eetproblemen, overgeven, braken, niet eten, voedelsel weigeren, veelvuldig verslikken. Projectiel braken. 16 60 © H.M.B. Crombag

10 Rode vlaggen Kinderfysiotherapie t.a.v. ontwikkeling Algemeen 7 RV 8
Onbelangrijk Zeer belangrijk Algemeen 1 2 3 4 5 7 Gewichtsverandering (stilstand, vermagering) zonder verklaarbare oorzaak. RV 10 16 21 8 Onverklaarbaar, aanhoudend huilgedrag / ernstige problemen in state regulation. Toenemend belangrijk in combinatie met andere signalen. 6 17 47 9 Signalen van algehele malaise, zwak, slap, uitdrogingsverschijnselen © H.M.B. Crombag

11 Directe Toegankelijkheid
B. Rode vlaggen Confrontatie rode vlaggen in absolute zin Kind met aangeboren flexie contractuur/trigged fingers in middel/wijsvinger Ontwikkelde hydrocephalus, latere diagnose ongebalanceerde diagnose translocatie 18e en 6e chromosoom Kind met plagiocephalie Flucturerende schedelnaad Juveniel xanthogranuloom, goedaardige tumor die operatief verwijderd is © H.M.B. Crombag

12 Directe Toegankelijkheid
C. Cijfers Vanaf 2006 – 2009 (heden) Aantal verwijzingen kFT: 70 á 75% Aantal DTF kinderfysiotherapie: 25 á 30% © H.M.B. Crombag

13 Directe Toegankelijkheid
C. Cijfers Cijfers zijn relatief De meeste DTF komen via de CB-arts en de jeugdarts © H.M.B. Crombag

14 Directe Toegankelijkheid
D. Knelpunten Jeugdartsen 0-19 mogen nog steeds niet rechtstreeks verwijzen naar een specialist. Men probeert via AJN/GGD afspraken te maken met de zorgverzekeraars. Tot nu toe nog geen erkenning Bron: Agina Bernhard, Miriam van de Voort © H.M.B. Crombag

15 Directe Toegankelijkheid
D. Knelpunten De huisarts krijgt een formulier van de CB-arts ter informatie. De huisarts krijgt een screeningsformulier van de kinderfysiotherapeut ter informatie © H.M.B. Crombag

16 Directe Toegankelijkheid
D. Knelpunten De regering inclusief J.P.B. heeft ons toch minder regels en minder administratieve rompslomp beloofd. © H.M.B. Crombag

17 Directe Toegankelijkheid
Verbeterpunten Als een kind door de huisarts wordt gezien: verwijzing conform ZF richtlijn Verwijzing van CB-arts zou ik als verwijzing willen beschouwen en niet meer als DTF. Ouders die rechtstreeks vanwege welke reden dan ook naar de kFT komen, dat zijn echte voorbeelden van DTF. © H.M.B. Crombag

18 Directe Toegankelijkheid
Verbeterpunten Bestuur AJN/GGD en bestuur NVFK zetten dit punt op de agenda Daarna ziektekostenverzekeraars over de streep trekken © H.M.B. Crombag

19 Directe Toegankelijkheid
Verbeterpunten Goede afspraken hoe we elkaar op een eenduidige manier kunnen informeren via verslaglegging. Daarbij ook naar elkaar uitspreken welke informatie we belangrijk vinden om van elkaar te ontvangen © H.M.B. Crombag

20 Directe Toegankelijkheid
Samenwerking Mooi voorbeeld van landelijke samenwerking Kernredactie van Adviesgroep. Richtlijn voorkeurshouding en plagiocephalie Vertegenwoordigers van jeugdartsen, huisartsen, kinderfysiotherapeuten, CB-artsen, verpleegkundigen, verloskundigen, gynaecologen trachten bovengenoemde richtlijn te ontwikkelen en ernaar te handelen © H.M.B. Crombag

21 Directe Toegankelijkheid
Samenwerking Op lokaal niveau Er staat een samenwerking tussen CB-artsen en CB-verpleegkundigen, kinderartsen, maatschappelijk werk, Peda/psychologen, kinderfysiothe-rapeuten op stapel Het is nog te prematuur om hier mededelingen over te doen © H.M.B. Crombag

22 Dank U voor uw aandacht © H.M.B. Crombag


Download ppt "Harry Crombag Kinderfysiotherapeut verbonden aan “De Bundeling”, centrum voor fysiotherapie en scholing, manuele therapie en kinderfysiotherapie met het."

Verwante presentaties


Ads door Google