De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© H.M.B. Crombag1 Harry Crombag Kinderfysiotherapeut verbonden aan “De Bundeling”, centrum voor fysiotherapie en scholing, manuele therapie en kinderfysiotherapie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© H.M.B. Crombag1 Harry Crombag Kinderfysiotherapeut verbonden aan “De Bundeling”, centrum voor fysiotherapie en scholing, manuele therapie en kinderfysiotherapie."— Transcript van de presentatie:

1 © H.M.B. Crombag1 Harry Crombag Kinderfysiotherapeut verbonden aan “De Bundeling”, centrum voor fysiotherapie en scholing, manuele therapie en kinderfysiotherapie met het speerpunt de jonge zuigeling van 0-2 jaar. Kinderfysiotherapeut verbonden aan “De Bundeling”, centrum voor fysiotherapie en scholing, manuele therapie en kinderfysiotherapie met het speerpunt de jonge zuigeling van 0-2 jaar. www.debundeling.com www.debundeling.com www.debundeling.com

2 © H.M.B. Crombag2 Harry Crombag Onderwijsactiviteiten Cursus kinderneurorevalidatie als NDT- senior tutor. Cursus kinderneurorevalidatie als NDT- senior tutor. Cursusleider en docent op de cursus Fysiotherapie en Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen van 0-2 jaar Cursusleider en docent op de cursus Fysiotherapie en Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen van 0-2 jaar Docent (vervangend) Master Opleiding kinderfysiotherapie bij AVANS+ te Breda Docent (vervangend) Master Opleiding kinderfysiotherapie bij AVANS+ te Breda Docent Huisartsen Opleiding voor het kleine onderdeel Normale motorische ontwikkeling en zijn afwijkingen www.sbok.nl Docent Huisartsen Opleiding voor het kleine onderdeel Normale motorische ontwikkeling en zijn afwijkingen www.sbok.nl

3 © H.M.B. Crombag3 Directe Toegankelijkheid (DTF) A. Ontstaanswijze B. Rode vlaggen C. Cijfers D. Knelpunten SamenwerkingVerbeterpunten

4 © H.M.B. Crombag4 Directe Toegankelijkheid A. Ontstaanswijze Vanaf 2006 is de BIG- geregistreerde (kinder)fysiotherapeut direct toegankelijk Vanaf 2006 is de BIG- geregistreerde (kinder)fysiotherapeut direct toegankelijk 4 oktober 2005 is het wetsvoorstel door de 1 e Kamer aangenomen. 4 oktober 2005 is het wetsvoorstel door de 1 e Kamer aangenomen.

5 © H.M.B. Crombag5 Directe Toegankelijkheid A. Ontstaanswijze Voor het zover was: Verplichte scholing van alle (kinder)fysiotherapeuten gedurende 2 dagen in 2005. Verplichte scholing van alle (kinder)fysiotherapeuten gedurende 2 dagen in 2005. Scholing vooral gericht op pluis/niet pluis gevoel en het voorkomen dat “rode vlaggen”gemist worden Scholing vooral gericht op pluis/niet pluis gevoel en het voorkomen dat “rode vlaggen”gemist worden

6 © H.M.B. Crombag6 Directe Toegankelijkheid B. Rode vlaggen Er is een rode vlaggenlijst ontwikkeld. Lijst is door + 200 kFT-ers gescoord Lijst is door + 200 kFT-ers gescoord VAS-score van 1-5 VAS-score van 1-5 1 staat voor een bekend patroon 1 staat voor een bekend patroon 5 staat voor een rode vlag, terugverwijzen naar huisarts 5 staat voor een rode vlag, terugverwijzen naar huisarts 1, 2, 3 staat voor bekend patroon kFt- behandeling kan aanvangen al of niet met verdere diagnostiekaanvraag 1, 2, 3 staat voor bekend patroon kFt- behandeling kan aanvangen al of niet met verdere diagnostiekaanvraag

7 © H.M.B. Crombag7 Directe Toegankelijkheid B. Rode vlaggen In absolute zin:regressie hemiparese hemiparese In relatieve zin: heupdysplasie

8 © H.M.B. Crombag8 Directe Toegankelijkheid B. Rode vlaggen Voor meer informatie ga naar www.nvfk.nl Voor meer informatie ga naar www.nvfk.nl www.nvfk.nl Klik op DTF Klik op DTF Daar vindt u: Het ontwikkelen van een rode vlaggenlijst als hulpmiddel bij de kinderfysiotherapeutische besluitvorming in de directe toegankelijkheid kinderfysiotherapie, geschreven door Harry Crombag en prof. Bouwien Smits- Engelsman Daar vindt u: Het ontwikkelen van een rode vlaggenlijst als hulpmiddel bij de kinderfysiotherapeutische besluitvorming in de directe toegankelijkheid kinderfysiotherapie, geschreven door Harry Crombag en prof. Bouwien Smits- Engelsman

9 © H.M.B. Crombag9 Rode vlaggen Kinderfysiotherapie t.a.v. ontwikkeling OnbelangrijkZeer belangrijk Algemeen12345 1 Sterk afwijkende ontwikkeling of een disharmonische ontwikkeling of een afbuiging of knik in de ontwikkeling, waarvoor geen verkla-ring, zowel op motorisch, mentaal of gedragsmatig gebied (o.a. niet gediagnos-ticeerde contactstoornis, onverklaarbare bewegingsar- moede en gebrek aan initiatief, al of niet in combinatie niet dys- morfe kenmerken RV 0021258 2 Ziekten in de familie, geuit in de anamnese, die op basis van erfel- lijkheid een aanwijzing kunnen zijn voor de afwijkende ontwikkeling. Zeer belangrijk bij volgende kinderwens RV 01222624 3 Maligniteiten, ernstige ziekten of onbegrepen klachten in de voor- geschiedenis. RV 031418136 4 Ontstekingsverschijnselen/zwelling lokaal: calor, rubor, dolor tumor. Of onverklaarbare koortst c.q. koortstaanvallen. RV 0031356 5 Herhaalde traumata of frequente onverklaarbare letsels met bezoe- ken aan wisselende hulpverleners (o.a. onverklaarbaar vallen met herhaald letsel). Kind ziet verwaarloosd uit. RV 0051948 6 Ernstige eetproblemen, overgeven, braken, niet eten, voedelsel weigeren, veelvuldig verslikken. Projectiel braken. RV 0011660

10 © H.M.B. Crombag10 Rode vlaggen Kinderfysiotherapie t.a.v. ontwikkeling OnbelangrijkZeer belangrijk Algemeen12345 7 Gewichtsverandering (stilstand, vermagering) zonder verklaarbare oorzaak. RV 00101621 8 Onverklaarbaar, aanhoudend huilgedrag / ernstige problemen in state regulation. Toenemend belangrijk in combinatie met andere signalen. RV 0361747 9 Signalen van algehele malaise, zwak, slap, uitdrogingsverschijnselen RV 0984747

11 © H.M.B. Crombag11 Directe Toegankelijkheid B. Rode vlaggen Confrontatie rode vlaggen in absolute zin Kind met aangeboren flexie contractuur/trigged fingers in middel/wijsvinger Kind met aangeboren flexie contractuur/trigged fingers in middel/wijsvinger –Ontwikkelde hydrocephalus, latere diagnose ongebalanceerde diagnose translocatie 18 e en 6 e chromosoom Kind met plagiocephalie Kind met plagiocephalie Flucturerende schedelnaad –Juveniel xanthogranuloom, goedaardige tumor die operatief verwijderd is

12 © H.M.B. Crombag12 Directe Toegankelijkheid C. Cijfers Vanaf 2006 – 2009 (heden) Vanaf 2006 – 2009 (heden) –Aantal verwijzingen kFT: 70 á 75% –Aantal DTF kinderfysiotherapie: 25 á 30%

13 © H.M.B. Crombag13 Directe Toegankelijkheid C. Cijfers Cijfers zijn relatief Cijfers zijn relatief De meeste DTF komen via de CB- arts en de jeugdarts De meeste DTF komen via de CB- arts en de jeugdarts

14 © H.M.B. Crombag14 Directe Toegankelijkheid D. Knelpunten Jeugdartsen 0-19 mogen nog steeds niet rechtstreeks verwijzen naar een specialist. Men probeert via AJN/GGD afspraken te maken met de zorgverzekeraars. Tot nu toe nog geen erkenning Jeugdartsen 0-19 mogen nog steeds niet rechtstreeks verwijzen naar een specialist. Men probeert via AJN/GGD afspraken te maken met de zorgverzekeraars. Tot nu toe nog geen erkenning Bron: Agina Bernhard, Miriam van de Voort Bron: Agina Bernhard, Miriam van de Voort

15 © H.M.B. Crombag15 Directe Toegankelijkheid D. Knelpunten De huisarts krijgt een formulier van de CB-arts ter informatie. De huisarts krijgt een formulier van de CB-arts ter informatie. De huisarts krijgt een screeningsformulier van de kinderfysiotherapeut ter informatie De huisarts krijgt een screeningsformulier van de kinderfysiotherapeut ter informatie

16 © H.M.B. Crombag16 Directe Toegankelijkheid D. Knelpunten De regering inclusief J.P.B. heeft ons toch minder regels en minder administratieve rompslomp beloofd. De regering inclusief J.P.B. heeft ons toch minder regels en minder administratieve rompslomp beloofd.

17 © H.M.B. Crombag17 Directe Toegankelijkheid Verbeterpunten Als een kind door de huisarts wordt gezien: verwijzing conform ZF richtlijn Als een kind door de huisarts wordt gezien: verwijzing conform ZF richtlijn Verwijzing van CB-arts zou ik als verwijzing willen beschouwen en niet meer als DTF. Verwijzing van CB-arts zou ik als verwijzing willen beschouwen en niet meer als DTF. Ouders die rechtstreeks vanwege welke reden dan ook naar de kFT komen, dat zijn echte voorbeelden van DTF. Ouders die rechtstreeks vanwege welke reden dan ook naar de kFT komen, dat zijn echte voorbeelden van DTF.

18 © H.M.B. Crombag18 Directe Toegankelijkheid Verbeterpunten Bestuur AJN/GGD en bestuur NVFK zetten dit punt op de agenda Bestuur AJN/GGD en bestuur NVFK zetten dit punt op de agenda Daarna ziektekostenverzekeraars over de streep trekken Daarna ziektekostenverzekeraars over de streep trekken

19 © H.M.B. Crombag19 Directe Toegankelijkheid Verbeterpunten Goede afspraken hoe we elkaar op een eenduidige manier kunnen informeren via verslaglegging. Daarbij ook naar elkaar uitspreken welke informatie we belangrijk vinden om van elkaar te ontvangen Goede afspraken hoe we elkaar op een eenduidige manier kunnen informeren via verslaglegging. Daarbij ook naar elkaar uitspreken welke informatie we belangrijk vinden om van elkaar te ontvangen

20 © H.M.B. Crombag20 Directe Toegankelijkheid Samenwerking Mooi voorbeeld van landelijke samenwerking Kernredactie van Adviesgroep. Kernredactie van Adviesgroep. –Richtlijn voorkeurshouding en plagiocephalie –Vertegenwoordigers van jeugdartsen, huisartsen, kinderfysiotherapeuten, CB-artsen, verpleegkundigen, verloskundigen, gynaecologen trachten bovengenoemde richtlijn te ontwikkelen en ernaar te handelen

21 © H.M.B. Crombag21 Directe Toegankelijkheid Samenwerking Op lokaal niveau Er staat een samenwerking tussen CB-artsen en CB-verpleegkundigen, kinderartsen, maatschappelijk werk, Peda/psychologen, kinderfysiothe- rapeuten op stapel Er staat een samenwerking tussen CB-artsen en CB-verpleegkundigen, kinderartsen, maatschappelijk werk, Peda/psychologen, kinderfysiothe- rapeuten op stapel Het is nog te prematuur om hier mededelingen over te doen Het is nog te prematuur om hier mededelingen over te doen

22 © H.M.B. Crombag22 Dank U voor uw aandacht


Download ppt "© H.M.B. Crombag1 Harry Crombag Kinderfysiotherapeut verbonden aan “De Bundeling”, centrum voor fysiotherapie en scholing, manuele therapie en kinderfysiotherapie."

Verwante presentaties


Ads door Google