De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studiedag Digitale Toegankelijkheid aan de K.U.Leuven 29 mei 2008 Inleiding Jan Engelen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studiedag Digitale Toegankelijkheid aan de K.U.Leuven 29 mei 2008 Inleiding Jan Engelen"— Transcript van de presentatie:

1 Studiedag Digitale Toegankelijkheid aan de K.U.Leuven 29 mei 2008 Inleiding Jan Engelen jan.engelen@esat.kuleuven.be

2

3 K.U.Leuven: een lange traditie (1) Begeleiding van studenten met functiebeperking werd vanaf het midden van de jaren ‘70 georganiseerd (Myriam Van Acker) 1974: Start van de Werkgroep Gehandicapte studenten Peer begeleiding als kenmerk van de Leuvense aanpak Medewerking van technische diensten om gebouwen toegankelijk te maken (vanaf het eerste uur!) 1993: Romerohuis als symbool van zelfstandig en begeleid wonen (gedeeltelijk gesponsord door commerciële groepen) Medewerking aan allerhande Europese initiatieven

4 K.U.Leuven: een traditie (2) De WGS kreeg in 1995 de zilveren medaille van Helios II (uit 300 inzendingen !). Helios II was het communautair programma ter bevordering van de gelijke kansen en de integratie van mensen met een handicap (op basis van het besluit van de Europese Raad van 25 februari 1993) en staat voor Handicapped people in the European community Living Independently in an Open Society. M. Van Acker: "We hebben die Heliosprijs gekregen voor de manier waarop gehandicapte studenten aan onze universiteit worden geïlntegreerd, op sociaal vlak en op studiegebied. Gehandicapte studenten leven in Leuven samen met medestudenten, in zogenaamde omkaderingsgroepen, zoals in het Romerohuis. Dat is uniek in Europa. Andere universiteiten, in binnen- en buitenland kijken met bewondering naar die formule maar ze zien het zelf niet zitten om ook zoiets te verwezenlijken." [Campuskrant]

5 Digitale Toegankelijkheid (1) is nauw verbonden met de boom in computer- en internetgebruik in een beginfase: gedrukte documenten toegankelijk maken – nadruk op conversie (o.m. Brailleproductiecentrum St. Rafaël) afspraken met uitgevers om bronteksten te bekomen. Nu vooral voor het directe elektronisch lezen.

6 Digitale Toegankelijkheid Is ruimer dan webtoegankelijkheid Webtoegankelijkheid:  eerste richtlijnenbundel werd in 1996 gepubliceerd (“Reading without Paper”- Harmony EU project, gecoördineerd door K.U.Leuven!)  Web access Initiative (subgroep van het World Wide Web consortium W3C) is sindsdien erkend als leidende organisatie rond alle aspecten van webtoegankelijkheid  Werking wordt sinds het begin opgevolgd door de K.U.Leuven Onderzoeksgroep Docarch, o.m. in verschillende opeenvolgende EU projecten  e-toegankelijkheid is intussen een EU prioriteit (DG INFSO-eInclusion unit)

7 K.U.Leuven – IBM samenwerking Eind 2005 werd een samenwerkingsakkoord afgesloten tussen K.U.Leuven en IBM Thema’s:  Hulp bij toegankelijk maken van webpagina’s  Uitvoeren van concrete “walk-through” testen op het universitaire leerplatform Toledo  Ter beschikking stellen van stageplaatsen  Schenking van leesapparatuur voor de K.U.Leuven bibliotheken. K.U.Leuven invulling door een ad hoc werkgroep o.l.v. Sam Michiels, een groep die later geëvolueerd is naar de Werkgroep Digitale Toegankelijkheid concrete taken voornamelijk uitgevoerd in het kader van het OOP project “Verhoogde toegankelijkheid van alle onderwijsgerichte ICT-toepassingen voor personen met een functiebeperking“ in samenwerking met WGS

8

9 Werkgroep Digitale Toegankelijkheid brengt kennis en expertise bijeen uit alle geledingen van de universiteit (onderzoek, bibliotheek, ondersteunende diensten, webontwikkelaars, dienst communicatie enz.) rapporteert aan het Coördinatiecomité van de Rectorale dienst diversiteitsbeleid Heeft een tiental leden en een vijftal waarnemers

10 Werkgroep Digitale Toegankelijkheid: concreet! Begeleidings- en discussieforum voor de IBM-KULeuven samenwerking Brengt de probleemgebieden in kaart en zoekt oplossingen i.s.m. bestaande ondersteuningsdiensten en onderzoeksgroepen Organiseerde de K.U.Leuven-IBM studiedag over aangepast lezen (24 april 2007) Stelt i.s.m. het OOP project een toekomstplan op dat binnenkort aan de ICTS-raad en de universitaire overheden wordt voorgelegd Enkele leden hebben een project voor het Aanmoedigingsfonds ingediend dat een hoge kans maakt gesubsidieerd te worden. Thema’s:  Uitbreiding aantal webpagina’s met Anysurfer label  Gespecialiseerde opleidingen e-Toegankelijkheid  Uitwerken van acties voor studenten met dyslexie (o.m. rond adequate softwareondersteuning)  coördinatie

11 Programma Diversiteitsbeleid binnen K.U.Leuven en IBM Digitale toegankelijkheid: introductie, uitdagingen en oplossingen! 3 Case studies Toledo platform: usability walktrough en resultaten Aanmaak van toegankelijk cursusmateriaal Panelgesprek: de toekomst

12


Download ppt "Studiedag Digitale Toegankelijkheid aan de K.U.Leuven 29 mei 2008 Inleiding Jan Engelen"

Verwante presentaties


Ads door Google