De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Plezier op School Een zomercursus voor aanstaande brugklassers Marleen Faber / GGZ-preventiewerker / Vincent van Gogh t.b.v. PAOG nascholing 24.09.2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Plezier op School Een zomercursus voor aanstaande brugklassers Marleen Faber / GGZ-preventiewerker / Vincent van Gogh t.b.v. PAOG nascholing 24.09.2013."— Transcript van de presentatie:

1 Plezier op School Een zomercursus voor aanstaande brugklassers Marleen Faber / GGZ-preventiewerker / Vincent van Gogh t.b.v. PAOG nascholing 24.09.2013

2 Inhoud Kennismaking preventieve interventie ‘Plezier op School’ Effecten en Onderzoek JGZ en POS

3 Wat is ‘Plezier op School’? Tweedaagse zomercursus voor aanstaande brugklassers die problemen ervaren in de omgang met leeftijdgenoten Een voorbereiding op de sociale aspecten van het voortgezet onderwijs Een training in sociale vaardigheden en weerbaarheid

4

5 Doelstelling Het voorkomen van (ernstige) psychische problemen bij aanstaande brugklassers die problemen hebben in sociale contacten Angstig of vermijdend Onhandig Conflicten Slachtoffer van pesterijen (ca. 80%)

6 Door Het bevorderen van het maken van een goede start op de nieuwe school Vergroten zelfvertrouwen Vergroten weerbaarheid/sociale vaardigheid

7 De plaats van POS in de zorgketen Model van Mrazek en Haggerty 1994

8 Waarom ‘Plezier op School’? Plezier op School = belangrijk voor sociaal- emotionele ontwikkeling Sociale problemen BO: voorspeller ernstige psychosociale problemen VO en later Kinderen komen vaak niet op eigen kracht uit problemen Transitie BO-VO = uitgelezen moment voor interventie

9 Wanneer, Waar, door Wie? Laatste week zomervakantie Door heel Nederland (ca. 90 plaatsen) Door (samenwerkingsverbanden) diverse instellingen: – GGD, Jeugd-GGZ(preventie), Jeugdhulpverlening (BJZ, AMW e.a.), Scholen, Privé-praktijken

10 Groepssamenstelling Max. 10 kinderen per groep 2 begeleiders Werkzame mix deelnemers

11 De ontwikkeling van POS Ontwikkeld vanuit jaren werkvloer-ervaring (RIAGG Noord- Limburg) Toevallige Try out: 1996 Positieve resultaten en tevredenheid Nominatie Preffi-prijs in 1997 Uitgebracht: 2000 Spontane ‘verspreiding’ Onderzoek effecten Media aandacht Theoretisch goed onderbouwd (NJI) ZonMw

12 Programma Kennismakingsgesprek Ouderinformatiebijeenkomst Twee cursusdagen Terugkombijeenkomst Afsluitend gesprek

13 Theoretisch referentiekader Bang zijn voor andere kinderen (Ringrose en Nijenhuis, 1986) Sociale leertheorie (Bandura) Cognitieve Gedragstherapie (o.a. Beck en Ellis) Ontspanningstherapie (Jacobson )

14 Ervaringen in de omgang met anderen Lage competentie verwachting Angst, Boosheid, Verdriet Vermijdings- en terugtrekgedrag Onhandig gedragAgressief gedrag Angstreductie korte termijn Afwijzende responsen anderen Succeservaring korte termijn Woede-reductie korte termijn Genetische factoren Sociale factoren Psychologische factoren Fysiologische factoren Schematische weergave van Sociale Incompetentie volgens een sociaal cognitieve analyse Determinanten S timuli Cognities Emotionele responsen Gedragsmatige responsen S timuli Consequenties Onhandig gedrag Agressief gedrag

15 Sociale (in)competentie Aanleg Gezin/opvoeding Omstandigheden/ervaringen

16 Neuro-biologische factoren Temperament Stress-systeem (HPA-as) Amygdala en Prefrontale Cortex Vechten, Vluchten of Aanpakken?

17 Het G-schema Gedachte Gevolg Gebeurtenis Gevoel Gedrag

18

19

20 Overzicht 2 daagse zomercursus 1 e dag: – Inzicht – Helpend leren denken – Omgaan met spanning – Basisvaardigheden 2 e dag: – Omgaan met moeilijke situaties – Pesten – Afrondende opdracht

21 Gedachten van niet-helpend naar helpend

22 Gevoel Om leren gaan met emoties en spanning Ontspanningsoefening

23 Gedrag (Basisvaardigheden) Stevig staan Anderen aankijken Duidelijk praten

24 Gedrag (Gespreksvaardigheden) Gesprekjes beginnen, voeren en eindigen Initiatief nemen Invoegen Luisteren

25 Gedrag (Complexe vaardigheden) Wegkruipen Knokken Aanpakken

26 POS in de praktijk

27 Gevoel fysiologische angstresponsen Gedachte negatieve cognities, negatief zelfbeeld Gedrag incompetente gedragingen Gevolg negatieve reacties leeftijdgenoten Gedachte positievere cognities, positiever zelfbeeld Gevoel controle over fysiologische angstresponsen) Gedrag competentere gedragingen Gevolg positievere reacties leeftijdgenoten Cognitieve technieken helpend leren denken, zelfinstructie Spanningsregulatie ontspanningsoefeningen Gedragsbeïnvloeding modeling, rollenspel, feedback Schema Plezier op School

28 POS door Sigmund

29 Terugkombijeenkomst - Na ca. 6 weken (herfstvakantie) - Uitwisselen ervaringen - Cijfer ‘Plezier op School’ - Herhaling Boost - Extra oefening moeilijke situaties - Check of meer hulp nodig is

30 POS en Ouders Kind een probleem, ouders lijden mee Zonder ouders geen verandering Betrokkenheid ouders belangrijk! – Kennismakingsgesprek, ouderbijeenkomst, afsluiting Inzicht in G-schema Hoe kunnen steunen i.p.v. over- c.q. onder- bescherming

31 Werkzame ingrediënten Moment van uitvoering Beproefde methodieken Intensiviteit Eclectische benadering Realistische omgeving Samenstelling groep Betrokkenheid ouders Deskundigheid trainers

32 Effecten? Positieve evaluatiegegevens ouders/kind/trainers Positieve resultaten diverse effectonderzoeken (Masterstudies), diverse universiteiten. – Vermindering sociale angst – Betere relaties klasgenoten – Minder pesterijen – Verbetering algemeen welbevinden – Resultaten blijven bestaan ook na 1,5 jaar

33 Huidig Onderzoek Effectiviteit Subsidie ZonMw (2009-2013) Saskia Mulder, Universiteit Utrecht o.l.v. Prof. Dr. Marcel van Aken Randomized Controlled Trial (schoolniveau) 200 scholen, 375 kinderen (190/185) 4 meetmomenten (voor, na 1 week, na 13 weken, na 40 weken)

34 Onderzoeksvragen Leidt ‘Plezier op School’ op korte en middellange termijn tot een vermindering van – A.: sociale angst, gepest worden, – B: sociale en internaliserende problemen? Welke factoren hebben invloed op het effect van ‘Plezier op School’? (moderatoren en mediatoren)

35

36 Effecten volgens deelnemers

37 Effecten volgens ouders

38 Conclusies Zowel de POS groep als de controlegroep gaat vooruit POS kinderen minder sociale angst, minder pesten (jongens), meer vriendschappen Ouders rapporteren meer vooruitgang, vooral bij internaliserende problemen

39 Verder onderzoek (resultaten eind 2013…) Moderatoren (voor wie) (invloed persoonlijkheid, SES, probleemscores en stoornissen) Mediatoren (hoe) (gedachten, gevoel en gedrag) Beoordelingen door leerkracht en leeftijdgenoten

40 Pesten, POS en JGZ Signaleren Advies Ondersteuning Doorverwijzen

41 Dank voor uw aandacht Meer informatie: www.plezieropschool.nl


Download ppt "Plezier op School Een zomercursus voor aanstaande brugklassers Marleen Faber / GGZ-preventiewerker / Vincent van Gogh t.b.v. PAOG nascholing 24.09.2013."

Verwante presentaties


Ads door Google