De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom. Site van VCPO SAMENLEVING Wij geloven in de kracht van de verbinding en willen onze verantwoordelijkheid nemen in de samenleving waarvan wij onderdeel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom. Site van VCPO SAMENLEVING Wij geloven in de kracht van de verbinding en willen onze verantwoordelijkheid nemen in de samenleving waarvan wij onderdeel."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom

2 Site van VCPO SAMENLEVING Wij geloven in de kracht van de verbinding en willen onze verantwoordelijkheid nemen in de samenleving waarvan wij onderdeel zijn. Dit betekent in de eerste plaats dat wij letterlijk en figuurlijk open in de samenleving staan. Het betekent ook dat wij onze kwaliteiten graag en waar mogelijk met die van andere organisaties verbinden om in brede zin te werken aan de leefbaarheid van de dorpen waarin wij actief zijn. De kwaliteit en de nabijheid van voorzieningen spelen daarbij een belangrijke rol.

3 Waarom cbs De Haven open moet blijven in Onderdendam

4 Inhoud Geschiedenis Adviesnotitie dhr. Joosten Ondergrens aantal leerlingen en gevolgen Duurzaamheid Kwaliteit onderwijs Kansen Gevolgen van sluiting Leefbaarheid Oproep en verzoek

5 Geschiedenis Christelijk onderwijs in Onderdendam sinds 1897, ruim 110 jaar Altijd een kleine school geweest Het voortbestaan van cbs De Haven was tot op heden altijd een duidelijke en bewuste keuze en mogelijk doordat overige scholen het ‘tekort’ aan leerlingen van cbs De Haven opvingen/compenseerden. Waarom nu ineens niet meer??

6 Wat is er de laatste maanden gebeurt? 11 november 2013: Nieuwsbrief cbs De Haven kondigt onderzoek aan mbt voorbereiding van verantwoord beleid bij daling leerlingen 9 januari 2014: MR ontvangt het rapport 23 januari: directeur mailt MR dat rapport discussiestuk is, bevat geen besluiten 4 februari: ouders ontvangen rapport 20 maart: ouder bijeenkomst 3 april: ouder bijeenkomst met oa dhr. Van der Wal 23 april: ouderbijeenkomst. Toelichting adviesnotitie van en door dhr. Joosten. Dhr. Van der Wal spreekt over ondergrens van 80 leerlingen 10 juni: Toekomstscenario deel 2 12 juni: ledenvergadering 17 juni: presentatie ouders

7 Adviesnotitie dhr. Joosten Adviesnotitie zou opgesteld worden door onafhankelijk persoon Dhr. Joosten: echter geïntroduceerd als deskundige o.g.v. sluiting en samenvoeging van scholen heeft eerder meegewerkt aan rapport waaruit de indruk ontstaat dat dhr. Joosten geen voorstander is van kleine scholen daarmee niet onafhankelijk is. Prognoses adviesnotitie zijn afkomstig uit één bron Tabellen niet helder Geen onderzoek naar kansen Een rigoureus besluit voor sluiting baseer je op meer dan deze onvolledige, niet betrouwbare notitie.

8 Minimaal aantal leerlingen Landelijk: - 23 leerlingen - in principe nog 3 jaar open Gem. Bedum: - 66 leerlingen ( gemiddelde van scholen onder hetzelfde schoolbestuur) VCPO: - ondergrens plotseling 80 leerlingen…

9 Gevolgen plotseling aangepaste ondergrens Sluiting/samenvoeging van minstens 14 scholen in Noord-Groningen waaronder cbs De Haven per augustus 2015 Dit heeft vérstrekkende gevolgen voor Noord- Groningen en Onderdendam Eenmaal gesloten school komt nooit weer terug!

10 Duurzaamheid In Onderdendam is een handtekeningen actie gehouden. Uitkomsten mbt aanwas van kinderen zijn als volgt: Aanwas aantal kinderen In jaar 22014 52015 12016 22017 42018

11 Kwaliteit van onderwijs De laatste jaren is er veel geïnvesteerd in cbs De Haven vb. extra lokaal, lesmethode geschikt voor combinatieklassen (overigens zeer prijzig en zeker nog 10 jaar te gebruiken) Gevolg: kwaliteit voldoende (inspectie) Uitstroom is op niveau Zowel leerlingen als ouders zijn tevreden

12 Wat is kwaliteit? Vaak harde cijfers Maar ook: geborgenheid, veiligheid, aandacht, sociale aspecten Grote scholen schieten hierin juist vaak tekort Kleinschaligheid wordt juist erváren als kwaliteit Er is geen absoluut verband tussen schoolgrootte en onderwijskwaliteit (rapport Loppersum Netwerkscholen) Kwaliteit met name afhankelijk van kwaliteit van leerkrachten, lesmateriaal.

13 Kansen voor cbs De Haven Kansen: cbs De Haven is dé ideale school voor kinderen uit omliggende dorpen die juist beter tot hun recht komen op kleinschalige school Opvallend: deze kansen worden niet benut! -geen externe pr -niet vermeld op opgaveformulier basis scholen Bedum -weinig/geen publiciteit voor open dagen Daarbij: Dorpsschool: moet toegankelijk zijn, betrokken zijn bij het dorp, moet zich laten zíen! Ervaring: minder toegankelijk, minder actief, weinig/geen betrokkenheid met het dorp, niet doorgegaan op ingeslagen weg vorige directeur. Dieptepunt voor ouders: in eerste instantie geen ouders bij Kerstviering 2013, ingrijpen OR nodig!

14 Gevolgen van sluiting voor kinderen en ouders 1.Verbinding dorp verdwijnt 2.Keuzemogelijkheden beperkt 3.Kinderen dupe: hele dag van huis 4.Jonge kinderen kunnen niet meer zelfstandig naar school lopen of fietsen 5.Kinderen verspreiden naar omliggende dorpen 6.spelen minder met elkaar (praktijkervaring!) 7.Hogere kosten ouders

15 Mogelijke gevolgen van sluiting voor dorp Onderdendam onaantrekkelijker voor jonge mensen/gezinnen: vergrijzing Dorpshuis verliest inkomsten verhuur sporthal Risico m.b.t. voortbestaan dorpshuis Sluiting draagt bij aan -verdere krimp en -dalende leefbaarheid Dit in tegenstelling tot activiteiten zoals Verzoamelstee én in tegenstelling met eigen visie van VCPO

16 Leefbaarheid Leefbaarheid: niet adresseren aan één partij/organisatie Leefbaarheid gerealiseerd door keten van partijen/organisaties Een basisschool is in die keten ontzettend belangrijk (rapport Prognoses en Kansen voor basisonderwijs gemeente Bedum, april 2011: Basisscholen zijn belangrijk voor de leefbaarheid van dorpen.) De school heeft daarmee een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van het in stand houden van de leefbaarheid van dorp en omgeving

17 Ons verzoek aan de Raad van Toezicht en directeur dhr. Van der Wal Proces van sluiting vooralsnog stoppen Met andere partijen de problematiek van kleine scholen in de gehele provincie Groningen grondig verkennen 1 juli komen dorpsverenigingen van dorpen en andere belanghebbenden uit de gehele provincie met vergelijkbare problematiek bijeen om samen deze problematiek te bespreken en alternatieven te onderzoeken Wij willen graag gezamenlijk participeren in dit initiatief en met het VCPO zoeken naar een andere oplossing dan sluiting van onze dorpsschool

18 Site van VCPO SAMENLEVING Wij geloven in de kracht van de verbinding en willen onze verantwoordelijkheid nemen in de samenleving waarvan wij onderdeel zijn. Dit betekent in de eerste plaats dat wij letterlijk en figuurlijk open in de samenleving staan. Het betekent ook dat wij onze kwaliteiten graag en waar mogelijk met die van andere organisaties verbinden om in brede zin te werken aan de leefbaarheid van de dorpen waarin wij actief zijn. De kwaliteit en de nabijheid van voorzieningen spelen daarbij een belangrijke rol.

19 EINDE

20

21


Download ppt "Welkom. Site van VCPO SAMENLEVING Wij geloven in de kracht van de verbinding en willen onze verantwoordelijkheid nemen in de samenleving waarvan wij onderdeel."

Verwante presentaties


Ads door Google