De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het zorgregiodecreet.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het zorgregiodecreet."— Transcript van de presentatie:

1 Het zorgregiodecreet

2 VZW OVOSIT Vzw OVOSIT staat voor Oost-Vlaams Overlegplatform inzake Samenwerking in de Thuiszorg en heeft als missie ondersteunen en coördineren van de lokale SITs en platformen, bevorderen en stimuleren van de multi-disciplinaire samenwerking binnen de thuiszorg en belangen behartigen van de thuiszorgpartners naar de overheid.

3 De lokale SIT Lokale SIT staat voor 'Lokaal Samenwerkingsinitiatief inzake Thuisverzorging' en fungeert als lokaal overlegplatform voor alle disciplines en organisaties die actief zijn in de thuiszorg. De lokale SIT stimuleert de hulpverleners in hun streven naar een gecoördineerde 'zorg op maat'. Binnen Oost-Vlaanderen zijn er momenteel 27 lokale SITs.

4 GDT GDT betekent "Geïntegreerde dienst voor thuisverzorging" en staat voor een gezondheidsvoorziening die, per zorgzone, het geheel van patiëntenzorg versterkt via praktische organisatie en ondersteuning van verstrekkingen in het kader van de thuisverzorging, waarbij de tussenkomst van verschillende disciplines vereist is.

5 SEL Er is een overgang voorzien van SIT werking (Lokaal Samenwerkingsinitiatief inzake Thuisverzorging) naar SEL werking (Samenwerkingsinitiatief eerstelijn) anno 2010. Ook het zorgregio decreet heeft zijn effect gehad op het SEL Decreet. Meer bepaald op de manier waarop de regio’s moeten ingekleurd worden.

6 Zorgregiodecreet Geschiedenis Het zorgregiodecreet Kaart en opsomming

7 Geschiedenis Start van het zorgregiodecreet op 23 mei voorontwerp. Vanuit VELO vertrekt er een vraagstelling aan het werkveld. Het facillitator rapport wordt in het leven geroepen en stelt toch enkele belangrijke voorwaarden aan de zorgregio’s. provinciale grenzen bewaken de regio Dendermonde niet verdelen Een provinciale koepel Regio Gent onderverdelen Sommige gemeenten horen historisch bij elkaar.

8 Geschiedenis Alle regio’s voor Oost Vlaanderen worden oranje ingekleurd wat wil zeggen dat er een goedkeuring is mits voorwaarden. Behalve de regio Oosterzele /Merelbeke / Gavere waar en rode inkleuring is voorzien. Dit wil zeggen dat de regio niet ervaren wordt als bij elkaar horend. December 2008 zorgregiodecreet = goedgekeurd

9 Zorgregiodecreet Het zorgregiodecreet is goedgekeurd op 1 december 2008. Het zorgregiodecreet zegt dat de Vlaamse regering de programatie van gezondheids- en welzijnsvoorzieningen kan doen aan de hand van de indeling in zorgregio’s. Deze zorggregio’s bestaan uit meerdere hiërarchische niveaus. deze niveau’s zijn De grootstedelijke gebieden De kleinstedelijke gebieden En het gemeentelijke niveau (sub 1 en 2)

10 Zorgregio’s op grootstedelijk niveau

11 Zorgregio’s op kleinstedelijk niveau


Download ppt "Het zorgregiodecreet."

Verwante presentaties


Ads door Google