De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leren voor je Loopbaan Resultaten innovatie-arrangement Integrale Loopbaangericht Leeromgeving Peter den Boer Esther Stukker.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leren voor je Loopbaan Resultaten innovatie-arrangement Integrale Loopbaangericht Leeromgeving Peter den Boer Esther Stukker."— Transcript van de presentatie:

1 Leren voor je Loopbaan Resultaten innovatie-arrangement Integrale Loopbaangericht Leeromgeving Peter den Boer Esther Stukker

2 WAT? (is een loopbaangerichte leeromgeving?) http://www.youtube.com/watch?v=ZcvYGinAIVw

3 WAT? (is een loopbaangerichte leeromgeving?) Krachtig –Koppeling praktijk – theorie –Koppeling BPV aan praktijk ‘met een rode knop’ –Leermogelijkheden passend afwisselen: serieel, parallel, leerstilte Vraaggeleid –Passen bij de leerbehoefte van de student Loopbaangericht (Meijers, Kuijpers & Bakker, 2006) –Passend bij de loopbaanbehoefte van de student –Gericht op ‘jezelf leren kennen’

4 WAT? (Wat is er integraal aan?) Krachtig, vraaggeleid en loopbaangericht in samenhang Vmbo-mbo-hbo in samenhang Bedrijfsleven-onderwijs in samenhang

5 WAAROM? (beoogde effecten) Op niveau student Motiverender voor studenten Dieper leren  beter begrip, meer transfer Ondernemender studenten Wendbaarder op de arbeidsmarkt –Actor in loopbaan ipv slachtoffer: kennen zichzelf beter en kunnen zichzelf daardoor makkelijker sturen

6 WAAROM? (beoogde effecten) Op niveau samenleving Minder (schadelijk) vsv Minder (schadelijk) switchen Op niveau bedrijfsleven Wendbaarder op de arbeidsmarkt –Kortere inwerktijd –Sneller volledig inzetbaar

7 WAAR? Flash (MBO Oosterhout/ Florijn College): –Administratie –Secretarieële beroepen Zinc. (Zoomvliet College): –Secretariële beroepen –MV = Media Vormgeving –AV = Audiovisuele Vormgeving / Studio –Juridische beroepen

8 Onderzoek WAT: Lukt het de opleidingen een integrale loopbaangerichte leeromgeving te realiseren? WAAROM: Levert dat de beoogde effecten op?

9 OPZET WAT –Interviews teamleiders –Observatie (net als in het filmpje maar dan langer) + interviews docenten en studenten WAAROM –Web-based vragenlijst – motivatie, ondernemerschap, loopbaansturing –Vragenlijst Sta Sterk Startblok ZC – jezelf kennen –Interviews praktijkopleiders stagebedrijven – inwerktijd e.d –Analyse studentenadministratie – vsv & switchen

10 OPZET ‘Controle’groepen –Flash administratie   Administratie FC-Breda (& ZC Roosendaal) –Secretarieel Zinc.   Secretarieel FC-Breda Herhaalde metingen –Web-based vragenlijst –Sta Sterk Startblok vragenlijst –Observaties en interviews met docenten en studenten Sta Sterk Startblok alleen ZC, geen ctrl. gr.

11 Opleidingsbeschrijving – secr ZC/FC Werken met opdrachten (passend in curriculum) en simulaties (continuïteit) Vaste opbouw curriculum; vast rooster talen; geen individuele trajecten – m.u.v. opdrachten (deels) (Nog) geen (tempo)differentiatie Samenwerking hbo (bij opdrachten) en vmbo Starblok CH-Q – komt in hele traject terug in begeleidingsgesprekken FC lijkt hier sterk op, muv opdrachten van bedrijven WAT?

12 Opl.beschrijving – adm/secr Flash KD – leidend; per onderdeel in It’s Learning (llv) – stud en doc kan opl zien en aangeven waar ze zijn Individueel leertraject – flexibel programma (tempo, werkvorm, volgorde) Programma rond opdrachten (voorkeur extern, anders project of simulatie) LLB gericht op vergroting zelfvertrouwen (niveau 2) en zelfbeeld beroepspraktijk Veel reflectie en evaluatie rond ontwikkeling student en werkwijze team WAT?

13 Opleidingsbeschrijving – Adm FC ZC Vast weekprogramma, vaste theorie uren, vaste projecturen (simulatie), taal, rekenen, LLB Opdrachten uit praktijk alleen als het past in programma – komt weinig voor Programma niet flexibel LLB in apart programma WAT?

14 Observaties – meting 1 Secr, MV, AV, (ZC), Adm niveau 2 en 4 (Flash) Zinc wordt zeer verschillend ingevuld: als ruggengraat (secr) of als stage-plus (MV) Studenten vinden werken aan opdrachten motiverend en leerzaam Nabijheid docent sleutelfactor – als die er niet is – trage feedback, langzaam leren Docentcompetenties: geduld, studenten goed inschatten, begrijpen waar student ‘zit’, vak zeer goed beheersen WAT?

15 Observaties meting 2 Secr/MV/Adm (Flash): Motiverend, leerzaam, breder dan stage; aandacht voor samenwerken en leiden – docenten dichtbij Ruimte voor serieel leren en leerstilte Studenten geven de signalen voor behoefte aan leerstilte/serieel leren; docent moet daar goed mee omgaan MV-bijstelling: Zinc ook voor leerjaar 2; docent dichterbij Studio: Leerzaam, maar niet motiverend – saai; weinig begeleiding (ook na verhuizing) – veel storing Hotelschool: Last van verschillende eisen verschillende docenten WAT?

16 Webbased enqête ZC  FC Breda Geen verschillen Secretarieel – meting 1 (1 e & 2 e jrs) WAAROM?

17 Webbased enqête ZC  FC Breda: ZC > FC: –Geleerd te werken als in een bedrijf of instelling ZC  FC Breda  Flash Flash > ZC & FC: –Goed geholpen bij problemen met leren –Loopbaansturing Secretarieel – meting 2 (2 e & 3 e jrs) WAAROM?

18 Webbased enqête Flash > FC: –Ik zou weer voor mijn huidige school kiezen –Schoolwelbevinden –Ik vind mijn docenten over het algemeen goed –Ik heb in deze opleiding geleerd ondernemend te zijn –Ik heb in deze opleiding geleerd zelf activiteiten te kiezen en uit te voeren Administratief – meting 1 (2 e jaars) WAAROM?

19 Webbased enqête Flash > FC –Opnieuw kiezen voor school –Opnieuw kiezen voor opleiding –Schoolwelbevinden –Theorie sluit aan bij praktijk –Ondernemendheid: geleerd te werken als in bedrijf of instelling, ondernemend zijn, commercieel handelen, gedrevenheid en ambitie tonen, klantgericht te handelen, zelf activiteiten te kiezen en uit te voeren –Loopbaansturing FC > Flash –Theorie leuk –Begrijp waarom ik theorie krijg Administratie – meting 2 (3 e jaars) WAAROM?

20 Interviews praktijkopleiders (N=8!) Allen secretarieel ZC en administratief Flash: -Verschillen tussen personen primair -School doet ertoe; Zinc 4 vd 5; Flash alle 3 -Zinc: Zelfstandigheid (2), zelfvertrouwen (1), hoog niveau (ll lj 2 op niveau lj 4) -Flash Zelfstandigheid, hoog niveau WAAROM?

21 Voortijdig instellingsverlaten Vergelijking secr (ZC-FC); adm (Flash, ZC, FC); juridisch (ZC-FC) en MV (ZC-RC) Wel verschillen maar niet significant Muv: –MV – cohort 2008/2009 (3 jaar geleden) – 23% instellingsverlaten in eerste jaar –Intakeprobleem? WAAROM?

22 Sta Sterk Startblok naar opleiding (ZC) Bedr.adm., Market&Comm (JCC), MV, Secr Meting vooraf (sept) – na afloop (nov) Resultaten Zelfvertrouwen – geen verschillen Oordeel competenties – geen verschillen Bewijsvoering na afloop beter: meer antwoorden, echter en concreter bewijs WAAROM?

23 Samenvattend Secr. ZC-FC: weinig verschillen in opbrengsten – ook weinig verschillen in vormgeving Secr. Flash – verschillen in opbrengsten Admin. – grote verschillen in opbrengsten en vormgeving 4 opleidingen – geen gegevens; ontwikkeling wisselend qua integraliteit loopbaanleren; wel allemaal theorie-praktijk & volledig proces WAT? & WAAROM?

24 Samenvattend tov doelen ILL Productiehuis als ruggengraat opleiding Flash – totaalaanpak, opdrachtgestuurd, individueel, zeer flexibel – succesvol, gezien opbrengst – afstemming op wensen student, maar stuurt die ook? Zinc secr (MV) – nieuwe aanpak in bestaande structuur – flexibiliteit kan beter – loopbaanleren behoorlijk geïntegreerd maar (door inflexibiliteit) nog geen vervolg

25 Is ILL nu gerealiseerd Flash ! Secr – goed op weg - ontwikkelt zich door MV – goed op weg – ontwikkelt zich door Allemaal BINNEN vakgebied !

26 En levert dat wat op? Ja: –Tevredenheid studenten –Ondernemendheid studenten –Loopbaansturing studenten –Zelfstandigheid studenten (zeggen 8 praktijkopleiders) –Niveau studenten (zeggen 8 praktijkopleiders)

27 En nu? Uitontwikkeld experiment (Flash) geïsoleerd Collegebrede experiment (Zinc) ontwikkelt zich (in sommige opleidingen!) sterk door Opleidings-/domeinoverstijging? Nog niet Randvoorwaarden! –Registratiesysteem –Medewerking (m.n. ondersteunende vakken) –Management

28 INFO peterdenboer@onderzoekend-leren.nl E.Stukker@rocwb.nl www.keuzeprocessen.nl www.onderzoekend-leren.nl


Download ppt "Leren voor je Loopbaan Resultaten innovatie-arrangement Integrale Loopbaangericht Leeromgeving Peter den Boer Esther Stukker."

Verwante presentaties


Ads door Google