De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van risicoprofiel naar een beleidsplan VRU

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van risicoprofiel naar een beleidsplan VRU"— Transcript van de presentatie:

1 Van risicoprofiel naar een beleidsplan VRU
Informatiebijeenkomsten regionaal risicoprofiel Adriaan Buitink

2 Wet veiligheidsregio’s
Gemeenschappelijke regeling Regionaal crisisplan Regionaal risicoprofiel Regionaal beleidsplan

3 Terugblik Voor 2005: Leidraad Maatramp, risico inventarisaties en Leidraad Operationele Prestaties -> Maatramp 5 -> Ambitieniveau 2 -> Bestuurlijke discussie “hoe hoog leggen we de lat” 2005/2006: Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding (2005 – 2009) Actualiseren risico inventarisatie Actualiseren operationele prestaties 2008: Bestuursconferentie Malmö Meer investeren in de voorkant van de veiligheidsketen

4 Stand van zaken Herziening risicoprofiel
Actualisering operationele prestaties Bestuurlijke discussie over ambitieniveau  Invloed economische crisis  Nieuwe inzichten

5 Herijkt regionaal risicoprofiel
Conform eisen nieuwe Wet veiligheidsregio’s en (Multidisciplinaire) handreiking regionaal risicoprofiel Validatie door RIVM Beperkt zich vooral tot “klassieke risico’s” Overzicht ramptypen Kwetsbare objecten Externe veiligheidsrisico’s Uitbreidingsmogelijkheden: Nieuwe risico’s Vitale objecten Terreurgevoelige objecten Watergerelateerde risico’s

6 Nu al: een goudschat aan data!!
RISC en SIMBA bieden heel veel operationele informatie! Van meldkamer tot ROT Aandachtspunt: beheer en uitwisseling!

7 Beoogd resultaat regionaal risicoprofiel
Niet meer, maar ook niet minder, dan inzicht in de aanwezige risico’s en de preparatieniveaus Basis voor discussie over ambitieniveau en politiek- bestuurlijke keuzes!

8 Relevantie (regionaal en lokaal)
Input voor beleidsontwikkeling (bijv. RO) Informatie voor operationele diensten Risicocommunicatie Planvorming, opleiden en oefenen

9 (Landelijke) ontwikkelingen
Ambities netwerkpartners Strategische reis (NVBR): wat kunnen we over 40 jaar verwachten van overheid en burger: Community Safety Burgerparticipatie Zelfredzaamheid Preventie Risicocommunicatie

10 Vervolgstappen Afronden regionaal risicoprofiel
Afronden actualisering operationele prestaties Consultatie resultaten achterbannen en veiligheidspartners Discussie over ambitieniveau Bestuurlijke vaststellingstraject

11 Bestuurlijk Lokale verankering Verplichte bespreking in gemeenteraden
Directe invloed op beleid VR Mogelijkheid aanvullen eigen onderkende risico’s Lokale beleidsprioriteiten en veiligheidsthema’s

12 De koers voor de komende jaren!
Resultaat Beleidsprogramma VRU De koers voor de komende jaren!


Download ppt "Van risicoprofiel naar een beleidsplan VRU"

Verwante presentaties


Ads door Google