De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkelingen in de bacheloropleiding Informatica Lustrumsymposium TouW-Informatica 21 november 2009 Frank Wester.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkelingen in de bacheloropleiding Informatica Lustrumsymposium TouW-Informatica 21 november 2009 Frank Wester."— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkelingen in de bacheloropleiding Informatica Lustrumsymposium TouW-Informatica 21 november 2009 Frank Wester

2 Onderwerpen ­Revisies die per 1-1-2010 verschijnen ­Nieuwe cursussen Webapplicaties ­Andere opzet Propedeusepracticum ­Context van informatica naar postpropedeuse ­Curriculum 2010-2011 ­Revisie Webcultuur: van boek naar webgebaseerd ­Online begeleiding: opgedane ervaringen ­Maatregelen bij Continue wiskunde ­Profieldienst voor opleidingsstudenten (ACiB) ­Olé-resultaten op Studienet ­Discussie rond invoering geheime tentaminering

3 Revisies die per 1-1-2010 verschijnen Er wordt hard gewerkt aan afronding/productie van: ­Discrete wiskunde A en B (kleine aanpassingen) ­De werking van computersystemen (ingrijpend) ­inhoud actueler ­toevoeging experimenteeromgeving (hardware) ­Kunstmatige intelligentie 1 (andere cursus) ­andere inhoud (boek) dan Inleiding kennistechnologie ­wordt cursus voor opleidingsstudenten! ­andere examinator (i.p.v. Schil de Vos) ­Datastructuren en algoritmen (nieuwe versie boek) ­XML: theorie en toepassingen (tekstboek eruit)

4 Nieuwe cursussen Webapplicaties Waarom? -Curricula Informatica lopen achter op de ontwikkelingen in de praktijk (niet alleen bij de OUNL!) Wat in 2010-2011? ­Webapplicaties: de clientkant (herfst 2010) ­Webapplicaties: de serverkant (juli 2010) Toekomstplannen? ­CPP, integrerend practicum

5 Webapplicaties: de clientkant ­Gebaseerd op tekstboek: Web Programming Step by Step, Marty Stepp, Jessica Miller en Victoria Kirst (2009) ­(X)HTML, CSS, Javascript, DOM, Ajax, … ­Meer dan alleen technieken en toepassingen, ook concepten, principes, afwegingen! ­Plaats in het curriculum: propedeuse (“CS 1.5”) ­Beschikbaar in najaar 2010 ­Herman Koppelman (ctl), Sylvia Stuurman ­Referent: prof. G.J. Houben (TU Delft) ­Open cursus, gericht op grote instroom

6 Webapplicaties: de serverkant ­Komt in de plaats van Distributed computing ­Cursus voor opleidingsstudenten (ingangseis: Academische comp. in de bachelor); ook ‘+5-variant’ ­Ook gebaseerd op tekstboeken: Web application architecture van L. Shklar en R. Rosen (2009) en Java servlets en JSP van J. Murach en A. Steelman (2008) ­JSP, Servlets, MVC, sessiebeheer, JavaBeans, Struts, Ruby on rails, frameworks, … ­Marleen Sint (ctl), Manuela Witsiers, zelfde referent ­Geen kookboek, maar principes én vaardigheid ­1 juli 2010 leverbaar (onder voorwaarden al per 1 april; zie faculteitstab op Studienet)

7 Faculteitstab op Studienet

8 Webapplicaties: toekomstplannen ­Beide cursussen ( WAC en WAS ) worden ondergebracht in z.g. Certified professional program ( CPP ) Web application developer ­Samen met XML: theorie en toepassingen (1-1-2010) én integrerend practicum ­Practicum webapplicaties (> 2010) mogelijk ook in bachelorcurriculum als cursus voor opleidingsstudenten (OER 2011-2012)

9 Andere opzet Propedeusepracticum ­Van 2 naar 1 module ­Nieuwe naam: Propedeuseproject informatica ­Maakt in propedeuse ruimte voor WAC ­Alleen voor opleidingsstudenten (geen ‘+5’) ­Online begeleiding binnen één kwartaal ­Ook tweede practicum in propedeuse (pp → p): Ontwikkelpracticum (cvos, wél ‘+5’) (na DB en MDD ) ­Komt in plaats van Context van informatica (p → pp) ­Wij hopen op betere doorstroming in propedeuse!

10 Context van informatica naar postpropedeuse Waarom? ­Om plaats te maken voor Ontwikkelpracticum ­Wij hopen op meer motivatie bij gevorderde studenten ­Cursus moet dan wel gereviseerd worden. Revisie ­Inhoud wordt deels aangepast ­Exploitatievorm ook (meer gericht op opleidingsstudenten); blijft open cursus ­Start revisie in 2010; klaar in 2011

11 Curriculum 2010-2011 Wat verandert er nog meer: -Revisies van Webcultuur (ingrijpend, eind 2010) en Inleiding informatica (beperkt, zomer 2010) ­Publiekgericht schrijven en spreken voor informatici verdwijnt als aparte cursus ­Deze competenties worden ondergebracht binnen Academische competenties in de bachelor (minimodules, koppeling aan cursussen) ­XML: theorie en toepassingen wordt verplicht ­Nieuwe cursus Semantic web (cvos) in gk-ruimte

12 Curriculum 2010-2011 (schema) Propedeuse (14)Postpropedeuse (28) Startpakket Inleiding informatica Databases Vervolg propedeuse Communicatietechnologie De werking van computersystemen Discrete wiskunde A Discrete wiskunde B Model-driven development Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen Objectgeoriënteerd programmeren in Java 1 Objectgeoriënteerd programmeren in Java 2 Ontwikkelproject* Webappicaties: de clientkant Webcultuur Afsluiting Propedeuseproject informatica* * = cursus voor opleidingsstudenten Academische competenties in de bachelor* Besturingssystemen* Capita selecta wiskunde* Concepten van programmeertalen Context van informatica Continue wiskunde Datastructuren en algoritmen* Inrichten en beheren van ict Kunstmatige intelligentie 1* Logica en informatica Ontwerpen van mens-machine-interactie* Programmeerpracticum* Security en IT Software engineering Talen en ontleders* Webapplicaties: de serverkant* XML: theorie en toepassingen Vrije ruimte (5) Gebonden keuze (2 uit 5) Architecturen van computernetwerken* Documentverwerking* Enterprise modelling [MW] Methodologie van informatiesysteemontwikkeling* Semantic web* Afsluiting Afstudeerproject bachelor informatica (4)

13 Revisie Webcultuur ­Cursus wordt inhoudelijk én qua vorm gereviseerd ­Inhoud: technische deel verdwijnt (zit nu in WAC ) ­Inhoud: niet-technische deel wordt verbreed ­Vorm: zo veel mogelijk elektronisch; pilot binnen faculteit Informatica ­Vergelijk gratis cursus Human Information Processing (www.opener.ou.nl)www.opener.ou.nl ­Veel animaties, applets, illustraties, directe links ­Formeel binnen Studienet, gebruikmakend van Moodle (open source, faculteit Psychologie) ­Project onlangs gestart; eind 2010 klaar

14 Human Information Processing (via www.opener.ou.nl)www.opener.ou.nl

15 Online begeleiding: opgedane ervaringen ­Structureel ingevoerd naast f2f-begeleiding ­Zwolle en Eindhoven vervallen regelmatig vanwege te weinig deelnemers (< 7) ­Veel belangstelling van studenten uit Vlaanderen ­Steeds meer docenten plaatsen opnames op cursussite ­Elluminate als tool bevalt goed ­Didactisch nog verder uitwerken: mogelijkheden nog beter benutten (tekentablet, stemmen, …) ­Stuk in Lustrumboek over Informatica en MW: www.ou.nl/eCache/DEF/2/14/152.html

16 Casus uit Lustrumboek (via www.ou.nl/eigenwijsstuderen)www.ou.nl/eigenwijsstuderen

17 Elluminate (bij Inleiding informatica)

18 Maatregelen bij Continue wiskunde Probleem ­CW is struikelvak (ook bij Student meer centraal) ­Weinig studenten die tentamen doen én lage slagingspercentages: heel laag cursusrendement! ­Voorkennis is heel wisselend: recent VWO-diploma met wiskunde tot nauwelijks voorkennis Maatregelen ­Huiswerkopgaven verplicht maken vóór tentamen ­Cursusgebonden mentoraat (Ton Smeets) ­Aparte online begeleidingscyclus voor studenten met weinig voorkennis of rustiger tempo (naast reguliere f2f-begeleiding) ­Start per 1-1-2010 ­Voorkennistoetsen en Voorbereidingscursussen wiskunde

19 Voorkennistoetsen wiskunde (via www.ou.nl/voorkennis)www.ou.nl/voorkennis

20 Voorkennistoets bacheloropleiding

21 Voorbereidingscursussen wiskunde (www.ou.nl/voorbereidingscursussen)www.ou.nl/voorbereidingscursussen NB: dit is geen BaMa-onderwijs!

22 Profieldienst voor opleidingsstudenten Wat is dat? ­Community vergelijkbaar met LinkedIn,Hyves, etc ­Persoonlijk profiel, zelf te onderhouden ­Voor studenten ACiB én docenten/management ­Pilot-implementatie binnen Drupal (ook bij Psychologie) Waarom? ­Communityvorming is belangrijk, voor studenten én faculteit Hoe? ­Verbreden naar meer ACiB-studenten én docenten ­Aanmelden bij examinator (Paul Oord) ­Meer activiteiten vanuit faculteit (chatsessies met coach, examinator, management, leiding afstudeerproject, …) ­Inventarisatie wensen studenten ­Overstap naar andere omgeving (Liferay) in 2010

23 mijn OUNL Informatica (http://mijnouinf.ou.nl/ - besloten site)http://mijnouinf.ou.nl/

24 Olé-resultaten op Studienet ­Bijna alle bachelorcursussen in Olé (Online evaluatie) ­Academische informatica in de bachelor ontbreekt nog ­Samenvatting beschikbaar via Studienet (zie schermen) ­Tijdsvenster: laatste jaar ­Docenten en studenten uit opleidingscommissie zien alles (opmerkingen van studenten, anoniem) ­Speelt belangrijke rol bij jaarlijkse cursusrapportages

25 Olé - Inleiding informatica - Per student

26 Invoering geheime tentaminering ­Ingevoerd per 1-11-2009 ­Liever besparen op tentamens maken dan op cursusontwikkeling en begeleiding ­Achtergrondinformatie beschikbaar op Studienet ­Meer oefententamens op Studienet (liefst 3) ­Overgangsperiode voor ‘schoon’ cursusmateriaal (brief gestuurd naar groot aantal studenten) ­Discussie (9-9 tot 15-11) met studenten afgesloten ­Veel commentaar en tips van ca 10 personen ­Inzageregeling is nog in de maak ­Evaluatie eind 2010

27 Vragen? ook over andere onderwerpen die te maken hebben met de bacheloropleiding


Download ppt "Ontwikkelingen in de bacheloropleiding Informatica Lustrumsymposium TouW-Informatica 21 november 2009 Frank Wester."

Verwante presentaties


Ads door Google