De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkelingen in de bacheloropleiding Informatica

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkelingen in de bacheloropleiding Informatica"— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkelingen in de bacheloropleiding Informatica
Lustrumsymposium TouW-Informatica 21 november 2009 Frank Wester

2 Onderwerpen Revisies die per 1-1-2010 verschijnen
Nieuwe cursussen Webapplicaties Andere opzet Propedeusepracticum Context van informatica naar postpropedeuse Curriculum Revisie Webcultuur: van boek naar webgebaseerd Online begeleiding: opgedane ervaringen Maatregelen bij Continue wiskunde Profieldienst voor opleidingsstudenten (ACiB) Olé-resultaten op Studienet Discussie rond invoering geheime tentaminering

3 Revisies die per 1-1-2010 verschijnen
Er wordt hard gewerkt aan afronding/productie van: Discrete wiskunde A en B (kleine aanpassingen) De werking van computersystemen (ingrijpend) inhoud actueler toevoeging experimenteeromgeving (hardware) Kunstmatige intelligentie 1 (andere cursus) andere inhoud (boek) dan Inleiding kennistechnologie wordt cursus voor opleidingsstudenten! andere examinator (i.p.v. Schil de Vos) Datastructuren en algoritmen (nieuwe versie boek) XML: theorie en toepassingen (tekstboek eruit)

4 Nieuwe cursussen Webapplicaties
Waarom? - Curricula Informatica lopen achter op de ontwikkelingen in de praktijk (niet alleen bij de OUNL!) Wat in ? Webapplicaties: de clientkant (herfst 2010) Webapplicaties: de serverkant (juli 2010) Toekomstplannen? CPP, integrerend practicum

5 Webapplicaties: de clientkant
Gebaseerd op tekstboek: Web Programming Step by Step, Marty Stepp, Jessica Miller en Victoria Kirst (2009) (X)HTML, CSS, Javascript, DOM, Ajax, … Meer dan alleen technieken en toepassingen, ook concepten, principes, afwegingen! Plaats in het curriculum: propedeuse (“CS 1.5”) Beschikbaar in najaar 2010 Herman Koppelman (ctl), Sylvia Stuurman Referent: prof. G.J. Houben (TU Delft) Open cursus, gericht op grote instroom

6 Webapplicaties: de serverkant
Komt in de plaats van Distributed computing Cursus voor opleidingsstudenten (ingangseis: Academische comp. in de bachelor); ook ‘+5-variant’ Ook gebaseerd op tekstboeken: Web application architecture van L. Shklar en R. Rosen (2009) en Java servlets en JSP van J. Murach en A. Steelman (2008) JSP, Servlets, MVC, sessiebeheer, JavaBeans, Struts, Ruby on rails, frameworks, … Marleen Sint (ctl), Manuela Witsiers, zelfde referent Geen kookboek, maar principes én vaardigheid 1 juli 2010 leverbaar (onder voorwaarden al per 1 april; zie faculteitstab op Studienet)

7 Faculteitstab op Studienet

8 Webapplicaties: toekomstplannen
Beide cursussen (WAC en WAS) worden ondergebracht in z.g. Certified professional program (CPP) Web application developer Samen met XML: theorie en toepassingen ( ) én integrerend practicum Practicum webapplicaties (> 2010) mogelijk ook in bachelorcurriculum als cursus voor opleidingsstudenten (OER )

9 Andere opzet Propedeusepracticum
Van 2 naar 1 module Nieuwe naam: Propedeuseproject informatica Maakt in propedeuse ruimte voor WAC Alleen voor opleidingsstudenten (geen ‘+5’) Online begeleiding binnen één kwartaal Ook tweede practicum in propedeuse (pp → p): Ontwikkelpracticum (cvos, wél ‘+5’) (na DB en MDD) Komt in plaats van Context van informatica (p → pp) Wij hopen op betere doorstroming in propedeuse!

10 Context van informatica naar postpropedeuse
Waarom? Om plaats te maken voor Ontwikkelpracticum Wij hopen op meer motivatie bij gevorderde studenten Cursus moet dan wel gereviseerd worden. Revisie Inhoud wordt deels aangepast Exploitatievorm ook (meer gericht op opleidingsstudenten); blijft open cursus Start revisie in 2010; klaar in 2011

11 Curriculum 2010-2011 Wat verandert er nog meer:
- Revisies van Webcultuur (ingrijpend, eind 2010) en Inleiding informatica (beperkt, zomer 2010) Publiekgericht schrijven en spreken voor informatici verdwijnt als aparte cursus Deze competenties worden ondergebracht binnen Academische competenties in de bachelor (minimodules, koppeling aan cursussen) XML: theorie en toepassingen wordt verplicht Nieuwe cursus Semantic web (cvos) in gk-ruimte

12 Curriculum 2010-2011 (schema) Propedeuse (14) Postpropedeuse (28)
Startpakket Inleiding informatica Databases Vervolg propedeuse Communicatietechnologie De werking van computersystemen Discrete wiskunde A Discrete wiskunde B Model-driven development Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen Objectgeoriënteerd programmeren in Java 1 Objectgeoriënteerd programmeren in Java 2 Ontwikkelproject* Webappicaties: de clientkant Webcultuur Afsluiting Propedeuseproject informatica* * = cursus voor opleidingsstudenten Academische competenties in de bachelor* Besturingssystemen* Capita selecta wiskunde* Concepten van programmeertalen Context van informatica Continue wiskunde Datastructuren en algoritmen* Inrichten en beheren van ict Kunstmatige intelligentie 1* Logica en informatica Ontwerpen van mens-machine-interactie* Programmeerpracticum* Security en IT Software engineering Talen en ontleders* Webapplicaties: de serverkant* XML: theorie en toepassingen Vrije ruimte (5) Gebonden keuze (2 uit 5) Architecturen van computernetwerken* Documentverwerking* Enterprise modelling [MW] Methodologie van informatiesysteemontwikkeling* Semantic web* Afstudeerproject bachelor informatica (4)

13 Revisie Webcultuur Cursus wordt inhoudelijk én qua vorm gereviseerd
Inhoud: technische deel verdwijnt (zit nu in WAC) Inhoud: niet-technische deel wordt verbreed Vorm: zo veel mogelijk elektronisch; pilot binnen faculteit Informatica Vergelijk gratis cursus Human Information Processing (www.opener.ou.nl) Veel animaties, applets, illustraties, directe links Formeel binnen Studienet, gebruikmakend van Moodle (open source, faculteit Psychologie) Project onlangs gestart; eind 2010 klaar

14 Human Information Processing (via www.opener.ou.nl)

15 Online begeleiding: opgedane ervaringen
Structureel ingevoerd naast f2f-begeleiding Zwolle en Eindhoven vervallen regelmatig vanwege te weinig deelnemers (< 7) Veel belangstelling van studenten uit Vlaanderen Steeds meer docenten plaatsen opnames op cursussite Elluminate als tool bevalt goed Didactisch nog verder uitwerken: mogelijkheden nog beter benutten (tekentablet, stemmen, …) Stuk in Lustrumboek over Informatica en MW:

16 Casus uit Lustrumboek (via www.ou.nl/eigenwijsstuderen)

17 Elluminate (bij Inleiding informatica)

18 Maatregelen bij Continue wiskunde
Probleem CW is struikelvak (ook bij Student meer centraal) Weinig studenten die tentamen doen én lage slagingspercentages: heel laag cursusrendement! Voorkennis is heel wisselend: recent VWO-diploma met wiskunde tot nauwelijks voorkennis Maatregelen Huiswerkopgaven verplicht maken vóór tentamen Cursusgebonden mentoraat (Ton Smeets) Aparte online begeleidingscyclus voor studenten met weinig voorkennis of rustiger tempo (naast reguliere f2f-begeleiding) Start per Voorkennistoetsen en Voorbereidingscursussen wiskunde

19 Voorkennistoetsen wiskunde (via www.ou.nl/voorkennis)

20 Voorkennistoets bacheloropleiding

21 Voorbereidingscursussen wiskunde (www.ou.nl/voorbereidingscursussen)
NB: dit is geen BaMa-onderwijs!

22 Profieldienst voor opleidingsstudenten
Wat is dat? Community vergelijkbaar met LinkedIn,Hyves, etc Persoonlijk profiel, zelf te onderhouden Voor studenten ACiB én docenten/management Pilot-implementatie binnen Drupal (ook bij Psychologie) Waarom? Communityvorming is belangrijk, voor studenten én faculteit Hoe? Verbreden naar meer ACiB-studenten én docenten Aanmelden bij examinator (Paul Oord) Meer activiteiten vanuit faculteit (chatsessies met coach, examinator, management, leiding afstudeerproject, …) Inventarisatie wensen studenten Overstap naar andere omgeving (Liferay) in 2010

23 mijn OUNL Informatica (http://mijnouinf.ou.nl/ - besloten site)

24 Olé-resultaten op Studienet
Bijna alle bachelorcursussen in Olé (Online evaluatie) Academische informatica in de bachelor ontbreekt nog Samenvatting beschikbaar via Studienet (zie schermen) Tijdsvenster: laatste jaar Docenten en studenten uit opleidingscommissie zien alles (opmerkingen van studenten, anoniem) Speelt belangrijke rol bij jaarlijkse cursusrapportages

25 Olé - Inleiding informatica - Per student

26 Invoering geheime tentaminering
Ingevoerd per Liever besparen op tentamens maken dan op cursusontwikkeling en begeleiding Achtergrondinformatie beschikbaar op Studienet Meer oefententamens op Studienet (liefst 3) Overgangsperiode voor ‘schoon’ cursusmateriaal (brief gestuurd naar groot aantal studenten) Discussie (9-9 tot 15-11) met studenten afgesloten Veel commentaar en tips van ca 10 personen Inzageregeling is nog in de maak Evaluatie eind 2010

27 Vragen? ook over andere onderwerpen die te maken hebben met de bacheloropleiding


Download ppt "Ontwikkelingen in de bacheloropleiding Informatica"

Verwante presentaties


Ads door Google