De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RESPECT: DE BRON VAN ONZE KRACHT®

Verwante presentaties


Presentatie over: "RESPECT: DE BRON VAN ONZE KRACHT®"— Transcript van de presentatie:

1 RESPECT: DE BRON VAN ONZE KRACHT®
Een leerpakket op maat van het Legacy Business Cultures Facilitators: Voornaam Achternaam Datum Plaats

2 Waarom de nadruk op respect?
Omdat mensen “open” systemen zijn

3 PG: iv De weg naar respect

4 Respect: De bron van onze kracht®
PG: v Respect: De bron van onze kracht® De weg bereiden voor respect Onze geest: waar alles begint Attitude: een kerncompetentie Respect: eigenwaarde Toepassing: onze weg voorwaarts

5 Aan de slag!

6 Unit I De weg bereiden voor respect

7 Opwarmoefening Sta op en zoek iemand die u niet goed kent
PG 1-1 Opwarmoefening Sta op en zoek iemand die u niet goed kent Vertel hem/haar uw naam, woonplaats en functie bij DuPont Vertel hem/haar over iemand die uw ideeën over de omgang met anderen heeft beïnvloed

8 PG: 1-2 “Respect” is…

9 PG: 1-3 Respect ≠ Tolerantie

10 De weg naar respect Actief +++++ Respect Passief Ontwijking
PG: 1-3 Actief +++++ Respect Passief Betrokkenheid Tolerantie Ontwijking Actief ----- Vijandigheid De weg naar respect

11 “Respect” is… een actief proces
PG: 1-3 “Respect” is… een actief proces waarin ik zonder te oordelen omga met mensen van elke achtergrond om mijn bewustzijn & doeltreffendheid te vergroten op een manier die zowel mezelf als de anderen respecteert. 11

12 PG: 1-4 10 Spelregels Geef uw mening op een respectvolle manier (toon en volume). Verplaats u in het standpunt van anderen. Respecteer de vele verschillende bronnen van kennis. Luister naar heel de boodschap, zonder te onderbreken of het hoge woord te voeren. Zoek manieren om overeen te komen, aansluiting te vinden, te steunen.

13 10 Spelregels (vervolg) Leg uit waarom u van mening verschilt.
PG: 1-4 10 Spelregels (vervolg) Leg uit waarom u van mening verschilt. Wees eerlijk tegenover uzelf over wat moet verbeteren of veranderen. Probeer niet altijd gelijk te moeten hebben. Gedraag u op een manier die de eigenwaarde van de groepsleden vergroot. Denk aan de tijd terwijl u uw mening en ideeën deelt.

14 PG: LJ1 Leerdagboek

15 Unit II De geest: waar alles begint

16 PG: 2-1 Hoe ervaart u RESPECT?

17 Respect en de hersenen “Sociale rechtvaardigheid en respect dragen bij tot het leerproces van werknemers. Wanneer we interesse tonen voor anderen, hen steunen en oprecht complimentjes geven, ‘injecteren’ we een chemische mix van serotonine en oxytocine in hun hersenen. Deze neurotransmitters scheppen meer vertrouwen, stellen anderen open voor onze ideeën en creëren het verlangen om ons beter te leren kennen en ons te helpen met alles wat we nodig hebben.” Ellen Weber, Ph.D. Director , MITA International Brain Based Center

18 Voordelen van respect Meer voldoening over het werk
PG: 2-1 Voordelen van respect Meer voldoening over het werk Verbeterde fysieke en emotionele gezondheid van collega’s Groter vermogen om getalenteerde werknemers aan te trekken, op te leiden en te behouden Betere informatiestroom en organisatorische leerprocessen Grotere klanttevredenheid Betere productiviteit, rentabiliteit en veerkracht van de organisatie

19 Hoe ervaart u een GEBREK AAN RESPECT ?
PG: 2-1 Hoe ervaart u een GEBREK AAN RESPECT ? 1

20 Gebrek aan respect en de hersenen
“Als we iemand kleineren, ‘injecteren’ we cortisol in zijn hersenen. Cortisol blokkeert de prefrontale cortex en sluit hem af voor nieuwe ideeën en de bereidheid om ons te helpen.” Ellen Weber, Ph.D. Director , MITA International Brain Based Center

21 Gevolgen van gebrek aan respect
Weinig of geen emotionele betrokkenheid van de werknemers Toename van stressgebonden ziekten Toename van absenteïsme & ongevallen Bovengemiddeld personeelsverloop Hamsteren (of verbergen) van informatie Lagere klanttevredenheid en groter verloop van klanten Productiviteit, rentabiliteit en veerkracht van de organisatie onder het gemiddelde

22 Anatomie van het respect

23 Doeltreffendheid Associëren Beoordelen
PG: 2-2 Bewustzijn ontvangt (Zoekmachine) Waarnemen Beslissen & handelen Associëren Creatief onderbewustzijn (Antivirus) Beoordelen Onderbewustzijn (Harde schijf) Lost conflicten op Zorgt ervoor dat u zich “gedraagt zoals u bent” Houdt uw huidige realiteit in stand Huidige “Waarheid en realiteit” Onbevooroordeeld, niet-oordelend Slaat uw attitudes, gewoonten, kennis & overtuigingen op

24 Hoe werkt het? Associatie en beoordeling
PG: 2-2 Hoe werkt het? Associatie en beoordeling Gegevens worden waargenomen. “Dit is een _______” Gegevens worden geassocieerd en beoordeeld. “De laatste keer dat ik een _________ at, werd ik erg ziek!” Een beslissing wordt gemaakt op basis van mijn beoordeling. “Ik ga deze__________niet eten.”

25 Kennis versus geloof

26 Stereotiepen Collectieve gestandaardiseerde mentale beelden.
PG: 2-3 Stereotiepen Collectieve gestandaardiseerde mentale beelden. Vertegenwoordigen simplistische meningen. Bevinden zich in ons onderbewustzijn en fungeren als “waarheid” en “realiteit”.

27 PG: 2-3 PG: 2-3 Vooroordelen Beslissingen of handelingen die voor (of zonder) volledig en voldoende onderzoek worden genomen Negatief of positief Kunnen een gewoonte worden

28 Gebrekkig beslissen & handelen
Ondoeltreffend Bewustzijn ontvangt (zoekmachine) Waardevol waarnemen Gebrekkig beslissen & handelen Verkeerde associaties Creatief onderbewustzijn (Antivirus) Partijdige oordelen Lost conflicten op Rationaliseert onze vooroordelen en stereotiepen Rechtvaardigt onze vooroordelen en onrespectvol gedrag Onderbewustzijn (Harde schijf) Stereotiepen en vooroordelen Eerdere ervaringen en verwachtingen Houdingen, gewoonten & niet-gestaafde overtuigingen

29 Hoe werkt het? Stereotiepen en vooroordelen
PG: 2-3 Hoe werkt het? Stereotiepen en vooroordelen Gegevens worden waargenomen. “Die persoon was daarnet onbeleefd!” Gegevens wordt geassocieerd en beoordeeld. “Telkens als ik die persoon zie, is ze onbeleefd.” “De laatste keer dat ik zulke mensen zag, waren ze onbeleefd.” “Nu ik erover nadenk, mijn _______ heeft me over dat soort mensen verteld. Ze zullen wel allemaal onbeleefd zijn!” Een beslissing wordt genomen op basis van mijn beoordeling. “Ze was onbeleefd tegen mij omdat ze _______is!”

30 De “andere manier van kijken”
PG: 2-3 De “andere manier van kijken” Veronderstel dat uw conflict een verborgen leerkans is. Overweeg andere standpunten. Gun mensen het voordeel van de twijfel. Vraag u af waar uw informatie vandaan komt. Trek uw veronderstellingen in twijfel. Ga op zoek naar contactpunten.

31 PG: LJ1 Leerdagboek

32 Unit III Attitude: een kerncompetentie

33 Eigenschappen van mensen die u respecteert
PG: 3-1 Opwarmoefening: Eigenschappen van mensen die u respecteert

34 Vaardigheden Kennis Gewoonten Attitudes
PG: 3-1 Vaardigheden Kennis Gewoonten Attitudes Respect tonen Vereist de juiste attitudes om onze vaardigheden & kennis te ondersteunen

35 35

36 Wat is een attitude? Een denk“gewoonte” die uw reacties beheerst
PG: 3-2 Wat is een attitude? Een denk“gewoonte” die uw reacties beheerst Uw “standaard” reactie of beslissing Bestaan er “juiste” attitudes? Kunnen mijn attitudes veranderen?

37 PG: 3-3 De kracht van WOORDEN!

38 PG: 3-3 38

39 Zelfgestuurde neuroplasticiteit
“De hersenen veranderen als gevolg van het onderwerp waarop het individu zijn aandacht richt. Telkens als ik mij boos maak, verander ik en vormen mijn hersencellen nieuwe verbindingen. Na verloop van tijd kan ik me beter en beter boos maken. Maar je kunt je aandacht ook op positief gedrag concentreren en ook die verbindingen laten groeien. De basale ganglia kunnen positief of giftig gedrag stimuleren. Elke individu beslist welk van beide zal domineren.” Ellen Weber, Ph.D. Director , MITA International Brain Based Center

40 Attitudevorming & handhaving
PG: 3-3 “Meestal kan ik goed luisteren!” Attitudevorming & handhaving Trots Empathisch Respectvol

41 PG: 3-3 PG: 3-4 Woorden op het werk Geef voorbeelden van hoe woorden kunnen leiden tot meer respect. Geef voorbeelden van hoe woorden kunnen leiden tot minder respect.

42 PG: LJ1 Leerdagboek

43 Unit IV Respect: eigenwaarde

44 PG: 4-1 Eigenwaarde is… De mate waarin u van uzelf houdt en uzelf respecteert EN u in staat voelt om met uzelf, anderen en de uitdagingen van het leven om te gaan Hoe warm, vriendelijk en gewaardeerd u zich voelt tegenover uzelf

45 Doeltreffendheid Associëren Beoordelen Bewustzijn ontvangt (rechter)
Waarnemen Beslissen & handelen Associëren Creatieve onderbewustzijn (Controleur) Beoordelen Onderbewustzijn (Robot) Lost conflicten op Zorgt ervoor dat u zich “gedraagt zoals u bent” Houdt uw huidige realiteit in stand Huidige waarheid en realiteit Onbevooroordeeld, niet-oordelend Slaat uw attitudes, gewoonten, kennis & overtuigingen op.

46 Eigenwaarde op het werk
PG: 4-2 Eigenwaarde op het werk Hoe helpt een gezonde eigenwaarde ons op het werk? Hoe belemmert een lage eigenwaarde onze inspanningen op het werk?

47 Een gezonde eigenwaarde zorgt voor…
PG: 4-2 Een gezonde eigenwaarde zorgt voor… Grotere persoonlijke verantwoordelijkheid voor resultaten Gezondere relaties Grotere ontvankelijkheid voor nieuwe ideeën en benaderingswijzen Grotere empathie voor anderen Gemakkelijkere omgang met mensen met verschillende achtergronden

48 Lage eigenwaarde beschadigt de relaties en de productiviteit
PG: 4-2 Lage eigenwaarde beschadigt de relaties en de productiviteit

49 Lage eigenwaarde kan leiden tot:
PG: 4-2 Lage eigenwaarde kan leiden tot: Kortzichtigheid Zich onthouden van Aandacht Complimenten Informatie Territoriumgrenzen schenden Anderen aanvallen op onderbewust niveau Sterkere aanleg tot rationalisering

50 Onderzoek van de eigenwaarde
PG: 4-3 Onderzoek van de eigenwaarde

51 Puntenberekening van het onderzoek van de eigenwaarde
PG: 4-3 Puntenberekening van het onderzoek van de eigenwaarde Als u “2” of “3” hebt aangeduid bij een van de stellingen met een oneven nummer, omcirkelt u het nummer van die stelling (1, 3, 5, 7,…) Als u “0” of “1” hebt aangeduid bij een van de stellingen met een paar nummer, omcirkelt u het nummer van die stelling (2, 4, 6, 8, …) Bereken het totale aantal omcirkelde stellingen Hoe meer stellingen u hebt omcirkeld, hoe meer gericht u bent op denkpatronen die gekoppeld zijn aan een hoge eigenwaarde.

52 Eigenwaarde in zeven stappen
PG: 4-5 Eigenwaarde in zeven stappen Erken dat u als persoon de moeite waard bent en unieke talenten bezit Stap af van het idee dat u met anderen moet concurreren Erken dat eigenwaarde in je zit. Uw waarde wordt niet bepaald door uw handelingen en beslissingen Aanvaard 100% aansprakelijkheid voor uw handelingen en beslissingen

53 Eigenwaarde in 7 stappen (vervolg)
PG: 4-5 Eigenwaarde in 7 stappen (vervolg) Erken dat fouten springplanken zijn naar succes Erken dat het leven een reis is die u elke dag opnieuw moet omarmen Erken dat een compliment de moeite loont – zelfs als het minder goed gaat

54 Mijn eigenwaarde-actieplan
PG: 4-6 Mijn eigenwaarde-actieplan Wat kan ik beginnen te doen? Waarmee moet ik stoppen? Wat moet ik blijven doen of meer doen?

55 Gezonde groepswaarde in 7 stappen
PG: 4-7 Gezonde groepswaarde in 7 stappen 1. Behandel alle medewerkers als nuttig, waardevol en uniek…wat ze ook zijn. 2. Daag collega’s en medewerkers uit om het beste van zichzelf te geven. 3. Leg uit dat eigenwaarde in je zit; ze wordt niet bepaald door individuele acties en beslissingen. 4. Stel elkaar 100% aansprakelijk voor eigen keuzen en beslissingen. 5. Beschouw leerfouten als springplanken naar succes. 6. Erken dat het succes van ons bedrijf een reis is die we elke dag opnieuw moeten omarmen. 7. Onthoud dat een compliment de moeite loont — zeker als het minder goed gaat.

56 PG: LJ1 Leerdagboek

57 Unit VI In de praktijk: Onze weg voorwaarts

58 Respect PG: 5-1 Emotions Thought Process Attitudes Self-Esteem
Commitment Respect

59 Onze samenwerkingscode ontwikkelen
PG 5-2 Onze samenwerkingscode ontwikkelen “Mensen steunen wat ze mee tot stand hebben gebracht.” – Edge Learning Institute

60 Onze Samenwerkingscode ontwikkelen
PG 5-2 Onze Samenwerkingscode ontwikkelen Kleine groepjes Brainstorming Gedragsspecifieke handelingen Instemmen om iets te DOEN Instemmen om iets NIET te doen Resultaten combineren Consensus zoeken

61 VOORBEELD VAN EEN SAMENWERKINGSCODE
   Wij praten openhartig, oprecht en vriendelijk met onze collega’s Wij gebruiken actieve luistervaardigheden en onderbreken elkaar niet Wij zijn open, transparant en inclusief in onze communicatie met elkaar  Wij delen onze kennis, meningen en vooruitzichten met elkaar Wij zoeken grote en kleine redenen om elkaar complimentjes te geven en te prijzen  Wij gunnen elkaar het voordeel van de twijfel en trekken geen overhaaste conclusies Wij begroeten elkaar met oogcontact en een warm hallo Wij respecteren de algemene beleefdheidsvormen (alsjeblieft, dankjewel, enz.)  Wij behandelen elkaar als gelijken, ongeacht functie of status Wij kunnen met onszelf lachen en zorgen voor humor op de werkvloer Wij geven eerlijke en constructieve feedback Wij ontmoedigen negatieve communicatie die anderen demotiveert

62 PG: LJ1 Leerdagboek

63 PG: 5-5 De reis begint vandaag “Elke betekenisvolle en blijvende verandering begint van binnen en vindt haar weg naar buiten.” Bob Moawad Oprichter van het Edge Learning Institute

64 PG: LJ Debriefing: Wat zijn de belangrijkste lessen die u vandaag hebt geleerd? Geef een voorbeeld van wat u zult doen om DuPont te helpen RESPECT VOOR MENSEN te tonen?

65 Dank u!


Download ppt "RESPECT: DE BRON VAN ONZE KRACHT®"

Verwante presentaties


Ads door Google