De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ACADEMISCH CENTRUM VOOR PRAKTISCHE THEOLOGIE Voorstelling dinsdag 17 juni 2014 H. Geestcollege.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ACADEMISCH CENTRUM VOOR PRAKTISCHE THEOLOGIE Voorstelling dinsdag 17 juni 2014 H. Geestcollege."— Transcript van de presentatie:

1 ACADEMISCH CENTRUM VOOR PRAKTISCHE THEOLOGIE Voorstelling dinsdag 17 juni 2014 H. Geestcollege

2 Programma Welkom, door voorzitter Anne Vandenhoeck Verwezenlijkingen van het centrum Panelgesprek met betrokkenen, moderator Goedele Miseur Dankwoord, door decaan Lieven Boeve Richtingwijzers voor de toekomst Conclusie, door rector Rik Torfs Feestelijke receptie

3 FEEST! ACADEMISCH CENTRUM VOOR PRAKTISCHE THEOLOGIE 2004-2014

4 Doelstelling Het Academisch Centrum voor Praktische Theologie heeft als kernopdracht de professionalisering en vorming op academisch niveau van al wie actief is in het pastoraat. Het Centrum beoogt een wetenschappelijk verantwoorde en praktijkbetrokken toerusting van de pastores (in opleiding) en andere geëngageerden, zodat zij met de nodige deskundigheid hun zending of dienst binnen de kerk kunnen vervullen.

5 HET ACPT KERNWOORD 1: INTEGRATIE  Persoon - ambt - professionaliteit  Werkcollege praktische theologie  Theologische concepten - persoonlijke spiritualiteit - ervaring  Stageverslagen (reflectie)  Mindmapping  Denken - handelen - voelen  Supervisie en andere vormen van praktijkbegeleiding

6 HET ACPT KERNWOORD 2: STIMULEREN  Professionalisering  Academische pastoraatsopleiding: gespecialiseerde theologische vakken, interdisciplinaire vorming, vaardigheden en competenties  Permanente vorming  Studiedagen  Getuigschrift  Kennisdeling  Tijdschriften zoals Collationes, Pastorale Perspectieven  Onderzoek op basis van vragen in de praktijk - debat en uitwisseling  Parochie  Dementie  Huwelijk, gezin en geloof

7 HET ACPT KERNWOORD 3: VERBINDEN  Universiteit- kerk - samenleving  Studiedagen in samenwerking met caritas, ccv, andere faculteiten, bewegingen, priesteropleiding …  Elisabeth website www.pastoralezorg.bewww.pastoralezorg.be  Verbanden met internationale, interreligieuze verenigingen zoals ENHCC, ECPCC, HCC, ICPCC  Theologie en menswetenschappen  Samenwerking centrum voor huisartsgeneeskunde  Expertise en kennis  Expertisenetwerken rond zorgpastoraat in ziekenhuizen, kerk en beeld, kerkopbouw, samenwerking psychologen en pastores, liturgie en mensen met beperking, transmurale zorg…  ACPT en beroepsvereniging voor katholieke pastores in de gezondheids- en welzijnszorg

8 Bestuur  Voorzitters toen en nu: prof. Kris Depoortere, prof. Didier Pollefeyt, prof. Annemie Dillen en dr. Anne Vandenhoeck  Stuurgroep: Dr. Anne Vandenhoeck, prof. Marcel Broesterhuizen, dr. Frederiek Depoortere, prof. Annemie Dillen, prof. Joris Geldhof, prof. Thomas Knieps, prof. Axel Liégeois, prof. Didier Pollefeyt, prof. Marc Steen, An Mollemans.  Coördinator An Mollemans en stagecoördinator Goedele Miseur

9 Panel Panel van betrokkenen Anne Gessler, oud-studente, pastor UZ Leuven, werkbegeleidster Tom Aernouts, oud-student, pastor Leuven centraal, werkbegeleider Ine Pauwels, oud-studente, pastor AZ St Trudo, bestuurslid beroepsvereniging voor katholieke pastores in de gezondheidszorg Frieda Boeykens, oud-coördinator centrum, pastor AZ St Blasius, werkbegeleider, supervisor Moderator: Goedele Miseur, stagecoördinator ACPT

10 Verwezenlijkingen STAGES  Studenten krijgen de kans om in de master een korte exploratiestage (150u) te doen (keuzevak) in een pastorale sector  In de academische pastoraatopleiding (vijfde jaar) of het programma van de permanente vorming doen studenten een praktisch-theologische stage van 480u in een pastorale sector. De stages worden begeleid door de stagecoördinator van het centrum, de plaatselijke werkbegeleider en de supervisor van het centrum. De meerderheid van de studenten kiest voor een stage in de gezondheidszorg of het gevangeniswezen. In de verwerking van de stage wordt veel aandacht besteed aan de reflectie in het stageboek waarbij integratie voorop staat.

11 Verwezenlijkingen Tussen 2007 en 2013 organiseerde en begeleidde het ACPT:  77 exploratiestages (verkennende stage van 150u)  46 praktisch-theologische stages (verdiepende stage van 480u)

12 Verwezenlijkingen WERKBEGELEIDERS  Het ACPT kiest bij voorkeur oud-studenten met enkele jaren werkervaring als plaatselijke werkbegeleiders van stagiairs.  De stagecoördinator heeft altijd een afspraak met de werkbegeleider en de stagiaire voor de stage begint om de violen op elkaar af te stemmen en de leerdoelen van de stagiair scherp te stellen.  De werkbegeleider beschikt over een stagegids en over evaluatierichtlijnen.  Tijdens evaluatiemomenten wordt de werkbegeleider gehoord over de inhoud van de stage en de stagecondities.  Jaarlijks is er een overleg tussen werkbegeleiders, de stagecoördinator en voorzitter van het centrum om de stagevoorwaarden, de inhoud van de stage en de evaluatie van de student te verbeteren.

13 Verwezenlijkingen WERKCOLLEGE (met module homiletiek)  Voortdurende integrerende beweging tussen:  De praktijkervaringen van de studenten in hun stages  De eigen spiritualiteit van de studenten en het aanbod uit de katholieke traditie  De theoretische inzichten uit de pastoraaltheologie  De spiritualiteit van de katholieke traditie en de eigen spiritualiteit Praktisch-theologisch leren reflecteren over theorie en praktijk van het pastorale handelen en identiteit van de pastor.  Studenten krijgen de kans in het werkcollege  Om attitude, competenties en vaardigheden aan te leren  Om te leren communiceren over hun identiteit als pastor  Om stil te staan bij hun spiritualiteit en deze te verdiepen  Om te leren voorgaan in gebed en rituelen en te leren preken

14 Verwezenlijkingen ELISABETH www.pastoralezorg.bewww.pastoralezorg.be  Elisabeth is een interactieve website ter ondersteuning en inspiratie van pastores en pastorale zorg binnen de gezondheids- en welzijnszorg.  De website wordt ook frequent bezocht door zorgverleners, ziekenbezoekers, vrijwilligers, familieleden en patiënten zelf. Unieke bezoekers in 2013: 76.690  De naam ‘Elisabeth’ is in de eerste plaats geïnspireerd op de Heilige Elisabeth van Thüringen, patrones van naastenliefde, zieken, weduwen, wezen, vervolgden, bedelaars en noodlijdenden.  Elisabeth wordt gedragen door een samenwerkingsverband tussen de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen en Caritas Vlaanderen. In dit project wil men ook nauw samenwerken met beleidsverantwoordelijken binnen kerk en samenleving. De site krijgt vorm binnen de Thomas-internetomgeving.

15 Verwezenlijkingen Beroepsvereniging voor katholieke pastores in de gezondheids- en welzijnszorg  Opgericht in 2011  De beroepsvereniging voor katholieke pastores wil bijdragen tot de professionalisering en integratie van katholieke pastores in de gezondheids- en welzijnszorg. De vereniging stelt zich tot doel de belangen van de pastores te behartigen en ruimte te creëren voor kennisdeling.  Banden: Het APCT heeft een vaste vertegenwoordiging in de raad van bestuur, de website van de beroepsvereniging bevindt zich op de Elisabeth website, vorming gebeurt in samenwerking.

16 Verwezenlijkingen PRAKTIJKBEGELEIDING  Supervisie is de student begeleiden in zijn/haar leren aan ervaringen en het proces mogelijk maken van het integreren van persoon, kennis, spiritualiteit en beroepsprofiel en van denken, doen en voelen.  Het ACPT kiest voor hoog opgeleide supervisoren en stelt deze expertise ter beschikking van de eigen studenten, van externe pastores, van het Johannes 23 seminarie en van de diocesen.  De supervisor van het ACPT heeft gemiddeld een 30tal pastores in opleiding/pastores in individuele supervisie (een reeks bestaat uit 8 samenkomsten per persoon) of leerbegeleiding (twee samenkomsten tijdens een korte stage). Dit gaat gemiddeld over meer dan 300u per jaar. Daarnaast begeleidt de supervisor ook nog groepssupervisie.

17 Verwezenlijkingen EXPERTISENETWERKEN  Doel: verbinden van expertise uit het werkveld met expertise uit de academische wereld  Thema, methode en stappenplan wordt afgebakend met aanwezige ervaringsexperten en academici  Werk van expertisenetwerk mondt uit in artikel, website bijdrage, module voor vorming in de praktijk, studiedag, boek, …  Het ACPT richtte al 6 expertisenetwerken op waarbij meer dan zeventig externe experten werden betrokken en waaruit 7 studiedagen, 3 boeken, een vormingsmodule en meerdere artikels voortkwamen.

18 DANKWOORD  Decaan Lieven Boeve

19 Richtingwijzers INTEGREREN- STIMULEREN- VERBINDEN  Pastores voor de toekomst vormen  Pastor als coach, inspirator en vormer (modules)  Interprofessionele vorming (samenwerking andere faculteiten)  Research informed profession (onderzoek genereren)  Stevige verankering spiritualiteit  Code professioneel gedrag – deontologie beroep

20 Richtingwijzers INTEGREREN- STIMULEREN- VERBINDEN  Verdere dienst aan de kerkgemeenschap  Vorming voor vrijwilligers  Reflectie op band territoriale en categoriale pastoraal  Hedendaagse invulling van diaconie  Aanbod supervisie verder uitwerken  Dienst aan de samenleving  Ouderen:  expertisenetwerk  onderzoek concept afhankelijkheid  stimuleren intergenerationeel contact

21 Nieuw Logo  De ervaring van Gods aanwezigheid  De traditie van het christelijk verhaal  Net iets anders – uniek en dynamisch  De openheid naar buiten  De veelkleurigheid

22 Conclusie Rector Rik Torfs

23 FEEST! RECEPTIE


Download ppt "ACADEMISCH CENTRUM VOOR PRAKTISCHE THEOLOGIE Voorstelling dinsdag 17 juni 2014 H. Geestcollege."

Verwante presentaties


Ads door Google