De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

7 juni 2012 Kim Maesen Gert Pennings

Verwante presentaties


Presentatie over: "7 juni 2012 Kim Maesen Gert Pennings"— Transcript van de presentatie:

1 7 juni 2012 Kim Maesen Gert Pennings
Discimus vs. P L A T O 7 juni 2012 Kim Maesen Gert Pennings

2 Discimus: uitwisseling van leerlinggegevens
Waarom? Wat? Voordeel? Gevolgen voor leerlingenadministratie? Structuur Gevolgen voor PLATO? Opstartfase … Demo

3 Discimus: uitwisseling van leerlinggegevens
Waarom? Beleidsprioriteit Minister Capaciteitsproblematiek Informeren over dubbele inschrijvingen Kenniscentrum uitbreiden

4 Discimus: uitwisseling van leerlinggegevens
Wat? Directe verbinding tussen schoolpakket en centrale databank Start voorjaar 2012 voor inschrijvingen voor schooljaar Inschrijvingen en uitschrijvingen Dubbele inschrijvingen Leerlingenlijst Geleidelijke uitbouw van het project

5 Discimus: uitwisseling van leerlinggegevens
Voordeel? Zicht op inschrijvingen / dubbele inschrijvingen / capaciteit vóór de start van het schooljaar Hulpmiddel bij organisatie begin schooljaar Schooladministraties beter ondersteunen Terugzenden van gegevens Veel sneller dan WebEDISON Op elk moment een actueel beeld van de gegevens

6 Discimus: gevolgen voor leerlingenadministratie?
Stamboeknummer Dubbele inschrijvingen mogelijk? Onmiddellijke registratie Correcties Zendingen verlopen vlotter Rijksregister (bis) -nummer

7 Discimus: gevolgen voor leerlingenadministratie?
Stamboeknummer niet meer alfabetisch: Voor het schooljaar zullen de leerlingengegevens al bij de inschrijving geregistreerd en uitgewisseld worden met de databank van AgODi. Op dat ogenblik wordt er een stamnummer toegekend. Hierdoor is het niet mogelijk om de stamnummers later nog te wijzigen.

8 Discimus: gevolgen voor leerlingenadministratie?
Dubbele inschrijvingen mogelijk? Ouders behouden het recht om hun kind in meerdere scholen in te schrijven. Dankzij het project DISCIMUS zullen scholen een zicht krijgen op de leerlingen die op hetzelfde moment in hun school en in één of meerdere andere scholen ingeschreven zijn. Hierdoor kunnen de scholen beter inschatten hoeveel leerlingen het schooljaar effectief in hun school zullen aanvatten.

9 Discimus: gevolgen voor leerlingenadministratie?
Onmiddellijke registratie en niet pas half augustus: De registratie van deze leerlingengegevens gebeurt onmiddellijk of alleszins zo snel mogelijk nadat een leerling ingeschreven is. Het is immers belangrijk dat de databank van AgODi accurate gegevens bevat.

10 Discimus: gevolgen voor leerlingenadministratie?
Correcties: Van zodra scholen bepaalde gegevens in hun softwarepakket aanpassen, komt de gewijzigde informatie ook in de databank van AgODi terecht. Hierdoor bevat de databank van AgODi steeds dezelfde informatie als het softwarepakket van de school. Het voordeel van de nieuwe manier van werken, is dat de scholen meteen informatie krijgen of de geregistreerde informatie correct is.

11 Discimus: gevolgen voor leerlingenadministratie?
Zendingen verlopen vlotter: De registratie bij AgODi gebeurt automatisch nadat de leerling is ingevoerd in het softwarepakket. De school hoeft hiervoor in principe niets te ondernemen.  Schooljaar zullen de scholen nog leerlingenzendingen via WebEDISON versturen. Scholen ontvangen feedback over eventuele verkeerd geregistreerde gegevens vóór de leerlingenzending, dus verlopen deze vlotter.

12 Discimus: gevolgen voor leerlingenadministratie?
Rijksregister (bis) –nummer: Bij de inschrijving van een leerling vraagt de school bij voorkeur het rijksregisternummer aan de ouders. Het is evenwel mogelijk om een leerling te registreren waarvoor de school het rijksregisternummer of BISnummer niet kent. Let wel op! Identificatienummer noodzakelijk voor dubbele inschrijving te herkennen.

13 Discimus: structuur GeregistreerdPersoon Inschrijving InschrijvingAdm

14 Discimus: structuur GeregistreerdPersoon creeerGeregistreerdPersoon
wijzigGeregistreerdPersoon annuleerGeregistreerdPersoon raadpleegGeregistreerdPersoon

15 Discimus: structuur GeregistreerdPersoon
Attr Type Verplicht Omschrijving ID_GRP C(36) Ja Unieke sleutel GRP RegistratieDatum C(10) Enkel raadplegen InstellingsNummer N(6) SoortProgramma N(1) Stamnummer N(9) Zie algemene handleiding InszNummer N(11) Neen Zoals aangegeven bij inschrijving Naam C(70) Voornaam C(50) Geslacht C(1) M of V Nationaliteit N(5) NationaliteitsCode GeboorteDatum JJJJ-MM-DD Straat HuisNummer C(6) BusNummer PostCode C(8) LandCode Landcode Gemeente C(60) Gemeentenaam

16 Discimus: structuur Inschrijving creeerInschrijving wijzigInschrijving
annuleerInschrijving raadpleegInschrijving

17 Discimus: structuur Inschrijving
Attr Type Verplicht Omschrijving ID_GRP C(36) Ja Unieke sleutel GRP ID_INS Unieke sleutel INS InstellingsNummer N(6) SoortProgramma N(1) InschrijvingsDatum C(10) JJJJ-MM-DD BeginDatum

18 Discimus: structuur creeerInschrijvingAdm wijzigInschrijvingAdm
annuleerInschrijvingAdm raadpleegInschrijvingAdm

19 Discimus: structuur InschrijvingAdm
Attr BaO BuBaO Type Verplicht Omschrijving ID_GRP X C(36) Ja Unieke sleutel GRP ID_INS Unieke sleutel INS ID_INSADM Unieke sleutel INSADM InstellingsNummer N(6) HoofdStructuur N(3) Vestigingsplaats Nee AdministratieveGroep BeginDatum C(10) JJJJ-MM-DD Instapdatum EindDatum JJJJ-MM-DD Geschat einde schooljaar of datum vroegtijdig einde OnderwijsTaal N(1) 1 = Nederlands, 2 = Frans AanleidingUitschrijving C(1) Zie verder SituatieNaUitschrijving N(2) VorigeInschrijvingInformatie FinancierbaarheidCodeBasis LevensbeschouwelijkVak N(4) VerblijfsregelingBuitengewoon Thuisloos J of N TrekkendeBevolking Taalvak2deTaal 1 = Nederlands, 2 = Frans, 9 = Geen TaalInitiatieFrans TaalInitiatieAndereTaal AnderstaligeNieuwkomer GewezenAnderstaligeNieuwkomer

20 Discimus: gevolgen voor PLATO
Manier van inschrijven Extra Edison kenmerken Manier van uitschrijven Fouten lezen Fouten verbeteren Online aanwezigheden GOK indicatoren GON indicatoren

21 Discimus: gevolgen voor PLATO
Manier van inschrijven: Inschrijvingsregister = de datum waarop de leerling is ingeschreven in het inschrijvingsregister.

22 Discimus: gevolgen voor PLATO
Manier van inschrijven: 01/09/2012 ipv 03/09/2012 wanneer een leerling voor een geheel schooljaar ingeschreven wordt, dan is de begindatum 1 september en de einddatum altijd 31 augustus van volgend kalenderjaar. een peuter die start in september : de instapdag van september (kan dus ook 2 of 3 september zijn) een peuter die start gedurende het schooljaar: de begindatum is de effectieve instapdatum

23 Discimus: gevolgen voor PLATO
Edison kenmerken: Check na de inschrijving steevast de Edison kenmerken en GOK-indicatoren. Extra Edison-kenmerken: Vorige inschrijving informatie Anderstalige Nieuwkomer Gewezen Anderstalige Nieuwkomer

24 Discimus: gevolgen voor PLATO
Extra Edison kenmerken:

25 Discimus: gevolgen voor PLATO
Extra Edison kenmerken:

26 Discimus: gevolgen voor PLATO
Manier van uitschrijven: Schoolverlater: Aanleiding uitschrijving & Situatie na uitschrijving ipv Reden uitschrijving Kwam niet Administratieve fout

27 Discimus: gevolgen voor PLATO
Manier van uitschrijven – Schoolverlater:

28 Discimus: gevolgen voor PLATO
Manier van uitschrijven – Schoolverlater:

29 Discimus: gevolgen voor PLATO
Manier van uitschrijven – Kwam niet Wanneer? Een leerling is ingeschreven maar daagt niet op. Er is maar 1 inschrijvingslijn in het loopbaanscherm In dat geval moet de inschrijving in de administratieve groep gewist worden maar niet de inschrijving in de school, immers in het inschrijvingsregister (op papier) blijft ook de naam staan.

30 Discimus: gevolgen voor PLATO
Manier van uitschrijven – Kwam niet

31 Discimus: gevolgen voor PLATO
Manier van uitschrijven – Administratieve fout Wanneer? Een leerling is ingeschreven maar het is een vergissing Er is maar 1 inschrijvingslijn in het loopbaanscherm In dat geval moet de inschrijving in de administratieve groep gewist worden EN OOK de inschrijving in de school, immers in het inschrijvingsregister (op papier) komt deze niet voor.

32 Discimus: gevolgen voor PLATO
Manier van uitschrijven – Administratieve fout

33 Discimus: gevolgen voor PLATO
Fouten lezen: 2 soorten: Fout Wachtende Wordt getoond mbv: Rood bolletje – echte fout Oranje bolletje – bv. bij ophogen Merk op indien er geen bolletje is, betekent dit: OK!

34 Discimus: gevolgen voor PLATO
Fouten lezen:

35 Discimus: gevolgen voor PLATO
Fouten lezen:

36 Discimus: gevolgen voor PLATO
Fouten verbeteren: Wachtende: Wachten Fout: Fiche openen Foute waarden verbeteren Fiche opslaan Bij elke keer opslaan vertrekt automatisch een nieuw bericht.

37 Discimus: gevolgen voor PLATO
Online aanwezigheden: Momenteel nog niet van toepassing Staat op de planning van Discimus CONCLUSIE: gebruik het online aanwezigheidsregister!

38 Discimus: gevolgen voor PLATO
GOK indicatoren: Momenteel nog niet van toepassing GOK indicatoren worden voorlopig enkel met de gewone Edison zending opgestuurd: 1 oktober 1 februari

39 Discimus: gevolgen voor PLATO
GON indicatoren Momenteel nog niet van toepassing GON indicatoren worden voorlopig enkel met de gewone Edison zending opgestuurd van 1 oktober

40 Discimus: Opstartfase …
Wat met nieuwe leerlingen? Hoe leerlingen ophogen? Wat met oud-leerlingen?

41 Discimus: Opstartfase …
Wat met nieuwe leerlingen? Al leerlingen ingeschreven voordat Discimus in productie is? 1: Datum inschrijvingsregister aanvullen! 2: Vorige inschrijvingsinformatie checken! 3: Initialiseer! = Start!

42 Discimus: Opstartfase …
Wat met nieuwe leerlingen? Leerlingen ingeschreven nadat Discimus in productie is? Simpelweg inschrijven!

43 Discimus: Opstartfase …
Hoe leerlingen ophogen? 1: Initialiseer 2: Ophogen klas 3: Ophogen leerling Waarom “Start!”? Door de opstartfase te checken als eerste stap, controleert PLATO voor welke leerlingen nog geen bericht is verstuurd naar de overheid. Door te initialiseren = Start! Wordt elk bericht, nodig om de leerling kenbaar te maken bij Discimus, verzonden.

44 Discimus: Opstartfase …
Wat met oud-leerlingen? Oud-leerling en Discimus kent deze niet? Oud-leerling en Discimus kent deze wel? Simpelweg de leerling terug inschrijven is de boodschap, alle nodige zendingen vertrekken automatisch. Controleer steevast de Edisongegevens opnieuw!!!

45 Discimus: Demo 1: Leerling inschrijven 2: Leerlingen ophogen
3: Oud-leerling inschrijven 4: Leerling daagde niet op 5: Leerling verandert van klas 6: Schoolverandering


Download ppt "7 juni 2012 Kim Maesen Gert Pennings"

Verwante presentaties


Ads door Google