De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

02/507.07.17 – – P ersoneel L eerlingen A A dministratie Discimus vs. P L A T O 7 juni 2012 Kim Maesen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "02/507.07.17 – – P ersoneel L eerlingen A A dministratie Discimus vs. P L A T O 7 juni 2012 Kim Maesen."— Transcript van de presentatie:

1 02/507.07.17 – help.plato@vsko.be – plato.vsko.behelp.plato@vsko.be P ersoneel L eerlingen A A dministratie Discimus vs. P L A T O 7 juni 2012 Kim Maesen Gert Pennings

2 02/507.07.17 – help.plato@vsko.be – plato.vsko.behelp.plato@vsko.be P ersoneel L eerlingen A A dministratie Discimus: uitwisseling van leerlinggegevens Waarom? Wat? Voordeel? Gevolgen voor leerlingenadministratie? Structuur Gevolgen voor PLATO? Opstartfase … Demo http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/digitaal/discimus/

3 02/507.07.17 – help.plato@vsko.be – plato.vsko.behelp.plato@vsko.be P ersoneel L eerlingen A A dministratie Discimus: uitwisseling van leerlinggegevens Waarom? Beleidsprioriteit Minister –Capaciteitsproblematiek –Informeren over dubbele inschrijvingen –Kenniscentrum uitbreiden http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/digitaal/discimus/

4 02/507.07.17 – help.plato@vsko.be – plato.vsko.behelp.plato@vsko.be P ersoneel L eerlingen A A dministratie Discimus: uitwisseling van leerlinggegevens Wat? –Directe verbinding tussen schoolpakket en centrale databank –Start voorjaar 2012 voor inschrijvingen voor schooljaar 2012-2013 –Inschrijvingen en uitschrijvingen –Dubbele inschrijvingen –Leerlingenlijst –Geleidelijke uitbouw van het project http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/digitaal/discimus/

5 02/507.07.17 – help.plato@vsko.be – plato.vsko.behelp.plato@vsko.be P ersoneel L eerlingen A A dministratie Discimus: uitwisseling van leerlinggegevens Voordeel? –Zicht op inschrijvingen / dubbele inschrijvingen / capaciteit vóór de start van het schooljaar –Hulpmiddel bij organisatie begin schooljaar –Schooladministraties beter ondersteunen –Terugzenden van gegevens –Veel sneller dan WebEDISON –Op elk moment een actueel beeld van de gegevens http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/digitaal/discimus/

6 02/507.07.17 – help.plato@vsko.be – plato.vsko.behelp.plato@vsko.be P ersoneel L eerlingen A A dministratie Discimus: g evolgen voor leerlingenadministratie? Stamboeknummer Dubbele inschrijvingen mogelijk? Onmiddellijke registratie Correcties Zendingen verlopen vlotter Rijksregister (bis) -nummer http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/digitaal/discimus/

7 02/507.07.17 – help.plato@vsko.be – plato.vsko.behelp.plato@vsko.be P ersoneel L eerlingen A A dministratie Discimus: g evolgen voor leerlingenadministratie? Stamboeknummer niet meer alfabetisch: –Voor het schooljaar 2012-2013 zullen de leerlingengegevens al bij de inschrijving geregistreerd en uitgewisseld worden met de databank van AgODi. Op dat ogenblik wordt er een stamnummer toegekend. Hierdoor is het niet mogelijk om de stamnummers later nog te wijzigen. http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/digitaal/discimus/

8 02/507.07.17 – help.plato@vsko.be – plato.vsko.behelp.plato@vsko.be P ersoneel L eerlingen A A dministratie Discimus: g evolgen voor leerlingenadministratie? Dubbele inschrijvingen mogelijk? –Ouders behouden het recht om hun kind in meerdere scholen in te schrijven. Dankzij het project DISCIMUS zullen scholen een zicht krijgen op de leerlingen die op hetzelfde moment in hun school en in één of meerdere andere scholen ingeschreven zijn. Hierdoor kunnen de scholen beter inschatten hoeveel leerlingen het schooljaar effectief in hun school zullen aanvatten. http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/digitaal/discimus/

9 02/507.07.17 – help.plato@vsko.be – plato.vsko.behelp.plato@vsko.be P ersoneel L eerlingen A A dministratie Discimus: g evolgen voor leerlingenadministratie? Onmiddellijke registratie en niet pas half augustus: –De registratie van deze leerlingengegevens gebeurt onmiddellijk of alleszins zo snel mogelijk nadat een leerling ingeschreven is. Het is immers belangrijk dat de databank van AgODi accurate gegevens bevat. http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/digitaal/discimus/

10 02/507.07.17 – help.plato@vsko.be – plato.vsko.behelp.plato@vsko.be P ersoneel L eerlingen A A dministratie Discimus: g evolgen voor leerlingenadministratie? Correcties: –Van zodra scholen bepaalde gegevens in hun softwarepakket aanpassen, komt de gewijzigde informatie ook in de databank van AgODi terecht. Hierdoor bevat de databank van AgODi steeds dezelfde informatie als het softwarepakket van de school. –Het voordeel van de nieuwe manier van werken, is dat de scholen meteen informatie krijgen of de geregistreerde informatie correct is. http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/digitaal/discimus/

11 02/507.07.17 – help.plato@vsko.be – plato.vsko.behelp.plato@vsko.be P ersoneel L eerlingen A A dministratie Discimus: g evolgen voor leerlingenadministratie? Zendingen verlopen vlotter: –De registratie bij AgODi gebeurt automatisch nadat de leerling is ingevoerd in het softwarepakket. De school hoeft hiervoor in principe niets te ondernemen. –Schooljaar 2012-2013 zullen de scholen nog leerlingenzendingen via WebEDISON versturen. –Scholen ontvangen feedback over eventuele verkeerd geregistreerde gegevens vóór de leerlingenzending, dus verlopen deze vlotter. http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/digitaal/discimus/

12 02/507.07.17 – help.plato@vsko.be – plato.vsko.behelp.plato@vsko.be P ersoneel L eerlingen A A dministratie Discimus: g evolgen voor leerlingenadministratie? Rijksregister (bis) –nummer: –Bij de inschrijving van een leerling vraagt de school bij voorkeur het rijksregisternummer aan de ouders. –Het is evenwel mogelijk om een leerling te registreren waarvoor de school het rijksregisternummer of BISnummer niet kent. –Let wel op! Identificatienummer noodzakelijk voor dubbele inschrijving te herkennen. http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/digitaal/discimus/

13 02/507.07.17 – help.plato@vsko.be – plato.vsko.behelp.plato@vsko.be P ersoneel L eerlingen A A dministratie Discimus: structuur GeregistreerdPersoon Inschrijving InschrijvingAdm http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/digitaal/discimus/

14 02/507.07.17 – help.plato@vsko.be – plato.vsko.behelp.plato@vsko.be P ersoneel L eerlingen A A dministratie Discimus: structuur GeregistreerdPersoon –creeerGeregistreerdPersoon –wijzigGeregistreerdPersoon –annuleerGeregistreerdPersoon –raadpleegGeregistreerdPersoon http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/digitaal/discimus/

15 02/507.07.17 – help.plato@vsko.be – plato.vsko.behelp.plato@vsko.be P ersoneel L eerlingen A A dministratie Discimus: structuur GeregistreerdPersoon http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/digitaal/discimus/ AttrTypeVerplichtOmschrijving ID_GRPC(36)JaUnieke sleutel GRP RegistratieDatumC(10)JaEnkel raadplegen InstellingsNumm er N(6)Ja SoortProgrammaN(1)Ja StamnummerN(9)JaZie algemene handleiding InszNummerN(11)NeenZoals aangegeven bij inschrijving NaamC(70)Ja VoornaamC(50)Ja GeslachtC(1)JaM of V NationaliteitN(5)JaNationaliteitsCode GeboorteDatumC(10)JaJJJJ-MM-DD StraatC(50)Ja HuisNummerC(6)Ja BusNummerC(6)Neen PostCodeC(8)Ja LandCodeN(5)JaLandcode GemeenteC(60)JaGemeentenaam

16 02/507.07.17 – help.plato@vsko.be – plato.vsko.behelp.plato@vsko.be P ersoneel L eerlingen A A dministratie Discimus: structuur Inschrijving –creeerInschrijving –wijzigInschrijving –annuleerInschrijving –raadpleegInschrijving http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/digitaal/discimus/

17 02/507.07.17 – help.plato@vsko.be – plato.vsko.behelp.plato@vsko.be P ersoneel L eerlingen A A dministratie Discimus: structuur Inschrijving http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/digitaal/discimus/ AttrTypeVerplichtOmschrijving ID_GRPC(36)JaUnieke sleutel GRP ID_INSC(36)JaUnieke sleutel INS InstellingsNummerN(6)Ja SoortProgrammaN(1)Ja InschrijvingsDatumC(10)JaJJJJ-MM-DD BeginDatumC(10)JaJJJJ-MM-DD

18 02/507.07.17 – help.plato@vsko.be – plato.vsko.behelp.plato@vsko.be P ersoneel L eerlingen A A dministratie Discimus: structuur InschrijvingAdm –creeerInschrijvingAdm –wijzigInschrijvingAdm –annuleerInschrijvingAdm –raadpleegInschrijvingAdm http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/digitaal/discimus/

19 02/507.07.17 – help.plato@vsko.be – plato.vsko.behelp.plato@vsko.be P ersoneel L eerlingen A A dministratie Discimus: structuur InschrijvingAdm http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/digitaal/discimus/ Attr BaOBuBaO TypeVerplichtOmschrijving ID_GRP XX C(36)JaUnieke sleutel GRP ID_INS XX C(36)JaUnieke sleutel INS ID_INSADM XX C(36)JaUnieke sleutel INSADM InstellingsNummer XX N(6)Ja HoofdStructuur XX N(3)Ja Vestigingsplaats XX N(3)Nee AdministratieveGroep XX N(6)Ja BeginDatum XX C(10)JaJJJJ-MM-DD Instapdatum EindDatum XX C(10)JaJJJJ-MM-DD Geschat einde schooljaar of datum vroegtijdig einde OnderwijsTaal XX N(1)Ja1 = Nederlands, 2 = Frans AanleidingUitschrijving XX C(1)JaZie verder SituatieNaUitschrijving XX N(2)JaZie verder VorigeInschrijvingInformatie XX N(2)NeeZie verder FinancierbaarheidCodeBasis XX N(2)NeeZie verder LevensbeschouwelijkVak XX N(4)NeeZie verder VerblijfsregelingBuitengewoon X N(2)NeeZie verder Thuisloos X C(1)NeeJ of N TrekkendeBevolking X C(1)NeeJ of N Taalvak2deTaal XX N(1)Nee1 = Nederlands, 2 = Frans, 9 = Geen TaalInitiatieFrans XX C(1)NeeJ of N TaalInitiatieAndereTaal XX N(4)NeeZie verder AnderstaligeNieuwkomer X C(1)NeeJ of N GewezenAnderstaligeNieuwkomer X C(1)NeeJ of N

20 02/507.07.17 – help.plato@vsko.be – plato.vsko.behelp.plato@vsko.be P ersoneel L eerlingen A A dministratie Discimus: gevolgen voor PLATO Manier van inschrijven Extra Edison kenmerken Manier van uitschrijven Fouten lezen Fouten verbeteren Online aanwezigheden GOK indicatoren GON indicatoren http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/digitaal/discimus/

21 02/507.07.17 – help.plato@vsko.be – plato.vsko.behelp.plato@vsko.be P ersoneel L eerlingen A A dministratie Discimus: gevolgen voor PLATO Manier van inschrijven: –Inschrijvingsregister = de datum waarop de leerling is ingeschreven in het inschrijvingsregister. http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/digitaal/discimus/

22 02/507.07.17 – help.plato@vsko.be – plato.vsko.behelp.plato@vsko.be P ersoneel L eerlingen A A dministratie Discimus: gevolgen voor PLATO Manier van inschrijven: 01/09/2012 ipv 03/09/2012 –wanneer een leerling voor een geheel schooljaar ingeschreven wordt, dan is de begindatum 1 september en de einddatum altijd 31 augustus van volgend kalenderjaar. –een peuter die start in september : de instapdag van september (kan dus ook 2 of 3 september zijn) –een peuter die start gedurende het schooljaar: de begindatum is de effectieve instapdatum http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/digitaal/discimus/

23 02/507.07.17 – help.plato@vsko.be – plato.vsko.behelp.plato@vsko.be P ersoneel L eerlingen A A dministratie Discimus: gevolgen voor PLATO Edison kenmerken: –Check na de inschrijving steevast de Edison kenmerken en GOK-indicatoren. –Extra Edison-kenmerken: Vorige inschrijving informatie Anderstalige Nieuwkomer Gewezen Anderstalige Nieuwkomer http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/digitaal/discimus/

24 02/507.07.17 – help.plato@vsko.be – plato.vsko.behelp.plato@vsko.be P ersoneel L eerlingen A A dministratie Discimus: gevolgen voor PLATO Extra Edison kenmerken: http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/digitaal/discimus/

25 02/507.07.17 – help.plato@vsko.be – plato.vsko.behelp.plato@vsko.be P ersoneel L eerlingen A A dministratie Discimus: gevolgen voor PLATO Extra Edison kenmerken: http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/digitaal/discimus/

26 02/507.07.17 – help.plato@vsko.be – plato.vsko.behelp.plato@vsko.be P ersoneel L eerlingen A A dministratie Discimus: gevolgen voor PLATO Manier van uitschrijven: –Schoolverlater: Aanleiding uitschrijving & Situatie na uitschrijving ipv Reden uitschrijving –Kwam niet –Administratieve fout http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/digitaal/discimus/

27 02/507.07.17 – help.plato@vsko.be – plato.vsko.behelp.plato@vsko.be P ersoneel L eerlingen A A dministratie Discimus: gevolgen voor PLATO Manier van uitschrijven – Schoolverlater: http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/digitaal/discimus/

28 02/507.07.17 – help.plato@vsko.be – plato.vsko.behelp.plato@vsko.be P ersoneel L eerlingen A A dministratie Discimus: gevolgen voor PLATO Manier van uitschrijven – Schoolverlater: http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/digitaal/discimus/

29 02/507.07.17 – help.plato@vsko.be – plato.vsko.behelp.plato@vsko.be P ersoneel L eerlingen A A dministratie Discimus: gevolgen voor PLATO Manier van uitschrijven – Kwam niet –Wanneer? Een leerling is ingeschreven maar daagt niet op. Er is maar 1 inschrijvingslijn in het loopbaanscherm In dat geval moet de inschrijving in de administratieve groep gewist worden maar niet de inschrijving in de school, immers in het inschrijvingsregister (op papier) blijft ook de naam staan. http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/digitaal/discimus/

30 02/507.07.17 – help.plato@vsko.be – plato.vsko.behelp.plato@vsko.be P ersoneel L eerlingen A A dministratie Discimus: gevolgen voor PLATO Manier van uitschrijven – Kwam niet http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/digitaal/discimus/

31 02/507.07.17 – help.plato@vsko.be – plato.vsko.behelp.plato@vsko.be P ersoneel L eerlingen A A dministratie Discimus: gevolgen voor PLATO Manier van uitschrijven – Administratieve fout –Wanneer? Een leerling is ingeschreven maar het is een vergissing Er is maar 1 inschrijvingslijn in het loopbaanscherm In dat geval moet de inschrijving in de administratieve groep gewist worden EN OOK de inschrijving in de school, immers in het inschrijvingsregister (op papier) komt deze niet voor. http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/digitaal/discimus/

32 02/507.07.17 – help.plato@vsko.be – plato.vsko.behelp.plato@vsko.be P ersoneel L eerlingen A A dministratie Discimus: gevolgen voor PLATO Manier van uitschrijven – Administratieve fout http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/digitaal/discimus/

33 02/507.07.17 – help.plato@vsko.be – plato.vsko.behelp.plato@vsko.be P ersoneel L eerlingen A A dministratie Discimus: gevolgen voor PLATO Fouten lezen: –2 soorten: Fout Wachtende –Wordt getoond mbv: Rood bolletje – echte fout Oranje bolletje – bv. bij ophogen Merk op indien er geen bolletje is, betekent dit: OK! http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/digitaal/discimus/

34 02/507.07.17 – help.plato@vsko.be – plato.vsko.behelp.plato@vsko.be P ersoneel L eerlingen A A dministratie Discimus: gevolgen voor PLATO Fouten lezen: http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/digitaal/discimus/

35 02/507.07.17 – help.plato@vsko.be – plato.vsko.behelp.plato@vsko.be P ersoneel L eerlingen A A dministratie Discimus: gevolgen voor PLATO Fouten lezen: http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/digitaal/discimus/

36 02/507.07.17 – help.plato@vsko.be – plato.vsko.behelp.plato@vsko.be P ersoneel L eerlingen A A dministratie Discimus: gevolgen voor PLATO Fouten verbeteren: –Wachtende: Wachten –Fout: Fiche openen Foute waarden verbeteren Fiche opslaan Bij elke keer opslaan vertrekt automatisch een nieuw bericht. http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/digitaal/discimus/

37 02/507.07.17 – help.plato@vsko.be – plato.vsko.behelp.plato@vsko.be P ersoneel L eerlingen A A dministratie Discimus: gevolgen voor PLATO Online aanwezigheden: –Momenteel nog niet van toepassing –Staat op de planning van Discimus –CONCLUSIE: gebruik het online aanwezigheidsregister! http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/digitaal/discimus/

38 02/507.07.17 – help.plato@vsko.be – plato.vsko.behelp.plato@vsko.be P ersoneel L eerlingen A A dministratie Discimus: gevolgen voor PLATO GOK indicatoren: –Momenteel nog niet van toepassing –GOK indicatoren worden voorlopig enkel met de gewone Edison zending opgestuurd: 1 oktober 1 februari http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/digitaal/discimus/

39 02/507.07.17 – help.plato@vsko.be – plato.vsko.behelp.plato@vsko.be P ersoneel L eerlingen A A dministratie Discimus: gevolgen voor PLATO GON indicatoren –Momenteel nog niet van toepassing –GON indicatoren worden voorlopig enkel met de gewone Edison zending opgestuurd van 1 oktober http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/digitaal/discimus/

40 02/507.07.17 – help.plato@vsko.be – plato.vsko.behelp.plato@vsko.be P ersoneel L eerlingen A A dministratie Discimus: Opstartfase … Wat met nieuwe leerlingen? Hoe leerlingen ophogen? Wat met oud-leerlingen? http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/digitaal/discimus/

41 02/507.07.17 – help.plato@vsko.be – plato.vsko.behelp.plato@vsko.be P ersoneel L eerlingen A A dministratie Discimus: Opstartfase … Wat met nieuwe leerlingen? –Al leerlingen ingeschreven voordat Discimus in productie is? 1: Datum inschrijvingsregister aanvullen! 2: Vorige inschrijvingsinformatie checken! 3: Initialiseer! = Start! http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/digitaal/discimus/

42 02/507.07.17 – help.plato@vsko.be – plato.vsko.behelp.plato@vsko.be P ersoneel L eerlingen A A dministratie Discimus: Opstartfase … Wat met nieuwe leerlingen? –Leerlingen ingeschreven nadat Discimus in productie is? Simpelweg inschrijven! http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/digitaal/discimus/

43 02/507.07.17 – help.plato@vsko.be – plato.vsko.behelp.plato@vsko.be P ersoneel L eerlingen A A dministratie Discimus: Opstartfase … Hoe leerlingen ophogen? –1: Initialiseer –2: Ophogen klas –3: Ophogen leerling Waarom “Start!”? –Door de opstartfase te checken als eerste stap, controleert PLATO voor welke leerlingen nog geen bericht is verstuurd naar de overheid. –Door te initialiseren = Start! Wordt elk bericht, nodig om de leerling kenbaar te maken bij Discimus, verzonden. http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/digitaal/discimus/

44 02/507.07.17 – help.plato@vsko.be – plato.vsko.behelp.plato@vsko.be P ersoneel L eerlingen A A dministratie Discimus: Opstartfase … Wat met oud-leerlingen? –Oud-leerling en Discimus kent deze niet? –Oud-leerling en Discimus kent deze wel? Simpelweg de leerling terug inschrijven is de boodschap, alle nodige zendingen vertrekken automatisch. Controleer steevast de Edisongegevens opnieuw!!! http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/digitaal/discimus/

45 02/507.07.17 – help.plato@vsko.be – plato.vsko.behelp.plato@vsko.be P ersoneel L eerlingen A A dministratie Discimus: Demo 1: Leerling inschrijven 2: Leerlingen ophogen 3: Oud-leerling inschrijven 4: Leerling daagde niet op 5: Leerling verandert van klas 6: Schoolverandering http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/digitaal/discimus/


Download ppt "02/507.07.17 – – P ersoneel L eerlingen A A dministratie Discimus vs. P L A T O 7 juni 2012 Kim Maesen."

Verwante presentaties


Ads door Google