De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Intelligente inzet van de flexibiliteit van koel- en vriesopslag voor een optimaal gebruik van hernieuwbare energie FlexCold.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Intelligente inzet van de flexibiliteit van koel- en vriesopslag voor een optimaal gebruik van hernieuwbare energie FlexCold."— Transcript van de presentatie:

1 Intelligente inzet van de flexibiliteit van koel- en vriesopslag voor een optimaal gebruik van hernieuwbare energie FlexCold

2 20/08/2014pagina 02 I Partners Flexibiliteit koel- en vriesopslag voor optimaal gebruik hernieuwbare energie

3 20/08/2014pagina 03 I INHOUD  MIP Programma  Probleemstelling en voorgestelde oplossing  Onderzoeksvragen  Structuur en werkpakketten  Planning en personeelsinzet  Acties op kort termijn Flexibiliteit koel- en vriesopslag voor optimaal gebruik hernieuwbare energie

4 20/08/2014pagina 04 I MIP PROGRAMMA  Doel : de eco-innovatie in Vlaanderen stimuleren  Eco-innovatie : projecten moeten leiden tot nieuwe kennis die op korte- of middellange termijn resulteert in een economische valorisatie die bijdraagt tot het vergroenen van de Vlaamse economie  2 Programma’s  Programma 1 - MIP ICON : het opzetten en uitvoeren van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten gericht op duurzaam materiaal en energiegebruik (oorspr. budget : 2,5 M€)  Programma 2 – MIP haalbaarheidstudies: het opzetten van duurzame product- en procescycli (oorspr. budget : 1,75 M€) Flexibiliteit koel- en vriesopslag voor optimaal gebruik hernieuwbare energie

5 20/08/2014pagina 05 I MIP PROGRAMMA  Algemene kenmerken  Gekaderd binnen de MIP thema’s  Bijdrage aan de transitie naar een groene economie  Coöperatief en interdisciplinair consortium  Evenwichtige samenstelling van het consortium  Economische en maatschappelijke meerwaarde  MIP thema’s  Thema A : Duurzame producten en processen  Thema B : Duurzame energie en energie-efficiëntie  Efficiënt inzetten van energie  Nuttig aanwenden van energieverliezen  Energie-efficiënte producten en diensten  Energiezuinige Gebouwen Flexibiliteit koel- en vriesopslag voor optimaal gebruik hernieuwbare energie

6 20/08/2014pagina 06 I MIP PROGRAMMA  Evaluatiecriteria  Wetenschappelijke kwaliteit  MIP thema’s  Originaliteit van het project en de risico’s  Kwaliteit van de uitvoering  Competentie van de uitvoerders  Valorisatiepotentieel  Relatief belang van het project voor de projectpartners  Kansen en bedreigingen in de markt  Sterke/zwakke punten van de partners  Socio-economische impact vh project in Vlaanderen  VIA doelstellingen  Kans op implementatie Flexibiliteit koel- en vriesopslag voor optimaal gebruik hernieuwbare energie

7 20/08/2014pagina 07 I INHOUD  MIP Programma  Probleemstelling en voorgestelde oplossing  Onderzoeksvragen  Structuur en werkpakketten  Planning en personeelsinzet  Acties op kort termijn Flexibiliteit koel- en vriesopslag voor optimaal gebruik hernieuwbare energie

8 20/08/2014pagina 08 I PROBLEEMSTELLING  EU 20-20-20 doelstellingen: 13% hernieuwbare energie tegen 2020 in België  Aandeel elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen zal toenemen  Wind- en zonne-energie  Lagere voorspelbaarheid  Moeilijk controleerbaar  Problemen bij evenwichtsverantwoordelijken : hoger onbalansrisico bij hernieuwbare energie  Congestieproblemen op de netten Flexibiliteit koel- en vriesopslag voor optimaal gebruik hernieuwbare energie

9 20/08/2014pagina 09 I PROBLEEMSTELLING Flexibiliteit koel- en vriesopslag voor optimaal gebruik hernieuwbare energie  Voorspellingen voor 2030 tonen aan dat met betrekking tot hernieuwbare energie meer dan 50% zal gegenereerd worden door niet voorspelbare en niet controleerbare bronnen  NREL studie geeft aan dat geforceerd uitschakelen van windproductie in de toekomst zal toenemen

10 20/08/2014pagina 010 I VOORGESTELDE OPLOSSING  Export naar andere landen geen oplossing op korte termijn  Betere afstemming tussen vraag en aanbod enorm belangrijk  Verschuiven of uitstellen van elektriciteitsverbruik bij koel- en vrieshuizen  enorme thermische buffer / thermische massa, vooral door gestockeerde producten  temperatuurvenster (vb tussen -18°C en -22°C)  tijdelijke koude-opslag  soms reeds toegepast: verschuiving van “normale uren” naar “stille uren”  Case:  cluster van koel- en vrieshuizen  onbalans hernieuwbare energieproductie van Scholt Energy Control Flexibiliteit koel- en vriesopslag voor optimaal gebruik hernieuwbare energie

11 20/08/2014pagina 011 I VOORGESTELDE OPLOSSING Sterk consortium 1.5 sectorfederaties van bedrijven met grote koel- en vriesopslagruimtes (BVBVK, FGBB, VIP, Fenavian, Febev) 2.Energieleverancier met een hoog aandeel aan hernieuwbare energie in portofolio (Scholt Energy Control) 3.Bedrijf gespecialiseerd in (grotere) koelinstallaties (SKT) 4.Bedrijf gespecialiseerd in industriële automatisering met specialisatie koel- en vriesinstallaties en temperatuurgecontroleerde opslag (Datapolis) 5.Bedrijf gespecialiseerd in energiemanagement en smart-metering (EnergyICT) 6.Onderzoeksinstelling (VITO) Flexibiliteit koel- en vriesopslag voor optimaal gebruik hernieuwbare energie

12 20/08/2014pagina 012 I INHOUD  MIP Programma  Probleemstelling en voorgestelde oplossing  Onderzoeksvragen  Structuur en werkpakketten  Planning en personeelsinzet  Acties op kort termijn Flexibiliteit koel- en vriesopslag voor optimaal gebruik hernieuwbare energie

13 20/08/2014pagina 013 I ONDERZOEKSVRAGEN  Productie van energie op hernieuwbare wijze en maximaal aanwenden van deze duurzame energie is enorm belangrijk  minder afhankelijk van eindige fossiele brandstoffen  klimaatdoelstelling  minder afhankelijk van olieproducerende landen met veelal minder stabiele regimes  Optimale integratie en afstemming van energievraag op minder voorspelbare en oncontroleerbare bronnen stelt ons voor een aantal uitdagingen Flexibiliteit koel- en vriesopslag voor optimaal gebruik hernieuwbare energie

14 20/08/2014pagina 014 I ONDERZOEKSVRAGEN  Welke onbalans tussen vraag naar en aanbod van elektriciteit is er momenteel bij een energieleverancier?  Wat is de fluctuatie in functie van de tijd?  Wat wordt verwacht in de toekomst?  Welke kosten zijn er momenteel verbonden aan de onbalans? Flexibiliteit koel- en vriesopslag voor optimaal gebruik hernieuwbare energie

15 20/08/2014pagina 015 I ONDERZOEKSVRAGEN  Welke flexibiliteit kan een koel- of vriesopslagruimte aanleveren?  Kan het verbruik van de koelcompressoren deels verschoven worden naar periodes met een hoog aanbod aan hernieuwbare energie?  Welke parameters bepalen de flexibiliteit van een koel- en vriesopslagruimte?  Binnen welk temperatuursvenster dient de opslagruimte gehouden te worden om geen afbreuk te doen aan productkwaliteit? Flexibiliteit koel- en vriesopslag voor optimaal gebruik hernieuwbare energie

16 20/08/2014pagina 016 I ONDERZOEKSVRAGEN  Hoe wordt de koudefactor beïnvloedt door het flexibel aansturen van de koelinstallatie?  Wat is eventueel meerverbruik indien dieper gekoeld wordt?  Wordt dit meerverbruik gecompenseerd door een lagere productie via klassieke fossielgestookte centrales?  Hoe groot moet een cluster van koel- en vriesopslag zijn om een deel of de volledige onbalans van een energieleverancier weg te werken? Flexibiliteit koel- en vriesopslag voor optimaal gebruik hernieuwbare energie

17 20/08/2014pagina 017 I ONDERZOEKSVRAGEN  Hoe kan een win/win situatie ontstaan tussen een energie- leverancier met een (groot) aandeel hernieuwbare energie in zijn gamma en de sectoren met koel- en vriesopslag?  Welk business model dient ontwikkeld te worden om de concepten uit het project te realiseren?  Welke actoren (elektriciteitsleverancier, elektriciteitsproducenten, bedrijven met koel- en vriesopslag,… ) zijn allemaal betrokken bij dit business model?  Is het business model economisch haalbaar, m.a.w. hebben alle actoren voordeel bij het business model?  Wat zijn de baten en kosten voor de verschillende actoren? Flexibiliteit koel- en vriesopslag voor optimaal gebruik hernieuwbare energie

18 20/08/2014pagina 018 I ONDERZOEKSVRAGEN  Welke investering zijn er nodig om een dergelijke afstemming tussen energieleverancier en flexibele verbruikers te realiseren?  Wat is er nodig aan hard-, software en communicatiemiddelen?  Wat zijn mogelijke andere praktische punten waarop gelet moet worden bij de implementatie van een dergelijk systeem?  Wat zijn eventuele technische en niet-technische hinderpalen om dit te realiseren?  Welke aanbevelingen kunnen geformuleerd worden om met de barrières om te gaan? Flexibiliteit koel- en vriesopslag voor optimaal gebruik hernieuwbare energie

19 20/08/2014pagina 019 I INHOUD  MIP Programma  Probleemstelling en voorgestelde oplossing  Onderzoeksvragen  Structuur en werkpakketten  Planning en personeelsinzet  Acties op kort termijn Flexibiliteit koel- en vriesopslag voor optimaal gebruik hernieuwbare energie

20 20/08/2014pagina 020 I STRUCTUUR EN WERKPAKKETTEN  WP1 Analyse van de mogelijke flexibiliteit van koel- en vriesopslag (SKT)  WP2 Analyse van de onbalans bij hernieuwbare energieproductie (Scholt Energy Control)  WP3 Technische en economische haalbaarheid van de inzet van de flexibiliteit van koel- en vriesopslag (Energy ICT)  WP4 Barrières voor de implementatie en aanbevelingen (BVBVK)  WP5 Business Modellering (Scholt Energy Control)  WP6 Coördinatie en disseminatie (BVBVK) Flexibiliteit koel- en vriesopslag voor optimaal gebruik hernieuwbare energie

21 20/08/2014pagina 021 I STRUCTUUR EN WERKPAKKETTEN  WP1 Analyse van de mogelijke flexibiliteit van koel- en vriesopslag (SKT) 1.Selectie van vijf koel- en vriesopslagruimtes en dataverzameling 2.Eerste analyse van parameters die impact hebben op flexibiliteit (type koelinstallatie, type product, belading,….) 3.Eerste analyse van mogelijke flexibiliteit (uitstel, geforceerd inschakelen) 4.Eerste analyse van de impact van het flexibel aansturen van de koel- en vriesopslagruimtes op energieverbruik en energie- efficiëntie 5.Productlijst met bewaartemperatuur en mogelijke toelaatbare variatie in temperatuur Flexibiliteit koel- en vriesopslag voor optimaal gebruik hernieuwbare energie

22 20/08/2014pagina 022 I STRUCTUUR EN WERKPAKKETTEN  WP1 Analyse van de mogelijke flexibiliteit van koel- en vriesopslag (SKT) 1.Selectie van vijf koel- en vriesopslagruimtes en dataverzameling  Zowel koel- als vriesopslag  Differentiatie naar grootte opslag en type product  Selectie van cases waarin temperatuursvariatie toegelaten is  Historische meetgegevens op basis van datalogging  Cases worden aangedragen door sectorfederaties / SKT  Meetdata (oa elektriciteitsverbruiken, temperatuurverloop, volume aan opgeslagen goederen,..)  Schema’s en plannen van de koelinstallatie, opslag  Type producten / temperatuurvenster Flexibiliteit koel- en vriesopslag voor optimaal gebruik hernieuwbare energie

23 20/08/2014pagina 023 I STRUCTUUR EN WERKPAKKETTEN  WP1 Analyse van de mogelijke flexibiliteit van koel- en vriesopslag (SKT) 1.Selectie van vijf koel- en vriesopslagruimtes en dataverzameling (sectorfederaties, SKT, VITO) 2.Eerste analyse van parameters die impact hebben op flexibiliteit (type koelinstallatie, type product, belading,….) (VITO, SKT) 3.Eerste analyse van mogelijke flexibiliteit (uitstel, geforceerd inschakelen) (VITO, SKT) 4.Eerste analyse van de impact van het flexibel aansturen van de koel- en vriesopslagruimtes op energieverbruik en energie- efficiëntie (VITO, SKT) 5.Productlijst met bewaartemperatuur en mogelijke toelaatbare variatie in temperatuur (Sectorfederaties) Flexibiliteit koel- en vriesopslag voor optimaal gebruik hernieuwbare energie

24 20/08/2014pagina 024 I STRUCTUUR EN WERKPAKKETTEN  WP2 Analyse onbalans bij hernieuwbare energieproductie (Scholt Energy Control) 1.Bepaling typische portofolio van een evenwichtsverantwoordelijke (Scholt Energy Control) 2.Bepaling van drie mogelijke scenario’s (beperkt, gemiddeld en maximaal aandeel oncontroleerbare hernieuwbare energie) (Scholt Energy Control, VITO) 3.Bepaling van hoeveelheid onbalans (D-1, D) (Scholt Energy Control en VITO)  D-1 (dag op voorhand): voorspelde afname/injectie op kwartierbasis van de gekozen portfolio voor de drie scenario’s  D (dag zelf): werkelijke afname/injectie op kwartierbasis van de gekozen portfolio voor de drie scenario’s Flexibiliteit koel- en vriesopslag voor optimaal gebruik hernieuwbare energie

25 20/08/2014pagina 025 I STRUCTUUR EN WERKPAKKETTEN  WP3 Technische en economische haalbaarheid van de inzet van de flexibiliteit van koel- en vriesopslag (EnergyICT) 1.WP1 en WP2 vormen de basis voor dit werkpakket 2.Analyse van vraag naar flexibiliteit en aanbod aan flexibiliteit via koel- en vriesopslag en onderling linken 3.Bepaling van de grootte van de cluster voor de drie scenario’s 4.Bepaling toegevoegde waarde van het intelligent aansturen van koel- en vriesopslag 5.Vergelijking met ander opties (sturen producenten, import/export elektriciteit, handel met andere evenwichtsverantwoordelijken, …) 6.Bepaling van de Capex en Opex Flexibiliteit koel- en vriesopslag voor optimaal gebruik hernieuwbare energie

26 20/08/2014pagina 026 I STRUCTUUR EN WERKPAKKETTEN  WP3 Technische en economische haalbaarheid van de inzet van de flexibiliteit van koel- en vriesopslag (EnergyICT) 1.WP1 en WP2 vormen de basis voor dit werkpakket 2.Analyse van vraag naar flexibiliteit en aanbod aan flexibiliteit via koel- en vriesopslag en onderling linken (Scholt Energy Control, SKT, Datapolis, EnergyICT, VITO, input federaties) 3.Bepaling van de grootte van de cluster voor de drie scenario’s (Scholt Energy Control, SKT, Datapolis, EnergyICT, VITO, input federaties) Flexibiliteit koel- en vriesopslag voor optimaal gebruik hernieuwbare energie

27 20/08/2014pagina 027 I STRUCTUUR EN WERKPAKKETTEN  WP3 Technische en economische haalbaarheid van de inzet van de flexibiliteit van koel- en vriesopslag (EnergyICT) 4.Bepaling toegevoegde waarde van het intelligent aansturen van koel- en vriesopslag (Scholt Energy Control, VITO) 5.Bepaling van de Capex en Opex (EnergyICT, SKT, Datapolis, Scholt Energy Control, VITO, input federaties) Flexibiliteit koel- en vriesopslag voor optimaal gebruik hernieuwbare energie

28 20/08/2014pagina 028 I STRUCTUUR EN WERKPAKKETTEN  WP4 Barrières voor de implementatie & aanbevelingen (BVBVK) 1.Oplijsting van mogelijke technische barrières (Scholt Energy Control, SKT, EnergyICT, VITO, input federaties) 2.Oplijsting van mogelijke niet-technische barrières (Scholt Energy Control, SKT, EnergyICT, VITO, input federaties) 3.Mogelijke aanbevelingen (Scholt Energy Control, SKT, EnergyICT, VITO, input federaties) 4.Mogelijke steunmechanismen (Scholt Energy Control, SKT, EnergyICT, VITO, input federaties) Flexibiliteit koel- en vriesopslag voor optimaal gebruik hernieuwbare energie

29 20/08/2014pagina 029 I STRUCTUUR EN WERKPAKKETTEN  WP5 Business Modellering (Scholt Energy Control) 1.Identificatie van en interactie tussen de betrokken actoren (Scholt energy Control, Energy ICT, VITO, input van ieder) 2.Kosten-batenanalyse voor elk van de actoren voor de drie scenario’s (Scholt energy Control, Energy ICT, VITO, input van ieder) 3.Traditionele investeringsanalyse (Scholt energy Control, Energy ICT, VITO, input van ieder) 4.Nieuw business model voor de drie scenario’s (Scholt energy Control, Energy ICT, VITO, input van ieder) Flexibiliteit koel- en vriesopslag voor optimaal gebruik hernieuwbare energie

30 20/08/2014pagina 030 I STRUCTUUR EN WERKPAKKETTEN  WP6 Coördinatie en disseminatie (BVBVK) 1.BVBVK is de coördinator 2.Verzamelen van de technische en financiële gegevens bij partners 3.Organisatie stuurgroepvergaderingen 4.Opmaak verslagen van de vergaderingen 5.Voortgangsverslagen / eindverslagen naar MIP 6.Bekendmaking van (publieke) resultaten  Workshops  Congressen  Publicaties  Voorafgaandelijke goedkeuring door alle partners Flexibiliteit koel- en vriesopslag voor optimaal gebruik hernieuwbare energie

31 20/08/2014pagina 031 I INHOUD  MIP Programma  Probleemstelling en voorgestelde oplossing  Onderzoeksvragen  Structuur en werkpakketten  Planning en personeelsinzet  Acties op kort termijn Flexibiliteit koel- en vriesopslag voor optimaal gebruik hernieuwbare energie

32 20/08/2014pagina 032 I PLANNING Flexibiliteit koel- en vriesopslag voor optimaal gebruik hernieuwbare energie

33 20/08/2014pagina 033 I PERSONEELSINZET Flexibiliteit koel- en vriesopslag voor optimaal gebruik hernieuwbare energie

34 20/08/2014pagina 034 I ACTIES OP KORTE TERMIJN  EnergyICT – contactpersoon ander wending carrière  Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst + Algemene voorwaarden  Offerte VITO  WP1 Selectie cases  VITO maakt korte tekst waaraan cases moeten voldoen  Rondvraag bij geïnteresseerde bedrijven door federaties  Verzamelen informatie + meetgegevens  WP2 Analyse onbalans bij hernieuwbare energieproductie  aanvang Scholt Energy Control / VITO Flexibiliteit koel- en vriesopslag voor optimaal gebruik hernieuwbare energie

35 20/08/2014pagina 035 I CONTACT BVBVK Koenraad Vangoidsenhoven Secretaris Leest-Dorp 5 2811 Leest Tel (015) 71.95.95 Bvbvk-upbif@telenet.be Flexibiliteit koel- en vriesopslag voor optimaal gebruik hernieuwbare energie


Download ppt "Intelligente inzet van de flexibiliteit van koel- en vriesopslag voor een optimaal gebruik van hernieuwbare energie FlexCold."

Verwante presentaties


Ads door Google