De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

B. Levering.   Sinds de jaren ‘90  weinig vorderingen omtrent deze discussie  Artikel is geschreven vanuit overtuiging dat overheid een bijdrage dient.

Verwante presentaties


Presentatie over: "B. Levering.   Sinds de jaren ‘90  weinig vorderingen omtrent deze discussie  Artikel is geschreven vanuit overtuiging dat overheid een bijdrage dient."— Transcript van de presentatie:

1 B. Levering

2   Sinds de jaren ‘90  weinig vorderingen omtrent deze discussie  Artikel is geschreven vanuit overtuiging dat overheid een bijdrage dient te leveren aan waarden en normendebat id opvoeding MAAR rol mag niet overschat worden!

3   20-tal jaren stil rond problematiek waarden en normen id opvoeding  Na 1970 : theoretische pedagogen zagen resoluut af v formulering ve algemene opvoedingsdoel  Theoretische pedagogiek bleef geïnteresseerd in normatieve kwesties MAAR terugtrekken op meta- ethisch niveau  Eind jaren ‘80 : discussie over overdracht v waarden en normen + hernieuwde aandacht vr morele opvoeding id strijd tegen jeugdcriminaliteit Vooraf

4   Waarden- en normenoverdracht id opvoeding door wetenschappelijke discussies/ andere theoretische richtingenstrijd  onzichtbaar geworden  opgelost door filosoof Gilbert Ryle (in 1958)  Ryle : werkt met analyse verschillende vormen v kennis en mogelijkheid om deze te vergeten systematisch af  Morele kennis kan je niet vergeten  oorzaak: morele kennis verbonden met affectie Over ware morele kennis

5   Waarden spelen rol in reflectie op gedrag  spelen daarin belangrijke rol MAAR ze worden niet overgedragen  Idem dito voor normen (=geconcretiseerde waarden)  Klassieke model van waarden en normen is het Freudiaanse  is van aantrekkelijk eenvoud  Middeleeuwen: met ontdekking noodzaak v opvoeding en opvoedbaarheid  motivatieprobleem geboren Waar komt dat primitieve beeld van de overdracht van waarden en normen in de opvoeding vandaan?

6   Als een leek over normen en waarden spreekt ziet hij nog steeds het beeld van een kompas voor zich  probleem postmoderne tijd: we oriënteren ons op anderen en niet meer op ons intern kompas  Morele opvoeding oriënteren op dat wat de kinderen in de toekomstige samenleving nodig hebben om moreel te overleven

7   De overheidsbemoeienis is de voorbije eeuw toe- en afgenomen  Waarom afgenomen?  De burgers zijn steeds meer gesteld op hun privacy  Het tanende geloof van de maakbaarheid van de samenleving van belang  Ouders zijn hoger opgeleid en zijn mondiger  De uitkleding van de verzorgingsstaat Balans van de overheidsbemoeienis met de opvoeding in de afgelopen halve eeuw

8   Waarom toegenomen?  Wegvallen van gedeelde publieke moraal vd burgers  De overheid maakt zich om onze gezondheid zeer druk  Ontstaan van multiculturele samenleving  Steeds grotere en machtigere groep van professionele pedagogen ontstaan  Grote economische belang v arbeidsparticipatie door mannen en vrouwen

9   Opvoedingsverhouding afgelopen halve eeuw veranderd van bevelshuishouding naar onderhandelingshuishouding  De grote reden van deze verandering was de economie  Het generatieconflict wordt in de jaren zestig uitgevochten  alles wat in de weg stond van een goede relatie tussen ouder en kind werd weggenomen Veranderingen in de omgang tussen ouders en kinderen

10   Niet zo belangrijk  erg subjectief Anti-vandalismebeleid in Mootfoort, een persoonlijk verhaal

11  Levering, B. (2004). Opvoeding en de overdraging van waarden en normen. De Beer, P.T (red), Schuyt, C.J.M (red). Bijdrage aan waarden en normen. (pp 147-171). Amsterdam: Amsterdam University Press Deze presentatie werd U gebracht door Margot Desmedt. Referentie van het artikel


Download ppt "B. Levering.   Sinds de jaren ‘90  weinig vorderingen omtrent deze discussie  Artikel is geschreven vanuit overtuiging dat overheid een bijdrage dient."

Verwante presentaties


Ads door Google