De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

van medische oorsprong

Verwante presentaties


Presentatie over: "van medische oorsprong"— Transcript van de presentatie:

1 van medische oorsprong
Meetpoortalarmen van medische oorsprong An Fremout Dienst Bescherming van de Gezondheid Concertation portiques 20/06/2014

2

3 Medische toepassingen van radioactieve stoffen
Nucleaire geneeskunde (NG) diagnose therapie = radionuclidentherapie Radiotherapie (RT)

4 Medische toepassingen van radioactieve stoffen
Diagnose: = functionele beeldvorming - of positronen-stralers lage dosis lage (radio)activiteit korte effectieve halveringstijd Botscintigrafie met 99mTc-MDP

5 Medische toepassingen van radioactieve stoffen
Therapie: = vernietiging van specifieke cellen -, - en/of -stralers (relatieve) hoge dosis hoge (radio)activiteit langere effectieve halveringstijd Prostaatbrachytherapie met I-125 zaadjes

6 Opvolging van alarmen van medische oorsprong door het FANC
Melding alarm Type Medisch of Huishoudelijk medisch ? Dienst Industriële Inrichtingen Dienst Bescherming van de Gezondheid Identificatie mogelijk? Huishoudelijk medisch afval : niet altijd mogelijk om de oorsprong te bepalen Identificatie Analyse van het incident en corrigerende maatregelen opvragen OK ? Corrigerende maatregelen Inspectiebezoek Geïsoleerd geval ? Voorbeeld : Problematiek van rust- en verzorgingstehuizen Feedback naar de betrokken sector Einde

7 Opvolging van alarmen van medische oorsprong en preventiebeleid
Medisch afval afkomstig van een geïdentificeerd ziekenhuis : Terugzending naar ziekenhuis in bepaalde gevallen Steeds feedback naar het ziekenhuis 1e keer per mail Herhaaldelijke alarmen, geen of onvoldoende antwoord : inspectie Huishoudelijk medisch afval: Terugkoppeling naar ziekenhuis indien identificatie mogelijk – aandacht voor patiënteninformatie Terugkoppeling naar ganse sector indien het een bredere problematiek betreft Voorbeeld : incontinente patiënten, rust- en verzorgingstehuizen, verhoging aantal meldingen, … Aandacht voor afvalproblematiek in inspectiecampagnes Opgelet wanneer afval wordt teruggestuurd : Ziekenhuis informeren van terugkeer Voldoende details aan het FANC doorgeven bij melding

8 Doelstellingen van deze opvolging = preventie en bescherming
Bescherming van het leefmilieu en het publiek : vermijden van het verspreiden van radioactieve stoffen in het leefmilieu/de openbare ruimte Patiënt zelf en zijn naasten Bescherming van werknemers : In het ziekenhuis : Meerdere diensten betrokken bij de behandeling van één patiënt Besmettingsrisico’s (linnen, afval, handen, …) Meetpoort aan uitgang ziekenhuis kan een positieve maatregel zijn maar niet de enige ! De werkprocedures dienen te worden geoptimaliseerd ! Aan de verbrandingsinstallatie: De werknemers die het afval manipuleren In het rust- en verzorgingstehuis Sensibilisatie

9 Case Detectie huisvuilzak met “radioactief dierlijk kadaver” – later blijkt dat het een zak met zwaar gecontamineerde pampers van een incontinente patiënt betreft Acties/aandachtspunten : Traceren patiënt logistieke moeilijkheden Deontologisch niet evident Traceren nuclearist + procedures en patiënteninfo checken Schriftelijke patiënteninfo Zich ervan vergewissen dat de patiënt de info begrepen heeft Sensibiliseren sector : nuclearisten – huisartsen informatie aan patiënt uitwisseling relevante informatie bvb. incontinentie, mentale toestand patiënt Hoge gevoeligheid meetpoort Opvolging en prognose activiteit huisvuil op langere termijn indien incontinente patiënt toch thuis

10 Informeren van de patiënt (1)
Reglementaire verplichting voor de nuclearist !!! (ARBIS art c) “…schriftelijk instructies om, voor de personen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de patiënt in contact komen, de doses en de besmetting zo laag te houden als redelijkerwijze mogelijk is en moet hij objectieve en begrijpelijke informatie verstrekken over de risico's van ioniserende stralingen. De inhoud van deze instructies volgt, in voorkomend geval, de richtlijnen van het Agentschap en houdt, in voorkomend geval, rekening met de aanbevelingen van het Agentschap.”

11 Informeren van de patiënt (2)
Beschikbaar via > professioneel profiel Nucleaire Geneeskunde

12 VRAGEN ?


Download ppt "van medische oorsprong"

Verwante presentaties


Ads door Google