De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ACB ArbeidsCompetentieBegeleiding

Verwante presentaties


Presentatie over: "ACB ArbeidsCompetentieBegeleiding"— Transcript van de presentatie:

1 ACB ArbeidsCompetentieBegeleiding
17/06/2014

2 JES Antwerpen JCC De Branderij Borgerhout JCC 21N Deurne Noord
JC Rozemaai Ekeren JC Luchtbal 17/06/2014

3 Aanpak JES : Geïntegreerd jeugdwerk
We streven kruisbestuiving na tussen onze verschillende werkingen. Kadervorming - Stadsavontuur en Stadsverkenning Vrijetijdswerking Vindplaatsgericht jeugdwerk Jeugdcultuur ACB ArbeidsCompetentieBegeleiding - EVC Elders verworven Competenties - WIJ WerkinlevingJongeren

4 Antwerpen – locaties Gebieden met een hoge graad van (kans)armoede, schoolachterstand en jeugdwerkloosheid JC Luchtbal JC Rozemaai DEURNE JCC 21N KIEL NOVA BORGERHOUT JCC De Branderij

5 JongerenCompetentieCentra: Opstart
Duidelijke beleidskeuze van het bestuur in 2007 – geloof in de kracht en het nut van jeugdwerk & sprekend plan rond jeugdwerkloosheid (“Antwerk”) Nood aan vernieuwend kadervormingsaanbod en voldoende kwalitatief geschoolde vrijwilligers Toenemende aandacht op Vlaams en Europees niveau voor Elders Verworven Competenties (OESO rapport 2009) Effectieve start in 2008 – na enkele proefprojecten zoals Wacker (project rond erkennen van competenties in jeugdwerk en onderwijs)

6 Jongerencompetentiecentrum JCC: wat?
Een jongerencompetentiecentrum (JCC) is een laagdrempelig centrum dat een geïntegreerde werking biedt rond vrije tijd, competenties (herkenning, ontwikkeling en erkenning) en werk. Deze drie pijlers worden sterk uitgebouwd en de wisselwerking tussen deze drie pijlers is het fundament van het jongerencompetentiecentrum. Een JCC wil een impliciet leerproces in een informele leeromgeving expliciet maken!

7 Kadervorming, jeugdcultuur, vrijwilligerswerk
Jeugdwerk Kadervorming, jeugdcultuur, vrijwilligerswerk EVC Elders Verwoven Competenties 3. werk 2. Competenties 1. Vrije tijd ACB Arbeids Competentie Begeleiding Vindplaatsgericht werken Informele en formele vindplaatsen Netwerken

8 ACB: Doelstellingen ->Werken rond loonbaanoriëntatie ->Verbetering onderwijs- en arbeidsmarktpositie Dmv actieve hulp bij zoeken van werk, schooloriëntatie, toeleiding naar VDAB, naar opleidingen, ondersteuning (administratie,…), enz ‘Tussen straat en loket’ Hij maakt als het ware de brug tussen de straat en diverse “loketten”, meer specifiek werkgevers, interimkantoren, opleidingen, VDAB, RVA, school, welzijnsorganisaties, andere maatschappelijke instellingen

9 ACB: Concreet Ten minste 40 jongeren een competentieverhogend en/of oriënterend traject aanbieden Aanspreekbaar zijn in zijn functie voor ten minste 100 jongeren Per jaar: 120 jongeren een traject aanbieden 17/06/2014

10 ACB: Doelgroep Vroegtijdige schoolverlaters (16+)
Schoolgaande gedesoriënteerde jongeren (16+) Niet-gekwalificeerde werkzoekende jongeren (18-25) Laaggekwalificeerde schoolverlaters (18- 25)

11 ACB: resultaten 2013 235 in ACB begeleiding
118 nieuwe tewerkstellingen 15 contract onbepaalde duur 66 contract bepaalde duur 37 uitzendarbeid 21 startten een opleiding 34 vervolgden of voltooiing opleiding 84 begeleiding schoolloopbaan

12 ACB: Profiel doelgroep
De gemiddelde leeftijd is 22 jaar en 10 maanden. 90% van de 235 jongeren is van Marokkaanse origine. Het gaat op 5 meisjes na, uitsluitend over jongens. 57% van de bereikte jongeren volgt of heeft een diploma BSO, 17% volgt of heeft een diploma TSO en 13,2% volgt deeltijds onderwijs. Opvallend is dat 83% thuis bij de ouders inwoont. Op het moment van de intake, is 35,7% van de jongeren schoolgaand , is slechts 3,8% actief als werknemer, is 18,7% werkloos met inkomen en is 41,7% van de bereikte jongeren werkloos zonder inkomen. Met andere woorden 60,4% (142) is werkloos op het moment van intake. Daarvan is 57,7%( (82 jongeren) ingeschreven als werkzoekende en 36,7% (55 jongeren) is niet ingeschreven als werkzoekende. 17/06/2014

13 ACB: Arbeidssectoren De belangrijkste arbeidssectoren waarin onze jongeren terecht komen zijn die van de logistiek (tewerkstelling in warenhuizen, magazijn-medewerkers, koeriers, orderpickers), industrie (operatoren), gevolgd door onderwijs, opleiding en overheid. Andere belangrijke sectoren zijn de sociale sector en schoonmaakbedrijven. De meest populaire opleiding was de opleiding vorkheftruckchauffeur. Andere opleidingen waren industriële schilder, industriële isolator, metaalbewerker, autocad bouw, iCT-installateur, electricien, lasser en koelmonteur). 17/06/2014

14 ACB: Impact Het maakt niet- en laaggekwalificeerde jongeren sterker in het herkennen, benoemen en ontwikkelen van competenties in groep en/of individueel in functie van hun zoektocht naar een passende school, opleiding, werk. Het zorgt voor een afstemming van de arbeidsgerichte en schoolgerichte competenties van de jongeren op hun eerder verworven competenties met het oog op betere schoolkeuze en/of werkkeuze. Het biedt jongeren een opstap naar het arbeidscircuit via voortrajecten met het accent op attitudetraining. Het stelt jongeren in de mogelijkheid om een eerste werkervaring op te doen via interimarbeid, vast werk, opleiding met stage. 17/06/2014

15 ACB: Fasenmodel FASE 1 Aanwezigheid en aanspreekbaarheid
FASE 2 Contact leggen FASE 3 Aanklampen met vertrouwen FASE 4 Creëren van een positief zelfbeeld, werken aan positieve eigenwaarde FASE 5 (Her)Oriëntatie op basis van (arbeids)profiel FASE 6 Leerproces stimuleren FASE 7 Realistisch toekomstperspectief en inspelen op mogelijke kansen FASE 8 Herval en Nazorg

16 HISTORIEK 2010 HIVA-onderzoek in opdracht van VDAB VLASTROV. Antwerk! Finaliseren Fasenmodel ‘ABC van ACB’ Publicatie ‘Tussen Straat en Loket’ 17/06/2014

17 FASE 1 Presentie en aanspreekbaarheid
Aanwezigheid Rolbepaling Verkenning Open houding Participatieve observatie 17/06/2014

18 Curiositeit prikkelen Professionele nabijheid
FASE 2 Contact leggen Frequentie Curiositeit prikkelen Doelgroep Onderdompeling Professionele nabijheid 17/06/2014

19 FASE 3 Aanklampen met vertrouwen
Herhaaldelijke contacten Tijdsduur Discretieplicht 17/06/2014

20 Competentiebewustwording Herstellen communicatie omgeving
FASE 4 Creëren van een positief zelfbeeld, werken aan positieve eigenwaarde Competentiebewustwording Empowerment Herstellen communicatie omgeving 17/06/2014

21 FASE 5 (Her)Oriëntatie op basis van (arbeids)profiel
Vraag naar werk/opleiding Oriëntatiegesprekken Individueel plan van aanpak 17/06/2014

22 FASE 6 Leerproces stimuleren
Zelfredzaamheid Intrinsieke keuze COMFORT/STRESS/STRETCH 17/06/2014

23 FASE 7 Realistisch toekomstperspectief en inspelen op mogelijke kansen
Motivatie & Informatie Maatwerk 17/06/2014

24 Maatschappelijke kwetsbaarheid
FASE 8 Herval en Nazorg Follow-up Maatschappelijke kwetsbaarheid 17/06/2014

25 Klaar voor disseminatie?
Geen ACB zonder JCC! Vindplaatsgericht werken als basis Focus vanuit een integrale benadering Belang van registreren Meer aandacht voor (her)oriëntering scholen In- en uitstroom optimaliseren Betere implementatie van tools Diversiteit? 17/06/2014

26 ACB ArbeidsCompetentieBegeleiding
REFLECTIE 17/06/2014


Download ppt "ACB ArbeidsCompetentieBegeleiding"

Verwante presentaties


Ads door Google