De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ACB ArbeidsCompetentieBegeleiding 17/06/20141. JES Antwerpen 17/06/20142 - JCC De Branderij Borgerhout - JCC 21N Deurne Noord - JC Rozemaai Ekeren - JC.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ACB ArbeidsCompetentieBegeleiding 17/06/20141. JES Antwerpen 17/06/20142 - JCC De Branderij Borgerhout - JCC 21N Deurne Noord - JC Rozemaai Ekeren - JC."— Transcript van de presentatie:

1 ACB ArbeidsCompetentieBegeleiding 17/06/20141

2 JES Antwerpen 17/06/20142 - JCC De Branderij Borgerhout - JCC 21N Deurne Noord - JC Rozemaai Ekeren - JC Luchtbal

3 Aanpak JES : Geïntegreerd jeugdwerk We streven kruisbestuiving na tussen onze verschillende werkingen. - Kadervorming - Stadsavontuur en Stadsverkenning - Vrijetijdswerking - Vindplaatsgericht jeugdwerk - Jeugdcultuur - ACB ArbeidsCompetentieBegeleiding - EVC Elders verworven Competenties - WIJ WerkinlevingJongeren

4 Antwerpen – locaties Gebieden met een hoge graad van (kans)armoede, schoolachterstand en jeugdwerkloosheid KIEL NOVA BORGERHOUT JCC De Branderij DEURNE JCC 21N JC Luchtbal JC Rozemaai

5 JongerenCompetentieCentra: Opstart Duidelijke beleidskeuze van het bestuur in 2007 – geloof in de kracht en het nut van jeugdwerk & sprekend plan rond jeugdwerkloosheid (“Antwerk”) Nood aan vernieuwend kadervormingsaanbod en voldoende kwalitatief geschoolde vrijwilligers Toenemende aandacht op Vlaams en Europees niveau voor Elders Verworven Competenties (OESO rapport 2009) Effectieve start in 2008 – na enkele proefprojecten zoals Wacker (project rond erkennen van competenties in jeugdwerk en onderwijs)

6 Jongerencompetentiecentrum JCC: wat? Een jongerencompetentiecentrum (JCC) is een laagdrempelig centrum dat een geïntegreerde werking biedt rond vrije tijd, competenties (herkenning, ontwikkeling en erkenning) en werk. Deze drie pijlers worden sterk uitgebouwd en de wisselwerking tussen deze drie pijlers is het fundament van het jongerencompetentiecentrum. Een JCC wil een impliciet leerproces in een informele leeromgeving expliciet maken!

7 3. werk 2. Competenties 1. Vrije tijd Jeugdwerk Kadervorming, jeugdcultuur, vrijwilligerswerk Vindplaatsgericht werken Informele en formele vindplaatsen Netwerken EVC Elders Verwoven Competenties ACB Arbeids Competentie Begeleiding

8 ACB: Doelstellingen ->Werken rond loonbaanoriëntatie ->Verbetering onderwijs- en arbeidsmarktpositie Dmv actieve hulp bij zoeken van werk, schooloriëntatie, toeleiding naar VDAB, naar opleidingen, ondersteuning (administratie,…), enz ‘Tussen straat en loket’ Hij maakt als het ware de brug tussen de straat en diverse “loketten”, meer specifiek werkgevers, interimkantoren, opleidingen, VDAB, RVA, school, welzijnsorganisaties, andere maatschappelijke instellingen

9 ACB: Concreet 17/06/20149 Ten minste 40 jongeren een competentieverhogend en/of oriënterend traject aanbieden Aanspreekbaar zijn in zijn functie voor ten minste 100 jongeren Per jaar: 120 jongeren een traject aanbieden

10  Vroegtijdige schoolverlaters (16+)  Schoolgaande gedesoriënteerde jongeren (16+)  Niet-gekwalificeerde werkzoekende jongeren (18-25)  Laaggekwalificeerde schoolverlaters (18- 25) ACB: Doelgroep

11 2013 235 in ACB begeleiding 118 nieuwe tewerkstellingen 15 contract onbepaalde duur 66 contract bepaalde duur 37 uitzendarbeid 21 startten een opleiding 34 vervolgden of voltooiing opleiding 84 begeleiding schoolloopbaan ACB: resultaten

12 ACB: Profiel doelgroep 17/06/201412 De gemiddelde leeftijd is 22 jaar en 10 maanden. 90% van de 235 jongeren is van Marokkaanse origine. Het gaat op 5 meisjes na, uitsluitend over jongens. 57% van de bereikte jongeren volgt of heeft een diploma BSO, 17% volgt of heeft een diploma TSO en 13,2% volgt deeltijds onderwijs. Opvallend is dat 83% thuis bij de ouders inwoont. Op het moment van de intake, is 35,7% van de jongeren schoolgaand, is slechts 3,8% actief als werknemer, is 18,7% werkloos met inkomen en is 41,7% van de bereikte jongeren werkloos zonder inkomen. Met andere woorden 60,4% (142) is werkloos op het moment van intake. Daarvan is 57,7%( (82 jongeren) ingeschreven als werkzoekende en 36,7% (55 jongeren) is niet ingeschreven als werkzoekende.

13 ACB: Arbeidssectoren 17/06/201413 De belangrijkste arbeidssectoren waarin onze jongeren terecht komen zijn die van de logistiek (tewerkstelling in warenhuizen, magazijn-medewerkers, koeriers, orderpickers), industrie (operatoren), gevolgd door onderwijs, opleiding en overheid. Andere belangrijke sectoren zijn de sociale sector en schoonmaakbedrijven. De meest populaire opleiding was de opleiding vorkheftruckchauffeur. Andere opleidingen waren industriële schilder, industriële isolator, metaalbewerker, autocad bouw, iCT-installateur, electricien, lasser en koelmonteur).

14 ACB: Impact 17/06/201414 Het maakt niet- en laaggekwalificeerde jongeren sterker in het herkennen, benoemen en ontwikkelen van competenties in groep en/of individueel in functie van hun zoektocht naar een passende school, opleiding, werk. Het zorgt voor een afstemming van de arbeidsgerichte en schoolgerichte competenties van de jongeren op hun eerder verworven competenties met het oog op betere schoolkeuze en/of werkkeuze. Het biedt jongeren een opstap naar het arbeidscircuit via voortrajecten met het accent op attitudetraining. Het stelt jongeren in de mogelijkheid om een eerste werkervaring op te doen via interimarbeid, vast werk, opleiding met stage.

15 FASE 1 Aanwezigheid en aanspreekbaarheid FASE 2 Contact leggen FASE 3 Aanklampen met vertrouwen FASE 4 Creëren van een positief zelfbeeld, werken aan positieve eigenwaarde FASE 5 (Her)Oriëntatie op basis van (arbeids)profiel FASE 6 Leerproces stimuleren FASE 7 Realistisch toekomstperspectief en inspelen op mogelijke kansen FASE 8 Herval en Nazorg ACB: Fasenmodel

16 HISTORIEK 2010 HIVA-onderzoek in opdracht van VDAB VLASTROV. Antwerk! 2012 Finaliseren Fasenmodel ‘ABC van ACB’ 2013 Publicatie ‘Tussen Straat en Loket’ 17/06/201416

17 FASE 1 Presentie en aanspreekbaarheid Aanwezigheid Rolbepaling Verkenning Open houding Participatieve observatie 17/06/201417

18 FASE 2 Contact leggen Frequentie Curiositeit prikkelen Doelgroep Onderdompeling Professionele nabijheid 17/06/201418

19 FASE 3 Aanklampen met vertrouwen Herhaaldelijke contacten Tijdsduur Discretieplicht 17/06/201419

20 FASE 4 Creëren van een positief zelfbeeld, werken aan positieve eigenwaarde Competentiebewustwording Empowerment Herstellen communicatie omgeving 17/06/201420

21 FASE 5 (Her)Oriëntatie op basis van (arbeids)profiel Vraag naar werk/opleiding Oriëntatiegesprekken Individueel plan van aanpak 17/06/201421

22 FASE 6 Leerproces stimuleren Zelfredzaamheid Intrinsieke keuze COMFORT/STRESS/STRETCH 17/06/201422

23 FASE 7 Realistisch toekomstperspectief en inspelen op mogelijke kansen Motivatie & Informatie Maatwerk 17/06/201423

24 FASE 8 Herval en Nazorg Follow-up Maatschappelijke kwetsbaarheid 17/06/201424

25 Klaar voor disseminatie? 17/06/201425 Geen ACB zonder JCC! Vindplaatsgericht werken als basis Focus vanuit een integrale benadering Belang van registreren Meer aandacht voor (her)oriëntering scholen In- en uitstroom optimaliseren Betere implementatie van tools Diversiteit?

26 17/06/201426 REFLECTIE ACB ArbeidsCompetentieBegeleiding


Download ppt "ACB ArbeidsCompetentieBegeleiding 17/06/20141. JES Antwerpen 17/06/20142 - JCC De Branderij Borgerhout - JCC 21N Deurne Noord - JC Rozemaai Ekeren - JC."

Verwante presentaties


Ads door Google