De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Design Charles & Ray Eames - Hang it all © Vitra Moeilijk bereikbare jongeren & werk De Missing Link? Greet Van Dooren Studiedag JES - Omwegen naar werk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Design Charles & Ray Eames - Hang it all © Vitra Moeilijk bereikbare jongeren & werk De Missing Link? Greet Van Dooren Studiedag JES - Omwegen naar werk."— Transcript van de presentatie:

1 Design Charles & Ray Eames - Hang it all © Vitra Moeilijk bereikbare jongeren & werk De Missing Link? Greet Van Dooren Studiedag JES - Omwegen naar werk Brussel, 17 Juni 2014

2 Vragen? 1.Wie zijn de moeilijk bereikbare jongeren? 2.Waarom zijn ze moeilijk bereikbaar? 3.Lessen om hen te bereiken en te begeleiden richting werk?

3 Antwoorden?! Onderzoek naar VDAB ‘experimenten non-respons’ 270 jongeren – 6 steden – 8 experimenten 2008-2009 Van Parys & Struyven (2010) Van Parys, Van Dooren & Struyven (2013)

4 Antwoorden?! ESF-innovatieproject - Missing Link 68 jongeren – 2 steden 2011-2013

5 WIE ZIJN DE MOEILIJK BEREIKBARE JONGEREN?

6 Moeilijk bereikbaar Moeilijk bereikbaar: −niet of moeilijk bereikt worden −niet starten −afhaken (fysiek of mentaal)

7 Kwetsbare positie op de arbeidsmarkt (Van Parys & Struyven, 2012; Van Parys, Van Dooren & Struyven, 2013)

8 Multiproblematiek Gebrek aan ervaring op de arbeidsmarkt ¾ kan niet zelfstandig naar een job zoeken en/of solliciteren 80% niet werkgerelateerde barrières: –administratie (ambtelijke schrapping) –justitie –kansarmoede –psycho-sociale problematieken –gezondheid en verslaving –…–…

9 WAAROM ZIJN ZE MOEILIJK BEREIKBAAR?

10 Theorie van non-compliance (Burgess) Kosten: Gepercipieerde sancties Baten: Opportuniteits- kosten

11 Theorie van non-take-up (Van Oorschot, Hernanz) Combinatie van individuele & organisationele factoren: –Tot op zekere hoogte onwetendheid over rechten –Voelen geen nood aan Werk Ondersteuning –Gebrek aan een stabiele situatie –Informatie- & psychologische kosten (stigma)

12 Mix van redenen ‘Niet willen’ & ‘Niet kunnen’ omwille van individuele & organisationele factoren => moeilijk bereikbare jongeren & instanties

13 LESSEN OM HEN TE BEREIKEN EN TE BEGELEIDEN NAAR WERK?

14 Lessen op beleidsniveau Kwetsbaar arbeidsmarktprofiel  Preventie: beperking vroegtijdig schoolverlaten, werkervaring, sollicitatievaardigheden Multiproblematiek  Structurele samenwerking tussen beleidsdomeinen Non-compliance & non-take up  Sanctionering alleen werkt niet

15 Lessen op uitvoeringsniveau Toegepast in de Missing Link-begeleiding Moeilijk bereikbare jongeren & diensten  Vindplaatsgericht & aanklampend werken  Open en participatieve aanpak: jongere aan het stuur – ‘trajectgezel’  Band aangaan Netwerkpartner: ‘Missing Link is heel participatief en op het tempo van de jongere. Dat maakt dat je de jongere niet halverwege verliest.’

16 Lessen op uitvoeringsniveau Toegepast in de Missing Link-begeleiding Multiproblematiek  Integrale benadering  Lokale gecoördineerde netwerkaanpak  Trajectgezel als casemanager  Ronde tafelmethodiek

17 Lessen op uitvoeringsniveau Toegepast in de Missing Link-begeleiding Gebrek aan een stabiele situatie:  Persoonlijk- & professioneel steunnetwerk Voelen geen nood aan werk – mentaal afhaken:  Jongere aan het stuur  Tools: van inzicht in naar uitzicht op … Trajectgezel: ‘Door eigenaarschap te geven aan een jongere wordt net dat domein eruit gepikt dat ook vooruitgang op de andere domeinen bewerkstelligt.’

18 Lessen op uitvoeringsniveau Toegepast in de Missing Link-begeleiding Onwetendheid over rechten & plichten / informatiekosten  Mee op stap & model-leren  Trajectgezel als tolk Jongere: ‘Als er een begeleider mee is, kan die dingen soms beter verwoorden: als ik mijn situatie moet uitleggen.’

19 Lessen op uitvoeringsniveau Toegepast in de Missing Link-begeleiding Vertrouwen in begeleiding op maat verloren:  Authenticiteit & verbondenheid  Tijd: op het tempo van de jongere & gecontinueerde zorg Jongere: ‘Je komt net terug omdat je je goed voelde bij een begeleider’

20 Lessen op uitvoeringsniveau Toegepast in de Missing Link-begeleiding Psychologische kosten  Veiligheid & bekrachtiging  Evoluties in zachte & harde resultaten De Evoluator

21 Besluit Jongeren: moeilijk bereikbaar & kwetsbaar => blijvende beleidsaandacht nodig Instanties: moeilijk bereikbaar & onaangepast => integrale begeleiding op maat

22 CONTACT Greet.vandooren@kuleuven.be Liesbeth.vanparys@kuleuven.beLiesbeth.vanparys@kuleuven.be; Ludo.Struyven@kuleuven.beLudo.Struyven@kuleuven.be Voor informatie over Missing Link handboek/opleiding/coaching: egoovaerts@arktos.beegoovaerts@arktos.be


Download ppt "Design Charles & Ray Eames - Hang it all © Vitra Moeilijk bereikbare jongeren & werk De Missing Link? Greet Van Dooren Studiedag JES - Omwegen naar werk."

Verwante presentaties


Ads door Google