De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De nieuwe jachtbesluiten 01/07/2014 Een bondig overzicht Het Kenniscentrum HVV.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De nieuwe jachtbesluiten 01/07/2014 Een bondig overzicht Het Kenniscentrum HVV."— Transcript van de presentatie:

1 De nieuwe jachtbesluiten 01/07/2014 Een bondig overzicht Het Kenniscentrum HVV

2 Inhoud 1.Inleiding 2.Het Jachtvoorwaardenbesluit 3.Het Jachtadministratiebesluit 4.Het Soortenschadebesluit

3 1. Inleiding

4 Project Wet Integratie Behoud van Jachtdecreet en Jachtwet Vervangen van 17 uitvoeringsbesluiten 4 nieuwe besluiten – Het Jachtopeningsbesluit (2013-2018) (JOB) – Het Jachtvoorwaardenbesluit van … (JVB) – Het Jachtadministratiebesluit van … (JAB) – Het Soortenschadebesluit van 3 juli 2009 (SSB)

5 1.Inleiding Definitieve goedkeuring VlaReg op 25 april 2014 Publicatie in het BS op … HVV heeft input gegeven Niet alle zaken kunnen verwezenlijken  JVB, JAB en SSB van kracht vanaf 01 juli 2014

6 Ter herinnering Gewone jacht (GJ) : s tellen jachtdaad in jachtseizoen Bijzondere jacht (BJ) : vorm van jacht met afzonderlijke openingstijden Bestrijding (BE) : uitzonderingsregel zonder openingstijden De grote verschillen tussen bijzondere jacht en bestrijding Bijzondere jachtBestrijding (Art. 22) WanneerVóór er schade isNadat schade optreedt AanvragerJachtrechthouderGrond- of teelteigenaar UitvoerderJachtrechthouder; medejachtrechthouder; genodigden Personen die voldoen om een jachtverlof te bekomen 1.Inleiding

7 2. Het Jachtvoorwaardenbesluit

8 2.1 Algemene voorwaarden GJ, BJ en BE 2.2 Voorwaarden gewone jacht 2.3 Voorwaarden bijzondere jacht 2.4 Voorwaarden bestrijding 2.5 Voorwaarden art. 33 van het Jachtdecreet 2.6 Voorwaarden handel en vervoer

9 2.Het Jachtvoorwaardenbesluit 2.1 Algemene voorwaarden Voederplaats 150 m van andere jachtrechthouder (JRH) Geen jacht op waterwild/overig wild binnen 150 m van deze vaste voederplaats voor waterwild/overig wild (1 maand) Uitsluitend hooi, zoutsteen en –pasta voor grofwild Gewassen (wildakker) ≠ voederplaats Aankorrelplaats = voederplaats met specifieke regels

10 2.Het Jachtvoorwaardenbesluit 2.1 Algemene voorwaarden Jachtkansel Iedere constructie/inrichting die het mogelijk maakt om wild te strekken vanaf een punt gelegen boven het normale niveau van de grond Geen jachtwapen als < 150 m van andere JRH Geen wettelijke bepalingen aangaande gebruik t.o.v. voederplaats

11 2.Het Jachtvoorwaardenbesluit 2.1 Algemene voorwaarden Niet-vliegvlugge vogels Geen gewone jacht Geen bijzondere jacht (uitz.: Cgans en ggans) Wel bestrijding

12 2.Het Jachtvoorwaardenbesluit 2.1 Algemene voorwaarden Sneeuwregel Opschorting jacht Vanaf 5 cm sneeuw op locatie waar gejaagd wordt Tot 24 u na vallen laatste sneeuw Uitzondering: Jacht in bossen + wild dat uit deze bossen opgestoten en gestrekt wordt in het open veld binnen 50 m van deze bossen Jacht op houtduif, Canadese gans en konijn Jacht op waterwild op of onmiddellijk langsheen moerassen, waterplassen en waterlopen behalve tot 150 m hierrond wanneer de opp. met bijhorende rietkragen langs de oever met meer dan de helft met ijs bedekt zijn Jacht op grofwild

13 2.Het Jachtvoorwaardenbesluit 2.1 Algemene voorwaarden Sneeuwregel Jachtverbod bij langdurige en zeer harde vorst Per categorie van wild Provinciaal Hoofd van ANB beslist o.b.v. advies provinciale directeur

14 2.Het Jachtvoorwaardenbesluit 2.1 Algemene voorwaarden Everzwijnoverleg Faunabeheerzone (Vlaanderen opdelen) Jaarlijks overleg in de beheerzone Voor 1 mei ANB, WBE, BV, Erkende Terrein Beherende Vereniging (ETBV), landbouw, overheid met beheer op bos-/natuurreservaat Bepalen populatiedoel/aanpak per zone bindend Jaarlijks overleg in het WBE-werkingsgebied Voor 1 juli Beheerders in het werkingsgebied (ANB,BV,NP, …) Hoe aanpakken conform consensus beheerzone Welke preventieve maatregelen Ruimtelijke en tijdsgebonden acties

15 2.Het Jachtvoorwaardenbesluit 2.1 Algemene voorwaarden Vuurwapens Toegelaten Gladde loop:kal. 36 t.e.m. kal. 8 Getrokken loop:nominaal kal..22 (5,59 mm) Gecombineerd

16 2.Het Jachtvoorwaardenbesluit 2.1 Algemene voorwaarden Vuurwapens Verboden Semi-/automaat met > 2 patronen in magazijn Geweer met: beeldomzetter elektr. beeldversterker kunstlicht andere voorziening om te verlichten Geluidsdemper Pistool/revolvers Machinegeweer Uitz.: Kunstlicht en andere voorziening om te verlichting op geweer voor BJ(/BE) op ever

17 2.Het Jachtvoorwaardenbesluit 2.1 Algemene voorwaarden Munitie Toegelaten Ree:kogel getrokken loop 980 J op 100 m Ander grofwild:kogel getrokken loop: ≥ 6,5 mm 2200 J op 100 m kogel gladde loop: kal. 20, 16 en 12 Kleinwild:hagel≤ 4 mm Waterwild:hagel ≤ 4 mm Overig wild:hagel ≤ 4 mm of kogel Uitz.: Kogel voor BJ en BE op waterwild als niet horizontale baan!

18 2.Het Jachtvoorwaardenbesluit 2.1 Algemene voorwaarden Munitie Verboden Randvuurkogelpatroon Fosforkogelpatroon Lichtspoorkogelpatroon Volmantel en kogels die niet vervormen Lood-/zinkhagel

19 2.Het Jachtvoorwaardenbesluit 2.1 Algemene voorwaarden Jacht in Vogelrijk gebied (VRG) Standaard: sluiten GJ en BJ 15 nov. t.e.m. 28/29 febr. Uitzondering: Everzwijn:1 uur voor tot 1 uur na Ree, edelhert, damhert, moeflon:dag Andere wildsoorten:indien consensusdossier

20 2.Het Jachtvoorwaardenbesluit 2.1 Algemene voorwaarden Jacht in Vogelrijk gebied (VRG) Consensusdossier Overleg met:onafhankelijke jager natuurbeheerders (vereniging/overheid) landbouw Doel:uitoefenen jacht vrijwaren rust voor watervogels instellen rustzones (met jachtverbod op alles) instellen foerageerzones (met jachtverbod op waterwild) Minister beslist Max. 5 jaar geldig  Het Kenniscentrum begeleid de WBE hierin

21 2.Het Jachtvoorwaardenbesluit 2.1 Algemene voorwaarden Verboden middelen Honden voor vossenjacht om < 50 m van burcht Hazewindhond Meute en paarden Burchten/rustplaats onder gas, vloeistof of vast Levende lokdieren Veerklemmen  ook bezit is strafbaar Duivencarrousel voor GJ  toegestaan voor BJ en BE

22 2.Het Jachtvoorwaardenbesluit 2.2 Voorwaarden gewone jacht Jachtperiode Openingsbesluit Van zonsopgang tot zonsondergang Grofwild:drukjachtdag aanzit/bers 1 uur voor tot 1 uur na

23 2.Het Jachtvoorwaardenbesluit Gewone Jachtgrofwildkleinwildwaterwildoverig wild reeeveredeldammoefhaasfazpatEendggansCgansduifkonijnvoskat middelen vuurwapens roofvogels aankorrelplaatsen 3 dode lokdieren van dezelfde soort als de soort waarop de gewone jacht is geopend kunstmatige lokdieren niet-elektronische akoestische lokmiddelen elektronische akoestische lokmiddelen duivencarroussel fretten vangkooien en buidels kastval 4 kooival 4 honden (voor opsporen, aanwijzen, uitstoten, opdrijven, nazoeken en apporteren) geweren voorzien van kunstmatige lichtbronnen of voorzieningen om dieren te belichten methode aanzitjacht bersjacht drukjacht drijfjacht mun. hagelpatronen ø 4mm kogelpatronen12222

24 2.Het Jachtvoorwaardenbesluit 2.2 Voorwaarden gewone jacht Toevoeging tabel 1.980 J op 100 m 2.Getrokken loop ≥ 6,5 mm en 2200 J op 100 m Gladde loop kal. 20, 16, 12 3.Conform voorwaarden minister en aangeduid op kaart 4.Val: Ø 6,5 cm in zijwand t.h.v. maaiveld bovenzijde ondoorzichtig max. 1000 dm³ plaatje met verlofnummer + tel. ANB provinciaal plantaardig/niet levend dierlijk lokaas dagelijks controleren

25 2.Het Jachtvoorwaardenbesluit 2.2 Voorwaarden gewone jacht Specifiek voor grofwild Reewild als in erkende WBE ≥ 250 ha bos/KLE ≥ 1000 ha jachtrevier Zweethond bij gewonde dieren Drukjacht aankondigen Goedgekeurd afschotplan Melden van afschot binnen 1 maand na kwartaal Bijhouden linker onderkaak tot 2 maanden na kwartaal

26 2.Het Jachtvoorwaardenbesluit 2.2 Voorwaarden gewone jacht Specifiek voor grofwild Driejarenafschotplan niet in de nieuwe besluiten opgenomen Toch toegepast achter de schermen # labels = gemiddelde 3 jaar afschot x factor Factor: 1,15 (+100) 1,20 (tss 50 en 100) 1,25 (tss 12 en 50) Verdeling labels: 20%-30% geit 20%-35% bok 40%-55% kits Uitzondering mogelijk na argumentatie

27 2.Het Jachtvoorwaardenbesluit 2.2 Voorwaarden gewone jacht Specifiek voor kleinwild Patrijs in erkende WBE 3 koppels/100 ha open ruimte (gem. 3 jaar) faunabeheerplan  patrijsvriendelijk beheer Sluitingsmogelijkheid deel/hele WBE per kleinwildsoort door ANB Reden: Ongunstige wildstand onvoldoende maatregelen t.o.v. naburig beheer uitzetten van wild

28 2.Het Jachtvoorwaardenbesluit 2.2 Voorwaarden gewone jacht Specifiek voor overig wild Kat alleen kast/kooival verwilderd  aanbieden/ophalen aan asiel Niet verwilderd  vrij laten Jacht op VOS niet binnen 50 m rond burcht

29 2.Het Jachtvoorwaardenbesluit 2.3 Voorwaarden bijzondere jacht Maximaal te melden voor openingsperiode Preventieve maatregelen genomen Binnen 1 kalenderjaar 24 u na melding Jachtperiode Openingsbesluit Grofwild:d rukjachtdag aanzit/bers 1uur voor tot 1uur na aanzit ever24u Overig wild: dag Waterwild: 1 uur voor tot 1 uur na Uitz.: BJ waterwild in SBZ is alleen overdag

30 2.Het Jachtvoorwaardenbesluit Bijzondere jachtgrofwildwaterwildoverig wild everedeldammoefeendggansCganssmientkievitduifkonijnvos middelen vuurwapens roofvogels aankorrelplaatsen2 dode lokdieren van dezelfde soort als de soort waarop de gewone jacht is geopend kunstmatige lokdieren niet-elektronische akoestische lokmiddelen elektronische akoestische lokmiddelen duivencarroussel fretten vangkooien en buidels kastval 4444 333 kooival 4444 333 honden (voor opsporen, aanwijzen, uitstoten, opdrijven, nazoeken en apporteren) geweren voorzien van kunstmatige lichtbronnen of voorzieningen om dieren te belichten methode aanzitjacht bersjacht drukjacht drijfjacht mun. hagelpatronen ø 4mm kogelpatronen111155555

31 2.Het Jachtvoorwaardenbesluit 2.3 Voorwaarden bijzondere jacht Toevoeging tabel 1.Getrokken loop ≥ 6,5 mm en 2200 J op 100 m Gladde loop kal. 20, 16, 12 2.Conform voorwaarden minister en aangeduid op kaart 3.Val: Ø 6,5 cm in zijwand t.h.v. maaiveld bovenzijde ondoorzichtig max. 1000 dm³ plaatje met Verlofnummer + tel. ANB provinciaal plantaardig/niet levend dierlijk lokaas dagelijks controleren 4.Val conform 3 maar maximaal 100 m² en niet ondoorzichtig 5.Geen horizontale baan

32 2.Het Jachtvoorwaardenbesluit 2.3 Voorwaarden bijzondere jacht Specifiek voor grofwild Zweethond bij gewonde dieren Drukjacht aankondigen Goedgekeurd afschotplan Melden van afschot binnen 1 maand na kwartaal Bijhouden linker onderkaak tot 2 maanden na kwartaal

33 2.Het Jachtvoorwaardenbesluit 2.3 Voorwaarden bijzondere jacht Specifiek voor waterwild Tot 150 m rond perceel Kievit uitsluitend t.h.v. aantal vliegvelden Specifiek voor overig wild Tot 150 m rond perceel Jacht op VOS niet binnen 50 m rond burcht

34 2.Het Jachtvoorwaardenbesluit 2.4 Voorwaarden bestrijding 24 u na melding (minimaal 1/2 werkdag inclusief) Preventieve maatregelen genomen Jachtperiode Dag BV hele jaar door zonder melding Everzwijn Houtduif Konijn Vos

35 2.Het Jachtvoorwaardenbesluit Bestrijdinggrofwildkleinwildwaterwildoverig Wild reeeveredeldammoefhaasfazpatEendgganCgansmiekievitduifkonijnvoskat middelen vuurwapens roofvogels aankorrelplaatsen 3 dode lokdieren van dezelfde soort als de soort waarop de gewone jacht is geopend kunstmatige lokdieren niet-elektronische akoestische lokmiddelen elektronische akoestische lokmiddelen duivencarroussel fretten vangkooien en buidels kastval 55555 4444 kooival 55555 4444 honden (voor opsporen, aanwijzen, uitstoten, opdrijven, nazoeken en apporteren) geweren voorzien van kunstmatige lichtbronnen of voorzieningen om dieren te belichten methode aanzitjacht bersjacht drukjacht drijfjacht mun. hagelpatronen ø 4mm kogelpatronen12222 66666

36 2.Het Jachtvoorwaardenbesluit 2.4 Voorwaarden bestrijding Toevoeging tabel 1.980 J op 100 m 2.Getrokken loop ≥ 6,5 mm en 2200 J op 100 m Gladde loop kal. 20, 16, 12 3.Conform voorwaarden minister en aangeduid op kaart 4.Val: Ø 6,5 cm in zijwand t.h.v. maaiveld bovenzijde ondoorzichtig max. 1000 dm³ plaatje met Verlofnummer + tel. ANB provinciaal plantaardig/niet levend dierlijk lokaas dagelijks controleren 5.Val conform 3 maar maximaal 100 m² en niet ondoorzichtig 6.Geen horizontale baan

37 2.Het Jachtvoorwaardenbesluit 2.4 Voorwaarden bestrijding Specifiek voor grofwild Zweethond bij gewonde dieren Druk/drijfjacht aankondigen Geen afschotplan Melden van afschot binnen 1 maand na kwartaal Bijhouden linker onderkaak tot 2 maanden na kwartaal

38 2.Het Jachtvoorwaardenbesluit 2.4 Voorwaarden bestrijding Specifiek voor overig wild Kat alleen kast/kooival verwilderd  aanbieden/ophalen aan asiel niet verwilderd  vrij laten Bestrijding op VOS niet binnen 50 m rond burcht

39 2.Het Jachtvoorwaardenbesluit 2.5 Voorwaarden art. 33 van het Jachtdecreet Grauwe gans en Canadese gans In kader van natuurbeheer Wie: grondgebruiker/eigenaar jachtrechthouder medejachtrechthouders BV Wat: schudden eieren afschot (ook de genodigden) afvangen Steeds melden aan ANB Na actie rapporteren aan ANB (voor 1 april)

40 2.Het Jachtvoorwaardenbesluit 2.6 Voorwaarden handel en vervoer Dood wild Vanaf 1 ste dag opening seizoen T.e.m. 10 de dag na sluiting van seizoen (GJ en BJ) Uitz.: diepgevroren reevlees:hele jaar door grofwild:mits voorzien van label fazanthaan na 31/12:met staart of kop + pluimen smient:niet verhandelen kievit:niet verhandelen gekweekt wild:hele jaar door (ook doden) wild uit EU:hele jaar door (mits bewijs legaal)

41 2.Het Jachtvoorwaardenbesluit 2.6 Voorwaarden handel en vervoer Eieren/levend wild In principe verboden  afwijking mogelijk via ANB Fazanteneieren rapen is toegestaan Indien bedreigd door landbouwwerkzaamheden en geen andere bevredigende oplossing mogelijk! Jongen terugzetten voor 31 juli Terugzetten in zelfde revier Melden van aantal nesten/eieren/jongen voor 01 juli  Opgelet, geen melding nodig voordat men van start wil gaan!

42 3. Het Jachtadministratiebesluit

43 3.1 Het jachtverlof/vergunning 3.2 De Wildbeheereenheid 3.3 Het jachtplan 3.4 Het afschotplan 3.5 Het faunabeheerplan 3.6 Het wildrapport

44 3.Het Jachtadministratiebesluit 3.1 Het jachtverlof/vergunning Aanvraag jachtverlof Recente pasfoto Uittreksel strafregister Of schriftelijk verklaring (uitz.) Het jachtverlof geldig voor laatste jachtseizoen Of gelijkgeschakeld jachtverlof Of attest van slagen praktisch examen ( of voor 1995 ) Het verzekeringsbewijs ‘BA jacht’ aanvrager  Aanvraag bij AC Opgelet: geen examen en 1 jaar geen verlof => afleggen jachtexamen!

45 3.Het Jachtadministratiebesluit 3.1 Het jachtverlof/vergunning Aanvraag jachtvergunning Aanvraag door persoon met Vlaams jachtverlof Recente pasfoto genodigde Het geldig jachtverlof van de genodigde Schriftelijk verklaring van de aanvrager (genodigde voldoet) Het verzekeringsbewijs ‘BA jacht’ genodigde  Aanvraag bij AC

46 3.Het Jachtadministratiebesluit 3.1 Het jachtverlof/vergunning Moet weigeren Geen recht tot wapenbezit/dracht < 18 jaar Veroordeling voor (licht) jachtmisdrijf (max, 1 jaar) Veroordeling voor jachtmisdrijf (verboden wapen, bende, ‘s nachts, verboden tuig, motorvoertuig) Niet naleven straf na jachtmisdrijf Veroordeling (misdrijf met geweld/weerspannigheid) Vervallen verklaard volgens 123 sexties SWB

47 3.Het Jachtadministratiebesluit 3.1 Het jachtverlof/vergunning Kan weigeren Ontzet tot recht conform art. 31, 1° tot 5° SWB Veroordeling diefstal, oplichting, schriftvervalsing, misbruik van vertrouwen Slecht gedrag, geestestoestand of voorgaand gedrag dat slecht gebruik van vuurwapens doet vermoeden Na bestuurlijke geldboete wegens overtreden jachtregelgeving

48 3.Het Jachtadministratiebesluit 3.1 Het jachtverlof/vergunning Intrekken Indien bedrieglijke handelingen bij de aanvraag Indien plots in toestand om te weigeren  Geen terugbetaling van belasting mogelijk

49 3.Het Jachtadministratiebesluit 3.1 Het jachtverlof/vergunning Beroep tegen beslissing AC Indienen bij ANB ANB vraagt advies aan AC AC vraagt advies aan procureur des konings ANB beslist 2 maanden na vraag tot advies Eens ingewilligd  reden niet meer bruikbaar

50 3.Het Jachtadministratiebesluit 3.2 De Wildbeheereenheid Een vrijwillig samenwerkingsverband tussen jagers Erkenningsvoorwaarden ≥ 5 jachtrechthouders ≥ 1000 ha Rechtspersoonlijkheid (met RvB, zetel in Vlaanderen) Doelstellingen in de statuten 25% revieren in WG mag onafhankelijk zijn Geen overlap met andere erkende WBE Goedgekeurd faunabeheerplan

51 3.Het Jachtadministratiebesluit 3.2 De Wildbeheereenheid Administratieve verplichtingen 1 AV per jaar (ook voor VZW wet!) Uitnodigen op AV: ANB ETBV Landbouwraad Bosbouwsector Voor 1 april: stemgerechtigde leden wildrapport verslag afgewezen leden werkingsverslag

52 3.Het Jachtadministratiebesluit 3.2 De Wildbeheereenheid Subsidiemogelijkheden erkende WBE Basis:€ 300 Oppervlakte:€ 150/1000 ha revier (boven 2000 ha)  Totaalverlies van € 26.575 voor jachtsector  KC deed simulatie/WBE Project: max. € 9000/6 jaar

53 3.Het Jachtadministratiebesluit 3.3 Het jachtplan Uitoefenen van jacht = indienen van een jachtplan Verzameling van de verworven jachtrechten Uitkleuren onbejaagde gebieden (ook < 1 ha) Voorstel in te dienen voor 1 april jaar x Goedkeuring geldig vanaf 1 juli jaar x (jachtseizoen) Vb. indienen op 18/12/2013  geldig jachtseizoen 2014-2015

54 3.Het Jachtadministratiebesluit 3.3 Het jachtplan Overgangsperiode Huidige plannen oké tot 01/07/2015 Iedereen voorstel voor 01/01/2015 Goedkeuring voor 01/07/2015

55 3.Het Jachtadministratiebesluit 3.3 Het jachtplan Vorm Hard-copy of digitaal Schaal 1:10.000 Buitengrens revier:groen Niet bejaagd:rood + rood arcering Buitengrens WG:blauw Geen onderscheid tss. onafhankelijk en niet bejaagd

56 3.Het Jachtadministratiebesluit 3.3 Het jachtplan Algemene administratie bij indienen voorstel Voorstel voor 1 april WBE:collectief jachtplan + formulier handtekeningen JRH Onafhankelijke jager:plan + formulier van medehouders

57 3.Het Jachtadministratiebesluit 3.3 Het jachtplan Administratie bij niet wijziging Verklaring indienen bij het AC Administratie bij wijziging Melden aan AC Uitkleuring  geen probleem Inkleuren perceel  indienen voor 1 april toevoegen schriftelijke jachtpacht !! controle door AC van kracht op 1 juli

58 3.Het Jachtadministratiebesluit 3.3 Het jachtplan Overlap AC vraagt schriftelijke jachtpacht (beide partijen) Aanleveren voor 15 juni Oudste nog geldige schriftelijke pacht Geen schriftelijke pacht  uitkleuren uit beide jachtplannen

59 3.Het Jachtadministratiebesluit 3.4 Het afschotplan Voor de jacht op grofwild Onafhankelijke jager Invullen formulier ANB (aantallen, gewenst afschot, …) Toevoegen machtiging (meerdere JRH) Aangetekend versturen voor 1 oktober Jaarlijks voor 1 november beslissing ANB Indien te laat  ten vroegste 1 maand na indiening

60 3.Het Jachtadministratiebesluit 3.4 Het afschotplan Erkende WBE Hele WG Opnemen doelstellingen in faunabeheerplan Jaarlijks voor 1 november beslissing ANB Indien niet in FBP  jaarlijks conform onafhankelijke

61 3.Het Jachtadministratiebesluit 3.5 Het faunabeheerplan Noodzakelijk voor jacht op elke jachtwildsoort Inhoud te vergelijken met UWPB Goedkeuringsprocedure Opstellen voorstel (KC) 2/3 meerderheid op AV Aangetekend verzenden aan ANB prov. Binnen 1 maand bijkomende vragen ANB Ontbrekende stukken Toelichting Bijsturing voorstel Binnen 1 maand ontvangen goedkeuring

62 3.Het Jachtadministratiebesluit 3.5 Het faunabeheerplan Aanvraag tot erkenning van de WBE Goedgekeurd faunabeheerplan Toevoegen statuten verklaringen handtekeningen leden JRH overzicht jachtrevieren Aangetekend verzenden aan ANB centraal Binnen 1 maand controle ontvankelijkheid Binnen 1 maand ontvangen erkenning

63 3.Het Jachtadministratiebesluit 3.5 Het faunabeheerplan Nieuw te verzamelen data Valwild Wildschade Overlastsoorten ANB kan dit opvragen Intranet van HVV is hiervoor bruikbaar

64 3.Het Jachtadministratiebesluit 3.6 Het wildrapport WBE en onafhankelijke jager Jaarlijks voor 1 april Voorjaarstellingen Afschotcijfers ANB bepaald de inhoud Aangetekend versturen Laattijdig indienen = 3 maanden jachtverbod

65 4. Het Soortenschadebesluit

66 Schade door wild: geen openingsseizoen geen bestrijding toegestaan Schade door wild: uit bos-/natuurreservaat uit beheer Vlaamse Overheid uit beheer ETBV (als er geen opening/bestrijding was)  Aanpassingen aan termijnen en procedures

67 Vragen?


Download ppt "De nieuwe jachtbesluiten 01/07/2014 Een bondig overzicht Het Kenniscentrum HVV."

Verwante presentaties


Ads door Google