De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De nieuwe jachtbesluiten 01/07/2014 Een bondig overzicht

Verwante presentaties


Presentatie over: "De nieuwe jachtbesluiten 01/07/2014 Een bondig overzicht"— Transcript van de presentatie:

1 De nieuwe jachtbesluiten 01/07/2014 Een bondig overzicht
Het Kenniscentrum HVV

2 Inhoud Inleiding Het Jachtvoorwaardenbesluit
Het Jachtadministratiebesluit Het Soortenschadebesluit

3 1. Inleiding

4 Project Wet Integratie
1. Inleiding Project Wet Integratie Behoud van Jachtdecreet en Jachtwet Vervangen van 17 uitvoeringsbesluiten 4 nieuwe besluiten Het Jachtopeningsbesluit ( ) (JOB) Het Jachtvoorwaardenbesluit van … (JVB) Het Jachtadministratiebesluit van … (JAB) Het Soortenschadebesluit van 3 juli 2009 (SSB) Jachtopeningsbesluit reeds van kracht sinds 03/07/2013. Elke 5 jaar worden deze tijden herbekeken en indien nodig bijgestuurd.

5 1. Inleiding Definitieve goedkeuring VlaReg op 25 april 2014 Publicatie in het BS op … HVV heeft input gegeven Niet alle zaken kunnen verwezenlijken  JVB, JAB en SSB van kracht vanaf 01 juli 2014

6 Ter herinnering 1. Inleiding
Gewone jacht (GJ): stellen jachtdaad in jachtseizoen Bijzondere jacht (BJ): vorm van jacht met afzonderlijke openingstijden Bestrijding (BE) : uitzonderingsregel zonder openingstijden De grote verschillen tussen bijzondere jacht en bestrijding Bijzondere jacht Bestrijding (Art. 22) Wanneer Vóór er schade is Nadat schade optreedt Aanvrager Jachtrechthouder Grond- of teelteigenaar Uitvoerder Jachtrechthouder; medejachtrechthouder; genodigden Personen die voldoen om een jachtverlof te bekomen

7 2. Het Jachtvoorwaardenbesluit
Naast deze punten zijn er in de nieuwe wetgeving ook details opgenomen betreffende een wildbeheercommissie (breder las de oude reewildcommissie) een jachtexamencommissie

8 2. Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.1 Algemene voorwaarden GJ, BJ en BE 2.2 Voorwaarden gewone jacht 2.3 Voorwaarden bijzondere jacht 2.4 Voorwaarden bestrijding 2.5 Voorwaarden art. 33 van het Jachtdecreet 2.6 Voorwaarden handel en vervoer

9 2. Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.1 Algemene voorwaarden Voederplaats 150 m van andere jachtrechthouder (JRH) Geen jacht op waterwild/overig wild binnen 150 m van deze vaste voederplaats voor waterwild/overig wild (1 maand) Uitsluitend hooi, zoutsteen en –pasta voor grofwild Gewassen (wildakker) ≠ voederplaats Aankorrelplaats = voederplaats met specifieke regels De 150 m-regel is uitsluitend van toepassing t.o.v. terreinen waarvoor daadwerkelijk een jachtplan werd ingediend ( t.o.v. terreinen waarvan het jachtrecht wordt uitgeoefend) De 150 m-regel is niet geldig indien er een akkoord is van de andre JRH De oude 100 m-regel t.o.v. erkende natuurreservaten komt met deze nieuwe wetgeving te vallen Geen jacht op waterwild (WW) of overig wild (OW) binnen 150 m van een vaste voederplaats voor WW en OW waarop minder dan 1 maand voordien voedsel werd voorzien Vb. voederen van houtduiven tot valk voor de jacht is niet meer mogelijk Aankorrelplaats is een voederplaats met als doel om wild te lokken, zodat het efficiënter kan gestrekt worden. Aankorrelplaats wordt beschreven door de minister (hoeveelheid, bereikbaarheid, …) de plaatsing t.o.v. de reviergrens is conform deze van een voederplaats (t.o.v. een andere JRH) Maïs, granen, bieten, … niet langer toegestaan voor grofwild (mogelijks wel voor aankorrelen op ever)

10 2. Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.1 Algemene voorwaarden Jachtkansel Iedere constructie/inrichting die het mogelijk maakt om wild te strekken vanaf een punt gelegen boven het normale niveau van de grond Geen jachtwapen als < 150 m van andere JRH Geen wettelijke bepalingen aangaande gebruik t.o.v. voederplaats De 150 m-regel is uitsluitend van toepassing t.o.v. terreinen waarvoor daadwerkelijk een jachtplan werd ingediend ( t.o.v. terreinen waarvan het jachtrecht wordt uitgeoefend) De 150 m-regel is niet geldig indien er een akkoord is van de andre JRH Jachtkansel (en jachtwapen) bij een wildakker kan Jachtkansel (en jachtwapen) bij een voederplaats kan  alleen hooi, zoutsteen of zoutpasta Jachtkansel (en jachtwapen) bij aankorrelplaats kan

11 2. Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.1 Algemene voorwaarden Niet-vliegvlugge vogels Geen gewone jacht Geen bijzondere jacht (uitz.: Cgans en ggans) Wel bestrijding

12 2. Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.1 Algemene voorwaarden Sneeuwregel Opschorting jacht Vanaf 5 cm sneeuw op locatie waar gejaagd wordt Tot 24 u na vallen laatste sneeuw Uitzondering: Jacht in bossen + wild dat uit deze bossen opgestoten en gestrekt wordt in het open veld binnen 50 m van deze bossen Jacht op houtduif, Canadese gans en konijn Jacht op waterwild op of onmiddellijk langsheen moerassen, waterplassen en waterlopen behalve tot 150 m hierrond wanneer de opp. met bijhorende rietkragen langs de oever met meer dan de helft met ijs bedekt zijn Jacht op grofwild

13 2. Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.1 Algemene voorwaarden Sneeuwregel Jachtverbod bij langdurige en zeer harde vorst Per categorie van wild Provinciaal Hoofd van ANB beslist o.b.v. advies provinciale directeur

14 2. Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.1 Algemene voorwaarden Everzwijnoverleg Faunabeheerzone (Vlaanderen opdelen) Jaarlijks overleg in de beheerzone Voor 1 mei ANB, WBE, BV, Erkende Terrein Beherende Vereniging (ETBV), landbouw, overheid met beheer op bos-/natuurreservaat Bepalen populatiedoel/aanpak per zone bindend Jaarlijks overleg in het WBE-werkingsgebied Voor 1 juli Beheerders in het werkingsgebied (ANB,BV,NP, …) Hoe aanpakken conform consensus beheerzone Welke preventieve maatregelen Ruimtelijke en tijdsgebonden acties De faunabeheerzones worden afgebakend door de overheid. Deze zullen meer dan waarschijnlijk gebaseerd zijn op de zones afgebakend door INBO in verband met de bevraging naar GO en NO-GO zones voor everzwijn Jaarlijks overleg in de beheerzone is overkoepelend op overleg in de werkingsgebieden De beheerzone bepaalt de populatiedoelstellingen (in consensus) die iedereen moet naleven De WBE’s (werkingsgebieden) vullen de doelen in met maatregelen. Hierover tracht men in overleg met de aanwezige (andere) beheerders tot een consensus aanpak te komen

15 2. Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.1 Algemene voorwaarden Vuurwapens Toegelaten Gladde loop: kal. 36 t.e.m. kal. 8 Getrokken loop: nominaal kal. .22 (5,59 mm) Gecombineerd Een uitbreiding van de gladloopkalibers. Vroeger 24 tot 12  deze uitbreiding is een gelijkschakeling met de Benelux-beschikkingen Gecombineerd: van de twee bovenstaande uiteraard vb. mixte, buksdrilling, expressdrilling, … Vuurwapens voor GJ, BJ en Bes.

16 2. Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.1 Algemene voorwaarden Vuurwapens Verboden Semi-/automaat met > 2 patronen in magazijn Geweer met: beeldomzetter elektr. beeldversterker kunstlicht andere voorziening om te verlichten Geluidsdemper Pistool/revolvers Machinegeweer In principe is de uitzondering ook toepasbaar voor de bestrijding, doch deze kan uitsluitend overdag gebeuren en is bijgevolg niet relevant. Uitz.: Kunstlicht en andere voorziening om te verlichting op geweer voor BJ(/BE) op ever

17 2. Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.1 Algemene voorwaarden Munitie Toegelaten Ree: kogel getrokken loop 980 J op 100 m Ander grofwild: kogel getrokken loop: ≥ 6,5 mm 2200 J op 100 m kogel gladde loop: kal. 20, 16 en 12 Kleinwild: hagel ≤ 4 mm Waterwild: hagel ≤ 4 mm Overig wild: hagel ≤ 4 mm of kogel Ree: uitsluitend kogelpatronen voor getrokken loop zijn mogelijk! Gladloopkogel is verboden. Deze laatste is wel mogelijk voor edelhert, damhert, everzwijn en moeflon In tegenstelling tot vroeger is het gebruik van gladloopkogels voor andere grofwildsoorten dan reewild niet enkel meer toegelaten voor de drijfjacht. Deze kogels zijn nu toegelaten bij elke jachtmethode Kogels voor overig wild zijn alle kogels groter dan of gelijk aan .22  opgepast de .22LR is niet toegestaan gezien dit randvuur is! Uitz.: Kogel voor BJ en BE op waterwild als niet horizontale baan!

18 2. Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.1 Algemene voorwaarden Munitie Verboden Randvuurkogelpatroon Fosforkogelpatroon Lichtspoorkogelpatroon Volmantel en kogels die niet vervormen Lood-/zinkhagel

19 2. Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.1 Algemene voorwaarden Jacht in Vogelrijk gebied (VRG) Standaard: sluiten GJ en BJ 15 nov. t.e.m. 28/29 febr. Uitzondering: Everzwijn: 1 uur voor tot 1 uur na Ree, edelhert, damhert, moeflon: dag Andere wildsoorten: indien consensusdossier Normaal: sluiten van alle jacht vanaf 15 november t.e.m. laatste dag van februari Uitzondering jacht op grofwild. Dit kan telkens van zonsopgang tot zonsondergang. Voor everzwijn tellen ook het uur voor en het uur erna Indien consensus, kan mogelijks GJ en BJ op andere soorten opengesteld worden

20 2. Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.1 Algemene voorwaarden Jacht in Vogelrijk gebied (VRG) Consensusdossier Overleg met: onafhankelijke jager natuurbeheerders (vereniging/overheid) landbouw Doel: uitoefenen jacht vrijwaren rust voor watervogels instellen rustzones (met jachtverbod op alles) instellen foerageerzones (met jachtverbod op waterwild) Minister beslist Max. 5 jaar geldig Het KC begeleidt de WBE’s die dit wensen Procedure is gelijkaardig aan oude procedure. Indien een consensusdossier wordt ingediend, zal geen advies van de MINA-raad meer nodig zijn Nu geen automatische goedkeuring meer bij laattijdig antwoord van de minister (3 maanden na indienen consensusdossier van vroeger)  Het Kenniscentrum begeleid de WBE hierin

21 2. Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.1 Algemene voorwaarden Verboden middelen Honden voor vossenjacht om < 50 m van burcht Hazewindhond Meute en paarden Burchten/rustplaats onder gas, vloeistof of vast Levende lokdieren Veerklemmen  ook bezit is strafbaar Duivencarrousel voor GJ  toegestaan voor BJ en BE In de volgende dia’s gaan we in op de middelen toegestaan voor de GJ, BJ en BE. Hier sommen we alle middelen op die algemeen verboden zijn. Burcht is in deze een vossenburcht, maar ook een dassenburcht. Veerklemmen worden hier beschouwd als alle veerklemmen waarmee jaagbaar wild kan gedood worden (art. 3 van decreet).

22 2. Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.2 Voorwaarden gewone jacht Jachtperiode Openingsbesluit Van zonsopgang tot zonsondergang Grofwild: drukjacht dag aanzit/bers 1 uur voor tot 1 uur na Algemene regel voor GJ: jacht overdag. Uitzondering is aanzit/bers die ook 1 u voor en 1 u na zonsop-/ondergang kan

23 2. Het Jachtvoorwaardenbesluit
Gewone Jacht grofwild kleinwild waterwild overig wild ree ever edel dam moef haas faz pat Eend ggans Cgans duif konijn vos kat middelen vuurwapens roofvogels aankorrelplaatsen 3 dode lokdieren van dezelfde soort als de soort waarop de gewone jacht is geopend kunstmatige lokdieren niet-elektronische akoestische lokmiddelen elektronische akoestische lokmiddelen duivencarroussel fretten vangkooien en buidels kastval 4 kooival honden (voor opsporen, aanwijzen, uitstoten, opdrijven, nazoeken en apporteren) geweren voorzien van kunstmatige lichtbronnen of voorzieningen om dieren te belichten methode aanzitjacht bersjacht drukjacht drijfjacht mun. hagelpatronen ø 4mm kogelpatronen 1 2 Deze tabel is een weergave van alle wettelijke mogelijkheden, ongeacht hun haalbaarheid Fret werd aangeduid voor alle overig wild met uitzondering van Verwilderde kat, doch is in praktijk maar uitvoerbaar voor konijn! Verwilderde kat kan conform art. 25 uitsluitend met de kast of kooival gewoon bejaagd worden! De oranje kaders geven de grootste vernieuwingen aan t.o.v. de oude besluiten. In het verleden was er veel onduidelijkheid over de te gebruiken middelen (art. 19 en 21 van het decreet)

24 2. Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.2 Voorwaarden gewone jacht Toevoeging tabel 980 J op 100 m Getrokken loop ≥ 6,5 mm en 2200 J op 100 m Gladde loop kal. 20, 16, 12 Conform voorwaarden minister en aangeduid op kaart Val: Ø 6,5 cm in zijwand t.h.v. maaiveld bovenzijde ondoorzichtig max dm³ plaatje met verlofnummer + tel. ANB provinciaal plantaardig/niet levend dierlijk lokaas dagelijks controleren Bij het plaatsen van de val moet de plaatser zich kenbaar maken. De kat kan uitsluitend bejaagd worden met deze val. In de praktijk is men niet verplicht een jachtverlof te bezitten. Indien u in dit geval bent, plaatst u naast de vermelding van jachtverlofnummer: niet van toepassing De voorwaarden voor alle kast- en kooivallen worden wit weergegeven in deze slide De rood aangeduide voorwaarden zijn specifiek toepasbaar voor kast en kooivallen voor overig wild

25 2. Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.2 Voorwaarden gewone jacht Specifiek voor grofwild Reewild als in erkende WBE ≥ 250 ha bos/KLE ≥ 1000 ha jachtrevier Zweethond bij gewonde dieren Drukjacht aankondigen Goedgekeurd afschotplan Melden van afschot binnen 1 maand na kwartaal Bijhouden linker onderkaak tot 2 maanden na kwartaal De voorwaarden voor reewild zijn een OF verhaal! Of in WBE of meer dan 250ha bos/KLE of meer dan 1000ha Drukjacht zal ook toepasbaar zijn op reewild Melden reewild Geit & kits voor 01/05 Bok voor 1 juli voor 01/08 Andere bok voor 01/11

26 2. Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.2 Voorwaarden gewone jacht Specifiek voor grofwild Driejarenafschotplan niet in de nieuwe besluiten opgenomen Toch toegepast achter de schermen # labels = gemiddelde 3 jaar afschot x factor Factor: 1,15 (+100) 1,20 (tss 50 en 100) 1,25 (tss 12 en 50) Verdeling labels: 20%-30% geit 20%-35% bok 40%-55% kits Uitzondering mogelijk na argumentatie Achter de schermen niet langer kijken naar de najaarstelling (Criteria Wauters) Nu kijken naar afschot afgelopen drie jaar  driejarenafschotplan Heeft men gemiddeld minder dan 12 stuks dan is een driejarenafschotplan niet mogelijk. Hier valt met terug op de criteria Wauters Verdeling van de labels kan afhankelijk zijn van de plaatselijke situatie en het gewenste effect

27 2. Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.2 Voorwaarden gewone jacht Specifiek voor kleinwild Patrijs in erkende WBE 3 koppels/100 ha open ruimte (gem. 3 jaar) faunabeheerplan  patrijsvriendelijk beheer Sluitingsmogelijkheid deel/hele WBE per kleinwildsoort door ANB Reden: Ongunstige wildstand onvoldoende maatregelen t.o.v. naburig beheer uitzetten van wild In de nieuwe besluiten is er een opheffing voorzien van de opsplitsing van de openingstijden op patrijs. De oude wetgeving zegt het volgende: 15 sept – 14 okt  bejaagbaar voor iedereen 15 okt – 14 nov  bejaagbaar indien voldaan aan de voorwaarden Met de nieuwe besluiten zal patrijs nog uitsluitend in erkend WBE-verband bejaagbaar zijn. Onafhankelijke jagers zullen deze niet meer kunnen bejagen Wildstand wordt bekeken in de wildrapporten

28 2. Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.2 Voorwaarden gewone jacht Specifiek voor overig wild Kat alleen kast/kooival verwilderd  aanbieden/ophalen aan asiel Niet verwilderd  vrij laten Jacht op VOS niet binnen 50 m rond burcht Asielen moeten deze dieren in principe aanvaarden. Niet aanbieden = niet verschijnen in de statistieken. HVV raadt aan asiel te contacteren Burcht is in dit geval vossenburcht en dassenburcht (zelfde als oude besluiten)

29 2. Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.3 Voorwaarden bijzondere jacht Maximaal te melden voor openingsperiode Preventieve maatregelen genomen Binnen 1 kalenderjaar 24 u na melding Jachtperiode Openingsbesluit Grofwild: drukjacht dag aanzit/bers 1uur voor tot 1uur na aanzit ever 24u Overig wild: dag Waterwild: 1 uur voor tot 1 uur na Sinds 12 mei 2014 werd de langverwachte Code Goede Praktijk goedgekeurd. Deze bevat de minimaal te nemen maatregelen (dit zal steeds een OF/OF verhaal zijn conform deze voor vos), alvorens over te kunnen gaan tot BJ en BE Vb. konijn. Melden van 1 maart t.e.m. 14 augustus ggans: melden in 2 afzonderlijke meldingen.  1 okt t.e.m. 31 dec. en van 1jan. t.e.m. 31 jan. BJ waterwild in SBZ kan alleen overdag Vroeger werd verwezen naar Vogelrijke en Vogelrichtlijngebieden. Nu heeft dit een uitbreiding met Habitatrichtlijngebied, maar vallen de Vogelrijke gebieden weg! Uitz.: BJ waterwild in SBZ is alleen overdag

30 2. Het Jachtvoorwaardenbesluit
Bijzondere jacht grofwild waterwild overig wild ever edel dam moef eend ggans Cgans smient kievit duif konijn vos middelen vuurwapens roofvogels aankorrelplaatsen 2 dode lokdieren van dezelfde soort als de soort waarop de gewone jacht is geopend kunstmatige lokdieren niet-elektronische akoestische lokmiddelen elektronische akoestische lokmiddelen duivencarroussel fretten vangkooien en buidels kastval 4 3 kooival honden (voor opsporen, aanwijzen, uitstoten, opdrijven, nazoeken en apporteren) geweren voorzien van kunstmatige lichtbronnen of voorzieningen om dieren te belichten methode aanzitjacht bersjacht drukjacht drijfjacht mun. hagelpatronen ø 4mm kogelpatronen 1 5 Zelfde invulling als GJ Uitzondering: elektr. akoestische lokmiddelen duivencarrousel kast/kooi voor grof en overig kunstlicht op geweer voor ever kogelpatronen voor waterwild (horizontale baan)

31 2. Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.3 Voorwaarden bijzondere jacht Toevoeging tabel Getrokken loop ≥ 6,5 mm en 2200 J op 100 m Gladde loop kal. 20, 16, 12 Conform voorwaarden minister en aangeduid op kaart Val: Ø 6,5 cm in zijwand t.h.v. maaiveld bovenzijde ondoorzichtig max dm³ plaatje met Verlofnummer + tel. ANB provinciaal plantaardig/niet levend dierlijk lokaas dagelijks controleren Val conform 3 maar maximaal 100 m² en niet ondoorzichtig Geen horizontale baan De kast- en kooivallen voor grofwild mogen een maximale oppervlakte van 100 m² hebben, maar hoeven niet ondoorzichtig gemaakt te worden aan de bovenzijde

32 2. Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.3 Voorwaarden bijzondere jacht Specifiek voor grofwild Zweethond bij gewonde dieren Drukjacht aankondigen Goedgekeurd afschotplan Melden van afschot binnen 1 maand na kwartaal Bijhouden linker onderkaak tot 2 maanden na kwartaal

33 2. Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.3 Voorwaarden bijzondere jacht Specifiek voor waterwild Tot 150 m rond perceel Kievit uitsluitend t.h.v. aantal vliegvelden Specifiek voor overig wild Jacht op VOS niet binnen 50 m rond burcht

34 2. Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.4 Voorwaarden bestrijding 24 u na melding (minimaal 1/2 werkdag inclusief) Preventieve maatregelen genomen Jachtperiode Dag BV hele jaar door zonder melding Everzwijn Houtduif Konijn Vos Dag: tussen zonsopgang en zonsondergang Eigenaar meldt Jachtrechthouder in gebreke stellen Voorwaarden om jachtverlof te bekomen (uitvoerder)

35 2. Het Jachtvoorwaardenbesluit
Bestrijding grofwild kleinwild waterwild overig Wild ree ever edel dam moef haas faz pat Eend ggan Cgan smie kievit duif konijn vos kat middelen vuurwapens roofvogels aankorrelplaatsen 3 dode lokdieren van dezelfde soort als de soort waarop de gewone jacht is geopend kunstmatige lokdieren niet-elektronische akoestische lokmiddelen elektronische akoestische lokmiddelen duivencarroussel fretten vangkooien en buidels kastval 5 4 kooival honden (voor opsporen, aanwijzen, uitstoten, opdrijven, nazoeken en apporteren) geweren voorzien van kunstmatige lichtbronnen of voorzieningen om dieren te belichten methode aanzitjacht bersjacht drukjacht drijfjacht mun. hagelpatronen ø 4mm kogelpatronen 1 2 6 - Alleen de drijfjacht op grofwild is een uitbreiding t.o.v. de tabel voor bijzondere jacht

36 2. Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.4 Voorwaarden bestrijding Toevoeging tabel 980 J op 100 m Getrokken loop ≥ 6,5 mm en 2200 J op 100 m Gladde loop kal. 20, 16, 12 Conform voorwaarden minister en aangeduid op kaart Val: Ø 6,5 cm in zijwand t.h.v. maaiveld bovenzijde ondoorzichtig max dm³ plaatje met Verlofnummer + tel. ANB provinciaal plantaardig/niet levend dierlijk lokaas dagelijks controleren Val conform 3 maar maximaal 100 m² en niet ondoorzichtig Geen horizontale baan

37 2. Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.4 Voorwaarden bestrijding Specifiek voor grofwild Zweethond bij gewonde dieren Druk/drijfjacht aankondigen Geen afschotplan Melden van afschot binnen 1 maand na kwartaal Bijhouden linker onderkaak tot 2 maanden na kwartaal

38 2. Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.4 Voorwaarden bestrijding Specifiek voor overig wild Kat alleen kast/kooival verwilderd  aanbieden/ophalen aan asiel niet verwilderd  vrij laten Bestrijding op VOS niet binnen 50 m rond burcht De afstand tot de burcht is op 50 m gebleven.

39 2. Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.5 Voorwaarden art. 33 van het Jachtdecreet Grauwe gans en Canadese gans In kader van natuurbeheer Wie: grondgebruiker/eigenaar jachtrechthouder medejachtrechthouders BV Wat: schudden eieren afschot (ook de genodigden) afvangen Steeds melden aan ANB Na actie rapporteren aan ANB (voor 1 april)

40 2. Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.6 Voorwaarden handel en vervoer Dood wild Vanaf 1ste dag opening seizoen T.e.m. 10de dag na sluiting van seizoen (GJ en BJ) Uitz.: diepgevroren reevlees: hele jaar door grofwild: mits voorzien van label fazanthaan na 31/12: met staart of kop + pluimen smient: niet verhandelen kievit: niet verhandelen gekweekt wild: hele jaar door (ook doden) wild uit EU: hele jaar door (mits bewijs legaal) Gekweekt wild: herkomst moet aantoonbaar zijn Wild uit een ander EU-land of Wallonië mag heel het jaar door vervoerd worden in Vlaanderen. Dit moet steeds vergezeld zijn van bewijsstukken die aantonen dat het legaal werd bekomen. Opgelet: vele zullen denken aan de houtsnip, maar houtsnip is in Vlaanderen geen jachtwild en valt bijgevolg niet onder de jachtwetgeving, doch wel onder het Soortenbesluit. Vervoer in Vlaanderen van geschoten houtsnippen vanuit vb. Wallonië is op basis van het Soortenbesluit niet toegelaten.

41 2. Het Jachtvoorwaardenbesluit
2.6 Voorwaarden handel en vervoer Eieren/levend wild In principe verboden  afwijking mogelijk via ANB Fazanteneieren rapen is toegestaan Indien bedreigd door landbouwwerkzaamheden en geen andere bevredigende oplossing mogelijk! Jongen terugzetten voor 31 juli Terugzetten in zelfde revier Melden van aantal nesten/eieren/jongen voor 01 juli  Opgelet, geen melding nodig voordat men van start wil gaan! Eieren rapen blijft mogelijk. Nu zal men wettelijk vragen naar een rapportering van de aantallen, waar dit vroeger niet voorzien werd. De melding van de intentie tot rapen is niet meer noodzakelijk Men mag dit uitsluitend uitvoeren indien er geen andere bevredigende oplossingen zijn om de nesten te beschermen Nu zijn alle landbouwwerkzaamheden een reden om de eieren te rapen. Vroeger was dit beperkt tot maaiwerkzaamheden Nu breder uitvoerbaar. Er wordt niet meer gekeken naar de stand van de fazant in de WBE, doch wel naar de bedreiging op zich. Vooreerst moet men wel uitkijken naar bijvoorbeeld aanduiding van de nesten met palen, …

42 3. Het Jachtadministratiebesluit
Naast deze punten zijn er in de nieuwe wetgeving ook details opgenomen betreffende een wildbeheercommissie (breder las de oude reewildcommissie) een jachtexamencommissie

43 3. Het Jachtadministratiebesluit
3.1 Het jachtverlof/vergunning 3.2 De Wildbeheereenheid 3.3 Het jachtplan 3.4 Het afschotplan 3.5 Het faunabeheerplan 3.6 Het wildrapport Naast deze punten zijn er in de nieuwe wetgeving ook details opgenomen betreffende een wildbeheercommissie (breder las de oude reewildcommissie) een jachtexamencommissie

44 3. Het Jachtadministratiebesluit
3.1 Het jachtverlof/vergunning Aanvraag jachtverlof Recente pasfoto Uittreksel strafregister Of schriftelijk verklaring (uitz.) Het jachtverlof geldig voor laatste jachtseizoen Of gelijkgeschakeld jachtverlof Of attest van slagen praktisch examen (of voor 1995) Het verzekeringsbewijs ‘BA jacht’ aanvrager  Aanvraag bij AC De schriftelijke verklaring is voorzien voor Belgen levend in het buitenland, of voor nieuwe Belgen (net in België) Gelijkgeschakelde examens: Wallonië, Nederland, Groot H Lux, Frankrijk (na 01/012003), Duitsland, Oostenrijk Gelijkgeschakeld jachtverlof: Wallonië, Nederland, Groot H Lux AC is van de provincie waar uw woonplaats is Indien buiten Vlaanderen woonachtig  keuze van provincie !! Personen die geen praktisch jachtexamen hebben afgelegd en die 1 jaar geen Vlaams jachtverlof (of gelijkgesteld verlof) hebben bekomen, zullen een jachtexamen moeten afleggen om opnieuw een jachtverlof te bekomen Een getuigschrift bekomen voor 1995 wordt in deze conform artikel 62 gelijkgeschakeld met het praktisch jachtexamen Opgelet: geen examen en 1 jaar geen verlof => afleggen jachtexamen!

45 3. Het Jachtadministratiebesluit
3.1 Het jachtverlof/vergunning Aanvraag jachtvergunning Aanvraag door persoon met Vlaams jachtverlof Recente pasfoto genodigde Het geldig jachtverlof van de genodigde Schriftelijk verklaring van de aanvrager (genodigde voldoet) Het verzekeringsbewijs ‘BA jacht’ genodigde  Aanvraag bij AC Het geldig jachtverlof van de genodigde is afgeleverd in het land van herkomst (of elders) er moet in elk geval een geldig jachtverlof (voor dat seizoen) voor handen zijn. Waar de genodigde vandaan komt, speelt geen rol. Vb. Pools jachtverlof is oké De schriftelijk verklaring van de aanvrager is conform een model van ANB. Dit verklaart dat de genodigde zich niet in een toestand bevindt dat de AC een jachtvergunning kan weigeren

46 3. Het Jachtadministratiebesluit
3.1 Het jachtverlof/vergunning Moet weigeren Geen recht tot wapenbezit/dracht < 18 jaar Veroordeling voor (licht) jachtmisdrijf (max, 1 jaar) Veroordeling voor jachtmisdrijf (verboden wapen, bende, ‘s nachts, verboden tuig, motorvoertuig) Niet naleven straf na jachtmisdrijf Veroordeling (misdrijf met geweld/weerspannigheid) Vervallen verklaard volgens 123 sexties SWB Na een jachtmisdrijf zal 1 jaar een verlof geweigerd worden Voorbeelden 123 sexties Strafwetboek: niet mogen stemmen, kiezen of verkozen te worden geen advocaat meer mogen zijn (verbod op inschrijving op de tabel) niet mogen deelnemen aan openbaar onderwijs

47 3. Het Jachtadministratiebesluit
3.1 Het jachtverlof/vergunning Kan weigeren Ontzet tot recht conform art. 31, 1° tot 5° SWB Veroordeling diefstal, oplichting, schriftvervalsing, misbruik van vertrouwen Slecht gedrag, geestestoestand of voorgaand gedrag dat slecht gebruik van vuurwapens doet vermoeden Na bestuurlijke geldboete wegens overtreden jachtregelgeving Waar de AC het jachtverlof voor maximaal 1 jaar kan weigeren Voorbeelden 31 Strafwetboek: niet mogen stemmen, kiezen of verkozen te worden geen voogd mogen zijn geen eretekens mogen bezitten geen gezworene mogen zijn geen openbaar ambt mogen bekleden

48 3. Het Jachtadministratiebesluit
3.1 Het jachtverlof/vergunning Intrekken Indien bedrieglijke handelingen bij de aanvraag Indien plots in toestand om te weigeren  Geen terugbetaling van belasting mogelijk Bij een weigering van jachtverlof/vergunning kan de aanvrager de betaalde belasting terugvorderen. Dit is niet mogelijk indien de AC het verlof/vergunning intrekt

49 3. Het Jachtadministratiebesluit
3.1 Het jachtverlof/vergunning Beroep tegen beslissing AC Indienen bij ANB ANB vraagt advies aan AC AC vraagt advies aan procureur des konings ANB beslist 2 maanden na vraag tot advies Eens ingewilligd  reden niet meer bruikbaar Het inwilligen van een beroep impliceert dat de reden waarop de weigering of de intrekking gebaseerd was, geen aanleiding meer kan geven voor een latere weigering of intrekking van een jachtverlof of een jachtvergunning

50 3. Het Jachtadministratiebesluit
3.2 De Wildbeheereenheid Een vrijwillig samenwerkingsverband tussen jagers Erkenningsvoorwaarden ≥ 5 jachtrechthouders ≥ 1000 ha Rechtspersoonlijkheid (met RvB, zetel in Vlaanderen) Doelstellingen in de statuten 25% revieren in WG mag onafhankelijk zijn Geen overlap met andere erkende WBE Goedgekeurd faunabeheerplan 25 % van de bejaagde oppervlakte van het werkingsgebied van de WBE mag bejaagd worden door een onafhankelijke jager Nieuw is het faunabeheerplan. Dit vervangt het wildbeheerplan/uitgebreid wildbeheerplan Onafhankelijke jagers zullen ook een goedgekeurd faunabeheerplan moeten hebben

51 3. Het Jachtadministratiebesluit
3.2 De Wildbeheereenheid Administratieve verplichtingen 1 AV per jaar (ook voor VZW wet!) Uitnodigen op AV: ANB ETBV Landbouwraad Bosbouwsector Voor 1 april: stemgerechtigde leden wildrapport verslag afgewezen leden werkingsverslag Waar men in de oude wetgeving verplicht was om de genodigden van de AV op te nemen in de statuten, zal deze verplichting nu wegvallen. De plicht om ze uit te nodigen blijft bestaan. Vele oude statuten verwijzen nog naar de wetgeving van 1998, wat hiermee een lege doos wordt, doch geen impact heeft op de erkenningsvoorwaarden Nieuw voor 1 april: het werkingsverslag van het afgelopen kalenderjaar

52 3. Het Jachtadministratiebesluit
3.2 De Wildbeheereenheid Subsidiemogelijkheden erkende WBE Basis: € 300 Oppervlakte: € 150/1000 ha revier (boven 2000 ha) Totaalverlies van € voor jachtsector KC deed simulatie/WBE Project: max. € 9000/6 jaar Opgelet. In het oude systeem: slechts € 250 basis gegeven € 125 per begonnen schijf van 1000 ha te tellen vanaf 2000 ha men keek naar de oppervlakte van het werkingsgebied Nu : € 300 basis € 150 per volledige schijf van 1000 ha boven 2000 ha.  dus pas € 150 extra als men meer dan 3000 ha heeft men kijk naar de bejaagde oppervlakte van de WBE! HVV KC deed een simulatie van de basis- + oppervlaktesubsidie van alle Vlaamse WBE’s. Indien gewenst, kan deze bevraagd worden via Projectsubsidies kunnen nog uitsluitend bekomen worden wanneer de projecten staan beschreven in het faunabeheerplan. Voor WBE’s die nog een geldig wildbeheerplan hebben, blijft de oude manier van projectsubsidies toekennen nog gelden tot het einde van hun erkenning

53 3. Het Jachtadministratiebesluit
3.3 Het jachtplan Uitoefenen van jacht = indienen van een jachtplan Verzameling van de verworven jachtrechten Uitkleuren onbejaagde gebieden (ook < 1 ha) Voorstel in te dienen voor 1 april jaar x Goedkeuring geldig vanaf 1 juli jaar x (jachtseizoen) Vb. indienen op 18/12/2013  geldig jachtseizoen In tegenstelling tot vroeger zal men nu een voorstel tot jachtplan indienen, wat door het AC zal worden goedgekeurd! Alleen een goedgekeurd jachtplan geeft de mogelijkheid om zijn jachtrecht uit te oefenen

54 3. Het Jachtadministratiebesluit
3.3 Het jachtplan Overgangsperiode Huidige plannen oké tot 01/07/2015 Iedereen voorstel voor 01/01/2015 Goedkeuring voor 01/07/2015 In tegenstelling tot vroeger zal men nu een voorstel tot jachtplan indienen, wat door het AC zal worden goedgekeurd! Alleen een goedgekeurd jachtplan geeft de mogelijkheid om zijn jachtrecht uit te oefenen

55 3. Het Jachtadministratiebesluit
3.3 Het jachtplan Vorm Hard-copy of digitaal Schaal 1:10.000 Buitengrens revier: groen Niet bejaagd: rood + rood arcering Buitengrens WG: blauw Geen onderscheid tss. onafhankelijk en niet bejaagd Men zal ook een digitale versie van het jachtplan kunnen indienen De vorm van de digitale versie wordt op dit moment nog bepaald Grenzen zijn steeds volledig gesloten

56 3. Het Jachtadministratiebesluit
3.3 Het jachtplan Algemene administratie bij indienen voorstel Voorstel voor 1 april WBE: collectief jachtplan + formulier handtekeningen JRH Onafhankelijke jager: plan + formulier van medehouders De term ‘collectief’ bestaat niet meer in de nieuwe besluiten

57 3. Het Jachtadministratiebesluit
3.3 Het jachtplan Administratie bij niet wijziging Verklaring indienen bij het AC Administratie bij wijziging Melden aan AC Uitkleuring  geen probleem Inkleuren perceel  indienen voor 1 april toevoegen schriftelijke jachtpacht !! controle door AC van kracht op 1 juli Formulier met verklaring beschikbaar bij ANB Een schriftelijke jachtpacht is noodzakelijk (verplicht) bij elke toevoeging van percelen Een schriftelijke jachtpacht is niet noodzakelijk met de eigenaar af te sluiten. Dit kan ook tussen 2 JRH op voorwaarden dat de eigenaar niet expliciet heeft vermeld dat de overdracht verboden is

58 3. Het Jachtadministratiebesluit
3.3 Het jachtplan Overlap AC vraagt schriftelijke jachtpacht (beide partijen) Aanleveren voor 15 juni Oudste nog geldige schriftelijke pacht Geen schriftelijke pacht  uitkleuren uit beide jachtplannen Controle op overlap gebeurt maar op het moment dat een plan geldig werd ingediend (dus met de schriftelijke jachtpacht)

59 3. Het Jachtadministratiebesluit
3.4 Het afschotplan Voor de jacht op grofwild Onafhankelijke jager Invullen formulier ANB (aantallen, gewenst afschot, …) Toevoegen machtiging (meerdere JRH) Aangetekend versturen voor 1 oktober Jaarlijks voor 1 november beslissing ANB Indien te laat  ten vroegste 1 maand na indiening

60 3. Het Jachtadministratiebesluit
3.4 Het afschotplan Erkende WBE Hele WG Opnemen doelstellingen in faunabeheerplan Jaarlijks voor 1 november beslissing ANB Indien niet in FBP  jaarlijks conform onafhankelijke Voor erkende WBE’s is geen afzonderlijk afschotplan meer nodig. Dit plan wordt opgenomen in het faunabeheerplan van de WBE. Opnemen van de aantallen, te strekken, … zoals in afschotplan volstaat ANB kent jaarlijks voor 01/11 de labels toe aan de WBE Door dit concept vermindert de administratie voor de WBE Dit concept maakt het systeem van driejarenafschotplan voor ree mogelijk. Het wordt niet bij wet vastgelegd, doch bij de toekenning van de labels zal achterliggend niet langer de criteria Wauters worden toegepast, doch wel het concept driejarenafschotplan Later dan 1 oktober indienen van afschotplan = ten vroegste van start gaan na 1 maand na de indiening

61 3. Het Jachtadministratiebesluit
3.5 Het faunabeheerplan Noodzakelijk voor jacht op elke jachtwildsoort Inhoud te vergelijken met UWPB Goedkeuringsprocedure Opstellen voorstel (KC) 2/3 meerderheid op AV Aangetekend verzenden aan ANB prov. Binnen 1 maand bijkomende vragen ANB Ontbrekende stukken Toelichting Bijsturing voorstel Binnen 1 maand ontvangen goedkeuring Data van valwild, schade, overlast soorten en wildrapport moeten verzameld worden Het KC begeleidt de WBE’s in het opstellen van deze plannen

62 3. Het Jachtadministratiebesluit
3.5 Het faunabeheerplan Aanvraag tot erkenning van de WBE Goedgekeurd faunabeheerplan Toevoegen statuten verklaringen handtekeningen leden JRH overzicht jachtrevieren Aangetekend verzenden aan ANB centraal Binnen 1 maand controle ontvankelijkheid Binnen 1 maand ontvangen erkenning ANB kan bijkomende stukken opvragen Indien onvolledig  terugsturen van geheel aan de WBE Globaal rekent het ANB (intern) een doorlooptijd van 3 maanden voor de goedkeuring van het FBP. Daarbij komt nog 1 maand voor de erkenningsprocedure. Dit maakt een minimale termijn van 4 maanden Het KC hanteert veiligheidshalve de 6 maanden van voorheen om mogelijke problemen nog tijdig te kunnen kortsluiten In de nieuwe besluiten wordt geen maximale termijnen meer gehanteerd, wat het voor de jagerij moeilijk maakt zeker te zijn van de tijdige erkenning. HVV heeft meermaals geijverd om maximale termijnen in te stellen doch tevergeefs!

63 3. Het Jachtadministratiebesluit
3.5 Het faunabeheerplan Nieuw te verzamelen data Valwild Wildschade Overlastsoorten ANB kan dit opvragen Intranet van HVV is hiervoor bruikbaar

64 3. Het Jachtadministratiebesluit
3.6 Het wildrapport WBE en onafhankelijke jager Jaarlijks voor 1 april Voorjaarstellingen Afschotcijfers ANB bepaald de inhoud Aangetekend versturen Laattijdig indienen = 3 maanden jachtverbod Laattijdig indienen is verbod tot 3 maanden na indieningsdatum

65 4. Het Soortenschadebesluit
Naast deze punten zijn er in de nieuwe wetgeving ook details opgenomen betreffende een wildbeheercommissie (breder las de oude reewildcommissie) een jachtexamencommissie

66 4. Het Soortenschadebesluit
Schade door wild: geen openingsseizoen geen bestrijding toegestaan Schade door wild: uit bos-/natuurreservaat uit beheer Vlaamse Overheid uit beheer ETBV (als er geen opening/bestrijding was)  Aanpassingen aan termijnen en procedures

67 Vragen?


Download ppt "De nieuwe jachtbesluiten 01/07/2014 Een bondig overzicht"

Verwante presentaties


Ads door Google