De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeenschappelijke Duurzame Energie Friesland Renderend invulling geven aan duurzaamheidsambitie Imagine the result.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeenschappelijke Duurzame Energie Friesland Renderend invulling geven aan duurzaamheidsambitie Imagine the result."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeenschappelijke Duurzame Energie Friesland Renderend invulling geven aan duurzaamheidsambitie Imagine the result

2 Gaan we het heft in handen nemen?

3 Stichting Energievoorziening Deersum Proefproject om Een dorp in eigen energie te voorzien Gebruikmakend van plaatselijk aanwezige energiedragers

4 Hoe? Gebruikmaken van Windenergie Gebruikmaken van Mestvergisting

5 Gestart in 1987 met de windturbine van 160kW In 1988 met vergister voor verwerking van 2000 m³ per jaar.

6 Resultaat Turbine leverde gemiddeld 250.000 kWh p/j Dorp vroeg om 150.000 kWh p/j Mestvergisting veel ontwikkelingswerk Proeven met toevoegingen (GFT, Bermgras en vet van Smilde) Opbrengst 25 m³ per m³ mest van Dirk Schaap 12 m³ per m³ van overige boeren 80 m³ per m³ met GFT toevoeging 120 m³ per m³ met vet toevoeging

7 Gebruik kunstmest kon aanzienlijk minder Dorpsgebruik nam met 2% p/j toe, provinciaal 6%

8 Van Nuts naar bedrijf Gem. GasbedrijfPEBWLF FrigemNuonVitens EdonVattenvall (Zwe) Essent RWE (Dld)

9 Verandering Gemeente Rauwerderhem (6 dorpen) Boarnsterhim (17 dorpen) Súdwestfryslân (straks > 80 kernen)

10 Beleid Provincie Fryslân Met Rijk overeengekomen om in Fryslân gebieden aan te wijzen voor de plaatsing van 530,5 mW duurzaam vermogen. Moet vóór 2015 zijn ingediend, anders wijst het Rijk de gebieden zelf aan. Conceptplan gericht op Afsluitdijk en Heerenveen. Grote consternatie

11 Instelling Fryslân Foar de Wyn  plannen inventariseren  Onderscheid tussen dorpsmolens en overigen  Overigen moeten aangeven  Hoe draagvlak te creeeren  Compensatie omwonenden  Opruimen oude molens  Clustering Fryslân foar de Wyn

12 Gemeenschappelijke Duurzame Energie Fyslân Komt voort uit de Dorpsmolens (Reduzum, Tzum, Hitsum, Pingjum, Kubaard etc) Ondersteund door KNHM/Arcadis Doel: Draaiboek te maken voor het realiseren van een opwekinstallatie.

13 Inhoud | 1 maart 2014 | © ARCADIS 2014Dia 13 1.Ontwikkelingen Duurzame Energie 1.Haalbaarheid van een Gemeenschappelijke Duurzame Energievoorziening (GDE) 1.Welke stappen zijn nodig voor realisatie?

14 Bio-energie | 1 maart 2014 | © ARCADIS 2014Dia 14 Plantaardig en dierlijk materiaal omzetten naar energie. Energievormen Groen gas Bio-diesel Warmte (verbranden) Bronnen Maaisel Mest GFT-afval Rioolslib Trends Stijgende grondstof prijzen Co-vergisting levert druk op voedselvoorziening Veel failliete installaties Schaalgrootte nodig Veel innovatie rondom mestvergisting Relevantie op dorpsniveau Beperkt. Schaalgrootte moet gezocht worden in regio.

15 Energie uit water | 1 maart 2014 | © ARCADIS 2014Dia 15 Meerdere concepten Golfslagenergie Getijdenenergie Blauwe energie (verschil zout en zoet water) Hydro elektrische energie (stuwmeren) Trends Veel pilots Lastig rendabel te krijgen in Nederland Relevantie op dorpsniveau Geen. De randvoorwaarden ontbreken.

16 | 1 maart 2014 | © ARCADIS 2014Dia 16

17 | 17 februari 2014 | © ARCADIS 2014Dia 17 Beperken investeringen - Locatie analyse Afstand tot trafo huisje of geschikte kabel Minder dan 500 meter Elke 100 meter kabel: € 8.000,- tot € 10.000,- euro Aan te leggen wegeninfra Gebruik rijplaten en een locatie dicht bij de openbare weg Aanleggen 100m weg: € 40.000,- tot € 60.000,- Bijzonderheden Denk aan overige belemmeringen, zoals Aanwezige kabels in grond Ver genoeg vanaf woningen

18 Energiegebruik 1.000 inwoners: 1.500.000 kWh / jaar Kenmerken voorbeeld turbine: Ashoogte: 55 meter Rotor diameter: 52 meter Vermogen: 900 kW Energie-opwekking 1.300.000 kWh / jaar Levensduur: 20 tot 25 jaar Ter vergelijking: Voor 1.300.000 kWh / jaar is circa 5.000 tot 6.000 m2 aan zonnepanelen nodig. | 1 maart 2014 | © ARCADIS 2014Dia 18 900 kW Windturbine

19 Kosten realisatie Onderdeel Indicatie van Investeringen ( 900 kW Turbine) Turbine€ 775.000 Fundering € 90.000 Netaansluiting € 35.000 Ontsluiten van de locatie (dempen sloot, etc) € 5.000 Onvoorzien 5% Totale investering € 950.000 Onderhoudscontract €25.000 / jaar Verzekeringen, opstal €7.500 / jaar

20 Kosten Voorbereiding Onderdeel Indicatie van Investeringen ( 900 kW Turbine) Leges gemeente voor vergunning Circa 2% bouwkosten € 20.000 (onderhandelbaar) Documenten t.b.v. Aanvraag - Ontwerp (van fabrikant) - Geluidsberekening - … € 5.000 tot €10.000 Organiseren van deelnemers / financiering Enthousiaste dorpelingen

21 Baten Investering: circa € 1.000.000 Energieopwekking: circa 1.300.000 kWh / jaar Leveren aan het net (zonder subsidie): -Vergoeding elektriciteit: 5 ct / kWh (Marktprijs) -Terugverdientijd: 15 jaar -Niet financierbaar SDE+ subsidie: -Vergoeding elektriciteit: 10 ct / kWh (15 jaar) -Terugverdientijd: 8 jaar -3% rente op eigen investering per jaar -€20.000,- tot € 30.000,- per jaar extra inkomsten voor het dorp Gebruik maken van energieakkoord (postcoderoos) -Vergoeding elektriciteit 12 ct / kWh (10 jaar) -Terugverdientijd: 8 jaar -3% rente op eigen investering per jaar -€20.000,- tot € 30.000,- per jaar extra inkomsten voor het dorp Uitgangspunten: -Nieuwe turbine -Nieuwe locatie -50% vreemd vermogen -5% rente op vreemd vermogen -50% eigenvermogen uit het dorp -3% rente op eigen investering -Overige opbrengsten gaan naar het dorp -Berekend gemiddeld over 20 jaar

22 SDE+ De SDE+ vult marktprijs van energie aan tot basis bedrag. Daardoor is een project verzekerd van een vaste opbrengst per kWh voor 15 jaar. Fase 1Fase 2Fase 3Fase 4Fase 5Fase 6 Sluitingsdatum aanvragen 2014 1 april12 mei16 juni1 sept29 sept3 nov Basisbedrag wind op land onder 6 MW € / kWh 0,08750,10000,1125 In loop van jaar (fasen) wordt het subsidiebedrag hoger, maar nemen de aanvragen toe, tot de pot leeg is. Bij een aanvraag dient meegestuurd te worden: -Vergunning -Toestemming eigenaar grond -Haalbaarheidsstudie In verband met dalende subsidie trend gerekend met 10 cent / kWh. Na 15 jaar is de opbrengst enkel de marktprijs (5 ct / kWh)

23 Postcoderoos Voorbeeld: Postcoderoos Poppenwier bestaat uit postcodes 9013 en omliggende codes: Bron postcode kaart: http://kaart.geodan.nl/postcodekaart/postcode.htm Aantal inwoners te herleiden via http://statline.cbs.nl Zoeken op: Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 2013. Gemiddeld huishouden (2,2 inwoners) verbruikt 3300 kWh / jaar Postcode Aantal huishoudens Gemiddelde huis- houdens grootte Aantal Inwoners 8644552,43133 90115802,241299 90122652,42641 9013702,49174 90141452,45355 Totaal11152602 Een particulier betaalt doorgaans 22 ct / kWh. Hiervan gaat een groot deel naar de fiscus (21% BTW en 12,08 ct / kWh aan energiebelasting). De energieleverancier draagt die af. Na afdracht belastingen en kosten netbeheer blijft er circa 5,5 cent / kWh over voor de energieleverancier. De postcoderoos regeling uit het energieakkoord voorziet in een korting van 7,5 ct / kWh op de af te dragen energiebelasting voor particulieren die vallen binnen de postcoderoos (zie kader). Hierdoor blijft er na afdracht belastingen en kosten netbeheer circa 12 tot 13 cent / kWh over de voor energieleverancier (exploitatie dorpsturbine) Regeling van kracht van 2014 tot en met 2024 en kan niet gecombineerd worden met SDE+ Na 10 jaar is de opbrengst enkel de marktprijs (5 ct / kWh)

24 Optimalisaties Hogere turbines leveren meer energie op Hogere turbines leveren meer voorinvesteringen op (uitgebreide onderzoeken) Maak gebruik van de omgeving Dicht op de weg Dicht op bestaande elektriciteit infra Laat de omgeving financieel participeren

25 | 1 maart 2014 | © ARCADIS 2014Dia 25 Ambitie per dorp zeer verschillend Geld verdienen voor maatschappelijke doelen en voorzieningen in het dorp. Voldoende energie opwekken voor eigen behoefte. Tegenreactie op grote parken van energiereuzen.

26 Tijd InitiatiefOntwikkelingRealisatieExploitatie Verkennen: Omgeving Organisatie In kaart brengen: Energiebehoefte (nu/ toekomst) Kansen & beperkingen omgeving Ontwikkelactiviteiten: Business case Subsidies/ fondsen Participatiemodellen Vergunning Zoeken partners Exploitant Financiers Participatiemodel Realisatie-activiteiten: Bouwen/ aanleggen Overdracht naar exploitant In de markt zetten: (bouw &) exploitatie Stappen tot een hernieuwbaar energieproject Enthousiaste mensen

27 Ús Koöperaasje Aangesloten bij Eigen energiebedrijf voor Fryslân Groningen en Drenthe, NLD Energie Elke algemeen nut beogende rechtspersoon met een banknummer kan aansluiten Vergoeding voor aanbrengen klant € 50 p/j Leden bepalen het beleid Leden bepalen de winstdeling

28 Gaan we het heft weer in eigen hand nemen?


Download ppt "Gemeenschappelijke Duurzame Energie Friesland Renderend invulling geven aan duurzaamheidsambitie Imagine the result."

Verwante presentaties


Ads door Google