De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Les 6 Menu Programmeren met Visual Basic Karl Moens.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Les 6 Menu Programmeren met Visual Basic Karl Moens."— Transcript van de presentatie:

1 Les 6 Menu Programmeren met Visual Basic Karl Moens

2 Programmeren met Visula Basic – Les 6 Overzicht Oplossing van de vorige oefening Het Menu –Structuur –Menu-editor –Pop-up menu

3 Programmeren met Visula Basic – Les 6 Oplossing van de oefening Schrijf een programma dat toelaat tussen twee listboxen gegevens, te verplaatsen die telkens alfabetisch worden gesorteerd na het verplaatsen. Zie Les5D.vbp

4 Programmeren met Visula Basic – Les 6 Structuur Een "Menu" bestaat uit: Menu-titels Bevinden zich bovenaan de menu-balk Menu-items Bevinden zich onder de menu-titels en "klappen uit" zodra op de menu-titel wordt geklikt Sub-menus Worden geopend zodra op een menu-item wordt geklikt Separators Verdelen het menu in logische onderdelen.

5 Programmeren met Visula Basic – Les 6 Structuur Door op een menu-titel of (sub)menu- item te klikken wordt de click-event van dit menu-item uitgevoerd. Menu-titels, menu-items met een sub- menu en "separators" hebben meestal geen bijhorende click-event.

6 Programmeren met Visula Basic – Les 6 Structuur Een menu is altijd gekoppeld aan een form. Elke form kan maximaal over 1 menu beschikken, d.w.z.: –1 standaard menu bovenaan de form; –onbeperkt aantal pop-up menus; –titels en items kunnen dynamisch worden aangepast.

7 Programmeren met Visula Basic – Les 6 De Menu-editor Menus worden opgebouwd met de Menu- editor. Start de editor met "Tools – Menu Editor" of Ctrl+E De eigenschappen van de menu-items moeten initieel met de menu-editor worden ingebracht, daarna kunnen ze ook in het Properties-venster worden aangepast.

8 Programmeren met Visula Basic – Les 6 De Menu-editor Sommige eigenschappen kunnen enkel in de editor worden gewijzigd: –Inbrengen van een nieuw menu-object –Wijzigen van de structuur van het menu De Tag-eigenschap van een menu- object kan enkel in het propertiesvenster worden aangepast.

9 Programmeren met Visula Basic – Les 6 De Menu-editor Werkwijze: Voor elk menu-object moeten minstens 3 eigenschappen worden ingevuld: –Caption: de zichtbare tekst van het menu-item –Name: de interne naam van het item (begint normaal met "mnu…") –Positie: te bepalen met de pijltjesknoppen Volledig linksMenu-titel Eenmaal inspringenMenu-item Tweemaal inspringenSubmenu-item

10 Programmeren met Visula Basic – Les 6 De Menu-editor Versnellingstoetsen Door een "&" te plaatsen voor een letter van de caption, kan dit item worden gekozen d.m.v. Alt + letter. In het menu wordt deze letter dan onderstreept. &File  File "Shortcuts" Bijv. "Ctrl + C" voor "Copy" Worden gekozen uit een lijst en automatisch toegevoegd aan het menu-item. Niet mogelijk voor Menu-titels of separators.

11 Programmeren met Visula Basic – Les 6 De Menu-editor Een "separator" wordt ingevoerd als "-" en moet ook een naam hebben. Hoewel een separator niet kan worden gekozen, moet hij wel "enabled" zijn. Eigenschappen: –Checked: plaatst een voor het item. Niet voor Menu-titels en separators. –Enabled: een menu-item kan niet worden gekozen indien het niet enabled is. Niet voor Menu-titels en separators.

12 Programmeren met Visula Basic – Les 6 De Menu-editor –Visible: maakt een menu-item (on)zichtbaar. "Onzichtbare" menu-items verbergen tevens alle ondergeschikte submenu-items. –Windowlist: een bijzonder type van menu-item, dat alle ondergeschikte "child"-vensters weergeeft (zie later de les over de "Multi Document Interface") –NegotiatePosition: Indien de form een actieve child-form bevat, dan wordt het menu van eze child-form getoond i.p.v. het menu van de hoofd-form. Enkel Menu-items waar NegotiatePosition  0 blijven behouden.

13 Programmeren met Visula Basic – Les 6 De menu-editor –Index: enkel te gebruiken indien op dynamische wijze menu-items moeten worden bijgevoegd. Werkwijze: Voeg een menu-item toe met indexwaarde=0 (meestal een separator)bar) Definieer een globale variabele die de index van het laatst toegevoegde element bijhoudt. Dim intLaatsteIndex As Integer In de Form_Load van de form: intLaatsteIndex=0

14 Programmeren met Visula Basic – Les 6 De Menu-editor Toevoegprocedure: Index verhogen intLaatsteIndex = intLaatsteIndex + 1 MenuItem toevoegen Load mnuToegevoegd(intLaatsteIndex) Caption instellen mnuToegevoegd(intLaatsteIndex).Caption="xyz" Wissen van toegevoegde menu-items Unload mnuToegevoegd(index)

15 Programmeren met Visula Basic – Les 6 De Menu-editor Uitlezen van toegevoegde menu-items Al deze menu-items reageren op eenzelfde click-event. Aan de hand van de waarde van de parameter "index" kan onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende toegevoegde items. Private Sub mnuToegevoegd_Click(Index As Integer) Unload mnuToegevoegd(Index) End Sub

16 Programmeren met Visula Basic – Les 6 Popup-menus Popup menus zijn een deel van het gewone menu, maar waarbij de menu- titel niet "visible" is (en dus alle onderliggende items evenmin). Een popup menu wordt zichtbaar met de PopupMenu-methode. object.PopupMenu menunaam, flags, x, y, boldcommand –Object is de form waaraan het menu is gekoppeld.

17 Programmeren met Visula Basic – Les 6 Popup-menus –menunaam is de naam van de menutitel waarvan de ondergeschikte elementen het popup-menu uitmaken. –flags vbPopupMenuLeftAlign 0 Linkerzijde van het popup-menu bevindt zich bij x vbPopupMenuCenterAlign 4 Het popup-menu is gecentreerd op x vbPopupMenuRightAlign 8 Rechterzijde van het popup- menu bevindt zich bij x

18 Programmeren met Visula Basic – Les 6 Popup-menus vbPopupMenuLeftButton0 Popup-menu reageert enkel op de linker muisknop vbPopupMenuRightButton2 Popup-menu reageert zowel op de linker als de rechter muisknop –x en y: coordinaten van de plaats waar het popup-menu zal verschijnen. Indien geen coordinaten worden opgegeven, verschijnt het popup-menu bij de muispointer –boldcommand: naam van het menu-item dat vetgedrukt zichtbaar wordt.

19 Programmeren met Visula Basic – Les 6 Popup-menus –De code die volgt op het starten van het popup- menu wordt pas uitgevoerd nadat het popup- menu wordt gesloten of de click-event van het aangeklikte menu-item is uitgevoerd. –Slechts 1 popup-menu kan tegelijk worden geopend.

20 Programmeren met Visula Basic – Les 6 Menu-tool Automatisch toevoegen van standaard menu-items: Tools – Add Menu Deze tool voegt een standaard menu-structuur aan de form toe, inbegrepen de basisstructuur van de click-events voor de menu-items.

21 Programmeren met Visula Basic – Les 6 Oefening


Download ppt "Les 6 Menu Programmeren met Visual Basic Karl Moens."

Verwante presentaties


Ads door Google