De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evolutie Digiflow Luc Van Tilborgh - Fedict

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evolutie Digiflow Luc Van Tilborgh - Fedict"— Transcript van de presentatie:

1 Evolutie Digiflow Luc Van Tilborgh - Fedict
attesten overheidsopdrachten Telemarc

2 Agenda Context Situatie DF20 Evolutie DF25 Evolutie DF30

3 Bij overheidsopdrachten
Telemarc “Attesten overheidsopdrachten” Project van de Federale overheid Stuurgroep onder leiding van de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV) (Juridische) support van de kanselarij van de eerste minister (Logistieke) support van ABA - P&O (ICT) support : FedICT Intensieve samenwerking met de Data providers

4 Bij overheidsopdrachten
Drie attesten reeds beschikbaar Schulden aan RSZ Jaarrekeningen (laatste 3 jaar) Onderworpen aan de BTW Meer zullen volgen Getuigschrift van niet-faillissement of soortgelijke toestanden In gebruik op federaal niveau Roll-out naar gewesten en gemeenschappen is bezig Lokale overheden volgen

5 Digiflow : releases met verbeteringen Attesten : vertaalde versies
Evolutions - Evolutie FAQ, online help in functie van vragen aan Servicedesk Digiflow : releases met verbeteringen Attesten : vertaalde versies aanvraag respons

6 Request NBB < Ondernem.nr. aanb1234

7 Response NBB (PDF)

8 Request sociale zekerheid
< Ondernemingsnr. < Datum attest

9 Response sociale zekerheid

10 Request BTW

11 Response BTW

12 Support Gids met informatie :
->manual ->FAQ ->legale achtergrond Informatie kruispuntbank ondernemingen : ->Public search (zoeksleutel) (Handig voor opzoeken ondernemingsnummer of voor verifiëren dat de onderneming waarvan de gegevens verstrekt zijn wel degelijk degene is die inschrijft en geen dochter / zuster...)

13 Wat hebben we nodig voor elke organisatie ?
Veiligheidsbeheerder Functioneel verantwoordelijke Helpdesk Voor Gemeenschappen / Gewesten is een protocolakkoord afgesloten Vervolgens tekent elke administratie een licentieovereenkomst Tenslotte krijgen de eindgebruikers een token via hun veiligheidsbeheerder.

14 Veiligheidsbeheerder
Organisatie Veiligheidsbeheerder Kan gedelegeerde veiligheidsbeheerders aanstellen Zorgt voor uitreiken tokens en beheer “als een goed huisvader” (veiligheidsplan) Functioneel verantwoordelijke Gekoppeld aan elk veiligheidsbeheerder Deel van de betrokken administratie Geeft praktische hulp “in the field” Helpdesk

15 Ondersteuning federaal
Veiligheidsbeheerders : overleg, tokens, creëren departementen... Functioneel verantwoordelijke : opleiding, daarna “train the trainer” Helpdesk : opleiding, daarna eventueel ook “train the trainer” De medewerkers van de Helpdesk kunnen de Fedict Servicedesk contacteren

16 Ondersteuning Functioneel verantwoordelijke(n) Eindgebruiker
Juridisch : kanselarij Handboek Administratieve vereenvoudiging : DAV FAQ Aankooptechnisch : ABA (Fod P&O) Helpdesk Fedict Servicedesk Technisch / UM : Fedict

17 Federaal in gebruik sedert 10/10/2005
Stand van zaken Federaal in gebruik sedert 10/10/2005 nu : opvolging per “departmentcode” en vergelijking met aantal aanbestedingen Gemeenschappen / gewesten : in gebruik sedert 1/1/2007 Lokale overheden : in onderhandeling VVSG en ABB UVCW voorstel ter bespreking met RW VVP Parastatalen en pararegionalen Licentieovereenkomst voorhanden

18 Supported in 2.5 : eID Proof of identity To give Belgian citizens an electronic identity card enabling them to authenticate themselves towards diverse applications and to put digital signatures Signature tool

19 Digiflow 3.0 (rel. in de loop van 2008)
Evolutie Digiflow 2.0 (nu) verbeterde interface (vertalingen) creatie van meerdere contexten (mini-applicaties) met scheiding toegang / log toevoeging attest “niet faling” Digiflow 2.5 (rel. begin 2008) Support e-ID PDF generatie Mogelijkheid om te bewaren of als te sturen Mogelijkheid tot electronic signature Parallel lanceren meerdere requests Digiflow 3.0 (rel. in de loop van 2008) Ondersteuning van Web Services Integratie met FSB

20 Digiflow 3 en FSB

21 Questions & Answers Digiflow Evolutie


Download ppt "Evolutie Digiflow Luc Van Tilborgh - Fedict"

Verwante presentaties


Ads door Google