De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leven als Christus.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leven als Christus."— Transcript van de presentatie:

1 Leven als Christus

2 ‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd
‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’ (Lucas 4:18,19)

3 Zalig…! Zalig de armen (v. 20) … wee der rijken (v. 24)
Zalig wie honger heeft (v.21) … wij zij die overvloed hebben (v.25) Zalig wie weent (v.21b) … wee zij die lachen(v.25b) Zalig wie gehaat en beschimpt wordt (v.22) … wee zij van wie iedereen wèl spreekt (v.26) Zalig…!

4 Ben je het er mee eens dat het christelijke leven een omkering van waarden inhoudt ? Zo ja, geef eens enkele concrete voorbeelden. Hoe ervaar of beleef jij dat ? ‘Anders zijn’ wordt niet altijd beleefd als iets leuks, vooral door jongeren. Wat is jouw ervaring in dit opzicht ? Moet je ten allen prijze anders zijn ? Anders op elk vlak ? Wat lijkt jou belangrijk ? Overloop nog eens alle punten van Jezus’ beleidsverklaring (Lucas 4 :18,19) en onderzoek telkens het verband met geluk : hoe voelt men zich wanneer men een arme helpt, een verdrietig iemand troost, ... ? Deel uw ervaringen met elkaar.

5 Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, 28 zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen. 29 Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan, en weiger iemand die je je bovenkleed afneemt, ook je onderkleed niet. 30 Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. 31 Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. 32 Is het een verdienste als je liefhebt wie jullie liefhebben? Want ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben. 33 En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo. 34 En is het een verdienste als je geld leent aan degenen van wie jullie iets terug verwachten? Ook zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen. 35 Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. 36 Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. (Lucas 6:27-36)

6 wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken,
PHILEO : liefhebben als een vriend AGAPAO : liefhebben uit principe, er voor kiezen om goed te doen Heb uw vijanden lief wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen.

7 Hoe reageer jij op die definitie van de liefde die
Hoe reageer jij op die definitie van de liefde die Jezus vraagt : ‘bewuste keuze om het goede te zoeken voor de ander, zelfs als de ander het kwade doet’ ? Heb je dit zelf al ervaren ? Het goede zoeken voor de ander, betekent dit ‘altijd doen wat de ander van jou verwacht’ ? Het NT gebruikt het werkwoord AGAPAO ook in het kader va de echtelijke relaties : « Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven” (Ef 5:25). Wat leert Jezus’ voorbeeld ons aangaande de concrete uitwerking van de liefde (v 25b)? « Bid voor wie jullie slecht behandelen », betekent dit dat een mishandelde vrouw of een kind gewillig alles over zich moet laten gaan ? Welke raad zou jij geven aan iemand die mishandeld wordt ?

8 ‘Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan, en weiger iemand die je je bovenkleed afneemt, ook je onderkleed niet.’ Lucas 6:29

9 Wanneer Jezus wordt aangehouden en voor de hoge-priester staat, slaat een van de soldaten hem op de wang (Joh 18 :22-23). Biedt Jezus de andere wang aan ? Hoe reageert hij ? Kun je zijn reactie bestempelen als een daad van actieve geweldloosheid ? Soms hoor je zeggen dat geweldloosheid de reactie is van de zwakken en de lafaards… Hoe denk jij hierover ? Moet je een voetveeg worden als je Jezus wil volgen ?

10 Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. .
Lucas 6:31 Heb je naaste lief als jezelf! Matt. 22 :39

11 Hoe zou jij willen dat de anderen met jou omgaan
Hoe zou jij willen dat de anderen met jou omgaan ? Wanneer je in moeilijkheden verkeert… wanneer je in de fout bent gegaan… wanneer je je slecht in je vel voelt en zich dat uit in kwetsende reacties ? Na het dubbele gebod van de liefde (Lucas 10 :27) vertelt Lucas de parabel van de barmhartige Samaritaan (Lucas 10 :30-37). Zie jij een verband met Jezus’ onderricht in Lucas 6 :27 e.v. ?

12 Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.
“Heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is” v. 35 Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. v. 36

13 Ben je het er mee eens dat heiligheid en volmaaktheid gesitueerd moeten worden in het kader van de liefde – AGAPE ? Wat zou volmaaktheid zijn zonder liefde (zie 1 Kor 13) ? Is liefde in jouw ervaring (persoonlijk / in de kerk) meestal belangeloos, of wordt er toch meestal een ‘retour’ verwacht ? Is het gemakkelijk om belangeloos lief te hebben ? Kan Gods voorbeeld,die ‘goed is voor wie ondankbaar en kwaadwillig is’, hierbij een positieve rol spelen ? En terloops : maak jij deel uit van die ‘ondankbaren en onwilligen’ ?


Download ppt "Leven als Christus."

Verwante presentaties


Ads door Google