De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Villa kent de letters van de wijk door groep 7. door Ebru.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Villa kent de letters van de wijk door groep 7. door Ebru."— Transcript van de presentatie:

1 Villa kent de letters van de wijk door groep 7

2 door Ebru

3 Rhijnvis Feith Geb: 07-02-1753 te Zwolle Dood:08-02-1824 te Zwolle

4 Iets bijzonders In zijn gedichten noemt Feith zijn kindertijd later de mooiste tijd van zijn leven. Deze periode bestond al vroeg uit onderwijs. Zijn moeder Elsabé gaf hem thuis les in de beginselen van de godsdienst. Wat later doorloopt hij in Zwolle de Nederduitse en de Franse school. Op elfjarige leeftijd wordt Feith naar Harderwijk gestuurd om daar de Latijnse school te volgen.

5 door Faissal

6 Johannes Hendricus van der Palm Geb:17-06-1763 plaats: Rotterdam Gest:08-09-1840 plaats: Leiden

7 Dominee Johannes van der Palm was niet alleen schrijver, maar ook predikant te Maartensdijk, vlak bij de stad Utrecht, van 1779 tot 1787. Hij was gevlucht voor de Orangisten.

8 door Barbara

9 Johannes Kinker Geboortedatum: 1 januari 1764 te Amstelveen Datum van overlijden: 16 september 1845 te Amsterdam

10 De jonge Kloe en meer De jonge Kloe Kloe 16 jaar oud, Sprak: ik zal de min ontvlugten, Want als men het wel beschouwt. Doen de minnaars niets dan zuchten. ‘t Is of elk zijn ‘ tijd besteed, In ‘t gevoelen van zijn leed. Dit was een stukje van De jonge Kloe O.A. schreef hij ook : SHAKESPEARE: EIND GOED, AL GOED

11 door Ioanna

12 H.J Schimmel Geboren;25 juni 1823 te ’s- Graveland Gestorven;14 november 1906 te Bussum

13 Toneelstuk Maria Kleine-Gartman (1818- 1885) als Juffrouw Serklaas in Juffrouw Serklaas (H.J. Schimmel) Koninklijke Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel, 1885 kooldruk Daar zit ze dan, mevrouw Kleine-Gartman, als Juffrouw Serklaas in het gelijknamige stuk van de schrijver H.J. Schimmel. Wat nors kijkend, op het hoogtepunt van haar roem. Ze was op dat moment de 'grande dame' van het Nederlands toneel. Ze speelde grote rollen op het eerste toneel van Nederland, de Amsterdamse Stadsschouwburg. Ze was zo geliefd, dat ze als een van de weinige toneelmensen ook bij de gegoede Amsterdamse families over de vloer kwam. Door haar levensechte en ingetogen spel vanaf de jaren '50 van de 19de eeuw groeide ze uit tot de populairste actrice van haar tijd. Aan de Schouwburg speelde zij na 1870 grote rollen uit het klassieke repertoire, met als hoogtepunten Maria Stuart, Badeloch en Juffrouw Serklaas.

14 door Soumia

15 Jacob Geel Jacob Geel is geboren in 12 nov 1787 in Amsterdam. Overleden in 11nov 1862 te Den Haag..

16 Wat heeft hij geschreven? Proeven eener navolging van de Lady of the Lake van Walter Scott (1822) Iets over den smaak (1826) Over Universiteiten en Hooger Onderwijs (1828) Over den gang van het onderzoek in Oude Geschiedenis en Letteren en deszelfs grenzen (1833) Gesprekken op den Drachenfels (1835) Sentimenteele reis door Frankrijk en Italië (1837) Onderzoek en phantasie (1838) Het proza (1841)

17 J.A. Alberdingk Thijm door Ayoub

18 Alberdingk Thijm Alberdingk Thijm is geboren in Amsterdam 13.08.1820 en is overleden 17.03.1889 te Amsterdam

19 Rijksmuseum te Amsterdam J.A, Alberdingk Thijm was een katholiek letterkundige en zakenman. Hij was een van de drijvende krachten achter de bouw van het Rijksmuseum.

20 door Asmae

21 A.C.W. Staring Geboren te Gendringen op 24 jan 1767 Overleden op 18 aug 1840 te Wildenborch, Vorden

22 Weinig gewaardeerd A.C.W. Staring is één van de weinige voorbeelden van echt Nederlandse Romantische dichters - zowel in de keuze van zijn onderwerpen (volksverhalen, legenden, natuurbeschrijvingen) als in zijn houding tegenover die onderwerpen, die zowel humoristisch als gevoelig is. Er zijn bovendien weinig dichters in de Nederlandse literatuur die zo goed een verhaal kunnen vertellen als Staring in bijvoorbeeld zijn Jaromir-cyclus. Deze dichter is nooit erg sterk gewaardeerd, onder andere omdat zijn werk te moeilijk zou zijn.

23 door Tim

24 J.P.Hasebroek Geb: 6 november te Leiden Gest:29 maart te Amsterdam

25 Dit is geschreven door zijn vriend Nicolaas Beets AAN J. P. HASEBROEK, OP ZIJN ZEVENTIGSTEN VERJAARDAG. 6 Nov. 1882. Heil mij, die u, op dezen schoonen dag, Den groet eens Vriends, eens Broeders zenden mag, Die vijftig jaar heeft aan uw zij gestaan, Des levens school met u is doorgegaan; Bij ’t eigen Licht. bij ’t eigen Brood geleefd, Een zelfde zucht in ’t hart gekoesterd heeft, En nu, daar beider dag ten avond helt, Met de eigen ernst en troost zijn uren telt! Bij dankt u voor een vriendschap, voor een trouw, Bij weet het, wie geen proef ontzetten zou, Tot iedre hulp, ook ongevraagd, bereid. Van afgunst vrij en van kleingeestigheid, En die, wat zwichten mocht voor tijd of lot, Nu half een eeuw verduurd heeft, dank zij God! Hoe heugt hem nog die Februaridag. Die hem voor ’t eerst met u te zamen zag, Die dag, dat uur, waarin het schoon verbond Door ons niet werd gesloten, maar ontstond, Dat, nooit geschokt en nooit gekrenkt, van jeugd Tot ouderdom ons leven heeft vervreugd. En ongeschokt zal blijven, ongekrenkt. Zoolang Gods gunst dat leven nog verlengt. En zou de dag des doods — we ontveinzen ’t niet: Hij nadert uit een niet meer ver verschiet De dag des doods. ’t verijdlen?… CHRISTEN-VRIND! Daar is iets eeuwigs in wat ONS verbindt. Ingezonden op:

26 door Anissa

27 Busken Huet Busken Huet is een geleerde. BuskenHuet is geboren in Den Haag op 28 december 1826 en op 1 mei overleden in Parijs in 1886

28 Iets meer over Conrad Busken Huet Conrad Busken Huet werd geboren in een oude Hugenoten-familie. Na een studie theologie in Leiden is hij zelf ook een aantal jaar predikant geweest aan de Waalse kerk in Haarlem. Daarna was hij werkzaam als redacteur van verschillende kranten en culturele bladen ( De Gids, de Opregte Haarlemsche Courant, Algemeen Dagblad van Nederlandsch Indië, enz.) Busken Huet is zeer produktief geweest en heeft over een groot aantal onderwerpen geschreven: over theologie ( Brieven over den Bijbel ), over cultuurgeschiedenis ( Het land van Rubens, Het land van Rembrandt ) en vooral over literatuur. Daarnaast heeft hij onder andere ook een roman gepubliceerd ( Lidewyde ) en, als student, enkele schetsen. Helaas is van al dit werk niets meer in de handel. Het werk van Busken Huet werd in zijn tijd door veel mensen als zeer provocerend en negatief gezien. Zijn artikelen over Bilderdijk, de Bijbel en Vondel bijvoorbeeld werden beschouwd als schokkend kritisch. Als je ze nu leest, valt juist op hoe evenwichtig zijn oordeel juist was. Daarnaast wordt je getroffen door zijn prachtige stijl. Hier willen we in ieder geval zo veel mogelijk artikelen opnemen die deze criticus over de andere auteurs in het Coster-project geschreven heeft. Het zou mooi zijn als het er ook nog eens van kwam dat we Lidewyde konden opnemen, of Het Land van Rembrandt. Coster

29 door Halima

30 Bakhuizen van den Brink Geboren in 1810 28 februari in Amsterdam Overleden in 1865 15 juli in Den Haag

31 Acteur Hij was acteur bij een circus. Maar hij was ontslagen. Omdat hij niet goed genoeg was. Maar hij heeft weer een nieuwe baan.

32 door Onur

33 Jacob van Lennep Geb: 24maart 1802 Amsterdam Dood: 25 augustus 1886 Oosterbeek

34 Verder over Van Lennep Van Lennep studeerde rechten te Leiden en ging in 1824 in Amsterdam wonen, waar hij van 1829 tot zijn dood rijksadvocaat was. Van 1853 tot 1856 was hij lid van de Tweede Kamer voor de conservatieven. Hij was een vrolijke, bekende figuur in het Amsterdamse culturele leven rond 1860 en was zeer populair als schrijver van historische romans. Hij werd, zoals hierboven al vermeld beïnvloed door Walter Scott, wiens werk hij vertaald had. In 1833 verscheen zijn eerste roman in dit genre: De pleegzoon (1833), over de tijd van prins Maurits. Met De roos van Dekama, dat zich in de middeleeuwen afspeelt werd hij bekend als de Nederlandse Scott. Het populairst werd zijn historische avonturenroman: De lotgevallen van Ferdinand Huyck (1840). Van Lennep was een van de meest gelezen schrijvers uit de 19e Nederlandse literatuur. Behalve schrijver was Van Lennep een belangrijke letterkundige, die onder meer verantwoordelijk was voor de uitgave van de gedichten van den Schoolmeester ( 1858) en de twaalfdelige Vondeleditie. ln 1860 verzorgde Van Lennep de uitgave van de Max Havelaar van Multatuli waarin hij echter uit angst voor een politieke provocatie een aantal wijzigingen had aangebracht. Dit tot grote woede van Multatuli. Een minder mooie rol van Van Lennep: ook maakte hij van die Max Havelaar een dure uitgave in twee delen zodat het effect van het boek wat zou worden afgedempt. Evenals de naam Staring is de naam Van Lennep in onze cultuurgeschiedinis een begrip: de vader van Jacob schreef ook, zij het geen romans, maar geschiedkundige verhandelingen. De kleinzoon van Jacob van Lennep schreef een biografie over Jacob.

35 door Chaima

36 Willem Bilderdijk Geboren: 7 sep 1756 te Amsterdam Overleden:18 dec 1831 te Haarlem Overleden:18 dec 1831 te Haarlem

37 Iets bijzonders over Willem Bilderdijk Er is ook een Bilderdijkmuseum. Zij hebben een website: http://www.bilderdijkmuseum.vu.nl/index.cfm

38 door Nouri

39 Geertruida Bosboom Toussaint Geboren: 16 sep 1812 te Alkmaar Overleden 13 apr 1886 te Den Haag

40 Wat deed zij nog meer? Zij was korte tijd huisonderwijzeres. In 1851 trad zij, na eerst verloofd te zijn geweest met RC. Bakhuizen van den Brink, in het huwelijk met de schilder J. Bosboom, en woonde daarna meestal in Den Haag. Bosboom-Toussaint, aangemoedigd door haar vrienden van De Gids, debuteerde in 1837 met de novelle Almagro, in 1838 gevolgd door een werk in het genre waardoor zij beroemd zou worden: de historische roman De graaf van Devonshire, nog sterk onder invloed van Walter Scott. De eerste roman waarin zij oorspronkelijke Nederlandse stof verwerkte was Het huis Lauernesse (1840), dat de strijd tussen protestanten en katholieken in het begin van de 16e eeuw behandelt. Haar emancipatieroman Majoor Frans is een heel ander, zeer leesbare roman die altijd wel veel lezers heeft getrokken. Dat boek is heel geschikt voor een leeslijst.


Download ppt "Villa kent de letters van de wijk door groep 7. door Ebru."

Verwante presentaties


Ads door Google