De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

10 april 2014 Bodegraven 1. 2 Terugblik en overzicht (I) 1Korinthe 12 t/m 14: "de geestelijke uitingen" (12:1) spreken in tongen/talen: de laagste in.

Verwante presentaties


Presentatie over: "10 april 2014 Bodegraven 1. 2 Terugblik en overzicht (I) 1Korinthe 12 t/m 14: "de geestelijke uitingen" (12:1) spreken in tongen/talen: de laagste in."— Transcript van de presentatie:

1 10 april 2014 Bodegraven 1

2 2 Terugblik en overzicht (I) 1Korinthe 12 t/m 14: "de geestelijke uitingen" (12:1) spreken in tongen/talen: de laagste in rangorde (12:30) hfst. 14 voortzetting van hfst.12 spreken in talen/tongen de laagste in rangorde (14:5, 18,19)

3 3 Terugblik en overzicht (II) 1Korinthe 13 een intermezzo: 12 (13) 14 o.a. het spreken in tongen/talen hoort bij de onvolwassenheid: het zal verstommen blijvend (op aarde) zijn geloof, hoop en liefde: totdat uiteindelijk alleen liefde overblijft

4 1Korinthe 12 31 Streeft dan naar de hoogste gaven. En ik wijs u een weg, die nog veel verder omhoog voert. 4

5 1Korinthe 13 8 De liefde vergaat nimmermeer; maar profetieen, zij zullen afgedaan hebben; tongen, zij zullen verstommen; kennis, zij zal afgedaan hebben. 5

6 1Korinthe 13 8 De liefde vergaat nimmermeer; maar profetieen, zij zullen afgedaan hebben; tongen, zij zullen verstommen; kennis, zij zal afgedaan hebben. 6

7 1Korinthe 13 8 De liefde vergaat nimmermeer; maar profetieen, zij zullen afgedaan hebben; tongen, zij zullen verstommen; kennis, zij zal afgedaan hebben. 7

8 21 In de wet staat geschreven: Door lieden van een andere taal en door lippen van vreemden zal Ik tot DIT VOLK (=Israël) spreken, en toch zullen zij naar Mij niet luisteren, zegt de Here. 22 Derhalve zijn de tongen een teken niet voor hen, die geloven, maar voor de ongelovigen... -1Korinthe 14- 8

9 1Korinthe 13 8 De liefde vergaat nimmermeer; maar profetieen, zij zullen afgedaan hebben; tongen, zij zullen verstommen; kennis, zij zal afgedaan hebben. 9

10 1Korinthe 13 9 Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren. 10 1Kor.11:28 "ten dele geloof ik dat..."

11 1Korinthe 13 9 Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren. 11

12 1Korinthe 13 10 Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben. 12 Gr. teleos = volwassenheid 3x in 1Korinthe 1Kor.2:6 > rijp 1Kor.14:20 > volwassen

13 1Korinthe 13 10 Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben. 13

14 14 Haar dienaar ben ik geworden krachtens de bediening (lett. het beheer), die mij door God is toevertrouwd, om onder u het woord van God tot zijn volle recht te doen komen... -Kolosse 1:25-

15 15 Haar dienaar ben ik geworden krachtens de bediening (lett. het beheer), die mij door God is toevertrouwd, om onder u het woord van God tot zijn volle recht te doen komen... -Kolosse 1:25- lett. te completeren

16 16

17 17 11 En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, 12 om de heiligen toe te rusten tot werk van bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus, TOTDAT 13 TOTDAT wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, (lett. volwassen man) de mannelijke rijpheid (lett. volwassen man), maat van de wasdom de maat van de wasdom der volheid van Christus. 14 DAN zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, DAN 15 maar DAN groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus.

18 18 16 ELK van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, 17 opdat de mens Gods VOLKOMEN zij, tot ALLE goed werk volkomen toegerust. -2Timotheüs 3- d.w.z. niet alleen de heilige schriften die Timotheüs van kindsbeen aan kende (3:15)

19 19

20 1Korinthe 13 11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. 20

21 1Korinthe 13 11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. 21

22 1Korinthe 13 11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. 22

23 1Korinthe 13 11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. 23 > afgedaan in 13:8

24 1Korinthe 13 12 Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben. 24

25 1Korinthe 13 12 Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben. 25

26 1Korinthe 13 12 Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben. 26

27 1Korinthe 13 12 Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben. 27

28 1Korinthe 13 13 Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. 28 tegenover wat zal hebben afgedaan

29 1Korinthe 13 13 Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. 29

30 1Korinthe 13 13 Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. 30

31 volwassenheidvergaat nimmer geloof hoopliefde profetie tongenkennis liefde onmondigheid heeft afgedaan wat blijft... geloof & hoop verwisseld in aanschouwen 31


Download ppt "10 april 2014 Bodegraven 1. 2 Terugblik en overzicht (I) 1Korinthe 12 t/m 14: "de geestelijke uitingen" (12:1) spreken in tongen/talen: de laagste in."

Verwante presentaties


Ads door Google