De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Afname Analyse Advies AAA Studiekeuzecheck: studie(keuze)bijsluiter

Verwante presentaties


Presentatie over: "Afname Analyse Advies AAA Studiekeuzecheck: studie(keuze)bijsluiter"— Transcript van de presentatie:

1 Afname Analyse Advies AAA Studiekeuzecheck: studie(keuze)bijsluiter
verplicht studiekeuzeadvies door HO vervroeging aanmeldingsdatum afschaffing (verplichte) loting uitbreiding selectiemogelijkheden collegegelddifferentiatie verhoging BSA (‘Nominaal = Normaal’) veranderde doorstroomeisen uitgangs-punten wat/ methode Studiekeuzecheck: Afname Analyse Advies Next step AAA wanneer advies analyse

2 AAA studie(keuze)bijsluiter verplicht studiekeuzeadvies door HO
vervroeging aanmeldingsdatum afschaffing (verplichte) loting uitbreiding selectiemogelijkheden collegegelddifferentiatie verhoging BSA (‘Nominaal = Normaal’) veranderde doorstroomeisen uitgangs-punten wat/ methode Next step AAA wanneer advies analyse

3 Redenen Studiekeuzecheck:
studie(keuze)bijsluiter verplicht studiekeuzeadvies door HO vervroeging aanmeldingsdatum afschaffing (verplichte) loting uitbreiding selectiemogelijkheden collegegelddifferentiatie verhoging BSA (‘Nominaal = Normaal’) veranderde doorstroomeisen Redenen Studiekeuzecheck: EUR kent onderwijsmodel Nominaal is Normaal (S,B,V) bevoegdheid niet altijd bekwaamheid; capaciteiten en motivatie a.s. student voorzien van goed advies

4 Uitgangspunten: eindexamen (vwo) opleidingen zelfselectie
studie(keuze)bijsluiter verplicht studiekeuzeadvies door HO vervroeging aanmeldingsdatum afschaffing (verplichte) loting uitbreiding selectiemogelijkheden collegegelddifferentiatie verhoging BSA (‘Nominaal = Normaal’) veranderde doorstroomeisen Uitgangspunten: eindexamen (vwo) opleidingen zelfselectie

5 studie(keuze)bijsluiter
verplicht studiekeuzeadvies door HO vervroeging aanmeldingsdatum afschaffing (verplichte) loting uitbreiding selectiemogelijkheden collegegelddifferentiatie verhoging BSA (‘Nominaal = Normaal’) veranderde doorstroomeisen

6 eindexamen (vwo) toegang tot wo
studie(keuze)bijsluiter verplicht studiekeuzeadvies door HO vervroeging aanmeldingsdatum afschaffing (verplichte) loting uitbreiding selectiemogelijkheden collegegelddifferentiatie verhoging BSA (‘Nominaal = Normaal’) veranderde doorstroomeisen Uitgangspunten EUR: eindexamen (vwo) toegang tot wo opleiding maakt keuze in vorm Studiekeuzecheck geen selectie, maar zelfselectie en binding   vragenlijst: iedere aanmelder vult in terugkoppeling: ja, tenzij i.p.v. nee, mits 2014 = leerjaar: gegevensverzameling voor de toekomst

7 STUDIESUCCES studie(keuze)bijsluiter
verplicht studiekeuzeadvies door HO vervroeging aanmeldingsdatum afschaffing (verplichte) loting uitbreiding selectiemogelijkheden collegegelddifferentiatie verhoging BSA (‘Nominaal = Normaal’) veranderde doorstroomeisen Studiesucces Kennis Vaardigheden Motivatie, discipline Studiehouding

8 http://www.youtube.com/watch?v=uk0ZvgKSI64 studie(keuze)bijsluiter
verplicht studiekeuzeadvies door HO vervroeging aanmeldingsdatum afschaffing (verplichte) loting uitbreiding selectiemogelijkheden collegegelddifferentiatie verhoging BSA (‘Nominaal = Normaal’) veranderde doorstroomeisen

9 Meten is weten? studie(keuze)bijsluiter
verplicht studiekeuzeadvies door HO vervroeging aanmeldingsdatum afschaffing (verplichte) loting uitbreiding selectiemogelijkheden collegegelddifferentiatie verhoging BSA (‘Nominaal = Normaal’) veranderde doorstroomeisen Meten is weten?

10 Eerder behaalde mislukkingen zijn geen garantie
studie(keuze)bijsluiter verplicht studiekeuzeadvies door HO vervroeging aanmeldingsdatum afschaffing (verplichte) loting uitbreiding selectiemogelijkheden collegegelddifferentiatie verhoging BSA (‘Nominaal = Normaal’) veranderde doorstroomeisen Eerder behaalde mislukkingen zijn geen garantie Voor falen in de toekomst

11 SKVragenlijst SKCcheck SKActiviteit studie(keuze)bijsluiter
verplicht studiekeuzeadvies door HO vervroeging aanmeldingsdatum afschaffing (verplichte) loting uitbreiding selectiemogelijkheden collegegelddifferentiatie verhoging BSA (‘Nominaal = Normaal’) veranderde doorstroomeisen SKVragenlijst SKCcheck SKActiviteit

12 studie(keuze)bijsluiter verplicht studiekeuzeadvies door HO
vervroeging aanmeldingsdatum afschaffing (verplichte) loting uitbreiding selectiemogelijkheden collegegelddifferentiatie verhoging BSA (‘Nominaal = Normaal’) veranderde doorstroomeisen StudiekeuzeCheck Vragenlijst via Studielink Algemene + Opleidingsspecifieke vragen A. StudiekeuzeCheck Dag Centraal Juni en augustus Verplicht vóór 1 mei óók NF + DS (!) B. Opleidingsspecifieke Activiteit Verschillende data C. Geen Activiteit 1. 2. Advies / feedback

13 Keuze van opleiding in studiekeuzecheck
studie(keuze)bijsluiter verplicht studiekeuzeadvies door HO vervroeging aanmeldingsdatum afschaffing (verplichte) loting uitbreiding selectiemogelijkheden collegegelddifferentiatie verhoging BSA (‘Nominaal = Normaal’) veranderde doorstroomeisen Keuze van opleiding in studiekeuzecheck Zie overzicht van alle opleidingen van EUR, LEI, TUD Economie/fiscale economie: Wiskunde cijfer onderdeel toelating Selectieve opleidingen geen extra activiteit Bedrijfskunde, Gezondheidswetenschappen, ACW, Geschiedenis dringend verzocht tot deelname

14 studie(keuze)bijsluiter verplicht studiekeuzeadvies door HO
Stap 1. StudiekeuzeCheck vragenlijst Doel: Aanstaande studenten op efficiënte wijze voorzien van een advies Beeld verkrijgen op risico studie-uitval of vertraging Doelgroep: Alle aanmelders in studielink met een Nederlandse vooropleiding die niet voor een numerus fixus of decentrale selectie opleiding hebben ingeschreven. Inhoud Algemene en opleidingsspecifieke vragen (motivatie, kennis van de opleiding, sociodemografische vragen). 7 thema’s: - Inzet - Geloof in eigen kunnen en levensdoelen - Studiekeuzemotieven - Oriëntatie activiteiten - Verwachting van studeren - Ouderbetrokkenheid en autonomie Welke opleidingen: alle bachelor opleidingen Wat levert het op? 1. Een risico-inschatting zowel positief (potentiële honours studenten) als negatief (potentiële uitvallers/vertragers); 2. Een advies voor de student Wat is het niet? Geeft geen bindend advies. Het is gericht op vergroten zelfinzicht. studie(keuze)bijsluiter verplicht studiekeuzeadvies door HO vervroeging aanmeldingsdatum afschaffing (verplichte) loting uitbreiding selectiemogelijkheden collegegelddifferentiatie verhoging BSA (‘Nominaal = Normaal’) veranderde doorstroomeisen

15 studie(keuze)bijsluiter verplicht studiekeuzeadvies door HO
vervroeging aanmeldingsdatum afschaffing (verplichte) loting uitbreiding selectiemogelijkheden collegegelddifferentiatie verhoging BSA (‘Nominaal = Normaal’) veranderde doorstroomeisen Elke opleiding kan kiezen welk vervolg wenselijk is op stap 1.

16 studie(keuze)bijsluiter verplicht studiekeuzeadvies door HO
vervroeging aanmeldingsdatum afschaffing (verplichte) loting uitbreiding selectiemogelijkheden collegegelddifferentiatie verhoging BSA (‘Nominaal = Normaal’) veranderde doorstroomeisen Stap 2. StudiekeuzeCheck activiteit Optie A. StudiekeuzeCheck Dag aan de EUR Optie B. Opleidingsspecifieke activiteit Optie C. geen vervolg

17 studie(keuze)bijsluiter verplicht studiekeuzeadvies door HO
Optie A. StudiekeuzeCheck Dag aan de EUR Omschrijving: Dit is een centraal georganiseerde StudiekeuzeCheckdag op verzoek van de deelnemende opleidingen op 3* momenten in het jaar. Het concept is geïnspireerd op het concept van Proefstuderen. DATUM: 23 JUNI De sessie in augustus is bedoeld als bezemklas en kan een ander karakter hebben dan de andere evenementen. Doel: Toetsen en/of bijstellen van het beeld dat studiekiezers hebben van de opleiding; versterken van de binding met de opleiding; kennismaking met toekomstige medestudenten; laten ervaren hoe het is om een dag te studeren; sturen op zelfinzicht: past opleiding bij wie ze zijn, wat ze kunnen en willen. Doelgroep: Afhankelijk van de keuze van de opleiding een selectie van de groep die de studiekeuzecheck vragenlijst heeft ingevuld. Wanneer: Eind januari*, eind juni en eind augustus. Een daags programma van uur. Welke opleidingen: Enkele opleidingen. Wat levert het op? Betere binding met studiekiezer, minder kans op no-show, realistische verwachtingen, lagere drempel om te starten met opleiding. Wat is het niet? De dag levert geen bindend advies. Het is gericht op vergroten zelfinzicht. studie(keuze)bijsluiter verplicht studiekeuzeadvies door HO vervroeging aanmeldingsdatum afschaffing (verplichte) loting uitbreiding selectiemogelijkheden collegegelddifferentiatie verhoging BSA (‘Nominaal = Normaal’) veranderde doorstroomeisen

18 studie(keuze)bijsluiter verplicht studiekeuzeadvies door HO
vervroeging aanmeldingsdatum afschaffing (verplichte) loting uitbreiding selectiemogelijkheden collegegelddifferentiatie verhoging BSA (‘Nominaal = Normaal’) veranderde doorstroomeisen Optie B. Opleidingsspecifieke activiteit Omschrijving: Dit is een individuele Studiekeuze Activiteit. De opleiding bepaalt zelf doel en invulling van het programma alsmede alle verdere facilitaire zaken. Doel: Toetsen en/of bijstellen van het beeld dat studiekiezers hebben van de opleiding; versterken van de binding met de opleiding en kennismaking met toekomstige medestudenten; laten ervaren hoe het is om een dag te studeren zodat ze zelf kunnen inzien of het past. Wanneer: Data verschillen per opleiding Wat is het niet? Geeft geen bindend advies. Soms dringend advies. Gericht op vergroten zelfinzicht. Verplicht? Stel de opleiding wil rekentoets/module verplicht stellen. Het deelnemen aan de toets of module kan verplicht worden gesteld, echter de uitkomst is niet bindend (na 1 mei kan wel)

19 studie(keuze)bijsluiter verplicht studiekeuzeadvies door HO
vervroeging aanmeldingsdatum afschaffing (verplichte) loting uitbreiding selectiemogelijkheden collegegelddifferentiatie verhoging BSA (‘Nominaal = Normaal’) veranderde doorstroomeisen Optie C. Geen Activiteit Omschrijving: Hiermee maakt de opleiding geen kosten maar voldoet aan de minimale vereisten van de wet. Doel: - Wanneer: Kosten: Wat levert het op? Voldoen aan minimale verplichting wet Keuzemogelijkheid: Om aan Studiekeuzeadvies te voldoen is het noodzakelijk om een terugkoppeling aan de student te geven over diens risicoprofiel Gevraagde input: Wat is het niet? Wel wordt hiermee ook de gelegenheid gemist om contact te houden met studiekiezers in de cruciale fase van het besluitvormingsproces. Dit zijn kandidaten die sterke voorkeur hebben om deze opleiding te volgen. Dit is een kans om ze een dag lang te laten ontdekken wat de opleiding inhoudt. Als een aanmelder ook elders is ingeschreven en daar wel een activiteit volgt, is de kans groot dat de binding daar sterker wordt.

20 Eerder behaalde mislukkingen zijn geen garantie
studie(keuze)bijsluiter verplicht studiekeuzeadvies door HO vervroeging aanmeldingsdatum afschaffing (verplichte) loting uitbreiding selectiemogelijkheden collegegelddifferentiatie verhoging BSA (‘Nominaal = Normaal’) veranderde doorstroomeisen Eerder behaalde mislukkingen zijn geen garantie Voor falen in de toekomst

21 studie(keuze)bijsluiter
verplicht studiekeuzeadvies door HO vervroeging aanmeldingsdatum afschaffing (verplichte) loting uitbreiding selectiemogelijkheden collegegelddifferentiatie verhoging BSA (‘Nominaal = Normaal’) veranderde doorstroomeisen Waar ligt grens tussen advies en selectie?


Download ppt "Afname Analyse Advies AAA Studiekeuzecheck: studie(keuze)bijsluiter"

Verwante presentaties


Ads door Google