De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatievaardigheden. Niveau 3. Verder Gevorderd. Academiejaar 2010 – 2011 Els Martens & Carl Demeyere.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatievaardigheden. Niveau 3. Verder Gevorderd. Academiejaar 2010 – 2011 Els Martens & Carl Demeyere."— Transcript van de presentatie:

1 Informatievaardigheden. Niveau 3. Verder Gevorderd. Academiejaar 2010 – 2011 Els Martens & Carl Demeyere

2 Deel 1 : Bepalen van de nood aan informatie: hoe begin ik eraan? Deel 2: De gewenste informatie kunnen vinden: hoe kan ik efficiënt zoeken? Deel 3: De gevonden informatie evalueren op bruikbaarheid en betrouwbaarheid. Het zoekproces evalueren. Deel 4: Beheren van de verzamelde en gecreëerde informatie. Deel 5: De relevantie informatie inpassen in bestaande kennis en communiceren. Deel 6: De informatie met inzicht en correct gebruiken en weergeven in een werkstuk. GROENE DELEN DUIDEN AAN WAT VERDER GEVORDERD BETEKENT Bronnen voor deze presentatie: https://www3.kuleuven.be/zoeken en algemene informatiesessies gegeven door Els Martenshttps://www3.kuleuven.be/zoeken Overzicht van deze presentatie :

3 DEEL I Bepalen van de nood aan informatie: hoe begin ik eraan?

4 1.2.3. De student benoemt zelfstandig een informatieprobleem en formuleert hier een of meerdere vragen bij. 1.3.3. De student benoemt de informatiebronnen eigen aan het vakgebied. DEEL I: Bepalen van de nood aan informatie: hoe begin ik eraan?

5 Opdracht bv. beschrijf een probleem met betrekking tot de olieprijs op de internationale markten tussen 2000 en 2010 en bespreek dit probleem aan de hand van de toptijdschriften uit het vakgebied. –Student formuleert zelfstandig een informatieprobleem –Student kent de toptijdschriften uit het betrokken vakgebied. DEEL I: Bepalen van de nood aan informatie: hoe begin ik eraan?

6 Hoe kan ik wetenschappelijke informatie herkennen? –Student weet wat wetenschappelijke informatie is EN –Student kan de kenmerken van een wetenschappelijke bron opsommen EN –Student (her)kent tijdschriften uit het vakgebied. Bronnen van wetenschappelijke informatie –Student kan soorten wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke informatiebronnen opsommen EN –Student kan de wetenschappelijke bronnen beoordelen EN –Student weet zelfstandig de juiste en de meest geschikte informatiebronnen op te sommen in functie van het informatieprobleem Hoe kan ik wetenschappelijke informatiebronnen terugvinden? –Student kan de rol van Google inschatten, kent de wetenschappelijke elektronische bibliotheek, kan zoeken naar artikels in tijdschriften EN –Student kan ZELFSTANDIG nieuwe artikels opzoeken en beoordelen EN –Student kan ZELFSTANDIG de meest geschikte informatiebronnen terugvinden voor een informatieprobleem per vakgebied DEEL I: Bepalen van de nood aan informatie: hoe begin ik eraan?

7 Hoe kan ik wetenschappelijke informatie herkennen? –Wat is wetenschappelijke informatie? Wetenschappelijke bronnen zijn teksten geschreven door wetenschappers, en bedoeld voor de collega-wetenschappers die onderzoek doen op hetzelfde studiedomein (en voor studenten die dit studiedomein bestuderen). DEEL I: Bepalen van de nood aan informatie: hoe begin ik eraan?

8 Kenmerken van een wetenschappelijke bron –Of een tekst wetenschappelijk is, kan je beoordelen aan enkele formele kenmerken en enkele inhoudelijke kenmerken. De aan- of afwezigheid van een van deze kenmerken kan een indicator zijn van het wetenschappelijke karakter van de bron. –Wees echter voorzichtig en steeds kritisch bij het beoordelen van informatie, zeker voor zogenaamde pseudo-wetenschappelijke werken die partijdig kunnen zijn en/of bedoeld zijn om de publieke opinie te beïnvloeden. Vormelijke kenmerken –De auteurs zijn wetenschappers –Verwijzingen naar andere bronnen –Taalgebruik Inhoudelijke kenmerken –Correct –Controleerbaar –Onafhankelijk –Betrouwbaar –Actueel DEEL I: Bepalen van de nood aan informatie: hoe begin ik eraan?

9 Bronnen van wetenschappelijke informatie –Student kent het verschil tussen soorten wetenschappelijke informatiebronnen en kan de kenmerken opgeven EN kent de informatiebronnen per vakgebied en de intrinsieke kenmerken ervan. ENCYCLOPEDIE –Basisinformatie over uiteenlopende onderwerpen –Bevat doorgaans een referentielijst naar verdere literatuur –De lemma’s worden opgemaakt door vakspecialisten –Ideaal instrument voor een eerste oriëntatie over het onderwerp VAKWOORDENBOEK –Verklarend woordenboek voor vakterminologie –Systematisch aangepakt –Handig instrument bij een eerste oriëntatie over het onderwerp HANDBOEK –Behandelt systematisch een bepaalde tak van de wetenschap –Gebruik: uitgebreide informatie over een bepaald onderwerp. DOCTORAAT –Academische eindverhandeling –Wordt openbaar verdedigd en besproken met vakspecialisten DEEL I: Bepalen van de nood aan informatie: hoe begin ik eraan?

10 Bronnen van wetenschappelijke informatie –Student kent het verschil tussen de soorten wetenschappelijke informatiebronnen en kan de kenmerken opsommen. ELEKTRONISCHE DATABANK –Bevat de bibliografische referenties van artikelen die gepubliceerd zijn in verschillende wetenschappelijke tijdschriften. –Kan naast de referenties (bibliografische databank) ook de full text van de artikelen bevatten (full text databank) –Bepaalde databanken bevatten ook citatiegegevens. WETENSCHAPPELIJKE TIJDSCHRIFTEN –Publiceert op systematische basis en periodiek de meest recente evoluties in het vakgebied. De wetenschappers communiceren via deze tijdschriften over de evoluties in het vakgebied. –Kenmerken: systematische aanpak, duiding van de gebruikte methodologie en de resultaten en een referentielijst –Gebruik: de meest recente publicaties in een vakgebied. INTERNET –De meest recente informatie –Opgelet! De informatie op het internet is niet “peer reviewed” en dus niet gecontroleerd op zijn wetenschappelijke waarde. DEEL I: Bepalen van de nood aan informatie: hoe begin ik eraan?

11 Bronnen van wetenschappelijke informatie –Student kent het verschil tussen soorten wetenschappelijke informatiebronnen en kan de kenmerken opgeven EN kent de informatiebronnen per vakgebied en de intrinsieke kenmerken ervan. Bv. Bibliografieën en elektronische databanken Wetenschappelijke tijdschriften en vaktijdschriften –Algemene Economie Financiën Bankwezen Economische geschiedenis Internationale economie –Bedrijfswetenschappen Marketing Productie & logistiek Management HRM Accountancy Beleidsinformatica DEEL I: Bepalen van de nood aan informatie: hoe begin ik eraan?

12 Voorbeeld van opdracht –Bespreek in groep een opgegeven onderwerp en geeft een lijst van toptijdschriften die het onderwerp behandelen. DEEL I: Bepalen van de nood aan informatie: hoe begin ik eraan?

13 –Bruikbaar materiaal over dit onderdeel: https://associatie.kuleuven.be/zoeken (in opbouw)https://associatie.kuleuven.be/zoeken http://wbib.kuleuven.be/tutorial/ DEEL I: Bepalen van de nood aan informatie: hoe begin ik eraan?


Download ppt "Informatievaardigheden. Niveau 3. Verder Gevorderd. Academiejaar 2010 – 2011 Els Martens & Carl Demeyere."

Verwante presentaties


Ads door Google