De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vakdidactische kennis van leraren en hun vakdidactisch handelen in de leesles Henk van den Hurk (HU) Thoni Houtveen (HU) Wim van de Grift (RUG) 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vakdidactische kennis van leraren en hun vakdidactisch handelen in de leesles Henk van den Hurk (HU) Thoni Houtveen (HU) Wim van de Grift (RUG) 1."— Transcript van de presentatie:

1 Vakdidactische kennis van leraren en hun vakdidactisch handelen in de leesles Henk van den Hurk (HU) Thoni Houtveen (HU) Wim van de Grift (RUG) 1

2 Inhoud n Onderzoeksvraag n Hypothese n Methode n Resultaten n Conclusies en aanbeveling 2

3 Onderzoeksvraag n Is er een verband tussen de vakdidactische kennis van leraren over lezen en de door hun geboden leesinstructie? Vakdidactische Kennis van Lezen Kwaliteit van de leesinstructie 3

4 Hypothese 4 Vakdidactische kennis Instructie gedrag Leesprestaties van leerlingen Gedegen kennis van vakdidactiek leidt tot beter vakdidactisch handelen, en beter vakdidactisch handelen leidt tot betere leesprestaties

5 Evidentie n Beperkte hoeveelheid onderzoek (Lyon & Weiser, 2009) n Conflicterende uitkomsten: n Uitbreiding van vakdidactische kennis leidt tot verbetering van leesresultaten (e.g. Spear-Swirling & Bucker, 2004; Bos, Mather, Narr & Babur 1999; Lane et.al. 2009; n Vakdidactische kennis vormt geen significante verklaring van verbetering van leesresultaten (e.g. Carlisle, Correnti & Phelps, 2009; Carlisle, Kelcey, Rowan & Phelps, 2011) 5

6 Methode Respondenten: n 109 leraren (groep 4 t/m 8) n 17 scholen (PO) n Vakdidactische kennis van lezen Gemeten met behulp van een kennistoets (Van den Hurk, Houtveen & van de Grift, 2012) n Kwaliteit van de leesdidactiek Geobserveerd met observatie instrumenten (Houtveen, Brokamp & Smits, 2012) 6

7 Vakdidactische Kennis 7 n Pedagogical Content Knowledge (Shulman, 1986, 1987; Phelps & Schilling, 2004) n Toets vakdidactische kennis van lezen 38 dichotome items, gepresenteerd in de vorm van stellingen (Van den Hurk, Houtveen & Van de Grift, 2012)

8 Voorbeelditems vakdidactische kennis Bent u het eens met de volgende stelling? NeeJa Het herhaald lezen van eenvoudige teksten (op beheersingsniveau) leidt tot verhoging van het leestempo  Lezen in een niveaugroepje (Round Robin Practice) stimuleert vloeiend leesgedrag  Oefenen met eenvoudige flitswoorden stimuleert vloeiend leesgedrag  8

9 Voorbeelditems leesdidactiek De leerkracht: n modelleert geëngageerd leesgedrag n biedt ondersteuning aan de leerlingen n bevordert zelfvertrouwen en gevoelens van competentie bij de leerlingen (cf. Elsäcker & Verhoeven, 2001; Houtveen, Brokamp & Smits, 2012; Morgan, Mraz, Padak & Rasinski, 2009) 9

10 Leesdidactiek n = 109ItemsM (sd)α Modelleren van geëngageerd leesgedrag 6.75 (.26).78 Bieden van ondersteuning aan leerlingen 3.63 (.34).80 Bevorderen van zelfvertrouwen en competentiegevoelens 9.83 (.16).70 10

11 Items en antwoordmodaliteiten Modelleren van geëngageerd leesgedrag De leerkracht introduceert een boek Het voorgelezen fragment vormt een afgerond, begrijpelijk geheel De leerkracht denkt hardop na over een leesbelevings- onderwerp (gebruikt ‘think-alouds’) Antwoordmodaliteiten NooitMeer niet dan welMeer wel dan nietAltijd  11

12 Lineair structureel model 12 Kennistoets Geboden leesdidactiek Modelleren Ondersteuning Zelfvertrouwen & Competentiegevoelens Vakdidactische kennis

13 Resultaten 13 Kennistoets Geboden leesdidactiek Modelleren Ondersteuning Zelfvertrouwen & Competentiegevoelens Vakdidactische kennis Χ 2 =.77; df = 2; p =.680; RMSEA =.000; GFI = 1.00; AGFI =.98 1.00.26.92.42.53

14 Conclusie en aanbeveling n Een gamma van.26 betekent dat de variantie in vakdidactisch handelen voor 8% wordt verklaard door de vakdidactische kennis. n Er lijkt een duidelijke kloof tussen vakdidactische kennis en vakdidactisch handelen n Vakdidactisch handelen van leraren wordt voor een deel bepaald door andere factoren dan vakdidactische kennis Meer onderzoek is nodig n Misschien moet het theorie aanbod bij vakdidactiek gevolgd worden door observaties gecombineerd met feedback en coaching (e.g. Joyce & Showers, 2002; Kuijpers, Houtveen & Wubbels, 2010; Van den Hurk, Houtveen, Van de Grift & Cras, 2013) 14


Download ppt "Vakdidactische kennis van leraren en hun vakdidactisch handelen in de leesles Henk van den Hurk (HU) Thoni Houtveen (HU) Wim van de Grift (RUG) 1."

Verwante presentaties


Ads door Google