De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Modules Alfa Plus lees- en schrijfvaardigheid oefenen in de dagelijkse praktijk Kellebeek College ROC West Brabant Alma Oostvogels Jonneke Prins

Verwante presentaties


Presentatie over: "Modules Alfa Plus lees- en schrijfvaardigheid oefenen in de dagelijkse praktijk Kellebeek College ROC West Brabant Alma Oostvogels Jonneke Prins"— Transcript van de presentatie:

1 Modules Alfa Plus lees- en schrijfvaardigheid oefenen in de dagelijkse praktijk Kellebeek College ROC West Brabant Alma Oostvogels Jonneke Prins j.miedema@rocwb.nlj.miedema@rocwb.nl

2 Inhoud 1.Proeverij Alfa Plus: 2 doelen 2.Wat is Alfa Plus? 3.Alfa Plus: waarom, waartoe, voor wie? 4.15 modules: welke? hoe opgezet? 5.Werken aan lees- en schrijfvaardigheid: voorbeelden 6.Werkverband rond Alfa Plus 7.Verder ontwikkelen: waaraan? voor wie? 8.Alfa Plus: ook in jouw les? meedoen? 2

3 Doelen sessie rond Alfa Plus kennismaken: –wat is het? –zelf uitproberen? meedoen in werkverband rond Alfa Plus? –materiaal verder ontwikkelen –nieuwe inbreng 3

4 Wat is Alfa Plus ? lesmateriaal lezen en schrijven voor laaggeletterde volwassen NT2 leerders werkgebied ANT2 C / ERK A1 methodiek toegesneden op laaggeletterden (samenvatting voor jury Europees Talenlabel) 4

5 Waarom Alfa Plus? De weg begaanbaar maken naar A1 ANT2 leergangen dateren van voor Raamwerk ANT2 te weinig aandacht voor schriftelijke vaardigheden ANT2 C / A1 (technisch / functioneel) bestaande NT2 leergangen op weg naar A1 richten zich niet op laaggeletterden 5

6 Doelen Alfa Plus functioneel en technisch lezen en schrijven verbreden en opbouwen in de ANT2 C fase uiteindelijk: bereiken A1 ondersteunen maatschappelijke participatie ondersteunen stap naar inburgering (tot 2013) 6

7 Voor wie is Alfa Plus? ANT2 cursisten, geen inburgeringsplicht: doel: maatschappelijke participatie ANT2 cursisten met inburgeringsplicht: behoefte aan eigen route richting inburgering (route na 2013?) andere (jong?) volwassen laaggeletterden doel: verwerven van basisvaardigheden 7

8 15 modules tot nu toe 1.Naar de gemeente 2.Aangifte doen bij de politie 3.Pinpas en geldautomaat 4.Bankpas kwijt? Blokkeren! 5.Bankzaken: afschrift / machtiging / acceptgiro 6.Op zoek naar een huurhuis 7.Gas water elektriciteit 8.Afval en milieu 9.De buurt 1 contacten en leefbaarheid 10.De buurt 2 contacten en leefbaarheid 11.Huisarts / Gezonde voeding 12.Ziekenhuis / Medicijnen / Tandarts 13.De bibliotheek 14.Werk zoeken 15.Actief in je vrije tijd 8

9 Opzet modules verhaallijn in elke module aangereikt vanuit de context in het verhaal: functionele en technische lees- en schrijftaken taken buiten de school opbouw portfolio woordenlijst achterin bijlage voor de docent: lesdoelen en didactische tips 9

10 Werken aan schriftelijke vaardigheden technische vaardigheden lezen en schrijven: –letters en klanken –woordniveau –zinsniveau –tekstniveau –principes van geletterdheid poster voor jury Europees Talenlabel: 10

11 Werken aan schriftelijke vaardigheden functioneel lezen: –correspondentie lezen –oriënterend lezen –lezen om informatie op te doen functioneel schrijven: –correspondentie –aantekeningen / berichten / formulieren –vrij schrijven poster voor jury Europees Talenlabel: 11

12 Werkverband rond Alfa Plus werkgroep Alfa Plus in team NT2 2009 – 2012 feedback op vormgeving / inhoud: eerste versie modules uitgeprobeerd in de les ervaringen verwerkt in materiaal: tweede versie reacties van collega’s buiten de werkgroep bottom-up proces waardering jury EU Talenlabel 12

13 Verder ontwikkelen: waaraan? materiaal moet actueel / aantrekkelijk blijven –module 5: meer focus op internet bankieren nieuwe thema’s –gebruik ov chipkaart –communiceren via social media oefenen met behulp van de computer –materiaal / tools? 13

14 Verder ontwikkelen: voor wie? ANT2 cursist inburgeringsplichtig –consequenties na laatste aanpassing IB examen? –route op maat tot op A2 mogelijk? laaggeletterde cursist NT - breed –andere voorkennis, andere oriëntatie? ISK leerlingen? –andere thema’s? 14

15 Ook in jouw les? Meedoen? interesse? voorbeeldmodules meenemen modules in pdf opvragen via www.kellebeek.nlwww.kellebeek.nl bijdrage aan werkverband? dan ook WORD-versie meld je aan bij j.miedema@rocwb.nlj.miedema@rocwb.nl eindredactie bij Alma Oostvogels en Jonneke Prins 15


Download ppt "Modules Alfa Plus lees- en schrijfvaardigheid oefenen in de dagelijkse praktijk Kellebeek College ROC West Brabant Alma Oostvogels Jonneke Prins"

Verwante presentaties


Ads door Google