De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Modules Alfa Plus lees- en schrijfvaardigheid oefenen in de dagelijkse praktijk Kellebeek College ROC West Brabant Alma Oostvogels Jonneke Prins

Verwante presentaties


Presentatie over: "Modules Alfa Plus lees- en schrijfvaardigheid oefenen in de dagelijkse praktijk Kellebeek College ROC West Brabant Alma Oostvogels Jonneke Prins"— Transcript van de presentatie:

1 Modules Alfa Plus lees- en schrijfvaardigheid oefenen in de dagelijkse praktijk Kellebeek College ROC West Brabant Alma Oostvogels Jonneke Prins

2 Inhoud 1.Proeverij Alfa Plus: 2 doelen 2.Wat is Alfa Plus? 3.Alfa Plus: waarom, waartoe, voor wie? 4.15 modules: welke? hoe opgezet? 5.Werken aan lees- en schrijfvaardigheid: voorbeelden 6.Werkverband rond Alfa Plus 7.Verder ontwikkelen: waaraan? voor wie? 8.Alfa Plus: ook in jouw les? meedoen? 2

3 Doelen sessie rond Alfa Plus kennismaken: –wat is het? –zelf uitproberen? meedoen in werkverband rond Alfa Plus? –materiaal verder ontwikkelen –nieuwe inbreng 3

4 Wat is Alfa Plus ? lesmateriaal lezen en schrijven voor laaggeletterde volwassen NT2 leerders werkgebied ANT2 C / ERK A1 methodiek toegesneden op laaggeletterden (samenvatting voor jury Europees Talenlabel) 4

5 Waarom Alfa Plus? De weg begaanbaar maken naar A1 ANT2 leergangen dateren van voor Raamwerk ANT2 te weinig aandacht voor schriftelijke vaardigheden ANT2 C / A1 (technisch / functioneel) bestaande NT2 leergangen op weg naar A1 richten zich niet op laaggeletterden 5

6 Doelen Alfa Plus functioneel en technisch lezen en schrijven verbreden en opbouwen in de ANT2 C fase uiteindelijk: bereiken A1 ondersteunen maatschappelijke participatie ondersteunen stap naar inburgering (tot 2013) 6

7 Voor wie is Alfa Plus? ANT2 cursisten, geen inburgeringsplicht: doel: maatschappelijke participatie ANT2 cursisten met inburgeringsplicht: behoefte aan eigen route richting inburgering (route na 2013?) andere (jong?) volwassen laaggeletterden doel: verwerven van basisvaardigheden 7

8 15 modules tot nu toe 1.Naar de gemeente 2.Aangifte doen bij de politie 3.Pinpas en geldautomaat 4.Bankpas kwijt? Blokkeren! 5.Bankzaken: afschrift / machtiging / acceptgiro 6.Op zoek naar een huurhuis 7.Gas water elektriciteit 8.Afval en milieu 9.De buurt 1 contacten en leefbaarheid 10.De buurt 2 contacten en leefbaarheid 11.Huisarts / Gezonde voeding 12.Ziekenhuis / Medicijnen / Tandarts 13.De bibliotheek 14.Werk zoeken 15.Actief in je vrije tijd 8

9 Opzet modules verhaallijn in elke module aangereikt vanuit de context in het verhaal: functionele en technische lees- en schrijftaken taken buiten de school opbouw portfolio woordenlijst achterin bijlage voor de docent: lesdoelen en didactische tips 9

10 Werken aan schriftelijke vaardigheden technische vaardigheden lezen en schrijven: –letters en klanken –woordniveau –zinsniveau –tekstniveau –principes van geletterdheid poster voor jury Europees Talenlabel: 10

11 Werken aan schriftelijke vaardigheden functioneel lezen: –correspondentie lezen –oriënterend lezen –lezen om informatie op te doen functioneel schrijven: –correspondentie –aantekeningen / berichten / formulieren –vrij schrijven poster voor jury Europees Talenlabel: 11

12 Werkverband rond Alfa Plus werkgroep Alfa Plus in team NT – 2012 feedback op vormgeving / inhoud: eerste versie modules uitgeprobeerd in de les ervaringen verwerkt in materiaal: tweede versie reacties van collega’s buiten de werkgroep bottom-up proces waardering jury EU Talenlabel 12

13 Verder ontwikkelen: waaraan? materiaal moet actueel / aantrekkelijk blijven –module 5: meer focus op internet bankieren nieuwe thema’s –gebruik ov chipkaart –communiceren via social media oefenen met behulp van de computer –materiaal / tools? 13

14 Verder ontwikkelen: voor wie? ANT2 cursist inburgeringsplichtig –consequenties na laatste aanpassing IB examen? –route op maat tot op A2 mogelijk? laaggeletterde cursist NT - breed –andere voorkennis, andere oriëntatie? ISK leerlingen? –andere thema’s? 14

15 Ook in jouw les? Meedoen? interesse? voorbeeldmodules meenemen modules in pdf opvragen via bijdrage aan werkverband? dan ook WORD-versie meld je aan bij eindredactie bij Alma Oostvogels en Jonneke Prins 15


Download ppt "Modules Alfa Plus lees- en schrijfvaardigheid oefenen in de dagelijkse praktijk Kellebeek College ROC West Brabant Alma Oostvogels Jonneke Prins"

Verwante presentaties


Ads door Google