De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Natuurkunde VWO Elektriciteit (Hoofdstuk 7). Energie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Natuurkunde VWO Elektriciteit (Hoofdstuk 7). Energie."— Transcript van de presentatie:

1 Natuurkunde VWO Elektriciteit (Hoofdstuk 7)

2 Energie

3 Spanningsbron en stroomkring § 7.1 Voor blijvende elektrische stroom is nodig: –Gesloten stroomkring –Spanningsbron

4 Elektrische lading § 7.2 Krachtwerking Positieve en negatieve lading Gelijknamige ladingen stoten elkaar af Ongelijknamige ladingen trekken elkaar aan Ladingen kunnen verplaatsen door geleiders Ladingen blijven op hun plaats in isolatoren

5 Maar om te begrijpen wat electriciteit nu is …………. Moeten we kijken naar de wereld van het héle, héle kleine…….

6 Elektrische lading - vervolg Atoommodel van Rutherford en Bohr Positieve en negatieve ionen De elementaire lading bedraagt 1,6*10 -19 C (Binas – tabel 7)

7 Elektrische geleiding: Spanning en stroom § 7.3 In stroomkring: * Spanning = elektrische energie per hoeveelheid lading (J/C) * Stroomsterkte = hoeveelheid lading per seconde: 1 A = 1 C/s * Weerstand = “moeite waarmee stroom door de stroomkring kan” In Centrale Verwarmingscicuit: * “Spanning” = Hoeveelheid warmte per liter water (J/liter) * “Stroomsterkte” = hoeveelheid liter water per seconde * “Weerstand” = Kraan die open en dicht gedraaid kan worden Spann ings- bron Apparaat Pomp met verwar ming Radia tor kraan

8 Wet van Ohm; meten van weerstand § 7.4 Weerstand: R = U/I Eenheid: Ω Ohmse weerstanden niet-Ohmse weerstanden

9 Oefeningen met Wet van Ohm Lees § 7.4 Om te oefenen met verschillende spanningen en weerstanden – klik aan: http://195.86.82.137/vakken/natuurkunde/ntnujava/ph_nl/ohmslaw_nl. htm http://195.86.82.137/vakken/natuurkunde/ntnujava/ph_nl/ohmslaw_nl. htm Een andere site, waarop je ook kunt oefenen is: http://vak- nat.feo.hvu.nl/simulaties/simulaties/electriciteit/wet%20van%20ohm/o hm_ita.html http://vak- nat.feo.hvu.nl/simulaties/simulaties/electriciteit/wet%20van%20ohm/o hm_ita.html Maak ter oefening de opgaven: 27, 29 en 32

10 Weerstand van een draad § 7.5 Denk om verschil tussen dikte van draad en doorsnede A = πr 2 = π(1/2d) 2 = 1/4πd 2 R omgekeerd evenredig met doorsnede: R ~ 1/A

11 Weerstand van een draad - vervolg En: R evenredig met lengte: R ~ ℓ Samengevat: R = ρ * ℓ/A met: ρ soortelijke weerstand (eenheid: Ωm)

12 Weerstand van een draad - vervolg Toepassing rechte evenredigheid van weerstand met ℓ: variabele weerstanden

13 PTC-, NTC-weerstanden, LDR § 7.6 PTC: bij hogere T grotere thermische beweging NTC: bij hogere T eveneens, maar ook toename van aantal mobiele elektronen

14 LDR en diode § 7.6 LDR: toename aantal mobiele elektronen bij licht met voldoende energie Diode: sper- en doorlaatrichting

15 Elektrische energie en vermogen § 7.7 Per definitie geldt: U = E e /Q En I = Q/t, zodat Q = I.t Dus geldt voor E e (de omgezette elektrische energie): E e = U.Q = U.I.t (uitgedrukt in meetbare grootheden U, I en t) (Eenheid: J/C*C = J)

16 Vermogen: P e = E e /t = U.I.t/t = U.I 1 J/s = 1 Watt Dus: E e = P e.t Apparaat van 1000 W zet om in 1 uur: 1000 W * 3600 s = 3,6*10 6 J Of: 1 kW * 1 h = 1 kWh Warmteomzetting in weerstand R volgt hieruit: Q = U.I.t = I.R.I.t = I 2.R.t

17 Weerstanden: in serie en parallel § 7.8 Parallel: Over elke weerstand dezelfde U Stroom verdeeld 1/R v = 1/R 1 +1/R 2 +… Serie: Door elke weerstand loopt dezelfde stroom Spanning verdeeld R v = R 1 +R 2 +…….

18 Gemengde schakeling: Bereken zonodig éérst de vervangings- weerstanden tussen twee naburige vertakkingspunten Bereken daarna de totale serieweerstand

19 Oefeningen met weerstanden in serie en parallel Lees § 7.8 Maak de opgaven: 52, 53, 55, 57, 58, 60 en 61 Voor oefeningen met in serie geschakelde weerstanden – klik aan: http://www.phys.hawaii.edu/~teb/optics/java/resist2/index.html http://www.phys.hawaii.edu/~teb/optics/java/resist2/index.html (E.M.F. betekent: spanning van spanningsbron) Voor oefeningen met parallel geschakelde weerstanden – klik aan: http://vak- nat.feo.hvu.nl/simulaties/simulaties/electriciteit/parallel/parallel_ita.html http://vak- nat.feo.hvu.nl/simulaties/simulaties/electriciteit/parallel/parallel_ita.html

20 Spanningsregeling en veiligheid § 7.9 Spanningsdeler of potentiometer Transformator Beveiliging in huisinstallaties

21 Potentiometer

22 Transformator Verandering van spanning (zowel naar boven (hoogspanning) als naar beneden (veiligheid) Scheidingstransforma- tor:

23 Huisinstallatie

24 Oefeningen met Energie en vermogen Lees § 7.9 Maak de opgaven: 63, 72, 73 en 74 Enkele nuttige oefeningen op het gebied van elektrische stroom zijn te vinden op de volgende website: http://195.86.82.137/vakken/natuurkunde/ntnujava/http://195.86.82.137/vakken/natuurkunde/ntnujava/ (Kies electromagnetisme)


Download ppt "Natuurkunde VWO Elektriciteit (Hoofdstuk 7). Energie."

Verwante presentaties


Ads door Google