De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Goedemorgen!. Gladheidsbestrijding in Diksmuide  Hoe pakken wij in Diksmuide de gladheidsbestrijding aan?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Goedemorgen!. Gladheidsbestrijding in Diksmuide  Hoe pakken wij in Diksmuide de gladheidsbestrijding aan?"— Transcript van de presentatie:

1 goedemorgen!

2 Gladheidsbestrijding in Diksmuide  Hoe pakken wij in Diksmuide de gladheidsbestrijding aan?

3 situering  Korte situering van Diksmuide: kleine stad met centrumfunctie met in totaal iets meer dan 16 000 inwoners. Uitgestrekt over een zeer grote oppervlakte van +/- 15,500 ha, of een kleine ha per inwoner ! Met Diksmuide inbegrepen in totaal 15 deelgemeenten. In de stadskern wonen +/- 6000 inwoners verder 14 dorpskernen met elk een eigen kerk en kerkfabriek.  - sommige dorpen zijn zeer klein vb St Jacobskapelle (96 inw.) Stuivekenskerke (160 inw ) Oudekapelle ( 135 inw).  - andere dorpen zoals Leke, Keiem, Woumen, Vladslo, Esen en Pervijze hebben tussen 1000 en 1500 inwoners. Dit wil zeggen : zeer veel wegen, voornamelijk landbouwwegen in eigen beheer : meer dan 280 km !!

4 aanpak  Gaan wij bij gladheid al deze wegen gaan strooien? Uiteraard niet. Hoe gaan wij te werk?  Jaarlijks wordt door de technische dienst afdeling wegen, een strooi programma opgemaakt dat aan het Schepencollege ter goedkeuring wordt voorgelegd.  Diksmuide beschikt over drie strooiwagens en zorgt dus zelf voor de gladheidsbestrijding van zijn wegen, die in eigen beheer zijn.  Twee zoutstrooiers worden op een vrachtwagen geplaatst en één wordt opgehangen aan een tractor.  Diksmuide beschikt NIET over een pekelinstallatie om fietspaden te strooien.  In de nabije toekomst zullen echter veel nieuwe “ vrij liggende “ fietspaden worden aangelegd, zodat de aanschaf van zo'n pekelinstallatie zeker zal moeten in overweging worden genomen. 

5  Het zout wordt opgeslagen in twee open silo's, af te dekken met een dekzeil,op het containerpark (volgend jaar op nieuwe stapelplaats bij de TD).  Het zout wordt aangeleverd met vrachten van +/- 30 ton. Het gaat over grof wegenzout NaCl  Er wordt er over gewaakt om steeds een hoeveelheid van ongeveer 60 ton strooizout in voorraad te hebben. Dit komt overeen met VIJF intense strooi beurten (grote omloop).  Deze hoeveelheid is bij ons een NIET berekende hoeveelheid doch een hoeveelheid die voortvloeit uit ervaringen uit de praktijk.

6  De twee strooiers op de vrachtwagens worden volledig elektronisch gestuurd. Indien de computer uitvalt kan er wel manueel verder worden gestrooid met een vaste instelling.  De elektronische sturing wordt ingesteld door de bestuurder: - aantal gram zout dat wordt gestrooid ( vb 10 gr/m - de strooibreedte afhankelijk van de rijbaan. - links of rechts strooien, (vb; weg met geparkeerde wagens). - er is ook een extra knop voorzien voor strooien met een max. van 40 gr/m2, dit voor bruggen en kruispunten. 

7  Onze strooier op de tractor beschikt NIET over een automatische aansturing..  De afregeling gebeurt echter nauwgezet in onze eigen werkplaats steeds door dezelfde mekanieker. Hij regelt de strooier af volgens de instructies van de leverancier zodat een meest voordelig en efficiënt dooi-effect wordt bekomen.  Hij luistert uiteraard ook naar de opmerkingen van degenen die op het terrein zelf moeten strooien.  De bestuurders worden opgeleid om in geval van problemen zichzelf zo veel mogelijk te behelpen.

8  Ons strooiprogramma ziet er als volgt uit: 1, voor de twee vrachtwagens:  - een verkorte omloop bij wintertype C1, of te bepalen door de verantwoordelijke. +/- 53 km  - de grote omloop bij wintertype C2 en meer, of te bepalen door de verantwoordelijke. +/- 96 km 2, Voor de tractor die voornamelijk het centrum van Diksmuide moet bedienen:  - een verkorte omloop bij wintertype C1, of te bepalen door de verantwoordelijke.+/- 5 km  - de grote omloop bij wintertype C2 en meer,of te bepalen door de verantwoordelijke. +/- 15 km  Dit strooi programma wordt zo veel als mogelijk gevolgd en is enkel en alleen voor wijziging vatbaar na en in overleg met de verantwoordelijke voor het strooien of in geval van opvordering door de Politie.

9  Vorig jaar werd er omwille van de plotse schaarste op de zoutmarkt een aangepaste verkorte strooironde uitgestippeld die enkel de heel prioritaire wegen aanpakte.  Deze ronde omvatte alle hoofdwegen, alle plaatsen die altijd moeten bereikbaar zijn zoals: politie, brandweer, stadhuis e.a., en ook de toegangswegen naar scholen en openbare gebouwen evenals bus routes.

10  Evenwel dient hier gezegd dat wij in Diksmuide op geen enkel ogenblik in de problemen zijn geraakt met onze zout voorraad.  Reden: degelijk en tijdig afgesloten contract met de zoutleverancier Zoutman. Goede interne opvolging van de zoutvoorraden op onze stapelplaats. Tijdige bestellingen en goede afspraken met de zoutleverancier. (bvb niet het dubbele bestellen van wat nodig doch op geregelde tijden de voorraad aanvullen).  Vanaf dit jaar is Diksmuide ingestapt in de Raamovereenkomst opgezet door de Provincie samen met de TMVW.  Voor ons zal er echter in de praktijk weinig wijzigen met uitzondering van: nog beter gegarandeerde voorraden en leveringen (alhoewel, ik zeg het nogmaals...) een veel betere bedongen prijs bij de gezamelijke aankoop( 65 €) dit in vergelijking met de prijs zoals ontvangen via de prijsvraag van Diksmuide alleen. (75€)

11 Wanneer gaan wij nu strooien en hoe wordt bepaald wie en waar ? Diksmuide is geabonneerd op het plaatselijk weerprogramma van MeteoService, dit voor de winterperiode (november tot eind maart ). Deze is zeer gemakkelijk te raadplegen via een jaarlijks gekregen paswoord. Dit paswoord wordt doorgegeven aan allen die bij het strooien betrokken zijn. De doorgegeven gegevens zijn goed tot zeer goed betrouwbaar en worden bij twijfel-weer zeer regelmatig aangepast. Bij heel plotse en onvoorziene weersveranderingen worden de verantwoordelijken zelfs persoonlijk opgebeld om ons hiervan te verwittigen.

12 Van zodra de plaatselijke Wegendienst van het Vlaamse Gewest beslist om uit te rukken wordt de persoon van wacht op ons centraal oproepnummer hiervan op de hoogte gebracht. Dit zowel bij preventief uitrukken als bij strooien bij gladheid.  - Het is dan deze persoon die beslist om ook uit te rukken of die bij twijfel het diensthoofd eerst nog voorafgaandelijk raadpleegt.  - Deze persoon belt dan zijn collega's op zodat iedereen zich kan klaarmaken om te strooien.

13 Moet die persoon alleen beslissen? Uiteraard niet.  - op het einde van de werkdag volgt dagelijks een overleg tussen de dienstleider en de strooiverantwoordelijke. De te verwachten weeromstandigheden worden gewikt en gewogen en een concreet scenario voor de nacht wordt afgesproken. Het is de bedoeling om ons dan, indien enigszins mogelijk,ook aan dat scenario te houden.  - Het is evenwel zo dat op het terrein zelf en op het ogenblik zelf van gladheid (of soms van niet- gladheid) de verantwoordelijke (het woord zegt het zelf) volmacht heeft om tijdelijk en plaatselijk bij te sturen.

14  - Ik vertrouw mijn mensen hierin ten volle en zal hen nadien ook altijd bevestigen in hun genomen beslissingen, voor zover deze binnen de redelijkheid van afspraak werden genomen. Voorspellen kan, maar op het terrein zie je altijd meer en anders!! -Ook kan het dat de strooiploeg opgevorderd wordt door de Politie. Wij zijn dan verplicht hun richtlijnen op te volgen. Soms zijn die echt verantwoord, soms iets te paniekerig, doch soms vragen zij ons te strooien op niet-openbare plaatsen waar noch wij noch zij bevoegdheid hebben: dit wordt dan door ons wel geweigerd.

15 Onze conclusie:  - Doen wij het goed in Diksmuide? Ik denk het wel. kan het beter? Ik denk het ook.  Ik denk dan vooral aan het overwegen om de niet aanliggende fietspaden te strooien met pekel. Toch zullen volgende zaken blijven :  - klachten van burgers zoals, waarom strooit men bij de buren en niet bij ons?  - Inmenging (ook al hebben zij zelf het traject goedgekeurd) van politiekers die de burgers ter wille willen zijn.  -Extreme en niet te voorspellen toestanden.  -Pannes en ziektes, ongevallen.

16  - Verder blijft altijd de vraag: wat is best en wat is goedkoopst ?  Zelf strooien door de gemeentes of het strooien uitgeven aan derden?  Mijn persoonlijke mening: zelf strooien geeft meer mogelijkheden om snel bij te sturen omdat onze mensen dan stand by zijn.  Ook kan en zal er sneller beslist worden om eens minder of zelfs niet te strooien zelfs al rukt AWV uit.  Dus denk ik dat zowel voor de portemonnee van de stad als voor het milieu zelf strooien voordeligst is. 

17  Dank u voor uw aandacht.  Vragen? Vuur maar af.


Download ppt "Goedemorgen!. Gladheidsbestrijding in Diksmuide  Hoe pakken wij in Diksmuide de gladheidsbestrijding aan?"

Verwante presentaties


Ads door Google