De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jezus Christus, de zoon “Als Jezus nu terug zou komen op aarde, dan zou hij zich er over verbazen dat hij zo veel becommentarieerd wordt, en dat er zo.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jezus Christus, de zoon “Als Jezus nu terug zou komen op aarde, dan zou hij zich er over verbazen dat hij zo veel becommentarieerd wordt, en dat er zo."— Transcript van de presentatie:

1 Jezus Christus, de zoon “Als Jezus nu terug zou komen op aarde, dan zou hij zich er over verbazen dat hij zo veel becommentarieerd wordt, en dat er zo weinig geprobeerd wordt om hem na te volgen.” “Do you think you are what they say you are?”

2 “Als Jezus nu terug zou komen op aarde, dan zou hij zich er over verbazen dat hij zo veel becommentarieerd wordt, en dat er zo weinig geprobeerd wordt om hem na te volgen.” Reageer eens op deze inleiding… vooral ook het laatste citaat van J. de Bourbon-Busset. Wat moet je echt wel weten (en begrijpen) over Jezus, en wat is eigenlijk minder belangrijk? En hoe zit het met weten / doen? “Do you think you are what they say you are?”

3 ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben
‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’ Ze antwoordden: ‘Johannes de Doper, en anderen zeggen Elia, en weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent.’ (Marcus 8) 2 3 4 5 6 1 7 8 10 5 11 9 14 15 12 13 16

4 17. lijdende Jezus aan het kruis
20. kindje Jezus 18. Hollywood Jezus 21. ‘sweet Jesus’ 23. leraar en preker 19. de wonderdoener 22. Jezus in actie met en voor mensen 24. de herder

5 “Hij weent veel, en niemand heeft hem ooit zien lachen.”
Publius Lentulus 25 26 Kun jij je een Jezus voorstellen die lacht? Welke invloed kan het beeld van een zwaarmoedige of van een lachende Jezus hebben op je eigen godsdienst- en kerkbeleving? Welk beeld geven wij door aan onze omgeving? Heeft dat gevolgen?

6 Jezus, de Jood 28 27 “Meer werkelijkheidsgetrouw. Alleen… hij heeft geen ziel in de ogen!” Hoe reageer jij hierop? Hoe belangrijk zijn ‘ogen met een ziel’ voor een christen / een kerk? Kun je voorbeelden geven uit het evangelie die tonen dat het toch wel belangrijk is om rekening te houden met Jezus’ joods-zijn?

7 Was Jezus revolutionair. Bracht hij revolutie
Was Jezus revolutionair? Bracht hij revolutie? Zo ja, welk soort revolutie en op welke manier? Moet de kerk revolutie brengen? Ja / nee? Zo ja, doét ze dat ook? Verklaar je antwoord… Heeft het ‘ontmoeten’ van Jezus een ‘revolutie’ teweeg-gebracht in jouw leven? Deel jullie ervaringen met elkaar!

8 ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben
‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’ Ze antwoordden: ‘Johannes de Doper, en anderen zeggen Elia, en weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent.’ Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ Petrus antwoordde: ‘U bent de messias.” Hij verbood hun op strenge toon om met iemand hierover te spreken. Hij begon hun te leren dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden… “De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genade-jaar van de Heer uit te roepen.” Lucas 4:18,19 Messias = gezalfde

9 Zie je in het evangelie inderdaad een Jezus – Messias. aan het werk
Zie je in het evangelie inderdaad een Jezus – Messias aan het werk? Voorbeelden? Jezus koning? Priester? profeet? De messias – vertegenwoordiger van God… Jezus zei zelf: “Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien”. (Joh 14:9) Welke God leer je kennen in Jezus? En welke God leren de mensen kennen door ons? Heb jij zelf bevrijding ervaren? Deel uw ervaringen met elkaar! 5. Zijn wij bevrijders, in navolging van Jezus? Hoe kun je een bevrijder – hersteller zijn?

10 Mensenzoon: BEN ADAM mens van vlees en bloed mens zoals de Schepper het bedoeld had hersteller van het ware mens-zijn Zoon van God Adam, de koning, het volk -> speciale relatie met God -> vol van ‘Gods geest’

11 Het grootste in de geschiedenis van de mensheid is niet dat de mens op de maan heeft gewandeld, maar dat God in Jezus Christus op aarde heeft gewandeld. (James Irwin, astronaut) Wie Jezus Christus’ onderricht begrijpt, ervaart hetzelfde als een vogel die nog niet wist dat hij vleugels heeft, en nu plotseling beseft dat hij kan vliegen, vrij zijn en van niets nog bang moet zijn. (Tolstoï, Russisch schrijver) Jezus is degene die in mij de onuitwisbare dorst heeft opgewekt om mijn naaste lief te hebben. (Maurice Chevit, acteur) Ik denk dat Jezus Christus voor een jonge man als ik in de eerste plaats en niettegenstaande alles synoniem is van geluk. Hij is degene die ons gelukkig maakt, niet gelukkiger dan anderen, maar gelukkiger voor de anderen. (G.L. student letteren) Ik houd van jullie Christus, maar niet van jullie christenen. Christenen lijken zo weinig op hun Christus. (Ghandi) Voor zij die in hem geloven ligt de weg naar bevrijding van de mens open : hij redt ons van de afkeer van onszelf en van het misprijzen van de anderen. Hij openbaart ons dat God Degene is die nooit wanhoopt over de mens. (M. Tarvernier, priester) In alle nederigheid: Jezus is gekomen om een gezicht te geven aan God die er geen had en die, aangezien hij ons lijden niet had ondergaan, de wereld die Hij geschapen had niet kende. (J. Isorni, advocaat)


Download ppt "Jezus Christus, de zoon “Als Jezus nu terug zou komen op aarde, dan zou hij zich er over verbazen dat hij zo veel becommentarieerd wordt, en dat er zo."

Verwante presentaties


Ads door Google