De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

God Vertrouwen is Jezus kennen

Verwante presentaties


Presentatie over: "God Vertrouwen is Jezus kennen"— Transcript van de presentatie:

1 God Vertrouwen is Jezus kennen
Kennis over Jezus brengt Hoop

2 Intro Geloof = Vertrouwen Vertrouwen brengt kennis Slot Kennis brengt hoop en zekerheid

3 Intro + en sleutel tekst
efeziers 1 :3 -19 of 1 Johannes 5 Geloof uit God geboren geloof, liefde en kennis 1 petrus 1 Hebreeen 10-11

4

5 Geloof is vertrouwen geloof? Grieks pistis en pisteuo Hebreeuwse emun of emunah wordt veel vertaald met vertrouwen Hebr 11: 1 Het geloof is de vaste grond voor wat wij hopen, het bewijs van wat wij niet zien. Rom 10: geloven komt door het horen horen door de boodschap, de boodschap in gehoorzaamheid. Ongelovigen zijn tegensprekers, tegenspraak, tegenstand, tegenstanders redetwisters, - job 27:7 mijn tegenstander staat in het ongelijk - Handelingen 18:6 Maar gezien hun tegenstand  van nu af aan ga ik naar de heidenen. - genesis 3:6 En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijze, ……was om verstandig te maken; Wantrouw: Abraham Saraï, Izaak en Rebekka, Jacob en zijn zonen

6 Vertrouwen brengt kennis
Klaas Dijkstra pannenkoek, Rolf Keppler de wereld is hol. Joah en Breuken Woord is niet genoeg Israel Paulus 1 Kor 2,7 Jezus mat 13 :15 ogen toegedaan Johannes 14,16,17,26 De Helper de Geest der Waarheid de heilige Geest hij leert ons. Relatie vertrouwen: vertrouwen als een kind 1 petrus 1:14 Als gij niet zijt als deze kinderen mat 18:3-5 Efeze 1:5 kinderen te worden

7 Slot Kennis brengt hoop
efeziers 1 :  Ik heb gehoord van uw geloof in de Heer Jezus en van uw liefde voor alle heiligen. 16 Daarom zeg ik onophoudelijk dank en gedenk ik u steeds in mijn gebeden. 17 Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en openbaring geven, om Hem echt te kennen. 18 Moge Hij de ogen van uw hart verlichten, zodat u ziet hoe groot de hoop is waartoe Hij u roept, hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfdeel te midden van de heiligen 19 en overgroot zijn macht over ons die geloven.  accepteren, geloven, vertrouwen, en inzicht en kennis zullen volgen en je doen beseffen wie Christus is en dus wie wij zijn.

8


Download ppt "God Vertrouwen is Jezus kennen"

Verwante presentaties


Ads door Google