De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

P RIMAIRE PREVENTIE VAN SEKSUEEL GEWELD E MILIE S CHELSTRAETE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "P RIMAIRE PREVENTIE VAN SEKSUEEL GEWELD E MILIE S CHELSTRAETE."— Transcript van de presentatie:

1 P RIMAIRE PREVENTIE VAN SEKSUEEL GEWELD E MILIE S CHELSTRAETE

2 I NHOUDSTAFEL 12.1 Aard en omvang van seksueel geweld 12.1.1 seksueel geweld tegen minderjarigen 12.2 Ontwikkelingen in beleid 12.3 Ontwikkeling van evidence based preventieprogramma’s 12.3.1 wetenschappelijke kennis over hoe gedrag totstandkomt 12.3.2 wetenschappelijke kennis over seksueel gedrag en geweld, risicogroepen en risicofactoren 12.3.3 wetenschappelijke kennis over effectiviteit van preventieprogramma’s over seksueel geweld

3 I NHOUDSTAFEL 12.4 Programma’s gericht op kinderen en jongeren 12.4.1 typen preventieprogramma’s voor kinderen en jongeren 12.4.2 effectiviteit van programma’s voor kinderen en jongeren 12.5 Preventieprogramma’s voor volwassenen 12.5.1 typen programma’s voor volwassenen 12.5.2 effectiviteit van programma’s voor volwassenen 12.6 Besluit Bronnen

4 12.1 A ARD EN OMVANG VAN SEKSUEEL GEWELD 12.1.1 seksueel geweld tegen minderjarigen Seksueel geweld in de familiesfeer: in 2005 -> 4700 misbruiken Seksueel geweld tegen minderjarigen buiten de familiesfeer: in scholen, sport, uitgaan, internet, Minderjarige slachtoffers van gedwongen prostitutie Seksueel misbruik van mensen met een (verstandelijke) beperking 12.2.1 seksueel geweld tegen volwassenen Seksueel geweld in de relatiesfeer Seksuele intimidatie in de opleiding of op de werkplek Volwassen slachtoffers van gedwongen prostitutie

5

6 12.3 O NTWIKKELING VAN EVIDENCE BASED PREVENTIEPROGRAMMA ’ S 12.3.1 wetenschappelijke kennis over hoe gedrag tot stand komt Eerste type kennis gaat over hoe het gedrag tot stand komt, welke individuele en sociale factoren daarop van invloed zijn, en hoe de processen in het algemeen verlopen. Aanvullend is ook specifieke kennis nodig over de risicogroepen en risicogedrag.

7 12.3.2 wetenschappelijke kennis over seksueel gedrag en geweld, risicogroepen en risicofactoren Welke factoren en processen bevorderen of verhinderen van het optreden van seksueel geweld. Dit noemen we risicofactoren en beschermingsfactor. Bv. Gebrekkige seksuele interactiecompetenties, laagzelfbeeld, gebrek aan kennis,… Vaardigheidstraining nodig in preventie- interventies

8

9 12.3.3 wetenschappelijke kennis over effectiviteit van preventieprogramma’s over seksueel geweld Werkzame factoren in programma’s voor minderjarigen Werkzame factoren in programma’s voor volwassenen

10 12.4 P ROGRAMMA ’ S GERICHT OP KINDEREN EN JONGEREN 12.4.1 typen preventieprogramma’s voor kinderen en jongeren - Weerbaarheidstrainingen - Weerbaarheid in relaties - Seksuele en relationele vorming 12.4.2 effectiviteit van programma’s voor kinderen en jongeren

11 12.5 P REVENTIEPROGRAMMA ’ S VOOR VOLWASSENEN 12.5.1 typen programma’s voor volwassenen Weerbaarheidstrainingen Programma’s voor specifieke risicogroepen Programma’s gericht op bewustwording en bespreekbaarheid van huiselijk en seksueel geweld 12.5.2 effectiviteit van programma’s voor volwassenen Effectiviteit van weerbaarheidsprogramma’s

12

13 12.6 B ESLUIT = Een maatschappelijk probleem en vraagt continue bestrijding. Gelukkig mist preventie zijn doel niet. Vanaf 1990 neemt kinderverkrachting af. Jongens en meisjes beiden mogelijk: slachtoffers of plegers. Seksuele intimidatie via internet = vrij recent : meer preventie nodig.

14 BRONNEN Van Oosten, N., & Höing, M. (2009). Primaire preventie van seksueel geweld. In L. Gijs, W. L. Gianotten, I. Vanwesenbeeck, & P. T. Weijenborg, seksuologie (pp. 267-259). Quintenssens. http://www.google.be/imgres?q=seksueel+geweld&um=1&hl=nl&sa=N&rlz=1R2SUNC_nlBE363&b iw=1366&bih=472&tbm=isch&tbnid=kqdNrWHL- oFFQM:&imgrefurl=http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do%3FpubRef%3D- //EP//TEXT%2BIM- PRESS%2B20091113FCS64439%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0//NL&docid=diKHVCeuFtTBDM&i mgurl=http://www.europarl.europa.eu/eplive/expert/photo/20091125PHT65313/pict_20091125PHT 65313.jpg&w=1024&h=683&ei=u4r0TovcGdGq- gbFiJC1AQ&zoom=1&iact=hc&vpx=839&vpy=170&dur=1155&hovh=183&hovw=275&tx=128&ty= 138&sig=114621841492821179647&page=1&tbnh=117&tbnw=156&start=0&ndsp=17&ved=1t:429, r:14,s:0hovw=275&tx=128&ty= 138&sig=114621841492821179647&page=1&tbnh=117&tbnw=156&start=0&ndsp=17&ved=1t:429, r:14,s:0 http://www.google.be/imgres?q=seksueel+geweld&um=1&hl=nl&sa=N&rlz=1R2SUNC_nlBE363&b iw=1366&bih=472&tbm=isch&tbnid=B_- w3rL9JvkiJM:&imgrefurl=http://verknipt.punt.nl/&docid=uO18cGGvBlaiZM&imgurl=http://verkn ipt.punt.nl/upload/69240787.NbTBDTz7.jpg&w=533&h=800&ei=u4r0TovcGdGq- gbFiJC1AQ&zoom=1&iact=rc&dur=103&sig=114621841492821179647&page=1&tbnh=117&tbnw= 78&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:13,s:0&tx=56&ty=67 http://www.google.be/imgres?q=seksueel+geweld&um=1&hl=nl&sa=N&rlz=1R2SUNC_nlBE363&b iw=1366&bih=472&tbm=isch&tbnid=A24NBtNTOMnk8M:&imgrefurl=http://www.pestweb.nl/aps/ School%2Ben%2BVeiligheid/CSV- infobladen/&docid=YlSlZnoIOgmGMM&imgurl=http://www.pestweb.nl/NR/rdonlyres/DBB44980- CFD3-4435-93B1-727696A31286/0/seksueelgeweld.jpg&w=192&h=204&ei=u4r0TovcGdGq- gbFiJC1AQ&zoom=1&iact=rc&dur=170&sig=114621841492821179647&page=3&tbnh=111&tbnw= 104&start=33&ndsp=15&ved=1t:429,r:13,s:33&tx=81&ty=81


Download ppt "P RIMAIRE PREVENTIE VAN SEKSUEEL GEWELD E MILIE S CHELSTRAETE."

Verwante presentaties


Ads door Google