De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het snijvlak Van boven bekeken – 6.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het snijvlak Van boven bekeken – 6."— Transcript van de presentatie:

1 Het snijvlak Van boven bekeken – 6

2 Ef. 6:17 Neemt daarom de wapenrusting Gods … het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. Hebr. 4:12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten.

3 Openb.1:16 …en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht. Openb. 19:14-16 En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan.

4 Woorden als zwaarden Woorden = Logos = papieren woorden
woorden brengen scheiding doordat ik ‘t ene zeg, zeg ik ‘t andere niet … woorden zijn in zichzelf duidend (scheidend) Woorden = Logos = papieren woorden Rhema = levende woord

5 Mat.4:4 Er staat geschreven (Deut. 8:3): Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat. Ps. 103:19-20 De HERE heeft zijn troon in de hemel gevestigd, zijn koningschap heerst over alles. Looft de HERE, gij zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord volvoert, luisterend naar de klank van zijn woord.

6 Mat.4:4 Er staat geschreven (Deut. 8:3): Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat. Ps. 103:19-20 De HERE heeft zijn troon in de hemel gevestigd, zijn koningschap heerst over alles. Looft de HERE, gij zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord volvoert, luisterend naar de klank van zijn woord.

7 1 Cor. 2:13-15 Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. … de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie kent de zin des Heren, dat hij Hem zou voorlichten? Maar wij hebben de zin van Christus.


Download ppt "Het snijvlak Van boven bekeken – 6."

Verwante presentaties


Ads door Google