De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ANW - Falsificatie September 2013 – 5 vwo – van der Capellen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ANW - Falsificatie September 2013 – 5 vwo – van der Capellen."— Transcript van de presentatie:

1 ANW - Falsificatie September 2013 – 5 vwo – van der Capellen

2 Lesdoel/lesonderwerp Onderwerp: Falsificatie Lesdoel: Leerlingen weten wat falsificatie is en welke rol falsificatie speelt binnen de wetenschap en hoe dit toegepast kan worden.

3 Herhaling vorige les Wetten en theorieën Deductie Voorspellingen en Inductie verklaringen Feiten verkregen door waarnemingen

4 Helaas, was het maar zo simpel.. Waarnemingen hoeven niet te kloppen, ook al doe je ze zorgvuldig, want... 1. Je weet niet wat je niet waarneemt. 2. De waarneming is afhankelijk van de theorie. (M.a.w. :wat je waarneemt hangt af van wat je al weet.) 3. De theorie bepaalt het experiment

5 Gelukkig is er de logica, ter controle….. Ook de logica kan echter foute bevindingen opleveren: 1. Met kokend water en een theezakje kun je thee zetten. 2. Dit is kokend water. 3. Zakje er in, nu heb je thee. (Jammer, je zit op 3500m boven N.A.P)

6 Mogelijke oplossingen (1): waarschijnlijkheden? Dat kan, denk aan kansberekening: in 95% van de gevallen gaat het goed (of fout) Of niet, aan 50% kans dat het goed (of fout) gaat heb je niet veel. Aan ‘soms’ of ‘meestal’ heb je al helemaal niets.

7 Mogelijke oplossingen (2): Falsificationisme. Echt natuurwetenschappelijke wetten en theorieën zijn daarom zo geformuleerd dat ze falsificeerbaar zijn. D.w.z. ze moeten maar op één manier zijn op te vatten. Geen uitzonderingen toestaan.

8 De praktijk: Wetenschappers werken veel met theorieën waarvan ze weten dat: a: ze onzekerheden bevatten b: niet in alle gevallen opgaan c: niet iedereen het er mee eens is

9 9 9 Karl Popper (1902-1994) Wenen (1902-1937) Nieuw-Zeeland (1937-1946) Engeland (1946-1994) `universeel’ filosoof (weten-schap, politiek, geschiedenis, kennistheorie,..) Falsificatie

10 10 `Zoeklicht-theorie’ (Popper) Waarnemingen worden altijd voorafgegaan door verwachtingen, gezichtspunten, vragen, problemen. Deze verlichten – als een zoeklicht, schijnwerper – een bepaald gebied, waardoor de wetenschapper (of een organisme) weet wát hij moet observeren. Licht kan je zicht ook beperken (buiten de luchtbundel) Falsificatie

11 11 Wanneer is een theorie gerechtvaardigd? Rechtvaardiging van theorie: Verificatie (wáár bevinden), confirmatie (bevestigen)

12 12 Een theorie `verifiëren’ …? n Karl Popper: het is té gemakkelijk positieve voorbeelden te verzamelen n Marxisten en psychoanalytici zien overal `confirmaties’ n Staking: “bewijs voor theorie van klassenstrijd” Falsificatie n Freuds Droomtheorie (zie reader) n Probleem: geen precieze voorspellingen n Vergelijk met horoscoop

13 13 `Alle zwanen zijn wit’ (theorie, hypothese) 1. als deze theorie waar is, is de volgende zwaan die ik zie, wit 2. de zwaan is wit `Dus: de hypothese is waar’ In schema 1. als H, dan I 2. I Dus: H 1. Als hypothese (H) waar is, is toetsimplicatie (I) waar 2. I is waar  dus: H is waar Inductief juiste redenering Deductief ongeldige redenering: drogreden Falsificatie - bevestiging

14 14 `Alle zwanen zijn wit’ (theorie, hypothese) 1. als deze hypothese waar is, is de volgende zwaan die ik zie, wit 2. de zwaan is zwart Dus: de hypothese is niet waar In schema 1. als H, dan I 2. niet I  dus: niet H 1. Als hypothese (H) waar is, is toetsimplicatie (I) waar 2. Maar I is niet waar, dus: H is niet waar Deductief geldige redenering Falsificatie - weerlegging

15 15 Wanneer is een theorie gerechtvaardigd? Rechtvaardiging van theorie: Verificatie (wáár bevinden), confirmatie (bevestigen)

16 16 Lord Kelvin (vanaf 1860-er jaren) Afkoelende Aarde. Ouderdom max. 100 miljoen jaar. Latere berekening: ca. 24 miljoen jaar. Te kort voor evolutie. Darwin had geen antwoord, dus Evolutietheorie gefalsifieerd? Darwin had voor zijn evolutie (-theorie) een oude Aarde nodig. Falsificatie

17 Conclusie Je mag wel stellen dat de definitie van Wetenschap nogal afhankelijk is van wat je weet, maar ook van de tijd en de plaats waarin je leeft. Ook veel wetenschappelijke kennis heeft een sterk tijdelijk karakter. Wetenschappelijke kennis wordt lang niet altijd op correcte wijze gebruikt of toegepast.

18 Heeft Wetenschappelijke kennis dan toch meerwaarde? (1) Ja, want ze is het resultaat van logisch denken op basis van een groot aantal zorgvuldige waarnemingen. Die gedaan zijn met behulp van de best beschikbare kennis en techniek. Die door anderen gecontroleerd zijn of kunnen worden.

19 Heeft Wetenschappelijke kennis dan toch meerwaarde? (2) Met als resultaat wetten en theorieën die zodanig zijn geformuleerd dat ze ‘falsificeerbaar’ zijn. Altijd openstaand voor aanpassing, vervanging en/of verbetering.


Download ppt "ANW - Falsificatie September 2013 – 5 vwo – van der Capellen."

Verwante presentaties


Ads door Google