De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ethnicity, gender and entrepreneurship

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ethnicity, gender and entrepreneurship"— Transcript van de presentatie:

1 Ethnicity, gender and entrepreneurship
Eva van de Sande, ANR: , Marieke de Kort, ANR: ,

2 Opbouw Inleiding Waarom EMB starten?
Stremmingen etnische ondernemingen Cultuurdimensies; Hofstede Percentage etnische ondernemers Gender Vragen Discussiepunten

3 Inleiding Meer immigratie -> toename etnische ondernemingen
Vaak ondernemingen op gebied van persoonlijke dienstverlening, detailhandel en horeca Meerwaarde door: flexibelere openingstijden en goedkopere producten

4 Starten van een EMB Drie verklarende modellen Jenkins (1984)
Economic model: geen verschil; economisch motief Culture model: succesvolle status Reaction model: -reactie op discriminatie - weinig mogelijkheden tot arbeidsmarkt

5 Starten van een EMB Nu: interactief model o.a. Waldinger:
Mogelijkheden van een groep Karakteristieken van een groep Aanpassing strategieën aan omgeving

6 Stremmingen etnische ondernemingen
Geen diploma; vaak diensten of producten waar het gaat om weinig vaardigheden negatieve stereotypering -> vaak moeilijker aan (financiële) middelen komen minder stabiele basis ->vaak moeilijker aan (financiële) middelen komen Beperktere sociale netwerken ‘soort zoekt soort’ Door andere culturen: andere attitudes en opvattingen

7 Cultuurdimensies: Hofstede
Individualism / Collectivism Uncertainty Avoidance Power Distance Masculinity / Femininity Longterm / Shortterm Oriëntation

8 Scores dimensies Hofstede

9 Etnische ondernemingen in NL

10 Etnische ondernemers in NL
Actief in detailhandel/ horeca; nu afname Nu meer zakelijke dienstverlening; vooral door 2e generatie (25% om 15%) Vaak klein/ minder winst, overlevingskansen ongunstig Bedrijven in 1994 opgericht, na anderhalf jaar nog 65% tegen 80% van alle bedrijven Na vijfenhalf jaar 29% tegen 49% van alle bedrijven

11 Gender Vroeger onderzoek: vrouwelijke ondernemers als individu; karaktereigenschappen, demografische kenmerken Huidig onderzoek: organisatiestructuur en management van de bedrijven van vrouwen Coffee en Scase (1985) 4 typen vrouwelijke entrepeneurs: - conventional - innovative - domestic - radicals

12 Gender (vooral indirecte effecten)
Start eigen onderneming zelfde motieven Vrouwen zien zichzelf in mindere mate als ondernemer Besteden minder tijd aan hun onderneming en gerelateerde activiteiten Vrouwen meer kwaliteit gericht minder op financieel resultaat Investeren minder kapitaal, lager aandeel vermogen in startkapitaal Leiderschapsstijl: 1 die aansluit bij hun strategie, relatief informeel, gebaseerd op persoonlijke relatie vs hiërarchie Structurering HRM gericht op controle

13 Gender en ethnicity Veel problematiek die overeenkomt met eerder genoemde feiten. Die zowel man als vrouw ervaren Wel soms dubbel gehandicapt: als vrouw en als ‘allochtoon’ Ook nog eens anders binnen eigen culture groep

14 Discussie Hoe meer aandacht je vestigt op voorbeelden als ‘de zwarte zakenvrouw van het jaar’, hoe meer de Nederlandse samenleving deze successen als uitzondering op de regel zal zien. Een KvK of een Syntens moeten speciale aandacht hebben voor cultuur- en genderverschillen. Bijvoorbeeld speciale dagen organiseren voor vrouwelijke ondernemers en allochtone starters. OF: een echte ondernemer komt er wel

15 Vragen?

16 Bedankt voor jullie aandacht!


Download ppt "Ethnicity, gender and entrepreneurship"

Verwante presentaties


Ads door Google