De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studiebegeleiding aan de TU Delft

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studiebegeleiding aan de TU Delft"— Transcript van de presentatie:

1 Studiebegeleiding aan de TU Delft
Monique Draijer, Student & Career Support Studiebegeleiding 1

2 Studiebegeleiding in de bachelor
Wat kan uw kind verwachten? Begeleiding in het eerste bachelorjaar (propedeuse) Begeleiding in het tweede en derde bachelorjaar Begeleiding door Student & Career Support Individueel groepsgewijs

3 Wie bieden studiebegeleiding?
Student-mentoren Docent-mentoren Studie-adviseurs Studentendecanen en studentenpsychologen

4 Wat is het doel van de Propedeuse
Orienteren (past deze studie bij mij, vind ik het leuk) Selecteren (kan ik de studie aan, qua nivo en werkdruk) Verwijzen (welke andere studie past beter bij mij)

5 Begeleiding eerste jaar
Welke vragen? Hoe vind ik mijn weg op de faculteit en universiteit? Kan ik mijn studievaardigheden verbeteren? Kan ik de studie aan? Vind ik de studie leuk? Heb ik voorzieningen nodig vanwege bijv. dyslexie? Heb ik hulp nodig bij studieplanning behaald?

6 Opzet studiebegeleiding eerste jaar
Facultair Mentoraat in eerste 6 maanden Docent-begeleiders (Tech. Natuurkunde, Ind.Ontwerpen, Bouwkunde) Studentcoaches (Werktuigkunde) Studie-adviseurs Studieplanning Keuze studierichting Persoonlijke omstandigheden Twijfel aan geschiktheid studie Student & Career Support/Career Center Studentendecanen & studentenpsychologen Studiekeuze-adviseur & studieloopbaanadviseurs

7 Student mentoraat Begeleiding in eerste 6 maanden in groepjes van 10 studenten Begeleiding door ouderejaars studenten (2-tal) met goede studieresultaten Gericht op studiegerelateerde vragen en sociale activiteiten Uitwisselen van ervaringen staat centraal Samen tentamens voorbereiden Tips en advies bij vakken Alle bacheloropleidingen

8 Docentbegeleiding Bouwkunde
De docentcoach begeleidt een groep van circa 10 studenten tijdens het eerste studiejaar. Coach en student voeren in de loop van het studiejaar vier gesprekken: twee individuele gesprekken (november/december; mei/juni) twee groepsgesprekken (september/oktober; maart) op aanvraag van de student eventueel een derde individuele gesprek in maart (naast het groepsgesprek)

9 Docentbegeleiding Industrieel Ontwerpen
Regelmatig contact tussen student, studie-adviseurs en ontwerpbegeleiders Met de ontwerpbegeleider wordt het eerste kwartaal geëvalueerd In het tweede en vierde kwartaal heeft de student een studie-evaluatiegesprek met de studie-adviseur Na ieder kwartaal krijgt de student een studievoortgangsadvies Op eigen initiatief is extra gesprek altijd mogelijk

10 Docentbegeleiding Tech. Natuurkunde
Portfolio-studieloopbaangesprek Doel = aanzetten tot zelfreflectie en zelfsturing “Wil ik het en kan ik het?” Gesprekken in November en Maart Persoonlijke introductie (VWO cijfers/reistijd/lidm stud.ver/bijzondere omstandigheden) Studieresultaten (cijfers tentamens/practica e.d) Studie-informatie (wat is je plan, Propedeuse in 1 of 2 jaar?)

11 Studentcoaches Werktuigbouwkunde
Ouderejaars studenten Mentor- kennismaken Tutor - studievoortgang Coach- projectbegeleiding

12 Tutor studievoortgang Coach Projectbegeleiding Mentor kennismaken
Controleren Enthousiasmeren Invoelen Coach Projectbegeleiding Mentor kennismaken Bewaken Motiveren Rondleiden Tips Rondleiding Tips geven Begeleiden Ervaringen delen

13 Opleiding Lucht- en Ruimtevaarttechniek
Professional and Personal development programme Wekelijkse mentorbijeenkomsten Wekelijkse reflectievraag via Digitale Leeromgeving (Blackboard) Invullen competentiescan aan het begin van 1e, 2e en 3e periode Invullen van Self-assessment in 2e periode Individueel gesprek met de studie-adviseur in de 2e periode. Aanbod van diverse workshops i.s.m. Student & Career Support O.a. time-management, studyplanning, self-management

14 Studie-adviseur Informatie over het studieprogramma en regelingen
Hulp bij studieplanning, bijvoorbeeld in geval van studievertraging Keuze van een studieprogramma (vakkenpakket) Vrijstelling voor examens en onderdelen daarvan Advies bij de overstap van hogeschool naar universiteit Hulp bij het aanvragen van financi. steun bij bijzondere omstandigheden Advies bij omzwaaien, d.w.z. veranderen van opleiding binnen de TU Verwijzen naar studentendecaan of studentenpsycholoog

15 Bindend Studie-advies
Informatie over de studievoortgang in december Pre-advies in maart Definitief studie-advies begin augustus Een BSA voor studenten die de norm van 45 ECTS per (75 % studievoortgang) niet gehaald hebben Regeling bij bijzondere omstandigheden (ziekte, fam.omst) Bij iedere brief aanbod voor een begeleidingsgesprek met studie-adviseur Aanbieden van begeleidingsfaciliteiten tot 1 jaar na advies

16 Begeleidingsfaciliteiten eerste jaar
Workshops: Effectief studeren Time-management Studieversnelling Studie(her)keuze Individuele gesprekken Studie-adviseurs opleidingen Studiekeuze-adviseur Career Center

17 Wat biedt de TU niet regulier?
Huiswerkbegeleiding Wekelijkse begeleiding bij plannen en organiseren van de studie e.d Bijles (soms mogelijk op individuele basis en eigen kosten via studieverenigingen)

18 Begeleiding in 2e en 3e jaar
Plan is om studievoortgang meer te gaan monitoren (nieuw systeem) Eigen verantwoordelijkheid van de student komt nog centraler te staan Begeleidingsmogelijkheden door studie-adviseur en Student & Career Support op eigen initiatief

19 Studentandcareersupport.tudelft.nl Onderwijs & studentzaken Faculteit Studie-adviseur Master coordinator Student & Career Support Individuele ondersteuning en workshops Welcome today, a day in which you will be flooded with information. You are sure to forget some of it, or all of it, and it usually only when you have actually started your courses, that you realise that the information you need is not the information you remember, is not the information that you can find amongst all the paper you’ve received and you become a little insecure. You think you ought to know all this, so where to turn??? Where to find support, for your questions, for your insecurities?? Of course, some of your queries will be answered by mentors or tutors, or teachers, but sometimes you need a little more advice, you want an independent opinion on what you are doing… The TU Delft has many services in place for such situations, both at your faculties and at a central level: The first place you can always try to find answers to your questions, advice when in doubt is your faculty, there you have: Should they not be able to help you, or should you find it easier to come to a more neutral place, you can come to the E&S building where our team is located. (picture..international office/opposite the postoffice..campus card..) The various memebers of staaf have their own expertise that you can benefit from. Studnentendecanen Als je ergens over twijfelt ….. vraag het hen Studentenpsychologen Career centre

20 Studentendecanen Studeren met een functiebeperking (dyslexie, ADHD, autisme spectrum stoornis) Studievaardigheden, studieloopbaanvragen Juridische vragen Financiële aangelegenheden en ondersteuning (bijz. omstandigheden) Individuele zaken, psychosociale ondersteuning

21 Studentenpsychologen
Als een studenten persoonlijke zaken met iemand willen bespreken of te maken hebben met complexe situaties. Bijvoorbeeld vragen die te maken hebben met: Zelfvertrouwen Prestatiedruk Angsten of stemmingswisselingen Communicatie (groepswerk of begeleider) Persoonlijke effectiviteit Digitaal aanmelden mogelijk

22 Career Center Studie-(her) keuze workshops & individueel advies
Vragen over extra activiteiten tijdens de studie (stages, studeren in het buitenland, ondernemerschap) Vragen mbt orientatie op de arbeidsmarkt (CV check, solliciteren, je talenten ontdekken) Vragen over masteropleidingen , switchen van studie, overstappen naar buiten de TU. Vragen over bedrijven, netwerkbijeenkomsten, banenmarkten

23 Workshops en trainingen Smartstudie
Goed studeren Effectief studeren/Slimmer tentamens voorbereiden Mindmapping and Snellezen Studieversnelling en Time-management Studiekeuze en Loopbaan Studie(her)keuze, solliciteren, netwerken, loopbaanspel Studeren in het buitenland, Hoe krijg ik mijn droombaan Persoonlijke Ondersteuning Constructief denken Ontspanningstechnieken en energiemanagement Aandachtsproblemen Stressmanagement voor studenten met een beperking Assertiviteit en sociale vaardigheden

24 Studiebegeleiding Nog vragen?
Contact in de toekomst per Deelname aan activiteiten.


Download ppt "Studiebegeleiding aan de TU Delft"

Verwante presentaties


Ads door Google