De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SOS SCHULDEN OP SCHOOL Gelijke schoolkansen in uw stad en gemeente VOORSTEL OM SCHOOLARMOEDE AAN TE PAKKEN Gelijke schoolkansen in uw stad en gemeente.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SOS SCHULDEN OP SCHOOL Gelijke schoolkansen in uw stad en gemeente VOORSTEL OM SCHOOLARMOEDE AAN TE PAKKEN Gelijke schoolkansen in uw stad en gemeente."— Transcript van de presentatie:

1 SOS SCHULDEN OP SCHOOL Gelijke schoolkansen in uw stad en gemeente VOORSTEL OM SCHOOLARMOEDE AAN TE PAKKEN Gelijke schoolkansen in uw stad en gemeente VOORSTEL OM SCHOOLARMOEDE AAN TE PAKKEN RD/SOS/Oudenaarde 18/11/2010

2 goed PRAKTIJK voorbeeld Samenwerkingsverband OCMW/Scholen/Ouders en SOS Schulden op School (ouders kunnen zich laten vertegenwoordigen door bv 4 de wereldgroep) RD/SOS/Oudenaarde 18/11/2010

3 Fonds Wij doen beroep op het cultuur- participatiefonds van het OCMW (federale overheidssubsidie (KB 23/08/2004) ter bevordering van de ‘sociale en culturele participatie’) In de omzendbrief van 20 juni 2010 heeft de overheid voorzien: ‘maatschappelijke dienstverlening in het kader van schoolondersteuning’ RD/SOS/Oudenaarde 18/11/2010

4 Doelstelling Het activeren van de scholen om de kinderen van ouders met betalingsproblemen op school ook te laten deelnemen aan het cultuuraanbod (ruime betekenis bv. ook sport) RD/SOS/Oudenaarde 18/11/2010

5 Uitgangspunten 1Een gelijke onderwijskansen beleid voeren 2Een structurele aanpak bewerken 3 Vermijden uitkeringen à la carte RD/SOS/Oudenaarde 18/11/2010

6 Stappenplan 2 Concepten 2 Principes 2 Financiële regelingen RD/SOS/Oudenaarde 18/11/2010

7 Basis concept Leidraad is hier om de voorwaarden te helpen realiseren dat de scholen alle leerlingen “zonder onderscheid” kunnen laten deelnemen aan culturele uitstappen. RD/SOS/Oudenaarde 18/11/2010

8 Concept ‘ solidaire school ’ De scholen worden aangemoedigd tot het uitwerken van een schooleigen solidariteitswerking en het zo laag mogelijk houden van de schoolkosten RD/SOS/Oudenaarde 18/11/2010

9 Financiële regeling Basis concept School erkent problematiek OCMW legt bij tot aan de helft van de kosten voor: 1. Culturele voorstellingen 2. Daguitstappen 3. Zwemmen in basisonderwijs RD/SOS/Oudenaarde 18/11/2010

10 Financiële regeling Concept ‘solidaire school’ Vraagt groter engagement van de school 1. Minimumvoorwaarden basis erkenning + voert een kostenverlagend schoolbeleid 2. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan is er een verruiming in de tegemoetkoming door het OCMW voor: meerdaagse activiteiten RD/SOS/Oudenaarde 18/11/2010

11 Een voorbeeld De tussenkomst van het OCMW is maximaal ( in Aalst) € 7,50 per uitstap per kind voor daguitstappen in de formule van het basisconcept Engagement van de school! Draagt zelf de helft van de kostprijs en verzet zich tegen elke vorm van uitsluiting RD/SOS/Oudenaarde 18/11/2010

12 Een voorbeeld Optie ‘solidaire school’ 1. Leerlingen met kansenpas betalen 1/4 van de kostprijs 2. School betaalt ook 1/4 3. Het OCMW legt 1/2 bij met een max. van € 100 per leerling (vb Aalst) RD/SOS/Oudenaarde 18/11/2010

13 Stuurgroep OCMW is de initiatiefnemende partner Representanten uit de welzijnssector Ouderverenigingen CLB ’ s liefst uit de verschillende netten Directies liefst uit alle scholen voor éé n OCMW-gebied Dienst sociale zaken in het kader van het lokaal sociaal beleidsplan Vzw SOS Schulden op School RD/SOS/Oudenaarde 18/11/2010

14 Taken Bekendmaken initiatief Evaluatie praktijk Beheer en verantwoording project RD/SOS/Oudenaarde 18/11/2010

15 Bijzondere taak Bewaken laagdrempeligheid Privacy Interne code vertrouwenspersonen in scholen RD/SOS/Oudenaarde 18/11/2010

16 Resultaten In Aalst hebben wij een charter afgesloten waar alle scholen zijn ingestapt met als doel de kostprijs van hun onderwijs te “ evalueren en te beheersen” Zij doen dat 2 x per jaar in een “gemeenschappelijke” vergadering en waar “doe” projecten worden uitgewerkt RD/SOS/Oudenaarde 18/11/2010

17 Resultaten Er wordt gewerkt rond 4 thema’s Bewustmaking en vorming rond armoede Communicatiebeleid met ouders Verhogen van ouderbetrokkenheid Kostenbeheersing RD/SOS/Oudenaarde 18/11/2010

18 Financiële verwerking De vertrouwenspersonen in de scholen krijgen van het OCMW jaarlijks een lijst van kinderen uit de school die in aanmerking komen voor steun De scholen dienen bij het OCMW driemaandelijks (vb) een lijst in (eenvoudige factuur) met activiteiten waaraan deze kinderen hebben deelgenomen Het OCMW betaalt rechtstreeks aan de scholen RD/SOS/Oudenaarde 18/11/2010

19 Resultaten In Aalst verleende het OCMW 10.401,50 euro steun tussen mei 2009 en april 2010 Van mei 2006 tot april 2007 bedroeg dit bedrag 3.352,50 euro RD/SOS/Oudenaarde 18/11/2010

20 Kansenpas OK pas Cultuurpas RD/SOS/Oudenaarde 18/11/2010

21 Projectontwikkeling SOS Schulden op School stelt zich ten dienste van de OCMW’s om het project mee te helpen ontwikkelen in uw stad of gemeente www.schuldenopschool.be sos@welzijnsnet.org RD/SOS/Oudenaarde 18/11/2010


Download ppt "SOS SCHULDEN OP SCHOOL Gelijke schoolkansen in uw stad en gemeente VOORSTEL OM SCHOOLARMOEDE AAN TE PAKKEN Gelijke schoolkansen in uw stad en gemeente."

Verwante presentaties


Ads door Google