De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie aan de gemeenteraad

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie aan de gemeenteraad"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie aan de gemeenteraad
Centrummanagement Boxtel Presentatie aan de gemeenteraad dinsdag 24 juni 2014 Presentatie aan de gemeenteraad dinsdag 24 juni 2014

2 Inhoud Introductie Centrummanagement De praktijk van de Centrummanager
De toekomst van Centrummanagement

3 Wat / wanneer ? Onderzoek noodzaak van een nieuwe aanpak voor het centrum: Centrummanagement Onderzoek en opstellen Plan van Aanpak door Initiatiefgroep Centrummanagement: Gemeente, Kamer van Koophandel, Horecaondernemers, Detaillisten Draagvlakmeting ondernemers, besluit tot instellen Centrummanagement Samenstellen bestuur, uitwerken organisatie en aantrekken Centrummanager Consolideren activiteiten en initiëren visie

4 Wie zijn wij? Stichtingsbestuur Voorzitter: Luc Broos
Penningmeester: Rico van den Bosch Bestuurslid: Filipe van den Borne Bestuurslid: Richard Strik Vacature Bestuurslid: Vastgoedeigenaar Centrummanager Willemijn Wijdenes

5 Taken bestuur en Centrummanager
Centrummanagement is een platform voor betrokken partijen in het centrum: Coördineren, mede organiseren en ondersteunen van activiteiten in het centrum Ontwikkelen en uitdragen van een visie op het centrum Zorgen voor een vitaal centrum Ondernemers Gemeente Vastgoed Overige Partijen

6 Ontwikkeling visie Begin Startpunt: 4 visies op het centrum van Boxtel Voorjaar Na consultatie, discussie en analyse: één gemeenschappelijke visie 22 mei Bewustwording: presentatie Cor Molenaar Realisatie doe je met z’n allen: draagvlak bij betrokken partijen en ondersteuning ‘ondernemersinitiatieven’

7 Budget en begroting Begroting
Waarde Ondernemersfonds: ongeveer EUR Bijdrage ondernemers: EUR 1,53 EUR per EUR WOZ-waarde. Minimaal 200 EUR en maximaal 750 EUR Bijdrage gemeente: EUR Begroting Organisatie, bestuur, Centrummanager: EUR Uitvoering activiteiten CM (oa promotie): EUR Evenementen en overige activiteiten: EUR

8 Draagvlak en evaluatie
Draagvlak bij ondernemers is groot, de nood is dan ook hoog Vastgoedeigenaren moeilijk te mobiliseren Rol van de gemeente verandert

9 Centrummanagement in de praktijk
Gelijkwaardige samenwerking tussen ondernemers en gemeente organiseren, hierbij ook vastgoed en overige partijen betrekken Fungeren als klankbord voor de betreffende partijen Organiseren van evenementen en activiteiten volgens Activiteitenplan Uitdragen van de visie op het centrum Zoeken naar invulling voor ondernemersinitiatieven, leegstand etc. Partijen (ondernemers, vastgoedeigenaren, gemeente) bij elkaar brengen Onderhouden van contacten met andere initiatieven/gemeenten

10 Resultaten centrummanagement

11 Verbeterde communicatie
Naar ondernemers toe Nieuwsbrief Website Facebook / Twitter Telefoon Persoonlijk contact Naar gemeente toe Driewekelijks overleg met beleidsmedewerker EZ Aan tafel met de juiste ambtenaren Korte lijnen, snelle terugkoppeling Tussen ondernemers en gemeente Juiste personen samenbrengen Bemiddelen Sturen Naar externe partijen en samenwerkingspartners

12 Verbeterde communicatie vanuit de gemeente
Het wérkt 2 kanten op! Aanspreekpunt voor ambtenaren Direct betrokken bij centrumplannen STA-P Herinrichting Markt Wifi in het centrum Parkeren in het centrum

13 Professionalisering van evenementen
Modezondag // Oranjebraderie // Herfstfair // Kerstfair

14 Nauwe banden met samenwerkingspartners, zoals:
Beleef Boxtel: Bundeling communicatiebudgetten Meer exposure en groter bereik Advertenties in BC en Meierij Posters, flyers en flyeren voor evenementen Social media App voor Boxtel Regelmatig overleg Anticiperen op actuele ontwikkelingen Gezamenlijke huisvesting

15 Nauwe banden met samenwerkingspartners, zoals:
Boxtel Vooruit: Coördineren en ondersteunen van centrumevenementen Communicatie & pr evenementen Vergunningaanvraag indienen en voorbespreken met Openbare Werken Waar nodig financiële ondersteuning

16 Traject Keurmerk Veilig Ondernemen
Begeleiding CCV (Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid) Kosteloos Stagnatie i.v.m. te weinig respons ondernemers. Wordt aan gewerkt! Bloembakken in het centrum Collectief van Centrummanagementinitiatieven Daarom tegen principes CM in samenwerking met leverancier van buiten Boxtel Lagere kosten, maximaal resultaat

17 Bewegwijzering naar parkeerplaatsen
App-groep centrummanagement ondernemers Koopzondagaanduiding Groeperen vastgoedeigenaren Bemiddelaar en vertrouwenspersoon voor ondernemers

18 Centrummanagement in de toekomst

19 Evaluatie van Centrummanagement in Boxtel
Gestart in een neergaande markt heeft CM bestaansrecht toch bewezen Draagvlak bij ondernemers in het centrum, overige partijen nauwer betrokken en blijven betrekken Duidelijk behoefte aan ‘hands on’, de centrummanager voorziet daarin Samenwerking met andere partijen (bv Beleef Boxtel, Boxtel Vooruit) werpt zijn vruchten af Nieuwe impulsen en concepten blijven nodig (‘Cor Molenaar effect’)

20 Kansen en bedreigingen
Kansen: Centrum wordt aantrekkelijker gemaakt, economie groeit weer Bedreigingen: Nieuwe winkelconcepten vragen ander ondernemerschap, veranderende rol overheid Centrummanagement: Visie, impulsen en handjes blijven nodig

21 Vereisten voor de toekomst
Blijvende betrokkenheid van alle partijen Concentratie centrumgebied, kwaliteitsverbetering inrichting en aanpak straatbeeld Goede invulling Centrummanagement Financiële steun van de gemeente om het budget in stand te houden Want er is werk aan de winkel!


Download ppt "Presentatie aan de gemeenteraad"

Verwante presentaties


Ads door Google