De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Centrummanagement Boxtel Presentatie aan de gemeenteraad dinsdag 24 juni 2014 Presentatie aan de gemeenteraad dinsdag 24 juni 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Centrummanagement Boxtel Presentatie aan de gemeenteraad dinsdag 24 juni 2014 Presentatie aan de gemeenteraad dinsdag 24 juni 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Centrummanagement Boxtel Presentatie aan de gemeenteraad dinsdag 24 juni 2014 Presentatie aan de gemeenteraad dinsdag 24 juni 2014

2 Inhoud ●Introductie Centrummanagement ●De praktijk van de Centrummanager ●De toekomst van Centrummanagement

3 Wat / wanneer ? 2011 2013 20122014 Onderzoek noodzaak van een nieuwe aanpak voor het centrum: Centrummanagement Onderzoek en opstellen Plan van Aanpak door Initiatiefgroep Centrummanagement: Gemeente, Kamer van Koophandel, Horecaondernemers, Detaillisten Draagvlakmeting ondernemers, besluit tot instellen Centrummanagement Samenstellen bestuur, uitwerken organisatie en aantrekken Centrummanager Consolideren activiteiten en initiëren visie

4 Wie zijn wij? Stichtingsbestuur ●Voorzitter:Luc Broos ●Penningmeester:Rico van den Bosch ●Bestuurslid:Filipe van den Borne ●Bestuurslid:Richard Strik ●Vacature Bestuurslid:Vastgoedeigenaar ●CentrummanagerWillemijn Wijdenes

5 Taken bestuur en Centrummanager Centrummanagement is een platform voor betrokken partijen in het centrum: ●Coördineren, mede organiseren en ondersteunen van activiteiten in het centrum ●Ontwikkelen en uitdragen van een visie op het centrum ●Zorgen voor een vitaal centrum Ondernemers VastgoedGemeenteOverige Partijen

6 Ontwikkeling visie ●Begin 2014. Startpunt: 4 visies op het centrum van Boxtel ●Voorjaar 2014. Na consultatie, discussie en analyse: één gemeenschappelijke visie ●22 mei 2014. Bewustwording: presentatie Cor Molenaar ●Realisatie doe je met z’n allen: draagvlak bij betrokken partijen en ondersteuning ‘ondernemersinitiatieven’

7 Budget en begroting Waarde Ondernemersfonds: ongeveer 70.000 EUR ●Bijdrage ondernemers: 40.000 EUR 1,53 EUR per 1.000 EUR WOZ-waarde. Minimaal 200 EUR en maximaal 750 EUR ●Bijdrage gemeente: 30.000 EUR Begroting ●Organisatie, bestuur, Centrummanager: 25.000 EUR ●Uitvoering activiteiten CM (oa promotie):25.000 EUR ●Evenementen en overige activiteiten: 20.000 EUR

8 Draagvlak en evaluatie ●Draagvlak bij ondernemers is groot, de nood is dan ook hoog ●Vastgoedeigenaren moeilijk te mobiliseren ●Rol van de gemeente verandert

9 Centrummanagement in de praktijk ●Gelijkwaardige samenwerking tussen ondernemers en gemeente organiseren, hierbij ook vastgoed en overige partijen betrekken ●Fungeren als klankbord voor de betreffende partijen ●Organiseren van evenementen en activiteiten volgens Activiteitenplan ●Uitdragen van de visie op het centrum ●Zoeken naar invulling voor ondernemersinitiatieven, leegstand etc. ●Partijen (ondernemers, vastgoedeigenaren, gemeente) bij elkaar brengen ●Onderhouden van contacten met andere initiatieven/gemeenten

10 Resultaten centrummanagement

11 ●Naar ondernemers toe ○Nieuwsbrief ○Website ○Facebook / Twitter ○E-mail ○Telefoon ○Persoonlijk contact ●Naar gemeente toe ○Driewekelijks overleg met beleidsmedewerker EZ ○Aan tafel met de juiste ambtenaren ○Korte lijnen, snelle terugkoppeling Verbeterde communicatie ●Tussen ondernemers en gemeente ○Juiste personen samenbrengen ○Bemiddelen ○Sturen ●Naar externe partijen en samenwerkingspartners

12 Verbeterde communicatie vanuit de gemeente ●Het wérkt 2 kanten op! ●Aanspreekpunt voor ambtenaren ●Direct betrokken bij centrumplannen ○STA-P ○Herinrichting Markt ○Wifi in het centrum ○Parkeren in het centrum

13 Modezondag // Oranjebraderie // Herfstfair // Kerstfair Professionalisering van evenementen

14 Nauwe banden met samenwerkingspartners, zoals: Beleef Boxtel: ●Bundeling communicatiebudgetten ○Meer exposure en groter bereik ○Advertenties in BC en Meierij ○Posters, flyers en flyeren voor evenementen ○Social media ●App voor Boxtel ●Regelmatig overleg ●Anticiperen op actuele ontwikkelingen ●Gezamenlijke huisvesting

15 Boxtel Vooruit: ●Coördineren en ondersteunen van centrumevenementen ○Communicatie & pr evenementen ○Vergunningaanvraag indienen en voorbespreken met Openbare Werken ○Waar nodig financiële ondersteuning Nauwe banden met samenwerkingspartners, zoals:

16 Traject Keurmerk Veilig Ondernemen ●Begeleiding CCV (Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid) ●Kosteloos ●Stagnatie i.v.m. te weinig respons ondernemers. Wordt aan gewerkt! Bloembakken in het centrum ●Collectief van Centrummanagementinitiatieven ●Daarom tegen principes CM in samenwerking met leverancier van buiten Boxtel ●Lagere kosten, maximaal resultaat

17 Bewegwijzering naar parkeerplaatsen App-groep centrummanagement ondernemers Koopzondagaanduiding Groeperen vastgoedeigenarenBemiddelaar en vertrouwenspersoon voor ondernemers

18 Centrummanagement in de toekomst

19 Evaluatie van Centrummanagement in Boxtel ●Gestart in een neergaande markt heeft CM bestaansrecht toch bewezen ●Draagvlak bij ondernemers in het centrum, overige partijen nauwer betrokken en blijven betrekken ●Duidelijk behoefte aan ‘hands on’, de centrummanager voorziet daarin ●Samenwerking met andere partijen (bv Beleef Boxtel, Boxtel Vooruit) werpt zijn vruchten af ●Nieuwe impulsen en concepten blijven nodig (‘Cor Molenaar effect’)

20 Kansen en bedreigingen ●Kansen: Centrum wordt aantrekkelijker gemaakt, economie groeit weer ●Bedreigingen: Nieuwe winkelconcepten vragen ander ondernemerschap, veranderende rol overheid ●Centrummanagement: Visie, impulsen en handjes blijven nodig

21 Vereisten voor de toekomst ●Blijvende betrokkenheid van alle partijen ●Concentratie centrumgebied, kwaliteitsverbetering inrichting en aanpak straatbeeld ●Goede invulling Centrummanagement ●Financiële steun van de gemeente om het budget in stand te houden ●Want er is werk aan de winkel!


Download ppt "Centrummanagement Boxtel Presentatie aan de gemeenteraad dinsdag 24 juni 2014 Presentatie aan de gemeenteraad dinsdag 24 juni 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google