De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Kwaliteitscholen Oosthaven 59 2801 PE Gouda Tel: 0182.50.91.30 Presentatie Utrecht, 12 oktober 2009 Kwaliteitszorg en Verantwoorden met Kwaliteitscholen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Kwaliteitscholen Oosthaven 59 2801 PE Gouda Tel: 0182.50.91.30 Presentatie Utrecht, 12 oktober 2009 Kwaliteitszorg en Verantwoorden met Kwaliteitscholen."— Transcript van de presentatie:

1 1 Kwaliteitscholen Oosthaven 59 2801 PE Gouda Tel: 0182.50.91.30 Presentatie Utrecht, 12 oktober 2009 Kwaliteitszorg en Verantwoorden met Kwaliteitscholen

2 2 ‘het kookboek voor horizontale verantwoording’ bestaat niet. Je zult zelf moeten uitvinden wat voor jouw schoolorganisatie de beste vorm en de beste werkwijze is. Dat zit niet in glossy boekjes of flitsende websites, niet in goed gevulde adviesraden of netwerkbijeenkomsten, maar het zit eerst en vooral in je eigen houding… en die van de overige werknemers.” De meeste scholenorganisaties beschikken al over veel bouwstenen: kwaliteitszorg, financiële planning, leerlingvolgsystemen, rudimentaire zelfevaluaties. Het gaat erom bestaande activiteiten en bouwstenen beter met elkaar te verbinden en in een perspectief te plaatsen. Verantwoorden is gedrag en houding van mensen en organisaties. Dat (= scholen met elkaar vergelijken) is informatief voor de deelnemers en hun ouders, maar het is vooral ook leerzaam voor de scholen zelf. Die kunnen zien hoe hun resultaten zich verhouden tot die van andere, waarmee ze zich willen vergelijken (benchmarking) (Frans de Vijlder) Scholen worden meer en meer vergeleken

3 3 HorizontaalVerticaal InternAan elkaar In teams Directie Bestuur ExternOuders Omgeving Bedrijven Toeleverende scholen Overheid / inspectie Vormen van Verantwoording en kwaliteitszorg

4 4 - de overheid, inspectie - de branche zelf: vensters - het bestuur: dashboards - Ouders en personeel: doelstellingen Verantwoording afleggen – aan wie?

5 5 Verantwoording geeft een impuls aan kwaliteitszorg en leidt tot verbetering van het onderwijs Doelstelling formulerenStrategisch beleid faciliteren Beleid communicerenBeleid uitvoerenBeleid controleren Beleid evalueren Maatregelen nemen Nieuwe doelstellingen formuleren door wie? PDCA – beleid formuleren, controleren, evalueren en communiceren

6 6 www.kwaliteitscholen.nl Stap 1: Snelle scan door internettoepassing (onderzoeken, faq, inspectie, dashboard) Stap 2: Onderzoek activeren (Vensters ouders) Stap 3: Deelnemers selecteren (Vensters ouders) Stap 4: Vraag toevoegen, zie Toon voorbeeld Stap 5: Rechten instellen Stap 6: Inloggen en onderzoek invullen als leerling Stap 7: Resultaten bekijken via rapportfunctie, ook laten zien van LT en OT Stap 8: Evaluatie intern en extern -  Vensters Stap 9: Website laten zien: http://www.kwaliteitscholen.nl/kwaliteitsite/kwaliteitscholen/html/general.asp?PID=126 Stap 10: Mogelijkheden CMS Vensters laten zien: inlog Vensters, daarna specifieke toelichtingen. Structuur presentatie Kwaliteitscholen

7 7 U kunt zowel de decentrale als de centrale indicatoren toelichten en verklaren. 20 indicatoren van Vensters

8 8 Doelstellingen formuleren & faciliteren Plannen CommunicerenControleren Evalueren Verantwoorden Vensters voor VerantwoordingWaarderingskader Inspectie DashboardsRapportagesWaarderingskaderBekwaamheidsdossiers Onderzoeksmodule Kwaliteitscholen Dialoog leerlingen, personeel, ouders etc Administratie Planmodule Dashboard - schoolDashboard - team Dashboard - individueel Vensters voor Verantwoording Eén integraal systeem voor strategie, beleid, kwaliteitscontrole en communicatie

9 9 oKies voor een geïntegreerde aanpak van Kwaliteitszorg en Verantwoording. (integreer horizontale en verticale verantwoording) oKies voor een tweesporenbeleid: plannen & uitvoeren, zelfreflectie en dialoog; verbeteren en rekenschap afleggen; mens en omgeving; identiteit en imago. oMaak de medewerkers zelf verantwoordelijk voor de Vensters-communicatie. oBenoem op elke school een verantwoordelijke (en uitvoerende) voor het kwaliteitsbeleid. oLaat bestuur en school gezamenlijk de informatiebehoefte en kengetallen inventariseren, formuleer de doelstellingen SMART. (ga uit van de missie; SWOT- analyse; KSF’en; pi’s) oGebruik dezelfde kengetallen in keteninformatie van bestuur t/m docent. oKies voor zowel top down als bottom up. oDe school evalueert cyclisch. (over de schoolidentiteit, maar ook van medewerkers) oHoud het simpel, begin niet te groot. oBedenk wat de juridische consequenties zijn als je iets wel/niet doet. oBedenk dat zowel Horizontaal als Verticaal verantwoorden ook ingezet wordt voor marketing en externe (en interne) communicatie. Introduceren Vensters voor Verantwoording


Download ppt "1 Kwaliteitscholen Oosthaven 59 2801 PE Gouda Tel: 0182.50.91.30 Presentatie Utrecht, 12 oktober 2009 Kwaliteitszorg en Verantwoorden met Kwaliteitscholen."

Verwante presentaties


Ads door Google