De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteitszorg en Verantwoorden met Kwaliteitscholen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteitszorg en Verantwoorden met Kwaliteitscholen"— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteitszorg en Verantwoorden met Kwaliteitscholen
Presentatie Utrecht, 12 oktober 2009 Kwaliteitscholen Oosthaven PE  Gouda Tel:

2 Scholen worden meer en meer vergeleken
‘het kookboek voor horizontale verantwoording’ bestaat niet. Je zult zelf moeten uitvinden wat voor jouw schoolorganisatie de beste vorm en de beste werkwijze is. Dat zit niet in glossy boekjes of flitsende websites, niet in goed gevulde adviesraden of netwerkbijeenkomsten, maar het zit eerst en vooral in je eigen houding… en die van de overige werknemers.” De meeste scholenorganisaties beschikken al over veel bouwstenen: kwaliteitszorg, financiële planning, leerlingvolgsystemen, rudimentaire zelfevaluaties. Het gaat erom bestaande activiteiten en bouwstenen beter met elkaar te verbinden en in een perspectief te plaatsen. Verantwoorden is gedrag en houding van mensen en organisaties. Dat (= scholen met elkaar vergelijken) is informatief voor de deelnemers en hun ouders, maar het is vooral ook leerzaam voor de scholen zelf. Die kunnen zien hoe hun resultaten zich verhouden tot die van andere, waarmee ze zich willen vergelijken (benchmarking) (Frans de Vijlder)

3 Horizontaal Verticaal Intern Aan elkaar In teams Directie Bestuur
Vormen van Verantwoording en kwaliteitszorg Horizontaal Verticaal Intern Aan elkaar In teams Directie Bestuur Extern Ouders Omgeving Bedrijven Toeleverende scholen Overheid / inspectie

4 - de overheid, inspectie - de branche zelf: vensters
Verantwoording afleggen – aan wie? - de overheid, inspectie - de branche zelf: vensters - het bestuur: dashboards - Ouders en personeel: doelstellingen Let op: de relatie tussen horizontale verantwoording en kwaliteitszorg. Dat HIER VERDER

5 PDCA – beleid formuleren, controleren , evalueren en communiceren
Doelstelling formuleren Strategisch beleid faciliteren Beleid communiceren Beleid uitvoeren Beleid controleren Beleid evalueren Maatregelen nemen Nieuwe doelstellingen formuleren door wie? Verantwoording geeft een impuls aan kwaliteitszorg en leidt tot verbetering van het onderwijs

6 Structuur presentatie Kwaliteitscholen
Stap 1: Snelle scan door internettoepassing (onderzoeken, faq, inspectie, dashboard) Stap 2: Onderzoek activeren (Vensters ouders) Stap 3: Deelnemers selecteren (Vensters ouders) Stap 4: Vraag toevoegen, zie Toon voorbeeld Stap 5: Rechten instellen Stap 6: Inloggen en onderzoek invullen als leerling Stap 7: Resultaten bekijken via rapportfunctie, ook laten zien van LT en OT Stap 8: Evaluatie intern en extern - Vensters Stap 9: Website laten zien: Stap 10: Mogelijkheden CMS Vensters laten zien: inlog Vensters, daarna specifieke toelichtingen .

7 20 indicatoren van Vensters
U kunt zowel de decentrale als de centrale indicatoren toelichten en verklaren.

8 Doelstellingen formuleren & faciliteren
Eén integraal systeem voor strategie, beleid, kwaliteitscontrole en communicatie Doelstellingen formuleren & faciliteren Plannen Communiceren Controleren Evalueren Verantwoorden Dashboard - school Dashboard - team Dashboard - individueel Vensters voor Verantwoording Waarderingskader Inspectie Data Informatie Kennis Wijsheid Gedrag Dashboards Rapportages Waarderingskader Bekwaamheidsdossiers Planmodule Onderzoeksmodule Kwaliteitscholen Dialoog leerlingen, personeel, ouders etc Administratie Vensters voor Verantwoording

9 Introduceren Vensters voor Verantwoording
Kies voor een geïntegreerde aanpak van Kwaliteitszorg en Verantwoording. (integreer horizontale en verticale verantwoording) Kies voor een tweesporenbeleid: plannen & uitvoeren, zelfreflectie en dialoog; verbeteren en rekenschap afleggen; mens en omgeving; identiteit en imago. Maak de medewerkers zelf verantwoordelijk voor de Vensters-communicatie. Benoem op elke school een verantwoordelijke (en uitvoerende) voor het kwaliteitsbeleid. Laat bestuur en school gezamenlijk de informatiebehoefte en kengetallen inventariseren, formuleer de doelstellingen SMART. (ga uit van de missie; SWOT-analyse; KSF’en; pi’s) Gebruik dezelfde kengetallen in keteninformatie van bestuur t/m docent. Kies voor zowel top down als bottom up. De school evalueert cyclisch. (over de schoolidentiteit, maar ook van medewerkers) Houd het simpel, begin niet te groot. Bedenk wat de juridische consequenties zijn als je iets wel/niet doet. Bedenk dat zowel Horizontaal als Verticaal verantwoorden ook ingezet wordt voor marketing en externe (en interne) communicatie.


Download ppt "Kwaliteitszorg en Verantwoorden met Kwaliteitscholen"

Verwante presentaties


Ads door Google