De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Plus. + Deelname aan de provinciale pilot Boekstart in 2009. + Overleg met ambtenaar lokaal onderwijs over de invoering van Boekstart in Boxtel. + Financiering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Plus. + Deelname aan de provinciale pilot Boekstart in 2009. + Overleg met ambtenaar lokaal onderwijs over de invoering van Boekstart in Boxtel. + Financiering."— Transcript van de presentatie:

1 Plus

2 + Deelname aan de provinciale pilot Boekstart in 2009. + Overleg met ambtenaar lokaal onderwijs over de invoering van Boekstart in Boxtel. + Financiering Boekstart Plus uit de Aboutaleb middelen en het onderwijs jeugd budget. Plus

3 + Focus op gezinnen waar voorlezen, praten met je baby, liedjes zingen, niet zo vanzelfsprekend is. + Kinderen uit minder kansrijke en sociaal zwakkere milieus. + Activiteit in het kader van de Lokale Educatieve Agenda. + Looptijd september 2010-2013

4 Plus + Doel: Kinderen stimuleren in hun taalontwikkeling en de ontluikende geletterdheid bevorderen waardoor zij een succesvollere start maken met het lees- en taalonderwijs.

5 Plus + Samenwerking met: Gemeente Consultatiebureau Home start VVE coördinator KW1C Intop Peuterspeelzaalwerk Kinderdagopvang Opbouwwerk Delta

6 Plus + Concrete activiteiten: Gemeente Geboortekoffer Consultatiebureau cursus ‘als je pas een baby hebt’ Boekstart hoek met materialen in de wachtkamer 7 maanden consult ouders die extra stimulans kunnen gebruiken, gericht uitnodigen Triple P

7 Plus + Concrete activiteiten: Home start ouders worden door consultatiebureau toe geleid naar Home start ontvangst in de bibliotheek, informeren + stimuleren platform om doelgroep ouders te bereiken ouders koppelen aan collega’s VVE coördinator deelname overleg samen bewaken doorlopende leeslijn

8 Plus + Concrete activiteiten: KW1C alfabetiseringscursussen link ‘Leven Lang Leren’ cursisten via kinderen stimuleren platform om doelgroep ouders te bereiken deskundigheid docenten aanwenden bij de opzet van de boekenparty’s Intop inburgeringcursussen platform om doelgroep ouders te bereiken

9 Plus + Concrete activiteiten: Peuterspeelzaalwerk / Kinderdagopvang vragenformulieren die ouders bij inschrijving van hun peuter invullen in welke mate heeft de specifieke doelgroep deel genomen aan Boekstart

10 Plus + Concrete activiteiten: Opbouwwerk Delta waarom samenwerken met opbouwwerker Karin van Hal? kennis van de doelgroep gebruik maken van haar netwerk

11 Plus + Wat houdt opbouwwerk Boxtel in? hulpverlening activering deelnemer 6 wijkteams coördinator buurtbemiddeling voorzitter netwerk armoede bestrijding voorzitter platform integratie doel opbouwwerk: bruggen slaan, versterken sociale cohesie

12 Plus + Samenwerking bibliotheek en opbouwwerk platform bieden om doelgroep ouders te bereiken: - platform integratie - allochtone vrouwengroep - internationaal vrouwenkoor - Boxtel Oost wijkplatform deskundig in benadering doelgroep boekenparties concrete activiteit die aanspreekt

13 Plus + Opzet boekenparties voorbereiding: internationaal vrouwenkoor verzamelt en zingt kinder- en slaapliedjes uit allerlei culturen voor cd deskundige actieve burgers werven en scholen voor de boekenparties opzet voor de boekenparties ontwikkelen in samenwerking met ROC, KW1C en opbouwwerk Delta leren van de ‘Veendamse aanpak’

14 Plus + opzet boekenparties uitvoering: deelnemers zoeken via: Home start KW1C cursisten Intop cursisten platform integratie allochtone vrouwengroep internationaal vrouwenkoor Wijkplatform Boxtel Oost Triple P (consultatiebureau) cursus Jij bent belangrijk de boekenparties zelf

15 Plus + opzet boekenparties bijeenkomst: bijeenkomst bij een van de ouders thuis geschoolde medewerker houdt enthousiast verhaal over Boekstart, voorlezen aan je baby, praten met je baby, liedjes zingen, tweetalig opvoeden, voorlezen in je eigen taal, gaat in gesprek met de ouders de ouder bij wie de party wordt gehouden ontvangt als tegenprestatie een pak koekjes, koffie, thee, suiker en melk ouders die bij de bijeenkomst aanwezig zijn, ontvangen na afloop de cd met kinderliedjes uit allerlei culturen ouders worden uitgenodigd deel te gaan nemen aan Boekstart en hun kinderen gratis lid te maken van de bibliotheek ouders worden uitgenodigd op de wekelijkse inloopochtenden in de bibliotheek

16 Plus + Inloopochtenden iedere vrijdagochtend inloopochtend voor baby’s en peuters actieve, geschoolde, deskundige vrijwilliger(s) voorlezen, liedjes zingen, koffie + thee eens in de maand een deskundige aan tafel onderwerpen in overleg met het consultatiebureau ouders actief betrekken bij de inhoud van de thema’s laagdrempelig, gezellig, uitnodigend

17 Plus + Andere activiteiten Boekstart Plus: zorg dragen voor een doorlopende leeslijn: boekstart – Triple P – Jij bent belangrijk – voorleestassen – muziek op schoot – Voortouw/Puk&Ko – Taalactiever - Rode Draad na 1 jaar Boekstart mini conferentie organiseren om de eerste resultaten te delen met de netwerkpartners alle netwerkpartners zijn goed geïnformeerd, voorzien van promotiemateriaal en verwijzen door naar het project

18 Plus + een leven lang lezen + start van het VVE traject + de doorlopende leeslijm/n


Download ppt "Plus. + Deelname aan de provinciale pilot Boekstart in 2009. + Overleg met ambtenaar lokaal onderwijs over de invoering van Boekstart in Boxtel. + Financiering."

Verwante presentaties


Ads door Google