De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De joden waren slaven in Egypte

Verwante presentaties


Presentatie over: "De joden waren slaven in Egypte"— Transcript van de presentatie:

1 De joden waren slaven in Egypte
De joden waren slaven in Egypte. De laatste dag voor het vertrek moesten de mensen zich klaarmaken. Wat moesten ze doen? Al hun dierbare bezittingen reeds inpakken en dan samen eten en bidden tot het teken gegeven werd. Brood bakken zonder gist zodat ze snel klaar zouden zijn als het teken gegeven werd. Hun huisdieren verkopen en wat ze niet meenamen uitdelen aan de armen. Een lammetje slachten en braden en het bloed aan de deurstijl smeren.

2 2. Gedurende vele eeuwen bleven de joden op Pascha dit gebeuren vieren
2. Gedurende vele eeuwen bleven de joden op Pascha dit gebeuren vieren. Jezus deed eigenlijk niets nieuws op het eerste zicht. Toch was er een verschil. Hij vroeg hen om altijd weer samen te komen en brood en wijn te delen om hem te gedenken. Hoe heet het stuk van de mis waar wij dit gedenken? Offerande Het grote dankgebed Het evangelie Het onze Vader

3 3. Welke is de juiste volgorde?
vergevingsbede, offerande, openingsgebed, evangelie, communie openingsgebed, voorbeden, eerste lezing, homilie, communie schuldbeden, gloria, evangelie, onze vader, offerande openingsgebed, evangelie, geloofsbelijdenis, voorbeden, communie

4 4. De eerste lezing is altijd
een verhaal over Jezus een verhaal over een profeet of over de apostelen een verhaal uit het oude testament een willekeurig verhaal uit de bijbel

5 5. De tweede lezing komt uit het nieuwe Testament
uit het boek van Mc, Mt, Lc, Joh uit handelingen van apostelen uit de brieven van Paulus een willekeurig verhaal uit de bijbel.

6 6. De lezingen in de zondagsvieringen komen met vaste regelmaat terug
6. De lezingen in de zondagsvieringen komen met vaste regelmaat terug. Om de hoeveel tijd? elk jaar om de twee jaar om de drie jaar om de vier jaar

7 7. Als tussenzang zingen wij een lied maar je kan ook een psalm bidden
7. Als tussenzang zingen wij een lied maar je kan ook een psalm bidden. Psalmen vormen een apart boek in de Bijbel, ze zijn zo oud dat zelfs Jezus ze gebeden heeft. Hoeveel psalmen zijn er? a. 50 b. 100 c. 150 d. 200

8 8. De misdienaars brengen gaven aan, brood en wijn
8. De misdienaars brengen gaven aan, brood en wijn. Ze doen dat in naam van ons allen. Maar ook van ons wordt een gave gevraagd, een blijk van solidariteit met armen, met projecten die zinvolle werken ondersteunen. De omhaling. Wanneer gebeurt deze? tussen de lezingen aan het begin van de viering bij de communie bij de offerande

9 9. Jezus wil vrede brengen in onze wereld en in ons hart
9. Jezus wil vrede brengen in onze wereld en in ons hart. Wij wensen mekaar die vrede toe in de vredewens. We vragen dat hij ons helpt om onze verschillen te overbruggen en onze eenheid en vriendschap te doen toenemen. De vrede wensen doen we tussen de voorbeden en de offerande tussen onze Vader en communie tussen communie en slotgebed tussen grote dankgebed en onze Vader

10 10. Elke liturgische tijd heeft zijn kleur
10. Elke liturgische tijd heeft zijn kleur. Dit weekend vieren we palmzondag. Welke kleur draagt de priester dan? wit rood groen paars

11 11. In de geloofsbelijdenis spreken we ons geloof uit
11. In de geloofsbelijdenis spreken we ons geloof uit. Wij gebruiken meestal de officiële oude belijdenis maar een moderne mag wel als ze voldoet aan voorwaarden. Welk belijdenissen moeten er zeker in zitten? a. ik geloof in God en Jezus b. ik geloof in God en de heilige Geest c. ik geloof in God, Jezus, de heilige Geest en de Kerk d. ik geloof in God en de mensen.

12 12. Hoeveel woorden telt het onze Vader?
b. 28 c. 68 d. 54

13 13. Af en toe maken we het stil in de viering.
a. Om de priester even op adem te laten komen. b. Om het stil te maken ook in ons hart zodat we kunnen bidden. c. Om de viering langer te laten duren. d. Om God tot ons te laten spreken.

14 14. We vieren dit weekend Palmzondag
14. We vieren dit weekend Palmzondag. De komende week is er bijna elke dag iets te doen in de kerk. De goede week herdenkt het lijden van Jezus. Welke dag vieren we de instelling van de eucharistie? a. woensdag b. donderdag c. vrijdag d. zondag

15 15. In vele kerken vind je prachtige glasramen
15. In vele kerken vind je prachtige glasramen. Je kan er afbeeldingen op zien uit de bijbel of heiligen. Waarom werden ramen en ook muren vaak zo uitbundig met taferelen versierd? a. omwille van de kunst, het was gewoon mooi b. omdat de sponsors dat zo wilden c. omdat de mensen niet konden lezen en zo toch de bijbel ‘leerden’ d. omdat het gekleurde licht dat binnenvalt zoveel mooier is dan gewoon helder glas.

16 16. De voorganger is een priester, zijn helper vaak een diaken
16. De voorganger is een priester, zijn helper vaak een diaken. Hoe zie je aan het altaar het verschil? a. de priester is ouder b. de priester draagt een gekleurd kleed, de diaken een wit c. de priester draagt een kazuifel of een stola met een baan over elke schouder, de diaken een stola over een schouder d. omgekeerd, de priester een stola over een schouder, de diaken over twee schouders.

17 17. De nieuwe paaskaars wordt gewijd en aangestoken
a. met Kerstmis b. met witte donderdag c. met Stille Zaterdag b. Paasdag

18 18 Het liturgisch jaar begint
a. met de advent b. met Kerstmis c. met de veertigdagentijd d. met Pasen

19 19 Maak een voorbede die we verzamelen in een mandje en in de viering naar voor brengen.


Download ppt "De joden waren slaven in Egypte"

Verwante presentaties


Ads door Google