De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EEN JOB BIJ DE OVERHEID VIA SELOR

Verwante presentaties


Presentatie over: "EEN JOB BIJ DE OVERHEID VIA SELOR"— Transcript van de presentatie:

1

2 EEN JOB BIJ DE OVERHEID VIA SELOR

3 AGENDA Wie is Selor? Waar vind je de jobs en hoe selecteert Selor?
Welke testen? Enkele mythes ontkracht Waarom werken bij de overheid? Vragen

4 WIE IS SELOR ?

5 WIE IS SELOR ? Selor : het selectiebureau van de (federale) overheid
Werkt voor: Federale overheidsdiensten (FOD’s: Binnenlandse Zaken , Economie, …) Programmatorische overheidsdiensten (POD’s: Consumentenzaken, Duurzame Ontwikkeling, …) Federale instellingen en parastatalen (KMI, musea, … RVA, …) Gemeenschappen en gewesten Federale overheid = medewerkers

6 WIE IS SELOR ? Selor selecteert artsen, fiscaal controleurs, cameramannen, kinesisten, inspecteurs luchtvaart, communicatieverantwoordelijken, … Microcosmos Afhankelijk van het domein van de werkgever: Juristen voor Justitie Artsen voor het RIZIV Bepaalde diploma’s kunnen bij veel werkgevers terecht: Communicatieprofielen Financiële profielen HR-profielen

7 WAAR VIND JE ONZE JOBS? Online rekruteringsstrategie (meestal statutaire jobs): Belgisch Staatsblad Selor.be, mailinglist Jobsites Krantensites Social media Print Sommige jobs worden ingevuld via de cv-databank (contractuele jobs)

8 WAAR VIND JE ONZE JOBS?

9 HOE SELECTEERT SELOR ? Deelnemingsvoorwaarden
Diploma (toegangsticket) > EVC Ervaring Selectieprocedure statutair: 1e proef: meestal een pc-test (redeneerproeven, postbakoefeningen, …) 2e proef : meestal een interview (case) Geslaagd? Wervingsreserve (2 jaar geldig) Selectieprocedure contractueel: Zoekopdracht in de cv-databank Interview bij de overheidsdienst Kwaliteitscontrole door Selor

10 WELKE TESTEN? Mondeling: STAR-methodiek Case uitwerken
Praktische proeven Competentietesten: Assessments Pc-vaardigheidstesten Planning en organisatie Postbakoefeningen Taaltesten (geen onderdeel van selectieproef behalve voor diplomaten) Capaciteitstesten: Verbale intelligentie Non-verbale intelligentie Numeriek redeneervermogen Ruimtelijk inzicht Technisch inzicht Persoonlijkheidstesten

11 ENKELE MYTHES ONTKRACHT JE MOET PERFECT TWEETALIG ZIJN
Aanwervingen op de taalrol van je diploma Functioneren in een tweetalige omgeving Spreken en werken in je eigen taal Taaltesten vormen geen onderdeel selectieproeven (uitzondering voor diplomaten) Opleidingen via het OFO (Opleidingsinstituut voor de Federale Overheid)

12 ENKELE MYTHES ONTKRACHT JE MOET BELG ZIJN
Selor selecteert op anonieme basis: naam, origine en geslacht niet zichtbaar Anonimiteit bij de zoekopdrachten cv-databank Statutaire selecties: voor iedereen bij deelname, bij indiensttreding voor leden van de Europese Economische Ruimte. Contractuele selecties: geen beperkingen nationaliteit Juiste diploma: behaald in het buitenland > gelijkwaardigheid

13 ENKELE MYTHES ONTKRACHT HET JAARLIJKSE SELOREXAMEN
Cijfers federale overheid: Elk jaar starten er à nieuwe statutaire ambtenaren Elk jaar starten er 700 à nieuwe contractuele ambtenaren Cijfers 2010: Bijna 400 statutaire selectieprocedures met meer dan inschrijvingen 90% van die selecties voor niveau A (master) en B (bachelor) Geen algemeen, jaarlijks examen met duizenden kandidaten op de Heizel

14 WAAROM BIJ DE OVERHEID WERKEN?
Work / life balance: geen puur materialistische generatie loon is niet de grootste drijfveer deze generatie leeft niet om te werken, maar werkt om te leven De overheid als werkgever vlotte verlofregeling: 26 dagen, recup, feest- en brugdagen, kerst/nieuwjaar Ouderschapsverlof, omstandigheidsverlof, … Flexibele uren: geen 9 to 5, projectmatig, geen prikklok Thuiswerk: in bepaalde jobs Loon Master (A1): netto euro, na 6 jaar: netto euro Master (A2): netto euro, maximum euro Bachelor: netto euro, maximum netto euro

15 WAAROM BIJ DE OVERHEID WERKEN?
Een verrijkende job: Werk is een verrijkende ervaring Persoonlijke ontwikkeling en wens naar verantwoordelijkheid « het leven is te kort om de verkeerde job te doen. Wat wil je doen? » De overheid als werkgever: Sociale impact: iets nuttigs voor de mensen, geen winstbejag Kansen voor starters Opleidingskansen tijdens werkuren, op kosten werkgever Niet vastroesten in je job: jobrotatie: interne markt Horizontaal: naar een andere job op hetzelfde niveau (andere plaats van tewerkstelling, nieuwe uitdaging, …) Verticaal: bevorderingsselecties

16 WAAROM BIJ DE OVERHEID WERKEN?
Belang van een sociaal netwerk: De sfeer op het werk is heel belangrijk Één van de belangrijkste factoren van retentie « Ik vind het belangrijk dat je ‘s ochtends opstaat en blij kan zijn om je collega’s te zien, blij om te kunnen gaan werken » De overheid als werkgever Afhankelijk van de werkgever, overheidsdienst in kwestie Tegenwoordig veel jonge mensen Uitstroom van de ‘babyboom’generatie: binnen 15 jaar vertrekt ongeveer 40% van de federale ambtenaren > golf van vernieuwing

17 WAAROM BIJ DE OVERHEID WERKEN?
Extralegale voordelen van de generation X hebben afgedaan Passé: bedrijfswagen, laptops, gsm’s… Welkom: betaalde overuren, hospitalisatieverzekering, pensioensparen, extra betaalde vakantiedagen De overheid als werkgever Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer Voordelige of gratis hospitalisatieverzekering In bepaalde functies: gsm, laptop, internetverbinding thuis Premies (gecertificeerde opleiding, eindejaarstoelage, vakantiegeld, taalpremie, projectpremie, …)

18 VRAGEN Interesse in een stage
Bij Selor? Contacteer of


Download ppt "EEN JOB BIJ DE OVERHEID VIA SELOR"

Verwante presentaties


Ads door Google