De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klantorderafhandeling met collectieve facturatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klantorderafhandeling met collectieve facturatie"— Transcript van de presentatie:

1 Klantorderafhandeling met collectieve facturatie
SAP Best Practices

2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen
Dit scenario beschrijft hoe u een groot aantal zakelijke transacties van het standaardverkoopproces uitvoert (magazijnverkoop). Voordelen Kostenoptimalisatie door het verzamelen van klantorders die moeten worden geleverd aan dezelfde klant in één levering met een collectieve run. Kostenoptimalisatie door het verzamelen van leveringen aan dezelfde klant voor één factuur met een collectieve run. Belangrijke Processtappen Verkooporders creëren Collectieve run voor leveringen. Picken Goederenafgifte Collectieve run voor facturatie.

3 Vereiste SAP Toepassingen en Gebruikersrollen
Enhancement package 6 voor SAP ERP 6.0 Gebruikersrollen Verkoopbeheerder Magazijnmedewerker Facturatiebeheerder Medewerker debiteurenadministratie

4 Gedetailleerde Procesbeschrijving
Orderafhandeling met collectieve facturatie In dit scenario wordt het gebruik van de standaardorderafhandeling (voorraadverkoop) voor massaverwerking beschreven. Dit proces begint met het maken van standaardverkooporders. Op regelmatige tijdstippen worden alle verkooporders voor levering en met de beschikbaarheid van de artikels geselecteerd en leveringen gecreëerd. Voor de optimalisatie van de verzendkosten worden alle orders die aan dezelfde klant worden gestuurd in één leveringsdocument samengevoegd. Voor lean-WM-opslagplaatsen worden automatisch WM-transportorders en pickingdocumenten gecreëerd. De artikelen worden gepickt en de werkelijke pickhoeveelheid wordt in de levering vermeld. De goederenontvangsten worden geboekt en er worden afleveringsbewijzen gecreëerd. Op de achtergrond wordt het goederengebruik naar boekhouding geboekt. De artikelen kunnen het bedrijf nu verlaten. Op regelmatige tijdstippen worden alle leveringen voor facturatie. Voor kostenoptimalisatie worden alle leveringen voor facturatie aan dezelfde klant in één facturatiedocument samengevoegd. Op de achtergrond wordt de opbrengst naar boekhouding geboekt.

5 Orderafhandeling met collectieve facturatie
Procesflowdiagram Orderafhandeling met collectieve facturatie Gebeurt-enis Klant moet product kopen Klant Afleverings -bewijs Facturatie-document Verkoop-beheerder Klantorder invoeren Magazijn-medewerker Levering creëren via Collective Processing of Documents Due for Delivery Charges controleren / Serienummer toewijzen (optioneel) Goederen-afgifte boeken Picklijst Voorraad COGS Facturatie-beheerder Collectieve facturatie Medew. deb.admin. Bij AR binnenkomende betaling (157) Verkoop: periodeafsluitings-activiteiten (203) AR= Accounts Receivable, COGS = Cost of Goods Sold

6 Bestaande versie/ gegevens Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt
Legenda Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Bereik: Identificeert een gebruikersrol, zoals Accounts Payable Clerk of Sales Representative. Dit bereik kan ook een organisatorische eenheid of groep identificeren, in plaats van een specifieke rol. De andere procesflowsymbolen in deze tabel horen in deze rijen. U hebt net zoveel rijen als nodig zijn voor alle rollen in het scenario. Rolbereik bevat taken die bij deze rol horen. Externe events: bevat events die het scenario starten of beëindigen, of de volgorde van events in het scenario beïnvloeden. Flowlijn (ononderbroken): lijn geeft de normale volgorde weer van de stappen en de richting van de flow in het scenario. Flowlijn (onderbroken): lijn geeft de flow weer van zelden gebruikte of conditionele taken in een scenario. Lijn kan ook verwijzen naar documenten die bij de procesflow horen. Verbindt twee taken in een scenarioproces of een event buiten de stappen. Bedrijfsactiviteit/event: identificeert een actie die naar binnen of buiten het scenario leidt of een extern proces dat tijdens het scenario plaatsvindt. Komt niet overeen met een taakstap in het document. Eenheidsproces: identificeert een taak die stap voor stap wordt beschreven in het scenario. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesreferentie: als het scenario verwijst naar een ander scenario in zijn geheel, vul dan hier het scenarionummer en de scenarionaam in. Subprocesreferentie: als het scenario verwijst naar een deel van een ander scenario, vul dan hier het nummer, de naam en de stapnummers van dat scenario in. Procesbeslissing: identificeert een beslissing/vertakkingspunt waarvoor de eindgebruiker een keuze moet maken. Lijnen geven verschillende keuzes weer die afkomstig zijn van verschillende delen van de diamant. Komt normaal niet overeen met een taakstap in het document, maar geeft een keuze weer die na de uitvoering van de stap moet worden gemaakt. Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Naar volgend/van vorig diagram: leidt naar de volgende/vorige pagina van het diagram. Stroomschema wordt vervolgd op de volgende/vorige pagina. Afdruk/document: identificeert een afgedrukt document, rapport of formulier. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Werkelijke financiën: geeft een financieel boekingsdocument weer. Budgetplanning: geeft een budgetplanningsdocument weer. Handmatig proces: een taak die handmatig wordt uitgevoerd. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. Het wordt in plaats daarvan gebruikt om een taak weer te geven die handmatig wordt uitgevoerd, zoals het uitladen van een vrachtwagen in een magazijn, en die de processtroom beïnvloedt. Bestaande versie/gegevens: dit blok geeft gegevens weer die vanuit een extern proces komen. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan geeft deze vorm gegevens weer die afkomstig zijn van externe bron. Deze stap bevat geen inkomende flowlijnen. Systeembeslissing geslaagd/mislukt: dit blok geeft een automatische beslissing van de software weer. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in het document. In plaats daarvan wordt het gebruikt voor het weergeven van een automatische beslissing die is genomen nadat een stap is uitgevoerd. Diagramverbinding <Functie> Afdruk/docu-ment Extern naar SAP Werkelijke financiën Bedrijfsactivi-teit/event Budgetplan-ning Processo unità Handma-tig proces Eenheidspro-ces Bestaande versie/ gegevens Subproces-referentie Proces-beslis-sing Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt

7


Download ppt "Klantorderafhandeling met collectieve facturatie"

Verwante presentaties


Ads door Google