De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SAMENVATTING  Wat: 10 jaar durend onderzoek om inzicht te krijgen in de samenhang tussen zwaar drinken en depressieve symptomen  Wie: Oudere mannen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SAMENVATTING  Wat: 10 jaar durend onderzoek om inzicht te krijgen in de samenhang tussen zwaar drinken en depressieve symptomen  Wie: Oudere mannen."— Transcript van de presentatie:

1

2 SAMENVATTING  Wat: 10 jaar durend onderzoek om inzicht te krijgen in de samenhang tussen zwaar drinken en depressieve symptomen  Wie: Oudere mannen en vrouwen (bij aanvang van de studie tussen de 65 en 85 jaar)  Schaal voor depressieve symptomen: Centre for Epidemiological Studies Depression Scale (CES-D)  Schaal voor alcoholgebruik: Frequentie van drinken en aantal glazen per keer

3 INLEIDING  Alcohol – gezondheid Zwaar drinken & niet drinken  slechter voor de gezondheid  Alcohol – depressie Zwaar drinken & niet drinken  meer depressieve gevoelens zegt niets over oorzaak en gevolg  Invloed van opleidingsniveau, geslacht,…?

4 3 MECHANISMEN IN DIT ONDERZOEK  Zelfmedicatiehypothese drinken  minder depressieve gevoelens  Alcoholgerelateerde depressiehypothese zwaar drinken  toename depressieve gevoelens  Gemeenschappelijkeoorzakelijkehypothese relatie tussen depressieve gevoelens en zwaar drinken verklaard door achterliggende genetische of ecologische oorzaak  Onderzoeksresultaten ondersteunen deze hypothesen ten dele, maar er is nog geen sluitend bewijs

5 METHODE  Steekproef  Gegevens van de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA)  Longitudinaal, multidisciplinair en prospectief onderzoek  Gestratificeerd naar geboortejaar en geslacht  Oversampling van oudere en mannelijke deelnemers  Bevolkingsregisters – 11 gemeenten – 3 cultureel verschillende geografische gebieden in Nederland  T1: 2119 mensen – T4 775 mensen  Uitval: 1364 mensen (sterfte, weigering, broosheid en onvindbaarheid)

6 METHODE  Meetinstrumenten  Alcoholgebruik  Aantal dagen per week (1-7 dagen)  Aantal glazen per keer (0-11 of meer glazen)  Continue variabele van 0-77 of meer glazen per week  Depressieve symptomen  Centre for Epidemiological Studies-Depression Scale (CES-D)  Zelf-rapportage vragenlijst van 20 vragen

7 METHODE  Analyses  Structurele vergelijkingsmodellen: parallelle latente groei modellen (PLGM)  Er kan gecorrigeerd worden  Er wordt rekening gehouden met uitval  Apart model voor mannen en vrouwen

8 RESULTATEN  Alcoholgebruik leidt niet tot meer depressie of omgekeerd  Uitzondering: zwaar drinkende mannen  ongezond  minder drinken  Zolang zwaar drinkende ouderen nog in goede gezondheid verkeren gaan ze hun drinkgedrag amper aanpassen bij het ouder worden

9 TABELLEN: MANNEN

10 TABELLEN: VROUWEN


Download ppt "SAMENVATTING  Wat: 10 jaar durend onderzoek om inzicht te krijgen in de samenhang tussen zwaar drinken en depressieve symptomen  Wie: Oudere mannen."

Verwante presentaties


Ads door Google