De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoek naar medezeggenschap binnen QliQ primair onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoek naar medezeggenschap binnen QliQ primair onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoek naar medezeggenschap binnen QliQ primair onderwijs
afstudeeronderzoek Rita Bevers; Universiteit Utrecht 2014

2 afstudeeronderzoek Rita Bevers; Universiteit Utrecht 2014
Start zomer 2013: De GMR van QliQ wil graag onderzoek naar het functioneren van de medezeggenschap in de afgeslankte samenstelling. Het proces van afslanking heeft circa 10 jaar geduurd. Wat valt van het proces van de medezeggenschap van QliQ te leren en kan de OndersteuningsPlanRaad van Passend Onderwijs daar voordeel mee doen? afstudeeronderzoek Rita Bevers; Universiteit Utrecht 2014

3 afstudeeronderzoek Rita Bevers; Universiteit Utrecht 2014

4 afstudeeronderzoek Rita Bevers; Universiteit Utrecht 2014
Wat goed gaat: Besluitvaardigheid Daadkracht Professionalisering Wat kan beter: Verbinding tussen GMR en MR-en Betrokkenheid GMR en MR-en Informatie voorziening en uitwisseling afstudeeronderzoek Rita Bevers; Universiteit Utrecht 2014

5 afstudeeronderzoek Rita Bevers; Universiteit Utrecht 2014
Wat zijn sterke en wat zijn zwakke punten van de GMR? Sterkte: Expertise en ervaring van de leden Volwaardige gesprek- sparringpartner CvB, hierdoor Vroegtijdige informatie over toekomstige zaken Zwakte: MR-en zijn onvoldoende geïnformeerd Stabiliteit, veel doorloop van leerkrachten Verbinding en betrokkenheid tussen GMR en MR-en afstudeeronderzoek Rita Bevers; Universiteit Utrecht 2014

6 afstudeeronderzoek Rita Bevers; Universiteit Utrecht 2014
Welke factoren hebben een positieve en welke een negatieve invloed op de afgeslankte GMR? Positieve factoren: Afvaardiging vanuit de MR in de GMR Werken van de GMR in werkgroepen Werken met thema avonden Positieve houding van directeur/CvB naar medezeggenschap Mogelijkheden tot communiceren Negatieve factoren: Belasting van kleine groep medezeggenschappers in GMR Beschikbare werktijd voor medezeggenschap (GMR) Informatie uitwisseling Weinig betrokkenheid van directie bij medezeggenschap Geen contactpersonen voor MR afstudeeronderzoek Rita Bevers; Universiteit Utrecht 2014

7 afstudeeronderzoek Rita Bevers; Universiteit Utrecht 2014
En wat betekent dat voor de OPR? Wat is van belang: Vertrouwen tussen 24 schoolbesturen is van essentieel belang. Informatievoorziening Passend Onderwijs naar de 122 scholen Besluitvaardigheid (Permanente) Expertise ontwikkeling Verbinding en betrokkenheid tussen medezeggenschappers, IB-ers en geïnteresseerde ouders afstudeeronderzoek Rita Bevers; Universiteit Utrecht 2014


Download ppt "Onderzoek naar medezeggenschap binnen QliQ primair onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google