De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 13 Pensioensparen Beleggingsleer Siem de Ruijter Jan Van Doorslaer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 13 Pensioensparen Beleggingsleer Siem de Ruijter Jan Van Doorslaer."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 13 Pensioensparen Beleggingsleer Siem de Ruijter Jan Van Doorslaer

2 Definitie Wettelijke pensioenleeftijd: 65 jaar – wettelijk pensioen = 1 ste pensioenpijler – loontrekkende en zelfstandigen gemiddeld 30 % - 40 % van vroeger inkomen – ambtenaren gemiddeld 60 % van hun vroeger inkomen Drie pensioenpijlers om aan te vullen – dit hoofdstuk gaat over 3 de pensioenpijler – opmerking: ambtenaren kunnen geen gebruik maken van de 2 de pensioenpijler © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer2

3 Eerste pensioenpijler Wettelijk pensioen – rustpensioen – overlevingspensioen Repartitieprincipe – aantal beroepsactieven daalt – aantal gepensioneerden stijgt Bedrag van pensioen – afhankelijk van loopbaan loontrekkende en zelfstandigen: volledige loopbaan ambtenaren: laatste 5 jaar © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer3

4 www.zilverfonds.be www.kenuwpensioen.be www.mypension.be p. 323 p. 324 4

5 Tweede pensioenpijler Aanvullend pensioen voor werknemers – groepsverzekering – door onderneming of hele sector premies geheel of gedeeltelijk betaald door werkgever fiscaal voordeel – als werknemer ook bijdrage betaalt fiscaal voordeel bij pensionering wel eindbelasting – als men van werk verandert werknemer kan groepsverzekering verder zetten geen verdere stortingen doen en bedrag laten staan © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer5

6 Tweede pensioenpijler Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen (VAPZ) – bij sociale kas of verzekeringsmakelaar – gewoon VAPZ – sociaal VAPZ biedt extra waarborgen bv. bij invaliditeit – stortingen beperkt tot bepaald % van belastbaar netto-inkomen recht op belastingvermindering vermindering sociale bijdragen – eindbelasting © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer6

7 Tweede pensioenpijler Andere formules voor zelfstandigen – mee instappen in groepsverzekering werknemers – bedrijfsleidersverzekering – individuele pensioentoezegging Ambtenaren – kunnen geen gebruik maken van 2 de pensioenpijler © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer7

8 Derde pensioenpijler Individuele spaarinspanning Overheid verleent fiscaal voordeel Twee systemen – pensioensparen – langetermijnsparen Mogen gecombineerd worden Toegankelijk voor iedereen  wordt besproken in dit hoofdstuk © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer8

9 Vierde pensioenpijler Spaargeld zonder fiscaal voordeel Eigen aanvulling op pensioen – spaar- en termijnrekeningen – obligaties – aandelen – onroerend goed –...  worden besproken in de andere hoofdstukken van dit handboek © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer9

10 Vierde pensioenpijler Opmerkingen – soms toch fiscale voordelen bv. aankoop woning – zelfstandige die onderneming heeft opgebouwd en verkoopt op pensioenleeftijd = 4 de pensioenpijler – geen wettelijke verplichtingen zoals duurtijd, leeftijd … men beheert zelf p. 326 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer10

11 Soorten © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer Mogelijkheden binnen de derde pensioenpijler Individuele levensverzekering met fiscaal voordeel (Tak21) Fiscaal pensioensparen PensioenspaarfondsPensioenspaarverzekering Voorbeeld p. 326 11

12 Individuele levensverzekering met fiscaal voordeel TAK 21 Gegarandeerd rendement + winstdeelname Synoniem: ‘langetermijnsparen’ Wanneer kan men starten? – zodra men belastbaar beroepsinkomen in België heeft © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer12

13 Fiscaal pensioensparen Voorwaarden – wonen in België – 18 – 64 jaar – minimale periode: 10 jaar – binnen die periode: minstens 5 jaarlijkse stortingen – keuze tussen pensioenspaarfonds pensioenspaarverzekeirngen © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer13

14 Fiscaal pensioensparen Pensioenspaarfonds – er wordt belegd in aandelen, obligaties en cash – soorten defensieve neutrale dynamische – indien bank meerdere soorten aanbiedt mogelijkheid om kosteloos over te schakelen voorbeeld – men start met dynamisch pensioenspaarfonds – tegen pensioenleeftijd schakelt men over naar defensief © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer14

15 Fiscaal pensioensparen Pensioenspaarverzekering – gegarandeerd rendement + winstdeelnamen – meer zekerheid dan pensioenspaarfonds – maar potentiële return pensioenspaarfonds hoger p. 327-329 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer15

16 Veiligheid Pensioenspaarfonds Strenge regels dan traditionele fondsen – zeer uitgebreide regels – portefeuille moet voldoende gespreid zijn maximaal 75 % in aandelen of obligaties maximaal 20 % in vreemde munten maximaal 10 % mag belegd worden in cash – specifieke regels rond welke aandelen en obligaties – … © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer16

17 Veiligheid Pensioenspaarfonds Gemiddelde return – pensioenspaarfonds: 6,7 % – pensioenspaarverzekering: 4,2 % MAAR: – pensioenspaarfonds: sommige jaren sterk negatieve return halen – voorbeeld: in 2008 dalingen van 25 % - 30 % BELANGRIJK: – beleggingshorizon moet lang genoeg zijn – leeftijd 30 jaar <> leeftijd 55 jaar © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer17

18 Veiligheid Individuele levensverzekering met fiscaal voordeel Pensioenspaarverzekering Gegarandeerd rendement 2,5 – 3 % Lange termijn: – potentiële return lager dan fonds © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer18

19 Liquiditeit Individuele levensverzekering met fiscaal voordeel Af te raden bedrag vroegtijdig af te halen (voor einde contract) Reden – aanslagvoet 33 % © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer19

20 Liquiditeit Pensioenspaarverzekering Bedrag niet afhalen voor leeftijd 60 jaar Reden: – aanslagvoet 33 % Bedrag afhalen voor 60 ste – indien men aan aantal voorwaarden voldoet  aanslagvoet 10 % – voorwaarden men moet al met vervroegd of brugpensioen zijn het contract moet minstens 10 jaar lopen men moet al minstens 5 stortingen hebben gedaan elke storting moet minstens 5 jaar in het fonds zitten © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer20

21 Liquiditeit Pensioenspaarfonds af te raden af te halen voor leeftijd 60 jaar – aanslagvoet: 33 % aanslagvoet: 10 % – voorwaarden idem bij pensioenspaarverzekering wel toegelaten: overdracht naar fonds andere bank – bijvoorbeeld: bij betere voorwaarden – voorwaarden men moet volledig bedrag overdragen het bedrag moet rechtstreeks van het ene pensioenspaarfonds naar het andere worden overgedragen (dus niet mogelijk bedrag kort op bv. spaarrekening te zetten) © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer21

22 Liquiditeit Pensioenspaarfonds Overdracht van fonds naar verzekering of omgekeerd – niet mogelijk – tenzij men laat uitkeren (33 %) en herbelegt Mogelijkheid om bedrag te laten uitkeren na leeftijd van 65 jaar – bijvoorbeeld: als beurs dip vertoont © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer22

23 Return Individuele levensverzekering met fiscaal voordeel Gegarandeerd rendement + winstdeelname Elk jaar ontvangt men overzicht met – gestorte bedragen – vermoedelijke eindbedrag op pensioenleeftijd Pensioenspaarfonds Afhankelijk van aard fonds – defensief – neutraal – dynamisch Afhankelijk van prestaties fonds, duurtijd … © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer23

24 Return Pensioenspaarverzekering Gegarandeerd rendement + winstdeelname Elk jaar ontvangt men overzicht met – gestorte bedragen – vermoedelijke eindbedrag op pensioenleeftijd p. 332 www.spaargids.be (klikken op ‘sparen’ en daarna op ‘pensioensparen’) © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer24

25 Fiscaliteit © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer Inkomstenjaar 2011 (aanslagjaar 2012) Korf van 2 120 EUR Korf van 880 EUR Inkomstenjaar 2012 (aanslagjaar 2013) Korf van 2 200 EUR Korf van 910 EUR Mogelijkheden binnen de derde pensioenpijler Individuele levensverzekering met fiscaal voordeel (Tak21) Fiscaal pensioensparen PensioenspaarfondsPensioenspaarverzekering Korf van 2 200 EURKorf van 910 EUR 25

26 Korf van 2 200 EUR Afhankelijk van inkomen Bedrag afhankelijk van bedrijfsinkomen Berekening – 15 % van de eerste schijf van 1 730 van het nettobedrijfsinkomen – 6 % van de rest van het nettobedrijfsinkomen Maximumbedrag bereikt bij nettobedrijfsinkomen van +/- 34 000 EUR Praktisch: softwareberekening belastingen – www.taxonweb.be www.taxonweb.be – www.dvv.be/taxweb/ www.dvv.be/taxweb/ – Sofisk © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer26

27 Korf van 2 200 EUR Belastingbesparing: 30 % Voorwaarden voor belastingvermindering – contract moet aangegaan zijn voor leeftijd van 65 jaar ten minsten lopen tot 65 ste bovendien een looptijd hebben van minstens 10 jaar  indien men contract aangaat op zijn 62 ste loopt het tot de dag dat men 72 wordt © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer27

28 Korf van 2 200 60 ste verjaardag – belasting van 10 % – op de op dat moment opgebouwde spaarreserve via de gewaarborgde rentevoet – winstdeelname: dus vrij van heffing Indien men pas polis afsluit na zijn 55 ste – wordt heffing pas ingehouden na 10 jaar Heffing = definitieve eindbelasting – nadien geen belasting of heffingen meer – als men nog premies stort nadien geven die nog recht op aftrek! Voorbeeld p. 334 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer28

29 Korf van 2 200 EUR Men mag – polis laten lopen tot na zijn 65 ste – geen nieuwe polissen afsluiten na zijn 65 ste Daarom interessant om te laten lopen tot bv. 99 ste – men kan verder premies blijven storten zo lang het past en zo van fiscaal voordeel genieten – indien men dat wenst kan men toch al voor die leeftijd stoppen met storten van premies of geld geheel of gedeeltelijk opvragen © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer29

30 Korf van 2 200 EUR Beide partners recht op deze korf Opgelet: korf wordt ook gebruikt voor – kapitaalaflossingen en intresten hypothecaire leningen – premies van schuldsaldoverzekeringen Best geen stortingen langetermijnsparen doen als korf al vol zit – reden: als minstens 1 premie van contract is afgetrokken  volledige contract valt onder heffing van 10 %  dus ook spaarreserves die geen 10 % hebben opgebracht omdat korf al vol was Voorbeeld p. 335-336 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer30

31 Korf van 910 EUR Belastingbesparing: 30 % Kan opgevuld worden met – pensioenspaarfonds – pensioenspaarverzekering Heffing 10 % op 60 ste verjaardag – indien men voor zijn 55 ste is gestart – indien men na zijn 55 ste is gestart  belast op 10 de verjaardag van eerste storting © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer31

32 Korf van 910 EUR Pensioenspaarfonds Heffing op 60 ste verjaardag – berekend op stortingen gekapitaliseerd aan 4,75 % (6,25 % voor stortingen van voor 1993) – wordt dus belast op fictief geschatte opbrengst Tussen 60 ste en 64 ste – kan men nog 5 keer bedrag storten – men krijgt hierop nog fiscaal voordeel – zonder er achteraf heffing op te betalen – laatste storting: uiterlijk op 31/12 van het jaar waarin men 64 wordt – jaar dat men 65 wordt kan men geen storting meer doen men kan fonds wel laten staan, bv. als beurs fors is gedaald © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer32

33 Korf van 910 EUR Pensioenspaarverzekering Heffing op 60 ste verjaardag – berekende op dat moment opgebouwde spaarreserve via de gewaarborgde rentevoet – winstdeelname: is dus vrijgesteld van heffing Tussen 60 ste en 64 ste – kan men ook nog 5 keer bedrag storten – men krijgt hierop nog fiscaal voordeel – zonder hierop achteraf heffing te betalen – laatste storting: uiterlijk op 31.12 van het jaar waarin men 64 wordt – jaar dat men 65 wordt kan men geen storting meer doen © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer33

34 Korf van 910 EUR Pensioenspaarverzekering vanaf jaar dat men (deel van) bedrag laat uitbetalen – geen recht meer op belastingvermindering – ook niet meer in jaar van uitbetaling kapitaal wordt uitgekeerd op vervaldag – in principe op 65 jaar p. 337 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer34

35 Kosten Individuele levensverzekering met fiscaal voordeel Instap- en uitstapkosten – Uitstapkosten meestal niet verschuldigd tijdens laatste jaren contract bij pensionering Stortingen na 01.01.06 – verzekeringstaks: 1,1 % Sterk verschillend van financiële instelling Vergelijk! – in combinatie met gegarandeerd rendement en winstdeelname – www.spaargids.be of www.morningstar.be www.spaargids.bewww.morningstar.be © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer35

36 Kosten Pensioenspaarfonds Instapkosten – storting: 910,00 EUR – 2 % kosten – nettostorting: 910,00 – 18,20 EUR = 891,80 EUR Beheerskosten – worden jaarlijks aangerekend – 2 % instapkosten / 0,25 % beheerskosten – 0 % instapkosten / 1 % beheerkosten – minder zichtbaar (maandelijks wordt 1/12 de aangerekend) Grote verschillen, afhankelijk van financiële instelling © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer36

37 Kosten Pensioenspaarverzekering Instap- en uitstapkosten – Uitstapkosten meestal niet verschuldigd tijdens laatste jaren contract bij pensionering Stortingen na 01.01.06 – verzekeringstaks: 1,1 % © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer37

38 Topic: voorbereiding SSV Korf 2 200 EUR – langetermijnsparen – kapitaalaflossingen en intresten van hypothecaire lening – premies van schuldsaldoverzekering Korf in functie van nettobedrijfsinkomen – verschillend van persoon tot persoon Als iemand lening afsluit – korf meestal al benut met lening – meestal geen ruimte meer voor langetermijnsparen premies SSV © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer38

39 Topic: voorbereiding SSV Daarom meestal pas langetermijnsparen – als lening is afgelost – in de loop van de jaren nettobedrijfsinkomen stijgt en bedrag korf groter wordt Schuldsaldoverzekering – niet wettelijk verplicht – meeste banken vragen toch om dit af te sluiten Voorbeeld p. 329 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer39

40 Topic: voorbereiding SSV Premies die men betaalt afhankelijk van – ontleende bedrag – leeftijd verzekerde – geslacht verzekerde – roker of niet – … (soms medische vragenlijst) Eenmalige premie <> spreiding betaling premies – Geven recht op belastingvoordeel van 30 % – Indien korf 2 200,00 EUR nog niet is opgevuld Voorbeeld p. 340 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer40

41 Topic: voorbereiding SSV Mogelijke oplossing – vergt wel enige planning – jaren voor afsluiten hypothecaire lening individuele levensverzekering afsluiten hierop heeft men fiscaal voordeel bij aangaan lening deze gebruiken om SSV te betalen Voorbeeld p. 340 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer41

42 Simulatie Pensioensparen Langetermijnsparen Hoeveel bedraagt mijn korf van 2 200 EUR? Hoeveel bedraagt fiscaal voordeel? … Voorbeeld: www.dvv.be/taxweb/www.dvv.be/taxweb/ © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer42

43 Simulatie © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer43


Download ppt "Hoofdstuk 13 Pensioensparen Beleggingsleer Siem de Ruijter Jan Van Doorslaer."

Verwante presentaties


Ads door Google